Türkler Kimdir?

TÜRK’üm Diyorsan Bilmek Zorundasın! Türk Kime Denir!

 • 1. Tarihte Kurulan İlk Türk Devleti, Asya Hun Devleti
 • 2. Türk Adı İle Kurulan İlk Milli Türk Devleti,I.Göktürk Devleti
 • 3. Yerleşik Yaşama Geçen İlk Türk Devleti, Uygurlar
 • 4. Yazıyı İlk Kullanan Türkler, II. Göktürk ( Kutluklar )
 • 5. Avrupa’da Kurulan İlk Türk Devleti, Avrupa Hun Devleti
 • 6. İstanbul’u İlk Kuşatan Türkler, Avarlar
 • 7. Alfabeyi İlk Kullanan Türkler, Türgişler
 • 8. Parayı ilk kullanan Türkler, Sibirler
 • 9. İlk Türk Parasını Basan Türkler, Türgişler
 • 10. Bizans’la Siyasal İlişki Kuran İlk Türkler, Göktürkler
 • 11. Türk Tarihinin İlk Yazılı Antlaşması, Asya Hun-Çin Ant.
 • 12. İlk Türk Alfabesi, Göktürk –Orhon Alfabesi
 • 13. Töreyi yazı hale getiren ilk Türkler, Uygurlar
 • 14. Türk Tarihi ile ilk yazılı belgeler, Orhun Kitabeleri
 • 15. Tarihte ilk onlu sisteme dayalı ordu, Asya Hunları-Metehan
 • 16. İlk Türk Hükümdarı, Teoman, Asya Hun Devleti
 • 17. Türk adı ilk defa, ÇİN KAYNAKLARINDA Geçer.
 • 18. Türlerin ilk başkenti, Ötüken
 • 19. İlk hayvan sanat üslubu, İSKİTLER
 • 20. İlk ceket, pantolon, kemer ve kemer tokası, İskitler
 • 21. Yabancı dinleri benimseyen ilk Türkler, Uygurlar
 • 22. Anadolu’ya ilk gelen Türkler, Hunlar
 • 23. İlk atlı göçebe Türk uygarlığı, İskitler
 • 24. Kâğıt ve matbaayı ilk kullanan Türkler, Uygurlar
 • 25. Tarihte atı ilk evcilleştirilen millet, Türkler
 • 26. İlk yazılı Türk Milli Tarih kaynağı, Orhun Kitabeleri
 • 27. İlk yoğurt, pastırma ve konserve et, Türkler
 • 28. En uzun destanı, Manas-Kırgızlar
 • 29. Musevi olan tek Türkler, Hazarlar
 • 30. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu,Karluklar
 • 31. İlk Müslüman Türk devleti,Karahanlılar
 • 32. İlk Müslüman Türk İmparatorluğu,Gazneliler
 • 33. Mısır’da kurulan ilk Türk İslam Devleti, Tolunoğulları
 • 34. Hicaz bölgesine hâkim olan ilk Türk devleti, İhşitler
 • 35. Hindistan’a İslamiyet’i ilk götüren Türkler, Gazneliler
 • 36. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Devleti, Karahanlılar
 • 37. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Beyliği, Karamanoğulları
 • 38. Türklerin Anadolu’daki ilk başkenti, İznik
 • 39. İlk Türk denizcisi ve Amirali, Çaka Bey
 • 40. Selçukluların Bizans’la yaptığı ilk savaş, Pasinler
 • 41. Türk âleminin ilk sözlüğü, Divan-I Lügati’t Türk
 • 42. İlk Türkçe Siyasetname Eseri, Kutadgu-Bilig
 • 43. İstanbul’u İlk Kuşatan Müslüman Türk Devleti, Çaka
 • 44. İlk Türk-İslam Medresesi, Gazneniler, Beyhakiye Medresesi
 • 45. Anadolu’da İlk Cami, Diyarbakır Ulu Cami
 • 46. Anadolu’da İlk Dini-Siyasi Ayaklanma, Babai İsyanı
 • 47. Anadolu’da ilk destan, Danişmentname
 • 48. 2500 yıl önce bile, çöl ortasında “TURFAN’da SEBZE VE MEYVE” yetiştirebilen ilk millet Türklerdir.
 • 49.İslamı bedevi kabile dini olmaktan kurtarıp yayan Türklerdir.Türkler islamla şereflendirildi koca bir YALANDIR
 • 50. İslamın Avrupaya yayılmasını önleyende Türklerdir Hazarlar. Hani Türkler dünyaya nizam vermiştir deniyor ya bu söz boşa söylenmemiştir.
 • 51. Laik devlet düzenini ilk uygulayan Türklerdir Selçuklular.
 • 52. İklim şartlarını değiştiren Jada – Yada taşını ilk ve tek kullanan millet Türklerdir. bir taş anıt ya da gömüt bulunmuşsa, orada yapılan kazılarda, Orta Asya Türklerinin eski çağlarda “Yada Taşı” dedikleri;
 • 53.Alpler Avrupanın en büyük dağları olmasına rağmen Avrupadaki hiç bir dilde Alp’in anlamı yoktur.37 Türk lehçesinde ise Alp ‘Yüce’ demektir
 • 54. Avrupalı’ların Ataları Türk’tür Batılı uzmanlar, binlerce yıl önce Avrupa’ya yayılan göç hareketlerini
 • 55. 1453, İstanbul’un ilk alınışı değildir. Bu tarih Anadolu’nun fethi değil”geri alınışı” dır 1453 tarihi, İstanbul’un Türklerin eline geçiş tarihi değildir. Daha ziyade “İSTANBUL’UN TÜRKLER TARAFINDAN GERİ ALINIŞ TARİHİ”
 • 56.卐 OZ Damgası ruhların dönerek Tanrıya ulaşmasını simgeleyen Kayıp Kıta MU kaynaklı Türk damgasıdır.
 • 57.Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki harita, Japonya’nın gösterildiği ilk dünya haritasıdır
 • 58. Türkler 15 bin yıldır Anadolu’da. 1071 tarihi, Türklerin Anadolu’ya ilk değil, son geliş tarihidir.

Romalılardan önce İtalya yarımadası’nda yaşayan Etrüsklerin konuştuğu dil olan etrüskçe, türkçe kökenlidir Ne Mutlu Türk’üm Diyene.

Yazar; #ϜϓſϞ

guest
1 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
Tengrici Davut
Tengrici Davut
2 yıl önce

Çok hata var. Örneğin, ilk alfabe, para kullanan Göktürklerdir. Yenisey Anıtları en eski Yürk yazıtlarıdır.

mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Video İndir | Yorumlar Libros Gratis | Free pdf download |
1
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x
()
x