Türkler İslamiyeti Neden Kabul Etti? (‘Türklerin İslam’dan uzaklaşması’)

Henüz kimse açık açık yazmıyor ve konuşmuyor ama susulan ve satır aralarında söylenen şu: Türkler, bugünkü anlamda “İslam”ı aşmadan, kendilerine gelemeyeceklerine, çok özledikleri eski büyüklüklerinin yeni bir benzerine ulaşamayacaklarına inanıyorlar.

 • Bin küsür yıl önce Türkler İslam’la Horasan ve Maveraünnehr’de tanıştıklarında, bu din henüz bir Arap dîniydi, bir dünya dini değildi ve Türkler, İranlılardan sonra, Abbasilarin Emevilere isyanı sürecinde İslam’ı SİYASÎ NEDENLERLE kabul ettiler, çünkü Çin ordusu enselerindeydi…
 • Arap ordularıyla birlikte ezeli düşmanları Çin ordusunu yendikten sonra, Abbasilarin İranlıları devlet işlerine memur kılması ve asker Türkleri ordularına komutan yapması, Türk boylarının yöneticilerinin Müslümanlaşmasını hızlandırdı. Ancak halk eski adetlere bağlı kaldı…
 • Türkiye’nin 20’inci Yüzyılda bir eşiği aşıp, İslam’ı “resmî devlet dini” olmaktan çıkarması, Halifeliği kaldırması, 17. Yy.’dan itibaren ülkeye hakim İslam anlayışının Türklerin ayağına bağ olduğunun da teslîmi anlamına geliyordu… Türkiye SİYASİ NEDENLERLE laik/seküler oldu…
 • Açıkça söylenmiyor ama satır aralarında yazılan, insanların kendi aralarında konuştuğu konu, bugünkü anlamda -medyaya yansıyan “en önemli” tartışma konusu kız çocuklarının evlenilebilirlik yaşı haline gelmiş- bir dîni çok kimse kendine yakıştıramıyor ve ondan KOPUŞ uzak değil…
 • Türkler bu din ortaya çıkmadan önce de vardı ve her halk gibi bir halktı. İyilik adalet vd. yeni icad olunmadı, eskiden de vardı… Ayrıca “Türk ruhu eşittir İslam” diye bir denklem yok, hiç olmadı. Cumhuriyet’in modern laik yapısı bu nedenle tuttu ve herşeye rağmen bozulmuyor…
 • Ayrıca Türklet aptal değil. Başarılı, zengin, özgür, güçlü ülkelere bakıyor ve bunların içinde bi tek Müslüman ülke olmadığını görüyor ve bin küsür yıl önce olduğu gibi, SİYASİ NEDENLERLE bu dinin üçyüzyıllık yasakçı/günahçı mantalitesinden ruhen toptan kurtulmaya hazırlanıyor…
 • Mesele inanç ise, insanların kendi arasında konuştuklarına bakılacak olursa, bugünkü anlamda İslam, son derece ilkel bulunuyor ve bu din günümüzün karmaşık sorunlarına bir yanıt vermek bir yana, birçok insanın -özellikle kadınların- ruhuna hitap edemediği anlaşılıyor…
 • Bugünün akıllı telefon kullanan, okuyan, özgürce düşünüp sorgulayan, üstelik düşündüklerini internet üzerinden dünyanın geri kalanıyla paylaşan yeni kuşağına, bugünkü İslam’ın ulaşabilmesi ve onu ikna edebilmesi çok ama çok zor -ve bu tüm dünyada böyle…
 • Ayrıca bu dinin -önceki kuşaklar üzerinden yeni kuşağa dayatmayı denediği- yasakçı/günahçı mantalitesinin somut yansımaları, Türkleri güçlendirmeyip zayıflatıyor. Bin küsür yıl önce öyle değildi… Türkler Mani dinini, Budizmi vd., onları zayıflattığı için terkettiler…
 • Akıllı telefonu olan ve dünyayı oradan takip eden her Türk, yeni normlar koyan Çin’de yaşayan insanların büyük bir bölümünün hiç bir dine bağlı olmadığını, en az dindar İskandinavya vatandaşlarının da dünyanın en müreffeh ve özgür insanları olduklarını biliyor… >
 • Üstelik iyi, adil, dürüst, ahlaklı, akıllı, yaratıcı olmak için ille de dinin gerekmediğini, hatta dindarlar arasından -şaşılacak kadar- çok kötü çıktığını görüyorlar. Türklerin İslam’dan uzaklaşması, bir zamanlar yaşanan, Hristiyanların Hristiyanlıktan uzaklaşmasına benziyor…
 • Daha önce çok yazdım ama tekrarlayayım: Türkiye’yi yönetmeye aday 1990’lılar kuşağı, şimdinin Türkiye’sini -inanamayacakları kadar- çok şaşırtmaya aday, -hem de çok uzak olmayan bir gelecekte… <<

Bu Konu, Selçuk Salih Caydı @selcuksalih Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

4
Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar
4 Comment threads
0 Konu cevapları
0 Takipçiler
 
En çok tepki verilen yorum
En sıcak yorum dizisi
4 Yorum yazarları
MustafaOrhanOrhanMaximillian Son yorum yazarları
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Maximillian
Ziyaretçi
Maximillian

İslam, değil 21.yy’a, sanayi devriminin ortaya çıktığı 18.yy’a bile hitap etmeyen, yöresellik özellikleri ön planda olan, yani münhasıran aap toplumuna seslenen, insanın bireysel, toplumsal ve ekonomik kimliğine oldukça aykırı bir yasaklar ve tahditler manzumesidir……
Türk milletinin islamı neden ve nasıl kabul ettiği hususunda yukarıdaki tespitler kısmen doğru olsa da hemen hiçbir tarih kaynağı bu konuyu derinlikli ve analizci bir yaklaşımla ele almıyor…
Halbuki Türk milleti, tarihin garip bir tesadüfü olarak en güçsüz ve birlikten yoksun bulunduğu 8.yy’da ve bir süreç sonunda arap işgalciler tarafından kılıç zoruyla müslümanlaştırılmıştır…

Orhan
Ziyaretçi
Orhan

güzel bir yazı ve gerçekçi. teşekkürler paylaşım için

Orhan
Ziyaretçi
Orhan

gerçekçi bir yazı paylaşım için teşekkürler

Mustafa
Ziyaretçi
Mustafa

saçma sapan bir yazı. İslam dini dünya üzerinde en mükemmel olduğu için onu çekemeyen çooook şeytan var. İnsanın huzuru mutluluğu sadece ve sadece islamda. Dünyada en mutlu insan müslüman insandır. Buna inanmasanız da…. Allah kalpleri mühürlediği kimselere hakikatlerini gösterse dahi göremezler