Rabıta Nedir? Nasıl Yapılır?

Hadi toplanın da size Türk tarikatlerinde olan enteresan bir bağlama tekniğini anlatayım. Müridler nasıl bağlanır akılları nasıl alınır? RABITA!

 • Tasavvuf islamdan etkilenmiş bir inanç sistematiğidir. Öncelikle tasavvuf ne islam ne bilmeyenler için kaba taslak bir açıklama yapalım ki aklınızda soru işareti kalmasın. Ve alta doluşacak ağzı bozuk şeyh bağımlılarının neye sinirlendiklerini öğrenmiş olun.
 • Tasavvuf Peygamber as devrinden yüzyıllar sonra ortaya çıkmış bir akımdır. Her hak dinin başına gelmiş bir olaydır. Allah dini yeryüzüne hep kendisinden başka şeylere ve insanlara tapılmaması için, yeryüzünde adaletsizliği silip adalet getirmek için indirmiştir!
 • Fakat her din daha sonra mistisizmin etkisine girmiştir. Çeşitli uyduruk ritüeller, acayip sonradan uydurulmuş ibadet çeşitleri, ve Allah ile aldatarak kendilerine ibadet ettiren din adamları maalesef her hak dinin vardığı nokta olmuştur.
 • Allah yeryüzünde hep büyüklük taslayan idarecilerin zulmünden halkı kurtarmak için peygamberler göndermiş ve onlara yeni kanunlar vermiş, bu şekilde adaleti tahsis etmiştir. Fakat bu zalim idareciler bitse soyları bitmez ya hani. Onlar bu kanunları yine gelip kaldırmışlar.
 • Bu idareciler kendilerini Rab olarak gördüklerinden dolayı iktidar sahipleriydiler. Çünkü ancak bir ilah insanlar üzerinde hüküm sahibi olabilir ve onlara kanunlar belirleyebilirdi. Rab kelime anlamı olarak da efendi demektir zaten.
 • Daha sonraları ise her dinde olduğu gibi o dinin büyük alimleri, önemli zatları saygıyla anılmaya başlanır. İslam buna önlem almıştır. Misal islamda heykel yapılamaz. Resim yapılamaz. Türbe yapılamaz. Mezarlıklar mescid haline getirilemez.
 • Bu önlemler uzun bir süre işe yaramıştı. Saygı duyulan büyük zatlar dillerde kalıyordu. Ama somutlaştırılamıyorlardı. Bu sayede mekkelilerin ya da Hristiyanların yaptığı hatalara düşülmüyor, zatların heykeller ikonalar ve kabirlerini yapıp zamanla onlara tapar hale gelmiyorduk.

 • Emeviler dönemi saltanatın başlangıcı halinde olsa ve zulüm doğmuş olsa da bir islam hakimiyetinden söz edebiliriz. Çünkü hala hayatta sahabeler ve tabiin halk vardı. Halk devleti de yaptıklarını da islam terazisinde tartabilecek yetkinliğe sahip kaliteli bir toplumdu.
 • Fakat abbasiler eyyubiler osmanlı vs gibi dönemlerde iş biraz laçkalaşmaya başladı. Şatafatlı büyük saraylarında lüks içindeki sultanlar islamı oyuncak ettiler. Yalancı alimler piyasaya sürdüler. Kendi işlerine yarayacak fetvalar ürettiler.
 • işte bu dönemlerde çoook çeşitli sapık toplumlar oluştu. Çünkü topluma yol gösterecek insan sayısı ilk dönem kadar çok değildi. Fatımiler, mutezile, karamitler, sufiler, çeşitli enteresan mezhebler…
 • Tabii bu laçka dönemde halk arasında eski cahiliyeden ne varsa geri dönmeye başladı. İçki fuhuş faiz gibi toplumun ruhunu alıp götüren her faaliyet serbest bırakılmıştı. Zenginlik var. Ama bu zenginlikler zevk sefa için harcanıyordu.
 • Herkesin halinden memnun olduğu bu cahiliye döneminde din, vicdanlarda kalplerde bir esameye dönüşmüş, tüm kanunların hiçe sayıldığı yerde devletler sadece savaşa giderken Allah, cennet, cihad gibi dini kavramları hatırlar olmuştu.
 • Tabii bunca batıni hareketin de içinde bulunduğu fikirler zamanla sistemleşmeye başladı. Allaha bağlılık zordu. Yerine onun yüce bir kulunu seçip ona bağlılık daha kolaydı. Çünkü fazla bişey istemiyorlardı. Hatta birçoğunda kampanyalar bile vardı!
 • Bazı tarikatler oluşmuş gruplar meydana çıkmıştı. Bunlardan bazıları “bizde namaz yok” demişler bazıları “bizde oruç yok” demişler hatta işi ileri götürüp “bizde şeriat yok şeyhe bağlı olan herkes affedilmiştir günah vs yok” demişler.
 • Bunun örneği hristiyanlığı avrupaya yayan adamın örneğidir. Pavlus. Bu adam romaya gitti ve hristiyanlığı anlatmaya başladı. Fakat talep az olunca kampanyalar yaptı. Sünnet olma ve çeşitli yasakları haramları yok etti. Ve dedi ki sizin günahlarınızı isa ödedi. sadece iman edin.
 • Bizdekiler de bu olaydan etkilenmiş olacak ki “bizim namazımızı ali kıldı orucumuzu ali tuttu” demişler bu ibadetlerden kendilerini muaf tutmuşlardı.
 • Yine katolik hristiyanlığa baktığımızda diğer mezheplerden daha serbest olduklarını ama çeşitli tütsü üfleme kandil yakma şarap aini vs gibi basit ritüellere indirgenmiş bir dine sahip olduklarını görürüz. Tek şart vardır! Papaya bağlı olmak! Şeyhe bağlı olmak çağrışım yaptı mı?

 • Peki bağlılık tamam ama bunu nasıl koruyabiliriz? Türbeler tamam, çeşitli fısıltıyla yaydığımız uyduruk kerametler tamam, şeyhe karşı derin bir saygı duyarak herkesi buna davet edip kitle psikolojisi oluşturma etkinliği tamam! Peki nasıl daha sağlam yapabiliriz?
 • Tabii ki Rabıta! Rabıta akşam namazı ve sabah namazı sonrası oturduğunuz yerde şeyhinizi hayal etmenizdir. Bazen Siz mezarda ateşler içindeyken sizi kurtarış senaryosu olabilir. Bazen Allahtan inen bir nurun ondan çıkıp size ışık hüzmesi olarak gelmesi mizanseni olabilir!
 • Akşam namazı vakti iş çıkış vaktidir. İnsanların en yorgun ve dinlenmeye ihtiyaç duydukları andır. Namazdan sonra yapılacak oturma ve hayal etme ayini dinlenen vücutla direkt bilinçaltınıza iz bırakacak bir hayal etmedir!
 • Sabah namazı ise insanın zihninin en açık olduğu dinlenmiş fakat uykulu bulanık bir vakittir. O anda işlerinizi nasıl yapacağınızı düşünseniz emin olun daha iyi sonuçlar alırsınız başarılı olursunuz. O an yapılan bir rabıtanın sonucu da daha sıkı bir bağlılıktır!
 • Benim sorularım ise şunlar: Hiç bir şekilde islamda olmamasına rağmen yaptırılan bu uyduruk ibadetin maksadı nedir? Bir insan sabah akşam en boş anında düşündüğü şeyhe ne oranda bağlanır? Bu fikri siz edinemezsiniz size bunu şeytan mı akletti?
 • Sadece belli islam ülkelerinde yaygın olan tasavvufun (Türkiye, pakistan, afganistan, fas, iran, azerbaycan vs) insanlardan neleri alıp götürdüğüne dikkat çekmek için bunu yazdık. Cahiliye döneminden daha da müşrik bir hale gelmemek için okuyun ve okutun inşaallah. #dayıoriginals


Editörün Önerisi; Menzil Tarikatı; Gavs Kimdir? Nasıl Çalışırlar? Mal Varlıkları Nedir?

Yazar; DAYI

guest
26 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
Mustafa Mehmet
Mustafa Mehmet
7 ay önce

Tasavvuf, İslam’ın özünde var olan güzel ahlak manzumesidir

Tasavvuf, İslam’ın özünde var olan güzel ahlak manzumesidir. Tasavvuf, tarikat değildir. Tarikatlar daha sonra çıkmış ve tasavvuf hayatını yaşamayı belli bir sistem içerisinde düzenlemeyi hedefleyen kurumlardır. Bu sebeple, önce bu iki hakikati birbirinden fark etmek gerekir.

Bu gerçeği göz önünde bulundurduğumuzda, İslam alimlerinin tasavvufun aleyhinde bir şey söylemeleri mümkün değildir. Kurum olarak Tarikatlarda yer alan bazı kimselerin yanlışları olabilir. Ancak bu yanlışları bütün tarikat ehline mal etmek insafsızlıktır.

Bu kısa özet bilgiden sonra, dört mezhep imamının tasavvufun lehinde olan bazı sözlerini yazabiliriz:

Rivayete göre, meşhur tasavvuf erbabı Davud et-Taî, fıkıh ve tasavvuf ilminin İmama-ı Azam’dan almıştır. (bk. ed-Durru’l-Muhtar, 1/43)

Rivayet edildiğine göre İmam Malik şunlar söylemiştir:
“Tasavvuf bilmeyen Fıkıhçı fıska girer. Fıkıh bilmeyen sufi zındıkaya girer. İkisini bir araya getiren ise gerçekle buluşur.” (bk. Haşiyetu Ali el-Adevî, Ala Şerhi’l-İmam ez-Zerkani, 3/95)

Rivayete göre, konuyla ilgili meşhur bir hadisin manasını kendinde seslendirmek için İmam Şafii şöyle demiş:
“Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi: Tekellüflü / yapmacık hareketlerden kaçınmak; yaratıklara, insanlara karşı şefkatli davranmak; tasavvuf ehlinin yolunda gitmek.” (Acluni, Keşfu’l-hafa, 1/341)

Yine İmam Şafi’nin şöyle dediği nakledilmiştir:
“Ehl-i tasavvufla yaptığım arkadaşlıktan, sohbetlerden şu üç kelimeyi öğrendim:

a) Vakit bir kılıçtır, eğer sen onu kesmezsen, o seni keser.
b) Nefsini hak ile meşgul etmezsen, o seni batılla meşgul eder.
c) Yokluk / yoksulluk bir korumadır (günahlardan korur). (bk. Suyuti, Teyidu’l-Hakikati’l-Aliye, s. 15)

Kaynakların bildirdiğine göre, İmam Ahmed b. Hanbel, önceleri oğluna, kendilerine sufi diyen adamların meclislerine gitmemelerini, onların cahil olduklarını söylüyordu. Ehl-i tassavuftan Hamza el-Bağdadi ile yakından görüşüp tanıştıktan sonra, artık oğluna:
“Tasaffuf ehlinin meclislerine git. Çünkü onlar, ilim, murakabe, Allah korkusu, zühd ve ulüvv-ü himmet bakımından bizden daha ileridedir.”demiştir. (bk. Şeyh Emin el-kurdî, Tenviru’l-Kulub, s.405)

Anonim
Anonim
11 ay önce

Adam yabancı kadınları düşününmesi onlarla zina etmesi şirk olmuyorda? ALLAH dostu Evliya düşünmekmi şirk oluyor? Sen Şeyhe tapmıyorsunki… Nasıl her meslegin ögretmeni var bu yoldada Şeyh bizim öğretmenimiz.ALLAH TEÂLA
şeytana güçler vermiş insanin içine girebiliyor vesvese verebiliyor vb. Bunları şeytan yaparken sıkıntı yokta ALLAHU TEÂLAﷻ Evliyasına keramet verincemi akıl almıyor? Tasavvuf Haktır.

Anonim
Anonim
Cevap verdi;   Anonim
10 ay önce

Neden şeyhi düşünüyorsun arkadaş.Allahi zikret Allah’ı an.hz peygamber böyle bir şey yapmamış uygulamamız,sonradan çıkan seyhlere ne oluyor.

Anonim
Anonim
Cevap verdi;   Anonim
3 gün önce

Yunus emre bile şeyhininin verdigi būtūn görevleri yapti odun kesti koskoca kadyken birakip şeyhinini emrine girip evliya oldu siz neyin kafasini yasoyorsunuz hiçmi arastimiyorsuniz yunus emrede yalandan evliya ozaman yazik size kalbiniz mūhūrlu sizlerin

Anonim
Anonim
11 ay önce

Bre cahiller Allah sizin sesinizi şeyh olmadan duymayacak kadar aciz midir ki bi insanla Allah a şirk koşarsınız Allah size şahdamarınızdan daha yakındır

Anonim
Anonim
Cevap verdi;   Anonim
3 gün önce

Sen evliyamisin seni duyuyorda umursamiyor olmasin sen Allahin evliyasinainanmiyorsun Allah seni umursarmi onlar Allaha yakin insanlar Allah dostu onlar sen onlara yakin olacaksinki onlarin yolun dan gideceksinki Onlarin yasadigi gibi peygamber efendimizin sunnetleri dogrultusunda ozaman umusar seni Abdul Kadir geylani hz bir sūrū ögrencisi vardi rabita yaptirdi ilim ögretti Haciabdullah baba ve daha bir sūrū evliya cahil olan sensin sen yalvar dur duyar belki sen🤣🤣

Anonim
Anonim
Cevap verdi;   Anonim
3 gün önce

Senin damar tikanmis menzile git mūrşidi kamil açsin damarini 🤣🤣🤣naksibendi tarikati nakis gibi isler kalbine imani gavs hz sultan gavsimiz kapisina kurban olayim

çok bilen
çok bilen
1 yıl önce

ya bu yazıyı kim yazdı 😀 Allah aşkına gidin faydalı şeyler yapın azıcık hayrınız olsun dininize koskoca geleneğe laf ediyosunuz azcık okuyun beyniniz nasırlaşmış

Anonim
Anonim
Cevap verdi;   çok bilen
1 yıl önce

Geleneğiniz şiddet,sapıklık dolu.

Anonim
Anonim
Cevap verdi;   çok bilen
10 ay önce

Bak kendin söylüyorsun,gelenek diye..sünnet değil farz hiç değil.sonradan ekleenen birşey yani bidat.allah korusun.

Anonim
Anonim
1 yıl önce

ayyy çok komiksiniz siz bunlara şirk deyince şirk olmuyor 😀 güldüm baya yeni çıkmış diyosunuz yazık 😀 bide bunları okuyanlar var neysekki herkes siz gibi cahil cühella değil ben İlahiyat okuyorum ve inanın iki gram beyninizle koskoca Tasavvufun tırnağındaki toz olamazsınız adam olun ahirette hesabını veremeyeceğiniz laflar etmeyin

Anonim
Anonim
Cevap verdi;   Anonim
1 yıl önce

Sen mi hesap soracan ahirette.Git ne okuyorsan oku.Senin okuduğun da benim içşn arab zırvasından başka birşey değil.O çok sevdiğiniz osmsnoğlu sülalesi evlatlarını öldürebilmek için fetva çıkarmadı mı? Fetvayı bir Tanrı kulu vermedi mi? Şu olay bile inancınızın sapkınlığının delilidir.

Anonim
Anonim
Cevap verdi;   Anonim
10 ay önce

İlahiyat okumussun ama boşuna okumussun.kendini Allah’ın yerine koyarak ahiretle ne hakla korkutuyorsun insanları..ayrıca rabıta diye birşeyin olmadığını ilahiyatta ogrenemediysen sen o okulu boşa okumussun.sen beynini tarikat yıkamış, özgür düşünme yorumlama yerini kaybetmişsin.aklini kiraya vermişsin malesef.

Serkan aydin
Serkan aydin
Cevap verdi;   Anonim
6 ay önce

Sen şirk değildir islamdandir diyincede şirk olan bir şey şirkten çıkmış olmuyor yalnız bununda farkına var.ustelik biz şirk olduğuna dair uzun uzadıya kaynaklarla referans göstererek anlattık fakat siz sadece değildir diyip birde hakaret edip gecistiriyorsunuz çünkü ne bilginiz var bu hususta ne kaynağıniz.ilahiyat okuyupta tasavvufun gerçek yüzünü tarihini bilmemen rabitanin 1800 lu yılların sonunda hindistan a giden bir mutasavvif tarafından tasavvufa sokulduğunu ve kuranda rabitanin geçmediğini bimemen tam bir fecaat facia rezalet skandal ..ya yalan atiyosun bariz bir şekilde ılahiyat okudum die yada ilahiyat eğitimi müfredatı rezıl rüsva bi halde..ac bi oku oku araçtır dediklerimi tekzip et yalanla sıkıysa kaynakları ile..ahirette hesap veremicekmisiz pardon kuranin neresinde yaziyo tasavvufu rabitayi yada senin o sapık alımlarını inkar edenin cehenneme gidip kafir olacağına dair bir ayet bi malumat mi var??imanın ve islamın şartımi tasavvuf ve raabita??hokkabazlar sizi bide insanları kafanıza göre tekfir edip aforoz ediyorsunuz dinde tasarruf yetki sahibiymisiniz gbi cüretkarlar bide..soytarilar .. kurana iftira attığınız yetti artık be

Anonim
Anonim
Cevap verdi;   Anonim
3 gün önce

👍 👍 👍

Anonim
Anonim
1 yıl önce

ağlayın

Anonim
Anonim
1 yıl önce

selam

trackback
Resul Tosun - Mutlaka Oku
1 yıl önce

[…] Afhanistanlı redikal İslamcı Ahmad Shah Ahmad Zai ile yaptığı ortaklık sonrası Suudi Arabistan sermayeli Rabıta ile temasa giren ve Rabıta toplantılarının daimi konuğu olan Hasan AKSAY kısa süre sonra Türkiye’de de bir şirket kurmaya karar verir… Rabıta Nedir? Nasıl Yapılır? […]

Anonim
Anonim
1 yıl önce

Rabıtadan ve tasavvuftan haberi olmayan beton kafalı biri yazmış…körlerin fili tarifi gibi…ıslam tarihindeki ismi bilinen büyük zatlarin hemen hepsi tarikat şeyhidir ve rabıta yapmıştır…sen git aklıyın ereceği işlerde zırvalamaya devam et…kendini çokbilmiş sanan embesil …

Serkan aydin
Serkan aydin
Cevap verdi;   Anonim
1 yıl önce

Bilmem nereye sürülecek akıl kırıntısı olmayan bilgi fakiri zir cahilin cuheylanin biri mesnetsiz sallama palavra ve hiç bir kanıta belgeye dayanmayan tamamen uydurma iddialarını bir bilen edasıyla rabitanin şirk olmadığnı islamın bir parçası olduğunu savunma cüretini ve gafletini kendisinde bulabilecek kadar kafayı yemiş.. bu tiplere laf anlatamazsiniz 2 kere 2 ‘nin 4 olduğu gerçeği kadar mutlak salt bilgileri kanıtlarıyla sunsan gene kabil etmez bu zerzevatlar üstelik ağızları lağım kufurbazdirlar..adam rabıta haktır diyo.bunlar aynı zamanda putperesttirler..allah kuranda ben size sah damarinizdan bile yakınım dicek ,baska ayetlerde de insanlara cok yakın olduğuna dair ayetler ile vurgu yapicak ama bu putperestler allahi anmak ve zikretmek icin araya necazet sahibi siradan bir beser olan ama bu eziklerin putlastirdigi uluhiyet semavilik kutsaliyet takdis ettiği insanları koyacaklar üstüne buna islamda olan bir rituelmis gbi ukalalık yapacaklar arada araci olmazsa allahin onları duyamiyacagi ni sanip iddia edip ,allaha noksanlik kusur isnat edicekler .kuran, allahla araya araci koymak ruhban sınıfı oluşturmak gbi eylemlere sirktir dicek ama adamlar kurana değil kuran dururken kendilerinin alım hoca belledigi sanki peygambermis gbi allah’tan vahiy aldığını sandiklari bilmem kaç yıllık sapık alimlere iman edicek onların her dediğini sorgusuz sualsiz kabul edebilme gbi akil yoksunu akıllarını kiraya vericek kadar yozlaşmış zumreler olacaklar.rabita kelimesi kuranda gecmemesine rağmen kuranda rabıta ile ilgili ayet var diye iddiada bulunuyorlar ve kurana iftira atiyorlar utanmadan bide..bunlar için kuranin allah’ın ne dediği hiç önemli değil bunlar için otorite kabul ettikleri şeyhlerin sihlarin ne dediği cok daha önemlidir çünkü..

Serkan aydin
Serkan aydin
1 yıl önce

Bilgilendirici bir yazı olmuş..kesinlikle rabıta katiksiz sirktir insani sirke goturen sapkin bir uygulama ritueldir ..zaten tasavvuf ve tarikatada 1800 lu yıllarda intisap etmiş yerleşmiştir.bunun oncusu de hindistan a gidip orda bi müddet ikamet eden ismini suan hatırlayamadığım fakat soy ismi yanılmıyorsam bagdadi olan yine şeyh sayılan kabul edilen biri ‘dir..adam hindiuzmin batini rituellerini tasavvuf adı altında islam anlayışına sentezlemistir bunu yapan da sadece o değildir çoğu mutasavvif bunu yapmıştır.. yine imam rabbanin ki kendisi hindistanlidir kitaplarini okursanız hindiuzm inanclarindan rituellerinden izler emareler göreceksiniz..rabita ve bir Çok tasavvufi ritüel ve siyaset hindiuzm ‘den tasavvuf adı altında islama geçmiştir.hinduizm ‘deki hindu rahipler, zen rahipleri,veya budist tibetli rahiplerinde bile bizdeki tasavvuf ogretilerinin birebir aynısını hatta daha agah ve mahir olarak uygulandığını göreceksiniz..rabita yapılması etli yemeklerin yenilmemesi az konuşulması az uyku inzivaya çekilme bizdeki sözlü zikir benzeri kendilerine has sozler ile (ommmm gbi)tekrar edilerek kendilerince zikir yapılması bizdeki ermis evliyalara atifta bulunularak yaptıkları iddia edilen kerametlerin dahada üstün nitelikli olanlarini yaptıklarını iddia etmeleri(bu sözde kerametleri telkin,telepati,telekinetik,tayi mekan tayin zaman,vücutlarına kesici aletleri sokma bu olay bizde kadiri tarikatında vardir ateste yurume gbi)..sadece hindiuzm değil yine belli baskı mutasavvif ve sufiler ile diğer sapkın batini mistik pagan öğretiler tasavvuf ile islam geleneğine nüfuz etmiştir.mevlana semsi tebrisi hallac-i mansur beyazit-i bestami gbi kisiler ile eski iran dini olan mecusulik ve içinde ihtiva ettiği hululizm(tanrinin insan bedeninde tecelli ve zuhur etme inancı,ete kemiğe burundum yunus diye gorundum veya enel hakk saçmalığı gibi)tasavvuf ile islam anlayışına geçmiş,muhittin ibni arabi ile de eski mısır paganizmi,hermatizm iskenderiye paganizmi tasavvuf ile neşet ve nesretmistir malesef…hulasa kutsal kitaplar ı bozan aslında hep aynı sistem olmuş nedir o..EZOTERIZM-PANTAIZM-HERMATIZM-PAGANIZM–ve BATINiLIK- ile tevrat zebur ve incil tahrif tahrib huruf olmustur..yahudi tasavvufu olan kabala mahvetmistir tevrati..bizdede hinduizm inancından bir kısım,eski iran inancı olan mecusulik ve hululizm (tövbe haşa tanrının insan bedeninde belli bir ruhi antrenmanlar mertebesi ve sonucunda tecelli olması hulul etmesi inanci)-samanizm(özellikle türklerin müslüman olması ile) tasavvuf adı altında tezahür olmus kuran yorumuna entegre edilmiş sentezlenmis ve destekçi olarakta yalancı hadisler takviye edilip sözde ehli sünnet akidesi oluşmuş..tasavvuf bir başka din resmen ama kimse farkında deil..kuran bozulamayinca allah’ın korumasına haiz olduğu için nolmus yorumunu dejenere manipule etmisler..kuran aynen duruyor ama okuyan yok okuyanda yorumunu anlayamaz halde..dikkatini çekerim hep aynı anlayış bozuyor ama..ozeti budur

Murat Sevinç
Murat Sevinç
Cevap verdi;   Serkan aydin
1 yıl önce

Tasavvuf İslamî takvacà yaşamaktır. Ehli sünnet vel cemaat akidesine bağlıdır. Sünneti seniyyeyi harfiyen yaşamayı şiar edinmiştir.Abdülkadir Geylani Hazretlerinden tutun da Piri Türkistan olarak bilinen Ahmet Yesevi Hazretlerine kadar bir Türk tarikatı olarak biline Nakşibendi tarikatı kurucusu Şah-ı Nakşibend hazretlerine, Mevlana Hazretlerinden Hacı Bayram Veli Hazretlerine, Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinden Sultân Seyyid Muhammed Raşit Hazretlerine, Gavsı Sani Abdülbaki Hazretlerine kadar daha sayısız büyük Allah dostunun hepsi tarikatlardan çıkmıştır.
Bilmeyenler yorum yazmasın.
Rabıta bağ demektir.
Ebubekir Sıddık(RA) Peygamber Efendimizi (SAV) bir an olsun aklından ve hayalinden çıkarmıyordu
Rabıtà yapmak haşa tapınmak ya da ayin yapmak değildir. Kur’an-ı Kerim’de “Ve sabitu ve rabitu” diye rabıta geçer
Üstad Necip Fazıl Kısakürek’im “Rabıtà yı Şerife” isimli kitabı vardır

Serkan aydin
Serkan aydin
Cevap verdi;   Murat Sevinç
1 yıl önce

Yalanları bile yalanlarla tasvip ediyorsunuz hangi bir yalanına sacmaligina cewap vereyim..once sen ogreniceksin ondan sonra ahkam keseceksin..kurandan bir haber olduğun belli..tasavvufun tarihteki sürecinden içeriğinden bi haber olduğun belli.paganizm pantaizm/panantaizm samanizm hermatizm ezoterizm okultizm mistizm kabala mecusulik hululizm ve de hindiuzm ı once bi arastir öğren sonrasında kurani ikra yap kafa patlar oku arastir ondan sonra tasavvuf ne kadar islamla alakalı ne kadar kurana ters anlarsın.. tasavvuf zaten islam dünyasına 1100 lu yıllarda zuhur etmeye tezahür etmeye filizlenmeye başlamıştır.. peygamberimiz zamanında hatta sahabeler zamaninda ne tasavvuf ne tarikatlar vardı..ehli sünnet akidesi diye birseymi var dinde, ehli sünnet diyerek insanları ayrıştırip kendinize yani bir tanim getiriyorsunuz sen ehli sunnetsin ben müslümanım aramızdaki fark bu..ornek verdiğin alım diye gösterdiğin adamların bi kitabını oku sonra kuranla kıyasla mukayese et ne kadar sirke baktıklarını görürsün eğer samimi ve durustsen ama sanmıyorum..rabita kuranda varmış palavlarinin daniskasi ne kadar bilgisiz olduğun burdan belli işte.. göster rabitanin geçtiği ayeti göster gorelim.. ama bana rabuta yazan ayeti gösterme sakın alakası yok rabuta ile rabitanin anlamları
Farklı .ayetleri çarpitmayin burda.. rabıta denen sirk uygulaması 1800 oyların sonuna dogru tasavvuf ve tarikatlara geçmiştir.allah araya aracılar koymayın bu sirktir diye ayet indirecek sen kalkıp şeyhini düşünüp allah’a zikir edeceksin bende kuran dururken sen ve o sapik alimlerine inanicam niye direek allah’i düşünmüyorsunuz da araya illa bir insan sokuyorsunuz
Yoksa şeyhin arada aracı olmadan allah duyamiyormu sizi tobe tobe ya.. ..bu ne cüret yahu kimsiniz de din sanki tekelinizde gbi sahipleniyorsunuz sapik goruslerinize ragmen. senin o alimlerini kim otorite olarak bir bilen akıl kişi olarak tayin etti atadı.. allah akıl fikir hidayet versin size.

Anonim
Anonim
Cevap verdi;   Murat Sevinç
1 yıl önce

Tarikat oğlanı seni..Bademlenmeyi anlatsana.

Anonim
Anonim
Cevap verdi;   Murat Sevinç
3 ay önce

Bakın bende okudum Süleyman cı kursunda güzel talebe yetiş tiriyorlar
Ama kendilerini büyük sünüyolar çünkü
Ken dilerine kimseyi yanaştırmı yolar ders verirken haşa kendilerini çok Büyük sünüyolar haşa onlar Allah mı
Kuran’da geçmiyo İslam tarihinde rabıta diye bişey geçmiyo sadece nedense bu Süleyman cılarda var tarikat cılarda var bu rabıta siz inanmayın bunlara siz Allah tan isteyin o size verir siz kuldan istemeyin Süleyman Hilmi nin kendine hayrı yokki bize olsun Allah verir bize ne virirse o vermez ister kız ister kızma ama bu bir gerçek.

mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Video İndir | Yorumlar Libros Gratis | Free pdf download |
26
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x
()
x