Ergenekon Örgütü ve Erdoğan Rejimi

Çıkmaz Sokağın Sonu ve Filmin Final Sahnesi
“Akrep akrepliğini yapacak, sırtlan da sırtlanlığını…”
Erdoğan rejimi ile Ergenekon örgütünün nihai güç mücadelesine dair kollektif bir değerlendirme.

 • Final-1 Erdoğan-Ergenekon mücadelesine yönelik değerlendirmenin ilk adımı mevcut durumu ortaya koymak. Değerlendirmenin sağlıklı ve anlaşılır olması adına bu iki örgütü tanımlayarak başlayalım.
 • Final-2 Erdoğan Rejimi : Erdoğan’ın tek adamlığında çekirdeğini AKP’nin oluşturduğu, muhalif bazı siyasi, bürokratların ve geniş bir halk kitlesinin destek verdiği, siyasi ve ekonomik çıkar ilişkisine dayanan, boğazına kadar yolsuzluk ve hukuksuzluğa bulaşmış iktidar topluluğu.

 • Final-3 Ergenekon; iktidarı amaçlayan, sızma çekirdek kadro, devşirilen, gönüllü destekçi, kandırılan ve kullanılanlar şeklinde katmanlardan oluşan, devletin/toplumun her alanına sızmış ve her şekle bürünmüş, terör tanımına giren uygulamaları da olan gizli/tehlikeli bir örgüttür.
 • Final-4 Bugün dışarıdan bakılınca Erdoğan iktidarı diye görülen koca kitle aslında Erdoğan rejimi ile Ergenekon’un Erdoğan rejimini ve devleti kontrol için kullandığı parçaların toplamıdır. Ergenekon Erdoğan rejiminin her köşesine sızmış durumdadır.
 • Final-5 Tarafları kısaca tanımlayıp birbirinden ayırdığımıza göre, şimdi her iki tarafın mevcut durumunu ayrı ayrı ele alalım. Erdoğan rejimi ile başlayayım.

 • Final-6 Erdoğan rejimi
  – 2002’den beri iktidarda bulunan, ilk dönem icraatları itibariyle toplumun geniş kesimlerinden kabul gören, sonrasında savrulduğu otoriter yönetim anlayışı nedeniyle toplumda karşılığı her geçen gün azalan bir siyasi partidir.
 • – Uzun dönemdir iktidarda olması, ülkenin geldiği noktadan esas sorumlu yapmaktadır.
  – İktidarın ikinci dönemindeki istikrarlı kötüye gidişen aslı sorumlusu olmak ve uzun süre iktidar ciddi metal yorgunluğuna sebep olmuş durumdadır.
 • – Siyasi parti olarak kendisini yenileme ve geniş kesimleri kucaklama kabiliyetini büyük oranda kaybetmiştir ve bu durum esasen Erdoğan’ın tercihleri sonucunda bilinçli oluşturulan bir durumdur. Geniş kesimleri kucaklama yerine, kendi tabanını konsolide etme tercih edilmiştir.
 • – İktidarların ilk yıllarından bugüne artan şekilde ve giderek daha aşağıya yayılacak şekilde yolsuzluk Erdoğan iktidarının belirgin özelliği haline gelmiştir.
 • – Bulaşılan yolsuzlukların üzerinin örtülmesi ve iktidarı elinde tutma isteği birleşince, hukuksuz bir yola sapılmıştır.
 • – Yolsuzluk ve hukuksuzluklara ilave olarak, Erdoğan’ın siyaset yönteminin en belirleyici özelliği olarak kullandığı kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı dil nedeniyle toplum iki bölünmüş ve konsolide olmuş durumdadır. – Atılan her adım tek adam rejimini bir aşama ileriye taşımıştır.
 • – Artan otoriter ve keyfi yönetim, iktidar bünyesinde ve çevresinde bulunan farklı seslere yaşam şansı tanımamış ve yönetim giderek küçülen bir grubun elinde kalmıştır.  – Giderek küçülen iktidar hafuzu insan kalitesinde de ciddi düşüşe sebep olmuştur. Liyakat ortandan kalkmıştır
 • – Artan keyfilik ve otoriterlik, yolsuzlukla birleşince iktidar hırsızların, yolsuzların, rüşvetçilerin toplandığı yer haline gelmiştir.
  – Devletin yönetilmesi bırakılıp iktidarın sağlamlaştırılması öne çıkarılınca devlet işleyişi bozulmaya başlamış ve giderek kötüleşmiştir
 • – Erdoğan ve ailesini de içine alan yolsuzluk sarmalı yargıya taşınınca (17-25 Aralık), Erdoğan masayı devirmiş ve ayakta kalabilmek için giderek daha çok kanunsuzluk yapmak zorunda kalacağı bir süreci tetiklemiştir.
 • Final-7 Sonuç olarak Erdoğan rejimi mayalı hamur gibi kabarıp genişlerken niteliksel olarak paralel genişleme gösterememiş aksine daralma yaşamıştır. Geldiği nokta itibariyle, büyük oranda gövdesi kurumuş ve fırtınalara karşı esnekliğini kaybetmiş ağaç gibidir Erdoğan rejimi.
 • Final-8 Ergenekon örgütü; – Bırakın teşkilat yapısını, kimlerin ne görev yaptığını; devlet ve millet olarak henüz bu örgütün kendisini hangi isimle adlandırdığından dahi emin değiliz. Ergenekon, derin devlet, Ulusalcılar gibi isimlendirmeler hep bu bilinmezi tarif çabası alsında.
 • – Ergenekon yüzyıllık bir süreçte devlet içerisindeki yerini sürekli güçlendirmeyi başarmış ve bunun için darbeler gibi kanlı eylemlerden istifade etmekte bir mahsur görmeyen eli kanlı bir yapıdır. – Gizli bir örgüttür ve gücünü büyük oranda bu gizliliğinden almaktadır.
 • – 31 Mart Vakası ile devlete sızmayı başaran ve 1960 darbesi ile ise devleti perde arkasından kontrol edecek konuma ulaşan Ergenekon Balyoz/Ergenekon yargılamalarına kadar somutlaştırılamamış, büyük oranda mevcudiyeti dahi gizli kalmış bir oluşumdur.
 • – Balyoz/Ergenekon süreci dahi örgütü tamamen ortaya çıkarmaya yetmemiştir. Yapının geri kalanını kurtarma adına devletin suçüstü yakaladığı el yine örgüt tarafından kesilerek geri kalan yapıya ulaşmanın da önüne geçilmiştir. Bir şekilde deşifre olanlar kurban edilmiştir.
 • – Kanaatimce örgütün hayat serencamesinde türbülansa sebep olan ve Balyoz/Ergenekon yargılamalarına yol açan sıra dışı olay Çetin Doğan’ın hiyerarşi dışı bir inisiyatifle darbe girişiminde bulunmasıdır.
 • – Ergenekon genel geçer çıkarlar çerçevesinde 3-5 kişinin biraraya gelmesi değildir. Toplumda ve devlet içerisinde ulaştıkları mevki birkaç nesil gerektiren yoğun ve sistematik çalışmaların sonucudur.
 • – 1990’li ve 2000’li yılların siyasetinde belirleyici rol oynayan bazı askerlerin (Genelkurmay Başkanları, Kuvvet Komutanları ve Ordu Komutanları) 1960 Darbesi’nde de askeri öğrenci olarak aktif görev almış olmaları ve bu ilişkiyi saklamış olmaları tesadüf değildir.

 • – Ergenekon çok başarılı bir şekilde kendi adamlarını toplumun her kesimine yaymayı ve devletin her kurumuna yerleştirmeyi başarmış bir örgüttür. Ergenekon’un başarısının ve gücünün kaynağı budur.
 • – Ergenekon’un çekirdek kadro diye tanımlanabilecek grubun hem organizasyonun kökünü hem de yönetici kadroyu oluşturduğunu söylemek hatalı olmaz sanırım. En içteki katman ve dolayısıyla görülmesi en zor olanı.
 • – Çekirdek kadronun genelde köken problemi var. Kastım Ermeni ya da Yahudi gibi başka milletten ya da dinden geliyor olmaları değil (ki öyle olması bir problem değil zaten), bu kişilerin geldikleri kökü saklıyor olmaları. Yani bilinmesini istemiyorlar.
 • – Soy kütüğünde geriye doğru takip çoğu için mümkün değil çünkü sistemde takılmamak için geçmişi silme ihtiyaçları vardı. Kütüklerinin kayıtlı olduğu yerde benzer soyad olmaması, ya da sülalenin devamının orada olmaması işaret olabilir. Mehmet gibi isimler de kullanabilirler.
 • İnsanların soylarıyla bir derdim yok tabiki. Sadece bu grubu tanımlama adına muhtemel paternleri ortaya koyma adına işaret ettim bu duruma. 1960 Darbesinde Harp Okulu öğrencisi olan ve Dolmabahçe görüşmesinin kahramanı zat uygun bir örnek olabilir bu duruma.
 • – Çekirdek kadro asker ağırlıklı mıdır bilmek zor. – Devşirilen gönüllü ekip ise sistemin esas gücünü oluşturuyor. Aslında bu vatanın evladı olup ideolojik olarak Ergenekon ile kader birliği yapmış, yapıyı sahiplenmiş ve var gücüyle mücadele eden ekip bunlar.
 • – Yalın kılıç sahada dövüşenlerin büyük çoğunluğunun devşirilen gönüllüler olduğunu düşünüyorum. – Kandırılan ekibin devşirilen gönüllülerden en önemli farkı ise örgüt merkezi tarafından tamamen güvenilerek iç halkaya alınmamış olmaları. Faydalı ama harcanabilir kişiler yani.
 • – Kullanılanlar ise bir şekilde tuzağa düşürülmüş ya da zaaflarından istifade edilen kişiler. Ergenekon’un organik parçası değil ama paçayı kaptırdığı için söylenenleri yapmak zorunda olan ana şirin görünmek için canla başla çalışanlar grubu.
 • – Mesela Türkan Saylan ve ÇYDD ile ilgili temel suçlamalardan birisi dernek kapsamında okutulan kızların genç askerlerle arkadaşlık etmelerini sağlayarak bu askerleri tuzağa düşürmek idi. (ÇYDD’nin fişlemeleri ve ne amaçla kullandığı daha geniş bir konu tabi)
 • – Tehdit ya da şantajla kullanılanların yanında Atatürkçülük gibi ideolojiler ile kandırılan geniş halk kitleleri de söz konusu. Ergenekon’un Atatürkçülüğün kalesi gibi görünmesi özellikle CHP tabanını teşkil eden geniş kesimleri bu örgüt için kullanışlı hale getirmiştir.
 • Final-9 Sonuç olarak Ergenekon katmanlardan oluşan, her katmanın bir öndeki katman tarafından perdelendiği, sahnelenen ideoloji sayesinde hedeflerin gizlendiği, kollarının toplumun her kesimine uzandığı, ideolojik olarak belli kesimleri harekete geçirme yeteneği olan bir örgüttür.
 • Final-10 Erdoğan rejiminin güçlü tarafları. – Erdoğan’ın en büyük başarısı ve rejimin en güçlü yani, yıllar içerisinde konsolide olan ve rejim ile kader birliği yapan tabandır. Parayla, ayrıcalıklarla, hukuksuzluklarla azgınlaştırılan ve döntrine edilen bir taban söz konusu.

 • – Erdoğan rejiminin bir diğer güçlü yani ise yöneticilerinden tabanda geniş bir kesime kadar hukuksuzluğa, yolsuzluğa ve suça bulaşmış olmalarıdır. Bisiklet teorisine göre düşmemek için var güçleriyle pedal çevirmeye devam etmek zorundalar. Mücadeleden başka seçenekleri yok!

 • – Erdoğan rejiminin diğer bir güçlü yanı ise liderleri Erdoğan’ın erkek deveye dışı deve demesi durumunda gerçek olmadığını bilmelerine rağmen peşinden gidecek, sorgulamayacak, hesap sormayacak, doğru ile yanlışı ayırt etmeyecek bir kitleye sahip olmasıdır.

 • – Erdoğan rejiminin insan kaynakları yönünden niceliksel üstünlüğü de güçlü yanlarından birisidir. Bu kitle büyüklüğünü muhafaza ettiği sürece, muhalif oluşumların organize olmasını ve harekete geçmesini engellemede ciddi caydırıcılık sağlayacaktır. Tabana yatırımın sebebi budur.

 • – Erdoğan rejiminin, bir diğer güçlü yani kullanabileceği yetenek gruplarının çeşitliliğidir. Şöyle gruplandırılabilir: genel taban, tabandan silahlandırılan gruplar, mafya oluşumları, İŞİD’liler, diğer Suriyeliler, SADAT, Ülkücüler, yoldan çıkmış memurlar, kısmen MİT.

 • Final-11 Sonuç olarak, Erdoğan rejimi parçaları oluşturan taşların tamamının kilit taşını desteklediği, kilit taşının da yapının tamamının ayakta kalmasını sağladığı kemerli taş köprü gibidir. Erdoğan ile rejimin geri kalanı arasında simbiyotik bir ilişki mevcuttur.

 • Final-12 Erdoğan rejiminin zayıf tarafları – En zayıf tarafı, diğer bütün tek adam rejimlerinde olduğu gibi, Erdoğan’ın kendisidir. İktidarın yıpranmışlığı, bulaşılan yolsuzluklar, karar mekanizmalarını kendisine bağlamış olması ile Erdoğan rejimin en zayıf halkasıdır.
 • – Karşılıklı çıkar ilişkisine dayalı olarak ayakta duran rejim aynı zamanda çıkar ilişkisinin devamlılığını da sağlamak mecburiyeti anlamına gelmektedir. Yani bu çıkar gruplarına sağlanan faydalar kesildiğinde veya sağlanamadığında, aradaki bağ zayıflayacak ya da kopacaktır.

 • – Rejimin bir diğer zayıf noktası ve uzun ömürlü olmasının önündeki en büyük engel ise liyakat esasına dayalı olmayan, akrabalık bağlarının, ticari ilişkilerin, siyasi çıkarların şekillendirdiği bir sistem olmasıdır. Erdoğan rejimi kalitesi düşük bir yönetimdir!

 • – Erdoğan rejiminin bir diğer zayıf noktası, içerisine Ergenekon’un adamlarının sızmış olmasıdır. Danışmanlardan milletvekillerine, medya tetikçilerinden yandaş memurlara kadar rejimin parçası görünen bir ekip söz konusudur. Erdoğan’ı asıl sürprizi bunlar yapacak!

 • – Rejimin bir diğer zayıf noktası ise tek başına iktidar olarak ülkede yaşanan olayların ve kötü gidişatın sorumlusu olarak suçlanacak tek adres olmasıdır. Her olumsuz puan mühür elinde olana yazılacaktır. (Şimdilik teflon tava gibi üzerlerine almıyorlar ama bir noktaya kadar)

 • Final-13 Ergenekon örgütünün güçlü yanları- Ergenekon’un en güçlü yani gizli olmasıdır. Üyeleri ve teşkilatı hakkında kamuoyuna yansıyan sağlıklı bilgi mevcut değildir.Karar mekanizmasında kimlerin yer aldığı ve karar sürecinin nasıl işlediği bilinmemektedir.

 • – Ergenekon üyeleri ve sistemi hakkında kamuoyunun bilgi sahibi olmaması, Ergenekon’a ciddi bir hareket serbestliği kazandırmaktadır. Ergenekon ilişkilerinin bilinmediği ortamda, yapılanların arkasında bu örgütün olduğunu anlamak da imkansızlaşmaktadır https://t.co/3wo7k0oHBz 
 • – Ergenekon’un bilinmezliği ile birlikte toplumun her kesimine yayılmış kolları sayesinde toplumun farklı katmanlarını amaçları doğrultusunda istediği şekilde manüpile edebilmektedir.Farklı aktörlerin eşgüdümlü hareketlerinin bir sebebi de budur.

 • – Ergenekon’un amaçlarına uygun hareket ediyor görünen herkesin Ergenekon ile bağlantısı olmadığı gibi Ergenekon’un farklı kesimlerin içinde yaşayan adamları da lehte ve aleyhte ortama uygun hareket ederek tespit edilmeyi güçleştirmektedir.
 • – Ergenekon’un çekirdeğini oluşturanlar lahana gibi etraflarını gönüllüler, kandırılanlar, zorla çalıştırılanlar, ideolojiler, kaynaklar vs vs ile o kadar dikkatli sarmışlardır ki bakınca merkezdekileri görmek mümkün değildir.Mevcutlar ama görünmüyorlar.

 • – Ergenekon Atatürk ve laikliği devlet ve toplumu kontrol altında tutmanın aracı olarak kullanmaktadır. Bu durum yaklaşık CHP tabanına denk gelen bir kesimi potansiyel destekçi yaparken, diğer kesimlerden sesini yükselteni Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı ilan etme gücü vermektedir.

 • – Ergenekon özellikle 15 Temmuz süreci ile birlikte iktidar üzerinde ciddi nüfuza sahip olsalar da, resmi olarak sahnede olmadıklarından, ülkedeki olumsuzlardan iktidar ortağı olarak paylarına birşey düşmediğinden yıpranmamış olarak kenarda sıralarını beklemektedirler.

15 Temmuz’da iç içe girmiş 3 plan! (‘Ezberleri bozup yeni ufuklar açalım!’)

 • – Güçlü yanlarının icraata dökülmüş hali olarak Ergenekon devlet sistemi içerisinde kritik pozisyonları elinde tutan, devlet aklını işletebilen bir örgüttür. 15 Temmuz da temel olarak Ergenekon’un devletteki pozisyonunun tehdit edilmesine reaksiyondur.

 • Final-14 Ergenekon’un zayif yanlari – Ergenekon’un en zayif yani insan kaynaginin sinirli olmasidir. Sinirli insan kaynagi ozellikle Erdogan rejimi gibi genis tabana sahip aktorlere karsi ciddi bir dezavantajdir. Mucadelede derinlik olusturmayi zorlastirmaktadir.

 • – Ergenekon’un bir diger zayif yani ozellikle Ergenekon/Balyoz yargilamalari ile biliner hale gelmesidir. Isim bazinda kamuoyunayansiyan sayi sinirli olsa da, boyle bir olusumun mevcudiyetinden haberdar olunmasi ilave bir dezavantajdir.

 • – Ergenekon/Balyoz davalari Veli Kucuk ve Muzaffer Tekin gibi kisilerin kirli islerine ve iliskilerine kapi araladigindan Ergenekon’un perde arkasinda yaptiklari ve yapabileceklerine dair potansiyeli hakkinda isaretler vermistir. Bu yonun ortaya cikmasi elini zayiflatmistir.

 • – Ergenekon’un elini zayiflatan bir diger durum ise 15 Temmuz’da birlikte is tuttugu Erdogan rejiminin TSK’da onune geleni KHK torbasina koyup atarken araya kaynayan Ergenekon adamlarini kurtarmak adina mudahalesidir. Bu adamlarin Erdogan tarafindan bilinmesini saglamistir
 • – Ergenekon’un bir diger zayif yani ise cekirdek kitle itibariyle bunyeye ait olmayan, disaridan sizma bir grup olusudur. Bu durum ortaya ciktikca ellerindeki kitleyi kontrol yetenekleri de azalacaktir.
 • Final-15 Erdogan-Ergenekon guc mukayesesi – Ilginc bir sekilde Erdogan rejiminin guclu oldugu yonler, Ergenekon’un zayif taraflari, Ergenekon’un guclu yonleri ise Erdogan’in zayif taraflari. Bunun belkide tek istisnasi iki aktorun de genis kitleleri harekete gecirebilmesidir.

 • – Ergenekon uzun suredir devletin icerisinde yasadigindan, hem devlet icerisinde kritik kadrolara nufuz edebilmistir hem de guc mucadelesinde kendisine ustunluk saglayacak noktalara agirlik vermis durumdadir.

 • – Ozel Kuvvetler ve MIT gibi karanlik amaclar icin kullanilabilecek devlet organlari Ergenekon icin stratejik onceligi olan birimlerdir ve Ergenekon’un bu alanlarda kontrolu kaybettigine dair isaret yoktur.

 • – Erdogan rejiminin masayi devirdikten sonra ana gayretlerinden birisi devletin silahli gucunu torpulemek iken digeri ise ulke karistiginda sahaya surebilecegi kendine bagli silahli bir guc olusturmak idi.

 • – Erdogan rejiminin olusturmaya calistigi paramilter kanun disi rejim muhafizlarinin temel insan kaynagini parti tabani olusturmaktadir. 15 Temmuz gecesi polis tarafindan silahlandirilarak askerin karsisina yerlestirilen parti taraftarlari bunun acik bir ornegidir.

  

 • – 15 Temmuz gecesi darbeye karsi o gece dagitildigi ifade edilmisti. Darbeye karsi yoldan gecenlere rastgele silah dagitmazsin. O gece kimlere silah dagitilacagi, 15 Temmuz’un diger parcalari gibi calisilmis bir konu olmasi kuvvetle muhtemeldir.

 • – Erdogan rejiminin bir diger silahli guc kaynagi ise Suriye’deki catismalardan arta kalanlardir. Erdogan rejimi bu ekibi MIT vasitasiyla hem iceride hem Suriye’de kullanmaktadir. Erdogan rejiminin ISID’lilere toleransinin bir sebebi de budur, onlardan iceride faydalanmak.

 • – Erdogan rejimi acisindan ISID fazla vahsi, kendi tabani ise kanli bir orgut olmak icin egitimsiz idi. Gorunuse gore SADAT’in gore bu iki turden melez silahli bir orgut olusturmak. SADAT’in ikinci fonksiyonu ise bu isi kurumsal bir yapiya burundurmek.

Devam Edebilir… 17-25 Aralık; Ulusalcıların Etkisi
Perinçek; “Türkiye 28 Şubat çizgisine geldi”

“Dindarların iktidarında, dindarlar 28 şubatı aştı 29 şubat yaşanıyor. Üniversiteye alınmayan başörtülü bacılarınız çocuklarıyla birlikte hapiste. Ama siz bunları bir islamcıdan duyamazsınız.”

Yazar; Maresal Von Manstein

guest
12 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
trackback
Hrant Dink Cinayeti - Mutlaka Oku
6 ay önce

[…] Mutlaka Oku; Ergenekon Örgütü ve Erdoğan Rejimi […]

trackback
17-25 Aralık - Mutlaka Oku
7 ay önce

[…] Oku; Ergenekon Örgütü ve Erdoğan Rejimi […]

mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Video İndir | Yorumlar Libros Gratis | Free pdf download |
12
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x
()
x