Yılan Kültü ve Yılan Kardeşliği nedir?

Flood'un Yayınlandığı Tarih:20 Kasım 2019 @ 20:29

Yılan kültü, yılan kardeşliği, serpent-insan ilişkisi, serpantin, serpent brotherhood kavramları hakkında; Sümer’deki yılan kültünü çoğunuz biliyorsunuz. Grek, Roma daki yılan figürleri ve sembolizm’i de anlatmaya gerek yok insan ve sürüngen arasında garip bir ara bağlantı vardır.

 • Yılan-insan hibridizasyon efsanesinin ve insanlık tarihinin Yılan’ın kan çizgisinin bu yaygınlığı bağlamında, Türler arasında iç içe geçenlerin bu olduğunu düşündüren yarı insan formunda sembolizm ortaya çıkar…
 • Dünya geleneklerinde bulunan bu serpantin temsilcilerinin sadece birkaç örneğini incelemek için, her biri yılanın kuyruklarını taşıyan antik Çin, Fu Xi ve Nuwa’nın kardeş halk kahramanlarını buluyoruz.

 • Fu Xi, temel bilgi ve becerilerin aktarılmasıyla akredite olurken, kız kardeşi Nuwa, gerçek anlamda insanlığın yaratılışı ile tanınır. Başka bir deyişle, Çin halk folklorunun bu yarı yılan tanrıları , insanlığın yaratılmasından ve eğitiminden sorumludur .

 • Böylece insanlık, yılanla yakın ilişkilere sahip olanlardan yaratılır ve bilgi kazanılır…. Fuxi miti bu bağlamda insanın yaratılışı ve bilgilendirilmesi konusunda önemlidir.
 • Benzer gelenekler.. Aztek mitolojisinde, yılan-kadının tanrıları arasında benzer bir melez temsili vardır. Annelik ve doğurganlık tanrısı Cihuacoatl, Quetzalcoatl’un yanında (genellikle görünüşte serpantin olan) tekrar ortaya çıkmıştır.

 • insanlığın yaratılışı, Hem teknik bilginin geçişi, hem de insanoğlunun yaratılışı, dünyanın her yerinden gelen erken mitolojilerdeki yılan insanlarını çevreleyen mitoların ortasında demirbaş olarak kalmıştır..
 • Keza insan oğlunun yaratılışında Adam&Eve, yılan, elma yaşam ağacı,kandırma,bilgi verme,cenneten kovulma gibi semavi dinlerin içeriği olan konular da bu mitlerle bağlantılıdır… Ama hala esas konuya girmedik…
 • Yılan gibi bir forma sahip olmanın yanı sıra, bu özel ilahın yılan-insan melezleriyle ne yapmak zorunda olduğu tam anlamıyla merak edilebilir, bunun yerine mitlerde yaygın olan iki kavram arasında bir “kan çizgisi” var olabilir.
 • Fakat, eğer mitler ile çakışan, insan kanı türlerinde gerçek bir sapmaya işaret eden, gerçekten de çeşitli fenomenler olabilir… Aslında, bu noktadan sonra spekülasyon alanına giriyoruz. Başka türlü bu konu çözülemez..
 • Bunu yaparken, ortaya çıkan fikirlerin çözülmesinin zor olmasına rağmen, yine de yılan tanrının kültürü ile var olan ve insan kanı türleri arasında var olduğu bilinen gerçek bir anomali arasında var olan potansiyel paralellik ..yani kanda dış etken bağlantısı..:)
 • Aslında, Fransa ve İspanya Baskının ortasında Rh negatif olarak bilinen tek bir insan kanı türünün tuhaf bir sıklığını buluyoruz. Rhesus pozitif ve negatif kanları ben kendi twitlerimde defalarca değindim onun için burada bu konuları detaylı anlatmayacağım.
 • Mesela bu konuyu da daha önce çok kez yazmıştım,Yenidoğanın Hemolitik hastalığı olarak bilinen hastalık, Rh negatif olan hamile bir annenin, Rh pozitif olması durumunda fetüsün varlığına alerjik bir reaksiyon yaşadığı..
 • Antikorların vücudunun içinde bulunduğu; bu, birinin bağışıklık sistemine giren herhangi bir yabancı cisim veya virüsten bekleyeceği bir etkiye sahip olduğunu, bu nedenle, anne tarafından üretilen bu antikorlar plasenta içinden bebeğe geçerken yenidoğan çeşitli komplikasyonlara,
 • Hatta rahimdeki kalp yetmezliğine bağlı ölüme maruz kalabildigini, Rh negatif faktörünün birçok insanın sandığı gibi bir mutasyonun, gelişmekte olan bir fetüsün tam anlamıyla bu şekilde yabancılaşmış gibi muamele görmesine neden olacak şekilde oluşmasının garip olduğunu
 • Ve yine de, tıp biliminin gerçekliği ile Rh-negatif faktörün kökenleri arasındaki bağlantının hala bir sır olarak kalması ve hala açıklanmaması gayet gariptir… Ama bilenler bilir konuyu… Neyse bu konu flood arasında sadece bir ‘Es’ idi… Devam…
 • Neyse bu kan olayında bana göre bariz ama çok açık olarak, Rhesus negatif kanın doğal bir dünyevi oluşum olduğunu bilimsel kanıtlarla boşuna aranmaktadır!! Rh-negatif türünün Dünya’da evrimleşmediğinin bir kanıtıdır bana göre…
 • Uzun yıllar boyunca insanlar kayıp bağı aradılar.. “Gerçek kayıp halka insan olabilir miydi? Hemde insan’ın taaaa kendisi! 🙂 Dünya ile yıldızlar arasındaki bilinmeyen bağlantı – melez adam? İnsan, primat ve dünya dışı arasındaki eksik bağlantı??
 • Dünyadan kaynaklanmayan görünen Rh negatif kan, insanlığın bir melez olduğunu göstermesinde önemli bir faktör olduğunu kanıtlayabilir…. Bazı insanların dünya dışı bir kan çizgisinden gelmelerinin olasılığı ne kadar olabilir?
 • Bu tür fikirlerin tarihsel ve mitolojik yorumlarına bakmak, bilim ile böyle bir tartışmayı desteklemekten çok daha kolaydır. Bunu bilim açıklayamaz bunu ancak bilinç açıklayabilir… Bu konu bilim’i aşacaktır… Her neyse konum hala bu degil,bir türlü flood a giremedim hala.
 • Tellinger tam da bu noktada bunu işaret etmişti. Michael Tellinger, Slave Tür : 130 – 131] sayfadan.

 • Bir kahve içip kafamı toplayıp doğal olarak flood’u da dağıtmadan nasıl toparlarım’a bakacağım çok zor olacak toparlamak ama
 • Eski ahit yeni ahit farketmez,bu yaratılış konusunda bariz bir uzerini kapatma,gizem ve manipule etme olayı var bana göre… Bunlar hep bana göre öncelikle onu söyleyeyim… Yani bir yanlış yönlendirme söz konusu… Kimi? Ee bizi tabiki…:))
 • Yeni ahit eski ahitte yaratılış mitindeki Adem&Eve,yasak elma,yılanın kandırması,hayat ağacı vs. Bir manipülatif durum söz konusu bana göre… Neden? Söylenmemesi gereken verilmemesi gereken bilginin verilmesi sonucunda birisi diğerini düşman ilan edilebilir…
 • Hristiyan geleneğinde mesela ‘Lucifer’ ı tanrıya isyan eden ve şeytan ya da şeytan olan bir melek olarak tanımlamıştır.. Ve kavram etrafında bir doktrin geliştirilmiştir. Geleneğin,köklerinden türetilmiş yahudi halk kökenli kökleri de mevcuttur.
 • Düşmüş melekler kavramı yahudi tasavvufunda mevcuttur… Bu meleklerin acaba düşme nedeni nedir? Neden düşmüş melekler olarak tanımlanmiş ve damgalanmıştir?
 • Ya gündüz flood yapmak ne zor ama bazen gelenler gündüz de geliyor genellikle gece gelen bu ara gündüz gelmeye başladı,magnetic field flip mi oldu nedir?:) Neyse zar zor flood a devam :))
 • Şimdi bu serpent brotherhood kavramına geri dönelim,flood un en başına… Aslında yazılı metin olması açısından sümer’de görülüyor serpent brotherhood.. Daha önceki bazı floodlarda anlattığim gibi mesela sabitlenen flood’a bakarsanız bunu anlatmıştim. Konu aslında EA ile alakalı!
 • EA ve Klanı hakkında! EA klanı ile serpent Brotherhood kavramı direkt bağlantılı.. Ruhani bilgi ve bilim iç içe geçiyor burada.. Serpent Brotherhood kavramı ruhani/bilim/bilgi’ye ait. Bilginin bazı insanlara aktarılması,”bazı” insan oğullarına!!
 • Ama bazı insan oğullarına aktarılması ilk başlarda.. Ilim’in doğudan doğduğunu,bilimin de batı’ya doğudan geçtiğini unutmayalım. Güneş doğudan doğar batıdan batar gibi… Bilginin belli başlı insan oğluna aktarılması,EA ve babası bu bilgilere haiz idi.!
 • EA nın ilk genetik çalışmalarında serpent melez bir tür ortaya çiktığını mitoloji okuyanlar iyi bilirler. Sadece serpent melez degil başka melez türleri de vardır. Bunlar ilk denemeler… Deneme yanılma yöntemi.. Yanlış denemeler.. Taa ki kendi suretlerinde yapana kadar!
 • Denemeler denemeler:) Yaratılan melez ırka üreme yeteneği kazandırılması,kendilerine benzemeleri sağlanması uzun sürdü Burada devreye daha önce anlattığım rhesus(-) gen/kan devreye girdiğini sanıyorum öyle kokluyorum Iste bu dısarıdan oyuna sokulan genin dünyada bedenlenmesi!!
 • Bazıları bu dünyada bedenlenmesini dünyada bademlenmesi olarak anlamış olabilir… Espri tabiki..:) Ama öyle anlayanların var olduğunu siz iyi biliyorsunuz..
 • Iste bu bilgi veren brotherhood sonra engellemeye maruz kaldı. Bu engelleme onu daha gizemli hale soktu. Yasak kavramı gelişti,gizli kavramlar doğdu.. Çünkü engellenen yer altına iner! Baskı altında Yaşamanın tek yolu gizlenmek yer altina inmek idi.
 • Brotherhood insanı bilgilendirdi. Fakat her gizli şeyin açığa çıkması gibi deşifre oldu Burada EA kavram ve felsefe olarak günah keçisi ilan edilmiş olabilir. Hatta günah keçisi olarak dünyada kalma cezası verilmiş olabilir..dünyada hapis no way out kavramları buradan çıkmış ise?
 • Brotherhood un deşifre olması yani, Ulan birisi bu slave ırka bilgi veriyor, ulan (eski mitolojik devielerde “huleyn” de olabilir emin değilim) kim bu bilgiyi sızdıran denilmesine neden olmuş olabilir.. Işte bu deşifre insanın bilgiyi tam olarak almasını engellemiş olabilirdi!
 • Yine de insan oğlu,yani slave yaratılan ırk bu bilgilerden aldığı bana göre natamam kısmı ile bir Rönesans yaşamış. Bilgi açığa çıkmış.. Sanki herşey hazırdı,rönesans ile bilgi vir anda ortalığa saçılmış gibi olmuş.. Ama rönesansta çıkan her bilgi doğru mu idi?
 • Her yerde manipülasyon olduğu gibi rönesans’daki hangi bilgiler doğru hangileri yine manipüle edici idi tartışılır.. Çünkü elde edilen bilginin başkasın eline geçme durumu da var!
 • Evet koyu bağnaz katolik kilisesi bilgiyi her zaman şeytani olarak yorumladı,çunķü bilgi işine gelmiyordu. Rönesansta verilen bilgi koyu bağnaz katolik kilisesine bir başkaldırı idi. Bilgi dışarı çıkmıştı ama bedel ödenerek!
 • Katolik kilise tarafında bu bilgi karanlık bilgi,şeytani olarak yorumlandı. Bilgi=şeytan işi idi onlara göre. Şeytan,bilgi kavramı engizisyonda ölüm ile yargılandı. Aslında insanın kapasitesi ve bağları bilgi olarak anlatılıyordu..
 • Insan nereye kadar gidebilir,nereye nasıl ulaşabilir?kapasiten ne? Bağların ne? geçmişin ile nereye kadar gidebilirsin? Bu nedenle şamanlar örneğinde olduğu gibi,diğer dünya ile bağlantı kuranlar cadı,şeytan,iblis,lucifer ilan edildi. Bilgi=karanlık=şeytani ilan edildi!
 • Bilginin insana verilmesi bir yanda deşifre edilirken diğer yanda bilgi nin taka tuka,iblis,şeytan yapılarak,deşifre ettiği bilginin kendileri tarafından kullanılarak insanları yönetmek ve manipüle etmek için devşirilmesi idi!
 • Işte bilginin,şeytani olması ile insanların bundan uzak tutulması ama aynı zamanda bu bilgiyi kullanarak insanın yönetilmesi ve manipüle edilmesi esas konuya girmekteyiz..!
 • Bu şuna benziyor,bir silah var,sen bunu buluyorsun ve insanlığı yönetmek için kullanmaya başlayıp,silah’a şeytani şeyler bunlar deyip insanı bu silahtan uzak tutmak gibi,evet,ruhani alemden ve hatırladıklarımızdan bahsediyoruz! Hatırlanmanın bastırılmasından bahsediyoruz!
 • Evet dün,bugün kraliyetler,krallıklar monarşik sistemler bu silahı kullandılar. Insanlara karşı onları yönetmek için dogmalarla birlikte kullandılar. Manipule ettiler! Savaşlar savaşlar insanların birbirini öldürmesi,katliamlar!!
 • Sen o dinden veya bu görüsten değilsin diye katliamlar.Ayrıştırma,böl parçala yönetler! Engizisyon ile mesela hatırlananlar,bağlantı kuranların,bilgiyi alanların katli vaciptir’i..
 • Iste bu nedenlerle serpent,şeytan,lucifer,azazel,günah keçisi,evil,devil insan beyninde yaratılan halusinasyonlar olmuştu. Aynen R complex idi. Yılan eski zamanlarda bilgelik,bilgi sembolü iken semboller nasıl tepetaklak yapılarak manipüle edilmişti?
 • Yılan bilge iken eski çağlarda nasıl lucifer,evil devil olmuştu? Mesela ww2 de hitler’in vril örgütü neden Tibet’e kadsr uzanıp bilginin kaynağinı doğu’da aramıştı? Brotherhood zamanla ele geçirildi. Krallar,kraliçeler,seçilmişler, zenginler tarafından insanları yönetmek icin
 • Araç olarak kullanılmaya başlandı. İste biken biliyor,bilenler belli kavramları bununla alakalıdır. Güneş doğudan doğar ,batıdan batar. Demkki Ilim doğudan doğmuş,bilim olarak batı’ya geçmişti. Sakın bu bilim batıda güneş gibi batmasın?
 • Flood’u şu an için noktalıyorum… 🙂

Yazar; Think Tank

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Video İndir | Yorumlar Libros Gratis | Free pdf download |
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x
()
x