Asur İmparatorluğu; Asurlular Kimlerdir? Özellikleri Nelerdir?

Flood'un Yayınlandığı Tarih:28 Eylül 2019 @ 21:00

Asurlar Kimdir ? Asurlardan önce M.Ö 2334-2150 yılları arasında mezopotamya’da Akad İmparatorluğu varlığını sürdürdü. Sami kökenli olan Akadlar Afrika Kökenli Samilerdir ve Mezopotamya’yı istila edip,Aryan boylarına büyük katliamlar yaptılar. Asurlular Haritası;

 • Akad İmparatoru Naram-Sin döneminde Zagroslardaki Aryan olan Lullubi ve Guti Klanlarına büyük soykırım yapıldı..Akkad Kralı Naram Sin Gutiler hakkında şunları yazar; “…onlar dağların arasında büyüdüler, güçlendiler, boy pos kazandılar…”
 • Lullubilerin desteğini alan Gutiler Akadları M.Ö 2154 yılında yıktılar. Akadlardan sonra Gutiler Mezopotamya’ya uzun yıllar hükmettiler, Sümer şehir devletlerini istila ettiler ve Sümerleri vergiye bağladılar..Sümer Tabletlerinde Guti Kral Listesi mevcuttur.
 • Akadlar’dan sonra sami kökenli klanlar birleşip (M.Ö 2025) Asur İmparatorluğunu kurdular. Asurlar Akadların devamıdır. Zaten hem Akadlarda hemde Asurlarda Kral Sargon ismi mevcuttur. Asurlar 1400 yıl boyunca Mezopotamya’ya hükmettiler.
 • Asur İsmi Üst Kimliktir ve Çatısı Altında bulunan; Süryani( Suriyani,Syriac,Assyriac) Arami ve Uzaktan Akraba Arapları barındırır. Asurların yöneticileri Süryanilerdir. Aramiler Asurlara bağlı olmuştur ama Aristokrat ve yönetici kesim Suriyanilerdir.
 • Asurlar Mezopotamya’da birçok Ulus’a soykırım yaptılar,birçok Antik Şehri yok ettiler,Aryan boylarına ve Yahudilere büyük katliamlar yaptılar. Asurların savaş karneleri kabarıktır.

 • Asur Kralı Shalmaneser, Mitanniler’e sefer düzenlemiş ve Mitanniler’i yıkmıştır..Mitanniler’e karşı zaferini Gutiler’e karşı zafer olarak kabul etmiş ve demiştir ki; “Ararat sınırından Tur Âbidin’e kadar bu ülke içinde su gibi Guti kanı aktı.”
 • Ur Şehrinin üçüncü hanedanının Elamitler ve Amoritler tarafından M.Ö. 2003 yılında düşmesinden sonra,Asurlar (Süryaniler) siyasi bağımsızlıklarını ilan ettiler, M.Ö 2025 yılında Tüm Şehir Devletlerini tek çatı altında birleştirip imparatorluğun temelini attılar.
 • Herodot, ilk Med birliğinin Dayakku adlı bir  bilge tarafından kurulduğunu (M.Ö.728-673) belirtir. Dayakku altı büyük Aryan aşiretini Méd Aşiretinin önderliğinde  birleştirerek Aryanları yeniden organize etmiştir. Bu krallık doğarken Asur tahtında 2.Sargon bulunmaktaydı.
 • Yeni krallığı tehdit unsuru  sayan 2.Sargon, Medya bölgesine  saldırarak tüm bölgeyi işgal eder ve kral Dayukk’u sürgüne gönderir. Sargon Medyayı işgal ettikten sonra kuzeye yönelerek Xaldi’nin kutsal kenti Musaşir’e (Gever) yönelir.
 • Kenti ve Xaldi tapınağını yağmalayarak yerle bir eder. Xadilerin bilim ve kehanet kenti olan Musaşir/Gever’in yağmalandığını duyan Xaldi kralı 1.Rusa’nın bu haber üzerine intihar ettiği Asur anılarında yazılmıştır.
 • 2.Sargon’un M.Ö.715 yılında yaptığı bu saldırı sırasında Medya da henüz kuvvetli bir merkezi otorite yoktu.. Asur ordusu Medya alanlarından çekildikten sonra Medler tekrar birlik sağlamaya çalışmışsa da kuzeyden gelen İskit ve Kimmer saldırıları sonucu bozguna uğramıştır.
 • Kuzeyden gelen İskit ve Kimmer akınları sonucu Xaldi tamamen dağılmış ve Medler de ikinci bir yenilgi almışlardı. Bazı kaynaklarda Medya ve Xaldi krallıklarını çökertmek için İskitlerin Asurlularca  davet edildiği yazılmaktadır.

Anadolu’da Başlıca Kimmer Akınları! (‘Barbar Conan’ı bilmeyen yoktur’)

 • Dayukk’un oğlu Fratoes (Ferat) Asur saldırılarına karşı gelerek  Asur topraklarının bir kısmını da işgal eder. Ancak savaş sırasında öldürülünce Medya ordusu Zagroslar’a geri çekilmek zorunda kalır..Fratoes’in öldürülmesinden sonra oğlu Kyaksares geçer.
 • Med İmparatoru Kyaksares; Çağın barbar ölüm makinesi olan Asur imparatorluğunu yok etmek için Medya birliğini sağladı ve  bir başka Aryan boyu olan Lolobi hanedanını kendine bağlayarak Asur’a giden yolu güvenceye aldı. Bu dönemde Asur tahtında kral Şin-Şar-İşkun bulunuyordu.
 • Aynı zamanda Babil  devleti de Asur’un yıkılmasını hedefliyordu fakat Asur’a karşı yaptığı tüm seferlerde başarısız olmuştu. M.Ö.615 yılında Med kralı Qeyser Kerkük bölgesini ele geçirerek Ninova’yı (Musul) kuşatır.
 • Ninova kuşatması uzun sürünce Med ordusu güneye yönelerek diğer Asur kentlerini ve Asur’un başkentini ele geçirir. Babil devleti bu savaştan zarar görmemek için Asur’u işgal eden Med ile akrabalık ve ittifak kurarak Asur’a karşı büyük bir güç oluşturulmasını sağlar.
 • Bazı kaynaklarda Babil ordusunun Medlere yardım ettiği bu ittifak ve akrabalık ilişkisine dayandırsa da bunun doğruluğunu gösteren belgelere henüz rastlanmadığı bildirilmektedir..Bu savaş sonrası Asur imparatorluğu tümden Medlerin eline geçer.
 • Ancak Harana kaçan Asur asilzadelerinden Asurbalit’in yeniden devlet kurmaya çalıştığı haberi üzerine Qeyser, Harran üzerine yürüyüp Kargamış’ı ele geçirir.
 • Asurbalit’in yardımına akraba Mısır ordusu gelir, ancak müttefik ordular Med ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğrar ve Asur uygarlığı tarih sahnesinden silinir.
 • Asurlar yani Süryaniler, Hristiyanlığı kabul ettikten sonra milli benliklerinden uzaklaşmışlardır ve 2000 yıl boyunca farklı Ulusların hakimiyetleri arasında varlıklarını sürdürmüşlerdir.. Süryaniler safkan Asurlulardır ve Asurların torunlarıdır.
 • Bugün halen Mezopotamya’da Asurlar ( Süryaniler) yaşamaktadır. Suriye isminin kökeni de Asurlara dayanır. Orjinal Suriyeliler Asurludur. İslamiyetin kabülünden sonra Emevi Arapçılığı ile Asurların büyük bir çoğunluğu kılıç zoruyla Araplaştırılmıştır,bu bilinen bir gerçektir.
 • Asurlar Mezopotamya’ya hükmederken,Araplar bu topraklara sadece ticaret için gelebiliyorlardi. Emevi Arapçılığı ile Araplar Mezopotamya’ya yerleştirilmistir. Aramiler Asur egemenliği altındaki sami bir Halktır ama Asur İmparatorluğu Hanedanı Süryanilerdir Aramiler değil.

Yazar; Mazdek

guest
9 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
Anonim
Anonim
9 ay önce

Bol gibi ciklet o da o kadar iyi değil olarakda adlandırılan bir araya gelerek bir şey değil olarakda

Anonim
Anonim
1 yıl önce

Gayet güzel anlatmış işte nesini beğenemediniz

Yazarımız
Yazarımız
1 yıl önce

Arkadaşlar, yapmış olduğunuz bu yorumlar yalıştır etik bir davranış olması için saygılı olmanız gerekir

Last edited 1 yıl önce by Yazarımız
Anonim
Anonim
1 yıl önce

Hiç bir şey anlamadım

Anonim
Anonim
1 yıl önce

pöf be bence kitaptan öğrenin

Anonim
Anonim
1 yıl önce

Çok uzunnnnnnnnnnnnn

Anonim
Anonim
1 yıl önce

vay değişikmiş

Anonim
Anonim
1 yıl önce

güzel olmuş muhteşem🤩😍🥰

trackback
Med İmparatorluğu; Bilge Kral Dayakku ('Deioces') - Mutlaka Oku | Flood | Bilgiseli
2 yıl önce

[…] M.Ö 715’te Asur kralı Sargon II, Deioces’in Urartu kralı Rusa I ile birleştiğini öğrendi. Deioces’i izlemeye başladı ve Mannaalılarla olan savaşında, iddia ettiği gibi “anarşisini” sona erdirmek için Medya’ya girdi. Asur İmparatorluğu; Asurlular Kimlerdir? Özellikleri Nelerdir? […]

mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Video İndir | Yorumlar Libros Gratis | Free pdf download |
9
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x
()
x