Korku Hikayesi ; Şahmarandan Olma (‘Her insanın vardır bir kusuru’)

Gecenin ilk korkulu zinciri başlıyor. Daha önce anlatacağımı söylediğim “mumyalı” hikaye. Uyuyan uyusun sabah okusun. Başlıyoruz!

 • Osmanlı zamanı. Padişahın Topkapı Sarayı’nda kaldığı dönemler, belki 300-350 sene evveli. Dersaadete esir kafileleri geliyor, gidiyor.
 • Bir gün esircinin biri, her tarafı ipekli örtülerle kapalı bir tahtırevanla sarayın kapısına dayanmış. Maksadını sormuşlar adama.
 • Adam dünyalar güzeli bir kölesinin olduğunu. Böylesine eşsiz birinin ancak sultanın haremine yaraşacağını söylemiş.
 • Adamı tehdit etmişler,”Alelade bir esirse getirdiğin vay haline!” demişler ama esirci ısrarlı.Üstelik bir de sultanın huzuruna çıkmak diler!
 • Adap var protokol var, her isteyen öyle çıkabilse huzur-ı şahaneye… Ama adam ısrarcı. Kulları sultana arz etmişler durumu.
 • Sultanın eşref saatine denk gelmişler. Varın getirin huzuruma diye emretmiş. Adamcağızı kollarından tutup getirmişler sultanın huzuruna.
 • Koca padişah neden kapıma vardın diye sorunca adam şahlara yaraşır bir kölesi olduğunu, bu köleyi padişaha getirdiğini söylemiş.
 • Padişah demiş, “bu dediğin bu vakte kadar görülmüş şey mi? Ne ayrıcalığı vardır senin kölenin de kelle koltukta beni görmek diledin?”
 • Esirci demiş destur verin tahtırevanın örtülerini aralayayım, siz kendi gözlerinizle görün. Destur verilmiş, örtüler aralanmış…
 • Padişah bakmış gerçekten de esircinin övmede kelime bulamayacağı denli güzel bir kızcağız. Öylesini ne rüyasında ne de gerçekte görmüş.
 • Esirci demiş, “Hünkarım artık sizin olmuştur. Lakin bir kusuru vardır ki size dosdoğru söylemek isterim” demiş. Padişah şaşırmış.
 • “Ne ola ki?” diye meraklanmış. Esirci biraz akıl yönünden eksik olduğunu, hafif meczupluğu olduğunu ancak bir zararının olmadığını söylemiş.
 • “Hamama girmek istemez ve de deli saçması şeyler söyler. Siz bu kusuru görmezden geldiğiniz müddetçe bir fenalığı yoktur” demiş esirci.
 • Padişah demiş: “Her insanın vardır bir kusuru”. Esirciye ağırlığınca altın ihsan ederek göndermiş kızcağız girmiş böylelikle hareme.
 • Huyu iyi olduğundan bir de insanları tesiri altına aldığından pek kusur aramıyormuş zaten padişah. Ama inceden temkinli.
 • Zira kız arada bir: “Aman beni hamama götürmeyin, benden o vakit fenalık gelir. Beni Şahmaran’ın yurdundan kaçırıp getirdiler!” dermiş.
 • Hamama girmekten korktuğundan kaldığı odaya yıkanması için ibrik ibrik sular, tekneler taşıtırmış padişah. Günler böyle böyle geçmiş.
 • Gün gelmiş padişaha hamile olduğunu söylemişler. Padişahın gönlüne bu güzelden olma muhayyel ve müstakbel şehzadesinin hayali düşmüş.
 • Aylar sonra Sancısı tutmuş.o esnada sarayın hamamının önünden geçmekteymiş.kalfalardan biri:“Odaya kadar yetişmez, hamama götürelim!” demiş.
 • Kız feryat etmiş, hamama girmemek için çırpınmışsa da mecbur oraya yatırmışlar. Halayıklar çağrılmış, padişaha haberi gitmiş.
 • Koca padişah, usul öyle olmadığı halde heyecanına yenik düşmüş. Hamamın olduğu yere gitmiş, haberi bekleyememiş.
 • Hamamdan kadın çığlıkları yükselmiş o esnada.Bir sürü kadın feryat figan edince padişah sevdiği güzele bir şey oldu diye kapılara koşturmuş.
 • Bir bakmış ki vazifeli kalfaların kimi delirmiş,kimi olduğu yere düşüp bayılmış. Hamama girdiğinde onların bu tuhaf halinin sebebini anlamış
 • Meğerse o güzel gerçekten de Şahmaran soyundanmış. Belden aşağısı c, pullu pullu. Tasvirdeki gibi aşağı yukarı.
 • Kucağında yarı belden aşağısı ejder belden yukarısı insan ürkünç görünümlü bir bebek varmış. Padişaha doğru uzatmış, güçlükle soluyormuş.
 • Demiş: “Ben Şahmeran soyuyum demiştim. Bizim soyumuzdan gelenler yahut münasebeti olanlar hamamda asıl şekillerine dönerler”
 • “Hamama girmeseydim oğlun senin suretinde doğacaktı. İleride kudretli bir padişah olup sayısız memlekete boyun eğdirecekti”
 • “Artık benim suretimde yaşayacaktır ve ocağına hiç hayır getirmeyecektir! Haremden dışarı çıkarsa da felaket olacaktır!” demiş ve ölmüş.
 • O esnada bedenin ufaldığını, süt beyaz renk bir yılana dönüşerek hamamın dehlizlerine doğru kıvrıla kıvrıla uzaklaştığını görmüş padişah.
 • Padişah korksa da, Şahmaran’ın kızının tehdidinden çekinse de oğlu olduğundan yaşamasını istemiş ondan geriye kalanın. Üstelik demiş
 • “Bu şimdi böyle ejder suretliyse büyüyünce kim bilir nasıl olur? Onu gören küffar kaleleri, ordular boyun eğer. Cihana hükmeder!”
 • Böylece onu da evlat bilerek haremde yetiştirilmesini emretmiş. Hususi hizmetkarları varmış ejder suretli şehzadenin.
 • Şehzade büyümeye başlamış, sürüne sürüne dolaşırmış. Diğer şehzadeler ve harem ahalisi korkularından pek yakınında gezinmezlermiş.
 • bir gün sarayın bahçesindeki kuşlar vs. kaybolur olmuş. Hayvan dadandı zannedilerek sarayın etrafındaki ağaçlıklar didik didik aranmış.
 • Bir şey bulunamamış ama kayıplar devam etmiş. Bir gün şehazdelerden biri de ortadan kaybolunca saraydaki endişe hayli artmış.
 • Kayıp şehzadenin cesedini bulmuşlar. Kemikleri kırılmış ve boğuk vaziyette bulununca yaşlı yamaklardan birisi, bir vaka hatırlamış:
 • “Edirne sarayının büyük yılanlarından biri de böyle bir şehzade boğmuştu fi tarihinde!” diye. Demişler şahmarandan olma şehzadenin işidir.
 • Herkes padişaha bu Şahmarandan olma şehzadeyi şikayet etmiş. Padişah suçlamaları kabul etmemiş, iftira olduğunu düşünmüş.
 • Bir gece küçük şehzadelerden biriyle bahçeye görülünce harem ahalisi hem saray halkı neredeyse kıyama gelmiş. Padişah kararsızmış.
 • Sonunda padişah şehzadesinin idamına karar vermiş ama annesinin ettiği bedduayı düşünerek haremden çıkarılıp gömülecek olmasından ve de
 • bu yüzden saraya başka bir musibetin musallat olmasından çekinmiş. Haremden çıkarsa facia olur demiş bir kere ölmeden önce efsunlu kadın.
 • Bu yüzden Mısır’dan bir usta getirtmiş evvela. Önce oğlunu yay kirişiyle boğdurmuş, ardından naaşını mumyalatmış.
 • Bu ejder suretli şehzadenin mumyasının Harem’in bir bölümünde saklanmasını emretmiş, üzerindeki bedduaya binaen. Emir yerine getirilmiş.
 • Bu hikaye elbetteki rivayetvâri bir kurgudur ancak ilham kaynağı bugün Topkapı Sarayı’nda gerçekten saklanan bir mumyadır.
 • Hekimbaşı Kulesi’nde “timsah-çocuk bedenli mumya” olarak bilinen bu mumyanın Harem’de ortaya çıkarılmış olduğu bilinmektedir.

Bu flood burada biter. İkincisi bir on dakika sonra başlayacak. Uyuyan uyusun sabah okusun duyurusunu tekrar hatırlatalım efendim.

Bu Konu, Mehmet Berk Yaltırık @SonGulyabani  Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Güncelleme: 1 Mayıs 2019 — 04:35

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir