Atatürk’ün ”NUTUK”ta atıf yaptığı tek bir yabancı aydın vardır!

”NUTUK”ta atıf yapılan tek bir yabancı aydın vardır. Hadi bugün bu aydın hakkında bir bilgiseli yapalım.

 • Kim olduğunu herhalde merak ettiniz.Bu kişi H.G.WELLS.Tanıdık geldi mi?Kesin gelmiştir.Peki nereden tanıyoruz?
 • Mesela buradan tanıyabiliriz.

 • Veya buradan…

 • Belki buradan da bilenler çıkar.

 • Peki bir bilimkurgu yazarının tutarlı bir devlet adamı olan Atatürk’ün en önemli eserinde ne işi var? Anlatalım…
 • Romanlarıyla ve filmleriyle hepimizin tanıdığı İngiliz beyefendinin bilmediğimiz yönü tarih başta olmak üzere neredeyse sosyal bilimlerin her dalında başarılı eserler veren disiplinlerarası bir düşünür olmasıdır.
 • Esasen bilimkurgular dâhil vermiş olduğu eserler ciddi sosyal teorik altyapı içeriğine sahip ve güçlü eserlerdir.
 • Bizim entelektüel seviyemizin sığlığı felsefi altyapı oluşturulmasına imkân vermediğinden filmleri magazinsel gözlerle izleyip “reyting” artırıyoruz.
 • Tabii bu eserlerinin temel altyapısını oluşturan “Bütün eserleri birleştirip birbirine bağlayacak tek eser”ise 1920 basımı “Tarihin Ana Hatları”kitabı.
 • Bu kitap o kadar önemlidir ki neredeyse Atatürk dönemi Türk tarih yazımının kaderini ve temel yapısını kökünden değiştirmiştir.
 • 1927 yılında M.K.Atatürk’ün bu eseri Fransızcasından okumasıyla (inanılmaz!!!) yeni tip Türk tarih yazımının fitili yakılmıştı.
 • Zira o zamana kadarki Osmanlı tedrisatı dini tarihi esas alarak tarihi Adem,Havva’dan başlatan M.Ö.5000’li yıllara kadar giden Türk milletini aşağı ve Oryantalist bakış açısıyla medeniyete katkısı olmayan bir toplum gibi gösteren tarih yazımı tümden değişmiştir.
 • Bu bağlamda”Ziya Gökalp’in yazdığı “Türk Medeniyeti Tarihi” çok önemlidir ancak eksiklikleri vardır. Atatürk bu eksikliklerin cevabını Wells’in kitabında bulmuştur.
 • Wells’in “insanlığın bir bütün olarak,birlikte gelişen ve ortak bir amaca doğru ilerleyen tarih”anlayışı Atatürk’ün çok ilgisini çekmişti
 • Atatürk’ün isteğiyle bu kitap önce 5 Cilt halinde Türkçeye çevrilerek “Cihan Tarihinin Umumi Hatları” ismiyle bastırıldı.
 • Daha sonra Türk Tarih Tezi’ni ortaya koyan 4 Ciltlik eser hazırlandı.Bu kitaptan esinlenerek “Türk Tarihinin Umumi Hatları ismi verildi.
 • Tabii bu arada bu tarih yazımının temelini “evrim” teorisinin oluşturduğunu da atlamayalım.
 • ”Türk TarihTezi”İlkokul,O.Okul ve Lise kitaplarına da girdi. O kitaplardaki adı ise “Hayat Zinciri” olarak geçer.
 • O yıllarda TR’deki tarih biliminin “akıl ve aydınlanma” felsefesine dayanağı o derece etkindir ki. ”Evrim teorisini” hiçbir Batı Ülkesinin öğretim tedrisatında bulma imkanı yoktur.Türkiye hariç.
 • Nutuk’ta“Cihan Tarihinin Umumi Hatları” ‘Dünya tarihinin gelecekteki safhası’bölümünün yorumuyla yer alır.Merak edenler baksın bir zahmet
 • Ancak “Nutuk”taki ifade tarzından bu fikirsel etkilşimin derin izleri belirli hale gelmektedir.
 • Tabii bu ilerici anlayış Atatürk’ün vefatıyla “derhal” terk edilmiştir.
 • 1939 yılında “Hayat Zinciri”sonra da “Türk Tarih Tezi” derhal kitaplardan kaldırılmış Muhafazakar tarih anlayışına geri dönülmüştür.

İşte size kısa bir Nutuk Atatürk ve H.G. Wells öyküsü.Bitirmeden önce kısa bir dipnot atalım.

 • Wells komplo teoricileri tarafından “Barışçı Sosyalizm,Tek dünya dini,birleşik dünya devleti” gibi fikirleri nedeniyle karanlık bir adam olarak nitelenir.300’ler komitesi,Kraliçe şövalyesi falan işte biliyorsunuz…
 • Siyasal İslamcılar ise Atatürk’ün Nutuk’taki “saf ve lekesiz” bir Dünya dininin kurulmasına pozitif bakması nedeniyle saldırırlar.

Bu kadar…Okuyanlara teşekkür ederim.

Bu Konu, Analytics @fufibir  Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Güncelleme: 20 Mayıs 2019 — 05:17

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir