Nasıl Uzun Boylu olunur? (‘Bazı Milletler neden Uzun/Kısa Boyludur?’)

BOŞNAKLAR, KARADAĞLILAR VE SIRPLAR GİBİ BAZI BALKAN MİLLETLERİ NEDEN UZUNDUR? Bu yazıda Kireçtaşının bol olduğu ve toprağın üst kısımlarında biriktiği yerlerdeki halklarda görülen uzun boy olgusu analiz edilerek sorgulanacaktır.

 • Bilindiği üzere uzunluk ve kısalık kemikle doğru orantılıdır. Kemikleriniz uzunsa uzunsunuzdur kısaysa da kısasınız. Tıp dünyasından bilim adamları tarafından çok çeşitli görüşler ortaya atılmış olmakla birlikte bir çoğunu okuyan biri olarak etnocoğrafi bakışla analizlerimdir.

 • İnsan kemikleri, kalsiyumdan oluşur. Bu madde ise vücuda hayvanlar ve toprak yolu ile alınır. Bir bölgede Kalker yani Kireçtaşı ve Jips yani Alçıtaşı kısacası kireçli kayaçların olması durumu ile de yakın alakalıdır ancak bunun bir çok yerde kendine has değişkenleri de vardır.

 • Şimdi coğrafi şovumuza başlayalım. Arkanıza yaslanın ve iyice dinleyin bakalım. Şu aşağıda gördüğünüz canlının adı Diatome canlısıdır.Kalsiyum içeren bu canlı, okyanuslarda sayılamayacak kadar çoktur. Bu canlı öldüğünde dibe çöker. Diatomit denilen bu kayacı meydana getirir.

 • Sırf diyatomit değil, radyolarit, spongolit gibi taşların da şekillenmesi yine bu organik çökelmelerle oluşur. Denizde aklınıza gelebilecek kireçli, sert, kabuklu her canlı bu şekilde okyanus tabanlarından birikir ve bu kireç oranı yüksek kayaçları meydana getirirler.

 • Sonra yer kabuğu hareketleri olur. II. Zamanda başlayan deniz tabanındaki bu birikmeler, III. Zamanda Alp kıvrımlarını oluşturur. Yani anlayacağınız şekilde söylemek gerekirse, banyo küvetinin altına serilmiş bir halıyı iki yönden itin, aynı halının su yüzüne çıkması gibidir.

 • Bu şekilde deniz dibinde tortul ve kıvrılmaya en müsait olan bu kayaçlar adeta bir hamur veya tel peynir gibi kıvrılır. Kıvrılır diyoruz zira milyarlarca tonluk bir basınçla ittirilen bu kayalar birikmiş ve kıvrılmaya müsait yapıdadır. Volkanik olsalardı kıvrılmaz kırılırlardı.

 • Eğer Mostar-Saraybosna arasını araçla geçerseniz ki başka yolunuz yok, nehrin kenarındaki kayaçlara dikkatle bakın ve kıvrımları, katmanları izleyin.Bunlar milyonlarca yıldır deniz dibinde birikmiş ve çift yönlü ittirme ile yüzeye çıkmış olan kayaçlardır ve yüksek kireç içerir.

 • Yeryüzünde bundan da yüksek krieç içeren sahalar vardır ki İngiltere’deki Dover kayalıkları bunun en güzel örneğidir. Peynir gibi bembeyaz bu kayaçlar, kalkerdir. Tümüyle denizden yükselen tortul malzemeli yerlerin en tipik yapıtaşıdır bu.

 • Kalker gerçekten de mucizevi bir maddedir. İnsanın doğasına yaptığı etkisi de öyle. Yüzeye ne kadar yakınsa kemiklerce emilimi o kadar yoğun olurken yüzeyden ne kadar derinde ise o bölgedeki insanlar o derece kısa olabilmektedir ve bu tesadüfi değildir. Buna detaylıca ineceğiz.

 • Boşnaklar , Sırplar ve Karadağlılar, Hollandalılar,İskandinavlar (Nordikler) genelde bu kadar uzunken,ekvatoral bölgeler neden adeta cin askeri gibi ufacık tefecik tiplerdir? Diye düşünüyorsunuzdur. Ya da bunu zorlaştıralım. Aynı kireçtaşları Himalayalarda da var ya Hintliler?

 • Devam ediyoruz. Geçmişten bu yana coğrafya asla stabil kalmadı. Kavimler göçü olsun, diğer milletlerin genişlemeleri ve toplu göçler, keşifler olsun nüfus sürekli olarak karıştı. Örneğin Hersek’li Sırplar Bosna’da en uzun kişiler olarak bilinir. Değil. Hersek’li herkes uzundur.

 • Mesela Trebinje’deki 15-20 yaş arası gençlerde boy ortalamaları ülkenin diğer kesimlerine göre 4cm daha fazladır ki bu, ciddi bir orandır.Trebinje’de 1860’lardan bu yana katliamlar ve göçlerle azalan ve göç eden Boşnaklar da böyledir ve ülkenin farklı yerlerine dağılmışlardır.

 • Trebinje de kireçtaşları ile kaplı bir bölgedir. O kadar kaplıdır ki, burada çoğu yerde kireçtaşı yoğunluğundan dolayı arazi sanki size çorakmış gibi görünür. Mineraller yüzeye yakındır. Su kireci ve böbrek taşı vakalarının en fazla görüldüğü yerdir. Bunlar sadece işarettir.

 • Peki Hindistan gibi Himalayaların dibindeki bir ülkenin, koskoca kireçtaşlı Himalaya dağ sırasından akan GANJ nehrine rağmen kısacık kısacık olması neyle açıklanabilir? Zira GANJ, kireç oranı son derece yüksek bir nehirdir. Öyleyse Hintlilerin uzun olmaları gerekmiyor mu?

 • Mesele uzunluk ve kısalıkta sadece su ve toprakta çözülmüş kireçtaşı değildir ama Hindistan’da Batı Müslüman ırkları ve Sihler, diğer Hindulardan uzundurlar. Müslümanlar ve Pencaplılar bariz daha açık tenli ve daha uzuncadır. Bunlar rahatlıkla diğerinden ayırt edilirler.

 • Bu insanların yaşadığı yerler Punj-ab yani beş su denilen bölgeden tutun, racastan çölü, afganistan gibi bölgelerdir. Ayrıca İndus nehrinin ve sudaki kirecin maşallahı vardır ancak bu insanların süt tüketimi ve et yeme kültürleri ile gelişmiş binlerce yıllık genleri sözkonusu.

 • Diğer hintlilerde ise kısa ve çelimsiz olma durumu yaygındır. Ancak asırlardır iyi yiyen ve halkın en üst kastını oluşturan Brahmanların göreceli gelişmiş vücutları da araştırmalara konu olmuştur. Öyleyse boy uzunluğunda asırlarca süregelmiş protein tüketimi de önemlidir.

 • Brahmanlar et yemez olayını da geçelim lütfen. Hinduizmde Brahmanlar bal gibi et yiyor ama Tavuk eti ve balık yiyorlar. Kırmızı ete de hayır demiyor ama İneği reddediyorlar. Assam Brahmanları soğan da yemiyor mesela yöreden yöreye değişiyor. Diyeceğimiz şudur ki beslenme mühim.
 • Hindistan Müslümanlarının gerek renk ve gerekse boyda farkedilir olmaları da bir parça bu sebeplerdendir. Zira diyetleri farklıdır. Her iki kültürün de eşit yanı, ağır baharat tüketimi iken birinde yaygın süt ve protein tüketimi ağır basmaktadır. Kireçtaşı burada 2. faktördür.
 • Süt de kireçtaşının hammaddesi olan kalsiyumun bir nevi çözülmüş hali gibi olduğundan vücuda giren kalsiyum ile ciddi bir alakası vardır konunun. Ayrıca Laktoz İntoleransı faktörü de dünyada süt tüketiminde problemli bölgelerin uzun ve kısa milletlerle örtüşmesine işarettir.

 • Hocam iyi de madem olay kireçtaşında peki Tayland ve Vietnam gibi bu kireçtaşlarının abideleştiği adaların olduğu yerlerde insanlar neden cin asker gibi minik minik? diyeniniz de olabilir. Öyle ya? Kireçtaşı buralarda da genel ve en yaygın kayaç durumundadır. Çelişki mi bu?

 • Bu adaları böyle yontan, bu hale getiren nedir? Sudur ve yıkanmışlıktır. Yağmurlar o derece bunları yıkamıştır ki şekillendirmekle kalmayıp topraktaki kireci de toprağın 5-10 metre altına itmiştir.Dikkat! Topraklar yıkandığı için kireç tarım yolu ile alınamayacak derinliktedir.
 • Laterit topraklara sahip bir bölgede yaşıyorsanız ve mutfak kültürünüzde fazlası ile bitkisel ürünler varsa,kısalık neredeyse kaderiniz olmaya başlamış demektir. İşte bir laterit toprak ile normal bir kurak bölge toprağının yanyana görüntüsü. Tüm bunlar yediklerimizi etkiliyor.

 • Ekvatoral bölgelerde de durum aynı şekildedir.Afrika’da kısa pigmelerin Ekvatoral yağışlı ormanlarda görülmesi tesadüf olmadığı gibi Endonezya’da Borneo yerlileri,Amazonlardaki 1.50’lik ırklar da tesadüfi değildir.Toprakta yıkanmışlık arttıkça vücuda ve kemiklere az CA kalıyor.

 • Boy uzunluk ve kısalığında tek etki bu değil. Protein ve düzenli beslenme ile gelişenş her nesil, bir diğerine sağlam ve gelişmiş gen bırakıyor. 100 yıl önce insan boyları, günümüzden 10 cm daha kısaydı. 200 yıl önceki insanlar ise 15 cm kadar daha kısalardı diye biliyoruz.

 • Türkiye o dönemlerde de çok uzun değildi zira sanayileşmeye erken başlamış toplumlarda düzenli beslenme, düzenli süt ve nişasta tüketimi boya hep etki ediyordu. Enver Paşa, Avrupalıların yanında az kısaca görünürken Türkler arasında boyu çok da kısa değildi mesela.

 • Peki hem kireçtaşlı rodoplarda yaşayan hem de etin ve sütün içerisinde hayat süren Pomaklar neden kısadır? Bu insanlar et ve süt içinde yüzüyor olabilirler evet bu onların bir uğraşıdır ve bunu geçim olarak yapıyorlar. Her gün süt içmiyorlar ve tüketimleri de mütevazıdır.

 • Sürekli milletlerin geçiş güzergahında olmak ve büyük milletlerin çarpışma sahasında olmak,sürekli o milletlerin savaşlarının mağduru olmak gibi sonuçlar doğurur ve bu tür kriz ve kıtlık dönemleri de milletlerin gelişimini etkiler.Pomakların bölgeleri şanssız derecede böyledir.

 • Arnavutlarda da durum tek tip değildir.Akdeniz kıyısındaki Arnavutluk devletinde boy ortalamaları ciddi manada orta boy ve kısa iken,Kosova’da bir kısım halkın boyu, Sırplarla rekabet edecek düzeyde uzundur. Bunda Slav iken Arnavutlaşan Kosova’lı büyük sülaleler söz konusudur.
 • C vitamini tüketiminin de bunda etkili olduğu, araştırmalarda zikredilmiş. Şöyle ki, kireci çözmek için bilirsiniz limon asidi veya herhangi bir asit lazımdır. Asit, Kalsiyumu anında çözer. Turunçgiller ve meyvelerdeki meyve asidinin de etkisi arttıkça boy ortalamaları düşüyor.

 • Tüm Akdeniz kıyısında boy ortalamalarında az farklılıklarla benzer oranlar görülür.İnsanlarda erkek boyları ortalaması 1.69-1.74 arasında değişir.Hepsinde turunçgil tüketimi yüksek seviyelerdedir.Bir kireçtaşına 10 dakika limon sıktığınızda etkisini anında gözlemleyebilirsiniz.

 • Fransa’da ülkenin kuzey kesimlerinde boy ortalamaları 1.79 civarında iken güneyindeki Marsilya gibi yerlerdeki Fransız kökenli Fransızlar arasıdna 1.73 civarındadır. Genel ortalama ise 1.77 civarında seyreder. Bunlara ek olarak bir de Afrikalılara değinip konuyu bitireceğiz.

 • Örneğin Ekvatoral bölgede yer alan Surinam, eski bir Hollanda kolonisidir ve ülke bulunduğu enlemden dolayı sürekli yağışlarla yıkanır. Burada doğan bir Surinamlı ciddi manada mütevazı boylarda iken Hollanda’da doğan Rjkard ve Gullit gibiler kökenlerine göre uzunca tiplerdir.

 • Frank Rijkaard: 1.91 cm, Ruud Gullit: 1.90 cm, Patrick Kluivert: 1.88 cm gibi örneklerin hepsi de Hollanda Amsterdam doğumludurlar. Bunlar, kaliteli beslenme ve düzenli süt tüketimi kaynaklıdır. Unutmadan ilave edelim ki, Hollanda topraklarından geçen akarsular da kireçlidir.

 • Asitli meyvelerin içeceğinin kullanımı, yoğun turunçgil tüketimi olan kültürlerde de kısalık bir nevi genetik hal almış durumda. Diş hastalıklarında da Akdeniz çevresinde bir sıklık söz konusu iken Afrika’da güneş kaynaklı D vitamini etkisi bunun önüne geçmiş gibi.

 • Hırvatistan’ın adalık bölgelerindeki insan boyları ile diğer kesimleri arasındaki boy farkı 3 cm kadar mesela. Deniz kıyısı toplumlarında boy ortalamaları düşüyor. Ya Karadağ? Arkadaşlar Karadağ deniz kıyısına geçen yüzyılda kavuşmuş bir millettir. Yani biraz hazıra kondular.

 • B.M. İnsani Kalkınma Endeksine göre 195 ülke içerisinde,Kuzey Kore 188. sırada iken, Güney Kore 15. sırada. Oysa ayrılalı bir asır bile olmadı. Kuzey Kore, ilk 20 içerisine girerken, güney korenin son 10 ülke arasında olmasında en önemli sebep, genel protein ve süt tüketimidir.

 • Bosna Hersek’te Travnik’te gayet orta boylu insanların yaşadığını, Güneye ortalamaların arttığını görebilirsiniz. Ancak buralarda yeraltı suyu ve yer üstü sularında kireç analiz değerlerini gördüğünüzde bunların sizi şaşırtacağını şimdiden söyleyebilirim. Coğrafya şaşırtıcıdır.

 • Bunlar genel okuma ve gezilerim ışığındaki değerlendirmelerimdir. Tıpçı ve Genetikçilerin eleştirileri ile konunun zenginleşmesi, varsa hatalı analizlerim, bunların belirtilmesini rica ederim. Yazdıklarım sadece konuya coğrafi bakışla bir yorum getirme maksatlıdır. Saygılarımla.

Yazar; Dr. Yüksel Hoš © Jxlhš

1
Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

1000
1 Yorum Konuları
0 Konu cevapları
0 Takipçiler
 
En çok tepki verilen yorum
En sıcak yorum dizisi
1 Yorum yazarları
Samet Antalyalı

Pomaklar kısa demişsiniz ama benim yaşadığım yer olan Bandırma da genel olarak uzun boylular.Diğer insanlara göre ortalama olarak daha uzunlar.

mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Facebook video indir | Yorumlar Libros Gratis | Pdf Free Books Download |