İnebahtı Deniz Savaşı (7 Ekim 1571) (‘Denizcilerin mezarlarında çiçekler açmaz!’)

⚓ İnebahtı Deniz Savaşı (7 Ekim 1571) üzerine flood, vira bismillah ⚓

 • Osmanlıların Venedik toprağı olan Kıbrıs’a asker çıkarmaları üzerine İspanya denizlerde Osmanlı’ya meydan okuma fırsatını kaçırmamıştı.
 • 20 Mayıs 1571’de İspanya, Venedik ve Papalık arasında Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi olan Kutsal İttifak Antlaşması imzalandı.
 • Buna göre “insanlık dışı, ortak düşman, tiran, imparator” Sultan II. Selim’e karşı Avrupa Hıristiyan dünyası harekete geçiyordu.
 • İttifakın bir amacı da “en ağır ve evrensel tehdit” olarak tanımlanan Türklerin Avrupa’dan tamamen sürülmesiydi.
 • İttifak devletleri bu amaçla 3 yıl için 200 kadırga, 100 gemi, 50.000 piyade ve 4.500 süvariden oluşan bir kuvveti seferber edeceklerdi.
 • İttifakın başını 1560 Cerbe yenilgisinden beri İspanyol denizgücüne yatırım yapan İspanya ve II. Felipe çekmekteydi.

 • İspanya 90, Venedik 106 ve Papalık 12 kadırga ile Kutsal İttifak filosuna katılmaktaydı.
 • İspanya’nın asker olarak katkısı çok daha büyüktü, zira filodaki yaklaşık 34.500 askerin 20.231’i İspanya adına katılmıştı.
 • Osmanlı donanması ise 230 kadırga ve 70 kalyata ile 2.500’ü yeniçeri olmak üzere 25.000 askerden oluşuyordu.
 • Osmanlıların asker zafiyeti açıktır, zira: “gemilere ancak bir kat âdem tedârük” edilebilmiştir.
 • Asker üstünlüklerine rağmen Hıristiyanlar hala Osmanlı donanması karşısında tedirgin olmaktaydılar.

D. García de Toledo “düşman tek bir efendiye, tek bir iradeye, tek bir emre sadakatle bağlıdır” demekte ve meşhur uyarıyı yapmaktaydı: “Preveze’de bulunmuş olanlar bunun ne kadar önemli olduğunu bilirler.”

 • Toledo’ya göre Hıristiyanlar Barbaros’un Preveze’de uyguladığı üç saflı savaş düzenini taklit etmeliydi, zira en iyi muharebe düzeni buydu.

 • İttifak filosu komutanı Don Juan de Austria merkezde, sağ kanatta Gian Andrea Doria ve solda ise Agustin Barbarigo yer almaktaydı.

 • En tecrübeli İspanyol filo komutanlarından Don Alvaro de Bazan ise merkez hattının biraz gerisinde ihtiyat kuvvetlerine komuta etmekteydi.

 • Ayrıca ağır silahlı 6 Venedik mavnasının Hıristiyan hatları önüne ikişerli konuşlandırılması emredilmişti.
 • Osmanlı merkezine ise Kapudan Müezzinzade Ali Paşa komuta ederken, sağ kanatta İskenderiye Beyi Şolok Mehmed, solda ise Uluç Ali Paşa vardı.

 • Osmanlı planı merkez hattının Hıristiyan hücumlarına direnmesi, hafif kadırga ve kalyatalardan oluşan kanatların ise düşmanı çevirmesiydi.
 • Öğle saatlerinde ilk olarak kıyıya yakın filolar çatışmaya girmiş, mavnaların arasından geçen Osmanlı kadırgalarının düzenleri bozulmuştu.

 • Barbarigo her ne kadar gözünden bir okla yaralansa da Osmanlı sağ kanadını kıyıya sürerek imha etmeyi başarmıştı.
 • 12.30 gibi merkez hatları karşı karşıya gelmiş, Müezzinzade mavnaların arasından geçebilmek için hatlarını bölmek zorunda kalmıştı.

 • Osmanlı gemileri menzile girer girmez Hıristiyan kadırgalarına ateş açmış ancak uzaktan atılan güllelerin çoğu hedefini bulmamıştı.
 • Buna karşılık Hıristiyanlar toplarını son anda, yakından ateşlemeyi tercih ederek Osmanlı saflarına büyük zarar vermişlerdi.
 • Müezzinzade’nin üç fenerli kapudânesi derhal tanınarak hedef alınmış ve Hıristiyan hücumu ona karşı yönlendirilmişti.

 • Yaklaşık bir buçuk saat süren çarpışma sonunda kapudâne İspanyollar tarafından ele geçirilmiş ve Müezzinzade Ali Paşa şehit düşmüştü.

 • Osmanlı sol kanadında Uluç Ali Paşa Doria ile karşılıklı denize doğru açılmış, boşluk bulduğunda ise Hıristiyan merkezine hücum etmişti.
 • Bu esnada Malta Şövalyeleri kapudânesi ele geçirilmiş ve Hıristiyan hattının çökmesini Bazan idaresindeki ihtiyat kadırgaları önlemişti.
 • Uluç Ali’nin manevrasına karşılık artık çok geçti: Osmanlı donanması büyük ölçüde imha edilmiş ve Hıristiyanlar büyük bir zafer kazanmıştı

 • İnebahtı Deniz Savaşı’nda Hıristiyanların 8.000 ölüsüne karşılık 30.000’in üzerinde Osmanlı denizci ve askeri şehit olmuştu.

⚓ Denizcilerin mezarlarında çiçekler açmaz, onların kabristanı bütün deryadır. Allah rahmet eylesin. Floodun sonu. ⚓

Bu Konu, H. Serdar Tabakoğlu @SerdarTabakoglu Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

 

Güncelleme: 14 Eylül 2017 — 20:13

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir