Etiket: Selçuk Salih Caydı‏ @selcuksalih

Siyasal İslamcılar ve Mizah (‘Türklerde Mizah Anlayışı’)

Mizahtan fellik fellik kaçan “Teolojik Politika”nın, (yani dinin kendine müslüman siyasi amaçlar için kendince “yorumu”nun ve kullanılmasının), ‘Gülmek’ ile çok ciddi sorunları var ve buna “Sağlıklı/zinde insan ruhu” adına değinmek gerek… >> İslamcılık “Mizah” yapmaya kalktığı zaman ortaya nasıl garip bir malzemenin çıktığı ve o malzemeye ‘Normal’ saydığımız Dünya insanının gülmediğini/gülemediğini biliyoruz (aynı durum mesela […]

Selçuk Salih Caydı‏

Türkiye’de Politik Değişim ve Dönüşüm süreci (‘Yeni Türkiye’)

Değişim/Dönüşüm süreci, kendi ritmini buldu, yoğunlaşarak devam ediyor. En ilginci de, sürecin halkın ruhuna doğru derinlemesine etkiyen ”DEĞERLER SİSTEMİNİN ve ÖNCELİKLERİNİN DEĞİŞİMİ”, çok geniş yelpazadeki politize kişi ve kurumlar tarafından da anlaşılmış görünüyor…>> ”Kendine Müslüman DEĞERLER”i temsil eden ve gelen Yeni Türkiye ile arasında tam bir kopuş yaşanacak olan ideolojik-siyasi-”kültürel” Türkiye’ye ”Eski Türkiye” diyoruz. Kopuş […]

Akp neden oy kaybetti? (‘Kuşak Çatışması ve Değişimi’)

Tekrarlanan İstanbul Seçimleri sonrasında basında çok sayıda yorum yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Olayın önemli bir dönüm noktasına işaret ettiğini muktedirlerin çevrelerinde bile herkes kabul ediyor… Ama Değişimin bir de kaçınılmaz yanı var ve bundan bahseden az… Herkes yapılan hatalardan/doğrulardan bahsediyor, ama bir de “Kuşakların değişimi” var… Şu anda iktidar partisine hayat veren düşünce, ideolojik yükselişini […]

Yeni bir başlangıç geliyor! (‘İstanbul Seçimi’nin sonuçları belliydi!’)

Daha birkaç ay önce kötümserliğin hüküm sürdüğü ve “Bizden adam olmaz” lafının türevlerinin “fikir” niyetine savunulabildiği Türkiye’nin o günlerini kimse hatırlamak istemiyor (ve o yüzden de pek hatırlamıyor)… Şimdi bir bitişle birlikte yeni bir başlangıç geliyor… >> İstanbul Seçimi’nin sonuçları belliydi. Adını artık “Demokratik Muhalefet” koymak gereken Muhalefetin (çünkü seküler parlamenter demokrasinin ve hukuk devletinin […]

Selçuk Salih Caydı‏

Yeni Osmanlı Düşüncesi ve Kuruluş Denemesinin iflası! (‘Yeni Türkiye’nin geleceği’)

Esasen Abdülhamit devrini referans alan “Osmanlı’nın ihyası”, veya (ihvancı/islamcı) “Yeni Osmanlı” ideasının (ve kuruluş denemesinin) iflası, üzerinde yeniden düşünmeyi gerektiren bir konu ve Değişim/Dönüşüm’ün ürünü olacak Yeni Türkiye’nin geleceği içinde de önemli… >> Sultan gibi hareket etmeye başlayan son Halife Abdülmecid’in, son derece modern bir insan, bir ressam olmasına rağmen (son Sultan’ın işgalcilerle açık işbirliğine […]

Siyasal İslamın Çöküşü; (‘Postkapitalizm Rasyonalitesi’)

Teori dergisinin nisan sayısında ilk “yazı”, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi’nin, “Terörizm ve aşırılıkla mücadele ve Sinciang’da insan haklarının korunması” adlı “Beyaz Rapor” çevirisi… >> ÇKP’nin bir raporunun hiç bir eleştiriye tâbi tutulmadan Sol olduğunu iddia eden Milliyetçi bir dergide yayınlanmış olması “ilginç” tabii, ama rapor ve Türkiye’yi de ilgilendiren konulara değinebiliriz… İlk […]

Muhalefet ve Paradigma değişimi! (‘Değişim/Dönüşüm adına beklediğim gelişmeler!’)

2012’de yaptığım tahminlerde, Suriye’nin Ortadoğu’da “Suud türevi İhvancı teolojik politikanın düşüşü” konusunda, Kürtlerin de Türkiye’nin demokratikleşmesi, konusında önemli rol oynayabileceklerini yazmıştım. Her şey öyle çabuk değişiyor ki, şimdi bunların da ötesindeyiz… 2011’de de, “Paradigma değişikliği” babında, “Evrensel yüksek değerlerin -taraf tutmadan- şaşmaz savunusunun, yeni dönemi başlatacak yeni faktör olabileceğini düşünüyordum. Muhalefetin “öğrenilmiş alaturka kendinemüslümanlığı”nı giderek […]

Türkiye’de Sağ ve Sol Düşüncenin Halka Bakışı! (‘Cahil Halk’)

Günün yazısı ⁦Murat Sevinç’in Gazete Duvar yazısı… Burada, eğitimli ve seküler olduğunu iddia eden bir kesim tarafından mütemadiyen “cahil halk” diye aşağılanan ve bu aşağılamanın negatif etkisinden bahseden önemli bir yazı var; https://t.co/dlfVZ4F47I Yazının içeriği, konunun çok iyi işlendiği açık. Murat Bey’i kutlamak gerekir. Ama ben yazıdan yola çıkarak, “Bunlar nasıl böyle oldu?” sorusuna -kısmî- bir […]

Türkiye’deki Kompleksli “Batı” Tanımı ve “Batı Düşmanlığı”

Bu sorunlu yazı hakkında ⁦Tuncer Sengoz⁩ iyi bir eleştiri yazmış ve buradaki dandik “Faşizm tanımı”na da eğilmiş. Yazıda sırıtan Türkiye’deki kompleksli “Batı” tanımı ve “Batı düşmanlığı” tanımına/konusuna yeniden dikkat çekmek gerek>> Yön anlamında değil de siyasi/kültürel anlamda “Batı” terimi Romalılar tarafından, 286 yılında Roma imparatoru Diokletian’ın Roma İmparatorluğunu yönetim bölgelerine ayırmasıyla ortaya çıkıyor ve daha […]

Selçuk Salih Caydı‏

Türkiye’de Dergi Okuma Oranları Yüksek mi? Dünya’da Nasıl?

Benim de gerçek sandığım (ve gerçek olmasını istediğim) bir “gerçek” vardı, o da GırGır dergisinin (özellikle 1980’li yılların sonund) 500.000 tirajla, Mad ve Krokodil dergilerinin ardından dünyanın en büyük üçüncü mizah dergisi olduğuydu… Bu malesef bir şehir efsanesiydi… Merak edip, dünyadaki dergi tirajlarının durumuna bakınca, Türkiye için çok “tirajik” bir durum görüyorsunuz. Eskiden belki esamisi […]

Türkler İslamiyeti Neden Kabul Etti? (‘Türklerin İslam’dan uzaklaşması’)

Henüz kimse açık açık yazmıyor ve konuşmuyor ama susulan ve satır aralarında söylenen şu: Türkler, bugünkü anlamda “İslam”ı aşmadan, kendilerine gelemeyeceklerine, çok özledikleri eski büyüklüklerinin yeni bir benzerine ulaşamayacaklarına inanıyorlar. Bin küsür yıl önce Türkler İslam’la Horasan ve Maveraünnehr’de tanıştıklarında, bu din henüz bir Arap dîniydi, bir dünya dini değildi ve Türkler, İranlılardan sonra, Abbasilarin […]

İdeolojik Tarih Okumaları

İdeolojik Tarih Yaklaşımının Türkiye’nin Geleceğine Etkisi! ; Diyalektik Tarihi Materyalizm konusuna yeniden dönmeden, Türkiye’nin Sol’undan Sağ’ına ve etnik/dînî kimlikçiliğine kadar “teleolojik ortak payda”da buluşan ideolojik tarih yaklaşımının Türkiye’nin geleceğine neden ve nasıl aykırı olduğu konusu önemli… >> Kendine göre tarih üretmenin, günümüz ideolojik bakışlarına özgü olmadığı malum. Mesela uluslarararası resmi belgelerde son gününe kadar kendine […]

Selçuk Salih Caydı‏

Konserve Atatürkçülerinin ve Ulusalcılarının Anlayamadığı Konular!

Lin Yutang, Mao’nun Çin’de en güçlü olduğu 1955’de, Dünya’da yaşanan çok önemli bir olaya dikkat çekiyor: Marx’ın da desteklediği -doğa bilimlerine dayanak olan- “materyalist diyalektik”in altı oyuldu… Mekanik materyalizm iflas etti. Bunu yapanlar da, Einstein gibi fizikçiler! Lin Yutang, 1927 yılını, yani Türkiye’de Cumhuriyet’in kurulduğu ve en hızlı reformların/devrimlerin yaşandığı dönemde Dünyada önemli birşey oldu, Bohr’un […]

Amerikan Çağı’nın Türkiye’deki karşılığı mutlak bir ‘Son’a doğru ilerliyor!

Bir dönem sona eriyor… Amerikan Çağı’nın Türkiye’deki karşılığı olan ve 1950 DP iktidarı ile başlayan dönem, ifade bulduğu son karikatüründe adım adım mutlak bir ‘Son’a doğru ilerliyor… İleride çok yapılacak, ama bir muhasebe yapmaya başlamanın da vakti geliyor… “Son 70 yılın Muhasebesi”, dozu yıllar içinde artarak kendi kendini imha eden bir “anlayışlar manzumesi”nin topyekün değerlendirmesi […]

Sistem dışı kalmış “Sınıfsızlar Sınıfı”nı kazanmak! (‘Muhalefetin İktidar olması zor!’)

Türkiye’de sistem dışı kalmış ve kalacak “Sınıfsızlar Sınıfı”nı kazanmadan ve onlara umut olmadan ve bir gelecek perspektifi sunmadan, eski hamam eski tas lafazanlığıyla, bugünkü Muhalefetin İktidar olması zor. “Sınıfsızlar Sınıfı”nı on yıl önce aşağı yukarı şöyle tarif etmiştim: “Ne üretebilen ne de doğru dürüst tüketebilen, bu nedenle kapitalist sistemin dışında veya kenarında yaşayan, eski deyimle […]

mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Video İndir | Yorumlar Libros Gratis | Free pdf download |