Şeytan Ayrıntıda Gizlidir!

İçeriden Fethedilen Kale; CHP (4’üncü Bölüm; Derin Bir Savaş)

 1. İçeriden Fethedilen Kale; CHP (1’inci Bölüm)
 2. İçeriden Fethedilen Kale; CHP (2’inci Bölüm)

 3. İçeriden Fethedilen Kale; CHP (3’üncü Bölüm)

Evet sevgili fostlar serimizin bundan önceki ilk 3 bölümünde Kılıçdaroğlu’nun nasıl adım adım hazırlanarak CHP Genelbaşkanlığı koltuğuna oturtulduğunu yazmış, bu süreçte Baykal-Sav ikilisinin geliştirdikleri karşı strateji ile yaptıkları hamleyi paylaşmıştık…

 • Baykal-Sav ikilisinin stratejik hamlesi ile Kılıçdaroğlu’nun göreve geldiği ilk kurultay’da “Çevreleyişini” anlattığımız 3. bölümde, karşı operasyon yediğini anlayan küresel güç odaklarının planlarının 2. ve önemli bölümünü hayata geçirebilmek için B planını devrye aldığını belirtmiştik…
 • Ve bu büyük “DÖNÜŞÜM” operasyonu için de SOROS’un görevlendirildiğini yine serimizin 3. bölümünde yazarak SOROS’un da stratejik çevreleme planını uygulamaya koyduğunu belirtmiştik…
 • Bu gün yayınlayacağımız serimizin 4. bölümü ile birlikte başlatılan büyük DÖNÜŞÜM ve DİZAYN operasyonunu yazarken bu sürecin alt yapısını hazırlayan gelişmeleri bu sürecin temel taşıyıcısı olarak belirlenen STK,Vakıf ve Üniversiteler ile ön plana çıkan kişilerin ilişkiler ağını yazmaya başlıyoruz…
 • Biz hazırız, siz de baş döndürücü bir ilişkiler ağının tam ortasından olaylara bakmak için hazırsanız,işte başlıyoruz…
 • Kılıçdaroğlu Genel Başkan koltuğuna oturtulmuştu oturtulmasına ama Baykal-SAV ekibi planını son derece başarılı biçimde uygulamış ve PM ile MYK’yı ellerinde tutarak partinin kontrol dışına çıkmasına izin vermemişlerdi.Meclis grubu ise zaten olduğu gibi aynıydı…

Kılıçdaroğlu “KİLİTLENMİŞTİ”

 • Küresel güç odakları esen Kılıçdaroğlu rüzgarı ve kongrenin henüz kalkmayan toz bulutu arasında kimsenin dikkat etmediği bu gelişmeyi görmüş ve bir “karşı operasyon yediklerini” anlamışlardı… Derhal B PLANI devreye alındı,SAV’ın kalemi kırıldı…
 • SAV,partide “Genel Sekreter” konumu ile tüm örgütlere hükmediyordu partinin 2 numarasıydı.
 • Ancak bir önceki kongrede GenelSDekreter’in pek çok görevinin bölünerek Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’na verilmesi karara bağlanmış, ancak alınan kararda uygulama SAV’ın isteği ile 2 yıl sonraya bırakılmıştı…
 • Küresel Güçler istedikleri açık noktayı bulmuşlardı ve onlar “açık affetmiyorlardı”
 • Küresel güç odakları PM ve MYK’daki Baykal-Sav ekibi ağırlığını kırmak için SAV’ın tasfiyesini zorunlu gördükleri için CHP’deki DÖNÜŞÜM ve DİZAYN operasyonu bizatihi yönetecek olan SOROS’un manevra kaabiliyetini yükseltmek adına önce SAV’ın tasfiyesine karar verdiler…
 • Önce SAV ve “kemik” ekibi tasfiye edilecek PM ve MYK’DA ULUSALCI-MİLLİ etki kırılacak, ilk etapta tamamen tasfiye gerçekleşemese bile denge sağlanacak ve DÖNÜŞÜM operasyonunun temelleri atılacaktı…
 • Kılıçdaroğlu, Baykal-Sav ekibinin karşı operasyonu ile “Yalnız Başına” bir genel başkan pozisyonundaydı ancak küresel güç odakları dönüşüm operasyonunun ana hatlarını çizmek için SAV’ın tasfiyesini de beklemeyeceklerdi.
 • Milletvekilleri Baykal döneminden gelen ve grupta etkisi “sıdır” olan Kılıçdaroğlu PM ve MYK’da Baykal ekibinin kuşatması altına girmişti.O halde DÖNÜŞÜM operasyonu için ekibi olmayan Kılıçdaroğlu’na “BİR EKİP KURULACAKTI”
 • Ve hiç vakit kaybedilmeden Kılıçdaroğlu’ na bir danışman ekibi kuruldu: Bu ekibin ana çekirdeğini oluşturan ve Kılıçdaroğlu’nu “Planlanan Strateji” yönlendirecek isimler ise 3 kişilik bir “çelik çekirdekten” oluşturuldu…
 • Bu 3 isim Veli Özdemir, Rasim Bölücek ve Şükrü Karaca’ydı…

Şimdi bu isimlere şöyle bir göz atalım isterseniz…

 • Veli Özdemir: Gazeteci.UBA Ajansı’nın sahibi… Akın Birdasl vurulduğu an yanında olan kişi… Ama en çarpıcı özelliği 1999 seçimlerinde EMEP-DEHAP destekli listelerden bağımsız olarak aday olmuş olması… Kılıçdaroğlu’na kadar CHP ile bir bağı yok…
 • Rasim Bölücek: Rasim Bölücek, ülkücü harekette “Cemal amca” olarak bilinen ve sevilen, hatta Muhsin Yazıcıoğlu’nun “baba gibi” gördüğü Cemal Bölücek’in oğlu. Ayrıca ülkücülerin simge isimlerinden Hasan Bölücek de Rasim Bölücek’in ağabeyi.Siyasi reklamcı.1999 MHP seçim kampanyası onun eseri…
 • Şükrü Karaca;: Kılıçdaroğlu’nun “Beyin Takımı” içerisindeki çelik çekirdeğin en “derin” ismi ve tabii hiç kuşkusuz en dikkat çekeni…
 • 1994 yılında çalışmaya başladığı Çiller’e danışmanlık günleriyle hafızalara kazındı. DYP’de Mehmet Ağar, ANAP’ta Erkan Mumcu ile çalıştı. 1999’da DYP Ankara Milletvekili adayı oldu.
 • Başbakan Erdoğan’ın teknik kadrosunu yakından tanıyor, çoğuyla da eski dost, hatta ağabeyi konumunda..
 • İşte bu “özel danışman” ekibin yönlendirmesi ile SAV tasfiyesinin de düğmesine zaman geçirmeden basılıyordu… Bunun için “Yolu açmakla” ise YEŞİL GLADİO görevlendirilmişti…
 • YEŞİL GLADİO’nun yüksek yargı ayağı devreye giridi ve birden bire CHP;’de bir önceki kongrede alınan Genel Sekreterliğe dair kararın uygulanmasını isteyen tebligatı yaptı…
 • Bu tebligatın hayata geçirilmesi için olağanüstü Kurultay gerekiyordu… SAV ve Baykal ekibi bu kez hazırlıksız yakalanmışlardı bu kadar keskin ve erken bir karşı hamle beklemiyorlardı…SAV direnmek istese de Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay kararı aldı…
 • Bu esnada Küresel Güçler SOROS’ “aktif olarak sahaya inme” görevini verdiler… SOROS 2004 yılı itibariyle her geçengün daha da arttırdığı STK etkinliği ve üniversiteler ile kurduğu ilişkiler ağını artık CHP’NİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ OPERASYONUNDA kullanacaktı…
 • Gerçekleştirilecek olağanüstü kongreye “Tasfiye kararlılığı” ile giden Kılıçdaroğlu, blok liste ile işini sağlama aldı.Baykal ve ekibi çarşaf liste direnişi ile bu liste delme operasyonu planı yapsa da bu plan başarısızlığa uğradı…
 • Yapılan olağanüstü kongrede Kılıçdaroğlu,PM’yi artık demgelemiş ve BAYKAL-SAV ekibini tasfiye etmişti.Halen tam anlamı ile muktedir olamadığı içinse Baykal ile bağlantısı olmayan bazı Atatürkçü ulusal söylemleri yanında “farklı bağlantılara” sahip yeni yüzler PM’deydi…
 • Şimdi CHP’de yaşana TARİHİ KIRILMANIN ve BÜYÜK DÜNÜŞÜM ve DİZAYN OPERASYONU’nun başlangıcı olan bu “Tasfiye” kurultayını anlamlandırabilmek için kurultay sürecine bir virgül koyalım ve DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN yöneticisi SOROS, bağlantılı üniversiteler,STK’lar ve kişilerin ilişkiler ağına göz atmaya başlayalım…
 • Bu dönüşüm operasyonu SOROS önderliğinde yürütülürken “bağlantılı” ön plana çıkan STK’lar ve Üniversiteler şunlar oluyordu: TESEV,TÜSES,TEPAV,SODEV,ANADOLU KÜLTÜR VAKFI,10 ARALIK HAREKETİ, FRİEDRİCH EBERT VAKFI…Üniversiteler ise:Bahçeşehir-Sabancı-Bilgi Üniversiteleri…
 • Floodumuzun ilk bölümünde SOROS destekli TESEV Vakfı’ndan ve Kılıçdaroğlu’nun bu vakfın 183 numaralı kurucu mütevelli heyet üyesi ayrıca vakıf hissesi hissedarı olduğundan bahsetmiş, yine TESEV-LUREANTE VAKFI-CLİNTON VAKFI arasındaki ilişkileri yazmıştık…
 • Şimdi diğer güzide (!) bakıflarımız ve ilişkiler ağını ve CHP’YE OLAN YANSIMALARINI yazmaya başlıyoruz… İlk olarak kısa adı TÜSES olan Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı ile başlayalım…
 • TÜSES adeta Baykal’ın yıllarca SHP içerisinde mücadele yürüttüğü ekibin toplanma alanı ve bir “Baykal karşıtları” kulübü…
 • Baykal’ın yıllarca mücadele verdiği SHP’de kendisine karşı olan ne kadar isim varsa bu vakıfta toplanmış…
 • Baykal’ın yıllarca mücadele verdiği SHP’nin kurucu kadrosy kimler?Türkan Akyol, Türker Alkan, Tekin Alp, Uğur Batmaz, İsmail Hakkı Birler, Oktay Ekşi, Hicri Fişek, Korel Göymen, Yiğit Gülöksüz, Erhan Işıl, Cezmi Kartay, Cahit Külebi, Muzaffer Saraç,
 • Atila Sav, Cevdet Selvi, Cahit Talas, Güler Tanyolaç (SODEV ve sonrasında SHP’nin kurucu ekibi)
 • Peki TÜSES’in kurucu kadrosunda bu ekipten kimler var? TÜRKAN AKYOL, KOREL GÖYMEN,YİĞİT GÜLÖKSÜZ (AYNI ZAMANDA 10 ARALIK HAREKETİ’NİN KURUCULARINDAN),CEVDET SELVİ,ATİLA SAV… Peki Baykal muhalifleri bununla sınırlı mı TÜSES’TE? Hayır.
 • Bakın başka hangi “Amansız Baykal muhalifleri” bu derneğin kurucuları arasında…
 • GÜLENCİ ŞAHİN ALPAY, SODEV’İN KURUCUSU ve ONURSAL BAŞKANI ERCAN KARAKAŞ+BAYKAL SONRASI CHP’NİN ETKİN İSMİ YAKUP KEPENEK+EROL ÇEVİKÇE+HİKMET ÇETİN+DSP’Lİ ŞÜKRÜ SİNA GÜREL…
 • Yani TÜSES aslında bir “BAYKAL KARŞITI BLOK” olarak tasarlanmış ve B planı olan Karayalçın ekibini diri tutmak aynı zamanda CHP içerisine isim yerleştirmek misyonunu edinmiş…
 • Şimdi bu güzide vakfımız(!) hangi vakfın “<PARTNERİ” Rothschild Ailesi’nin SOROS üzerinden etkin olduğu ve Aydın Doğan’ın “stratejik ortağı” Alman Friedrich Ebert Vakfı ile… Birlikte güzel (!) projeler yapıyorlar…
 • Bu Friedrich Ebert Vakfı’nı aklınıza iyice kazıyın.Zira SOROS kendisi açıktan destek olmasını “riskli bulduğu” stratejik fonları bu Alman Vakfı Üzerinden yapıyor…Şimdi gelelim TÜSES ile ilgili ilginç bir detaya…
 • Bu kadar Baykal muhalifi, hem de hepsi siyasete yıllarını vermiş bakanlık,vekillik,meclis başkanlığı ypmış isimleri bir araya getirerek böylesi bir derneği her halde “ÇOK GÜÇLÜ VE AĞIRLIĞI OLAN”sözü dinlenen bir siyasetçi kurar değil mi? Evet dediğinizi duyar gibiyiz ama değil
 • Şimdi bu TÜSES’in kuruluş sermayesi tamı tamına 65 MİLYON TL…48 kurucu 2 isim dışında Vakfın kuruluş senedinde 250’şer bin TL’lik pay sahibi….Diğer 2 kişiden birisi E.Yaşar ALIÇLI ve tam 2.5 milyon TL değerinde hisse satın almış…
 • Şimdi sıkı durun en büyük hisse ise 5 MİLYON TL ise AKADEMİSYEN bir isimde:ASAF SAVAŞ AKAT… Bir akademisyen bu kadar önemli isimlerin başına geçiyor ve bir de onlardan 20 kat fazla para koyarak hisse alıyor… İlginç mi geldi… Gelmesin…
 • Zira Asaf Savaş Akat sıradan bir akademisyen değil…AKAT uzun yıllar 2 kurumda çalışmış KAVALA HOLDİNG ve ECZACIBAŞI HOLDİNG…Buraların üstdüzey yöneticiliğini yapmış.Hatta “Akademisyen” AKAT bir ara patronlar klübü TÜSAİD’a bile üye olmuş…
 • “E ne var bunda?” derseniz bizce erken davranmayın… Zira AKAT’ın çalıştığı 2 holdingin birisi “KIZIL SOROS” olarak da anılan OSMAN KAVALA’ya ait,AKAT’ın çaıştığı Eczacıbaşı Holding’in sahibi Nejat Eczacıbaşı ise aslında TESEV’in ilk kurucusu.2 İSİM TESEV’DE beraber…
 • OSMAN KAVALA aynı zamanda SOROS’UN Can Paker eli ile kurdurduğu AÇIK TOPLUM VAKFI’nın mütevelli heyetinde….

Kafanız karıştıysa söyleyeyim daha yeni başlıyor bu ilişkiler ağı.Kağıt kalem almadıysanız alın:))

 • Şimdi gelelim meşhuur 10 ARALIK HAREKETİNE… Bu 10 ARALIK HAREKETİ dönemin DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi öncülüğünde bir araya gelen sendikacı,akademisyen ve iş adamlarından müteşekkil güya “çağdaş sosyal demokrat” (!) ama aslında bildiğiniz liberal bir yapılanma…
 • İlk toplantıları 2005 yılında Ankara Dedeman Otel’de 10 Aralık Günü gerçekleşiyor.Toplantı çağrısını yapan DİSK Başkanı Süleyman ÇELEBİ…
 • Bu pek “çağdaş” Sosyal Demokrat oluşum bir bildiri yayınlıyor… Baykal ve CHP yerden yere vuruluyor ülkede yeni bir “Sosyal Demokrat Sİyaset” anlayışı gerekliliği dile getiriliyor Sonuç bildirgesi ile birlikte Prof.Dr.Burgan Şenatalar ve Fuat Keyman hareketin sözcülüğüne getiriliyorlar…Şimdi bu 2 isme bir yakından göz atalım ne dersiniz?
 • Prof.Burhan Şenatalar: Burhan Şenatalar’ın en önemli özelliği BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ olması… BİLGİ ÜNİVERSİTSİ ise TESEV ve CLİNTON VAKFI üzerinden SOROS köprüsü ile CIA’ya bağlı yazmıştık… Bu bağı kurumsal olarak sağlayan ise LEUREATE VAKFI…

Bu sayın profesörümüz bir ara “CHP kapatılmalıdır ve hayatına vakıf olarak devam etmelidir” beyanında bulunmuştu…Not ediniz…

 • Gelelim 10 ARALIK HAREKETİ’nin diğer sözcüsü FUAT KEYMAN’a… Bu hocamız hem SOROS’un “önceliğim” dediği ve en çokfonlama yaptığı hem Friedrich Ebert Vakfı’nın partneri olan SABANCI ÜNİVERSİTESİ’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi….Liberal görüşleri ile tanınır.
 • Kurumsal olarak baktığımız zaman da ne görüyoruz… 10 ARALIK HAREKETİ’ni kuran Süleyman ÇELEBİ’nin DİSK sendikası Friedrich Evert Vakfı’nı n partneri… Hali ile hareket olarak fonlanamadıkları için bir tüzel yapı üzeriden fonlama formüle edilmiş…
 • Bu 10 ARALIK HAREKETİ bir dönem CHP’ye eleştiri dozajını daha da arttırıyor ve “Partileşme Sürecine” giriyor…Bu süreç içerisinde ilk bölge toplantısının yapıldığı yer manidar…BOLU Sanırsınız ki sosyal demokratların %80 ile silme kazandığı,sosyal demokrasi için sembol kent.
 • Bolu belki sosyal demokratlar için simge değil ama YEŞİL GLADİO’ya evrilen Cemaat için simge… Abant Toplantıları’nı hatırlayınız…
 • Efendim bu kadar etkin bir sol muhalefet yapan 10 ARALIK HAREKETİ her ne hikmetse Baykal’ın istifası ile dağılıyor.İnternet siteleri kapanıyor.Peki Süleyman Çelebi? yeni dönemin CHP Milletvekili oluyor,Fuat Keyman CHP’de fahri danışman, Prof.Burhan Şenatalar PM üyesi…
 • Ha bu harekette bir de yükselen değer var:OĞUZ KAAN SALICI…O da önce İstanbul İl Başkanı,şimdi PM üyesi…
 • Bu isim ile ERDOĞAN TOPRAK,DAvUT DİŞLİ-MEHMET KARASU bağlantısını,nasıl ve neye hazırlandığını,Mike Flynn-Nedim ŞENER bağlantısını medya operasyonunu sırası gelince yazacağız…
 • Şimdi geliyoruz TEPAV’a…
 • Kısa adı TEPAV olan vakfın ismi Türkiye Ekonomi nPolitikaları araştırma vakfı… TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve tamamı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi isimlerin kurduğu vakfın kuruluş sermayesi 320 bin lira ve 5 sene içerisinde vakfın hesaplarına kurucular tarafından yatırılması taahhüd edilen 10 milyon dolar yahut muadili Türk Lirası…
 • Vakfın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu.Vakıf aslında İstabul sermayesine karşı Anadolu sermayesinin temsilcisi olan TOBB’un think tahank kuruluşu ve siyasete açılan penceresi…
 • Şimdi “Ne alaka? demeyin hemen… Bu vakfın Ekrem Kerem Oktay isminde 1982 doğumlu bir analisti var.Ekrem Kerem Oktay da aynı Kılıçdaroğlu…
 • Kariyer basamaklarını 3-5’er çıkıyıor ve milletin 10 senede başaramadığını 2 senede başarıyor ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na danışman oluyor…
 • Tabii Kılıçdaroğlu kendisi gibi bu kadar hızlı kariyer basamağı çıkan genci “kulağına fısıldanınca” hemen fark ediyor… E yeni CHP’niş büyük sermaye ile entegre olması lazım istenilen dizaynda TOBB ve büyük Anadolu sermayesi için de Kılıçdaroğlu’na bir köprü lazım…
 • -Tabii Ekrem Kerem Oktay hemen “değerlendiriliyor”…Oktay artık “CHP GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANI” sıfatını alıyor… Tam ünvan ve görev tanımı: Ekonomi ve İş Dünyası İle İlişkilerden Sorumlu Başdanışman…

Gelelim Bahçeşehir Üniversitesi’ne…

 • Bu güzide (!) üniversitemiz ise SOROS ile koordineli çalışan YEŞİL GLADİO’nun DÖNÜŞTÜRME OPERASYONU’na insan kaynağı sağlayan eğitim kurumu…
 • Bahçeşehir ÜniversitEsi’nin sahibi Enver Uğur… Eğitim sektöründeki ilk yıllarında 3 sınıflı bir dersaneden Dünya’nın dört bir köşesinde eğitim kurumları olan devasa bir eğitim kurumları imparatorluğu yaratmış bir başarı öyküsü… İlk bakışta baya parıltılı geliyor değil mi?
 • O zaman şu başarı hikayesine biraz yakından göz gezdirelim ne dersiniz?
 • Enver Uğur, daha orta ölçekli bir eğitim kurumları zinciri olan Uğur Kolejleri’nin sahibiyken bir anda büyümeye başlıyor.Ard arda açılan okullar,yurt dışından özellikle de Afrika’dan gelen öğrenciler…
 • Uğur kendisini “Dünya’ya eğitimin barış getireceğine inanan bir eğitim gönüllüsü” olarak tanımlıyor…
 • Sene 2013’e geldiğinde işlerinin cirosu 93 milyon dolara ulaşıyor.Ama bu gömlek Enver Uğur’a dar geliyor ve hayatı 2013 yılında önce Amerika’ya ardından ise Vatikan’a yaptığı ziyaretler sonrası değişiyor…
 • Enver Uğur,”sıradan bir eğitimci” olarak Vatikan’sda bizzat Papa tarafından kabul ediliyor. Ve ardından Uğur’un önlenemez yükselişi başlıyor…
 • Enver Uğur Bahçeşehir Üniversitesi ile yüzbinlerce öğrenci kapasitesine ulaşırken-yurt dışı okullar da var- cirosu 850 milyon doları aşıyor… Peki bu önlenemez yükseliş bir “hayır duası” ile mi oluyor? Elbette “HAYIR”…
 • Enver Uğur’un Vatikan ziyaretinden sonra Enver Uğur “finanse edilmeye” başlanıyor… Kim tarafından? ABD merkezli gözükse de perde arkasında finansamanı Vatikan tarafından sağlanan Carlyle Grup. Vatikan destekli ABD’li ünlü özel yatırım fonu Uğur’a ortak bile oluyor…
 • Aynı Enver Uğur’u ABD Başkanlık seçimlerinde Gülen’in tüm desteğini verdiği Hillary Clinton’a destek vermek için ABD’de görüyoruz. Ve Uğur,Clinton’a “destek” oluyor…Sokaklarda yüz binlerce Trump’a çarpı atılmış tişört bastırıp dağıtıyor kendisi de bizzat giyiyor…
 • Şimdi buna da belki “Ne alaka CHP ile?” diyebilirsiniz ama kazın ayağı öyle değil…
 • CHP’de Önder Sav’ın tasfiye edildiği kongrede listeye bazı yeni isimler giriyor PM’de…
 • Mahmut Tanal mesela… Tanal,Bahçeşehir Üniversite’sinde Siyaset Okulu Programı’ndan sertifika aldıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nin Ceza Mahkemesi Hukukunda İletişimin Denetlenmesi ve Teknik İzleme Programı eğitimi de görmüş bir isim…Cemaate de oldukça sıcak kendisi…
 • Faik Öztrak mesela… Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi
 • Ve asıl bomba CHP Genel Sekreterliği’ne getirilecek olan ünlü Anayasa profesörü Süheyl Batum… Batum Bahçeşehir Üniversitesinde REKTÖR’lük yapan bir isim…Sonraki süreçte ise her şeye rağmen az da ulusalcı tavrını sürdürünce ihraç ile tasfiye edildi.
 • Şimdi size bu Bahçeşehir Üniversitesi’nin bu meşhur Friedrich Ebert Vakfı’nın gerçekleştirdiği pek çok toplantıyı kampüsünde organize ederek ev sahipliği yaptığını da söyleyelim de tam olsun…
 • Şimdi gelelim SODEV yani Sosyal Demokrasi Vakfıi’na….Bu vakıf da yılmaz Baykal muhalifi ve TÜSES’in de kurucularından olan Ercan Karakaş tarafından kurulmuş bir vakıf…
 • Vakıf 10 aralık EKİBİ ile çok yakın hareket ediyor. Vakfın Genel Sekreteri Barbaros Dinçer CHP Gençlik Kolları’na “tepeden inme” Genel Başkan yapılıyor…
 • Ve SODEV de SOROS güdümlü Alman Vakfı Friedrich Ebert Vakfı’nın PARTNERİ (!)
 • Gelelim ANADOLU KÜLTÜR VAKFI’na… Bu Vakfın başında “Kızıl Soros” olarak bilinen ve SOROS’un pek çok STK faaliyetinin Türkiye ayağını da yürüten Osman Kavala Var…
 • Kavala,TESEV, Açık Toplum ve PODEM gibi üst çatı organizasyonlarını kullanarak bir faaliyet ağı oluşturmuş durumda…
 • Çalışmaları Berghof Foundation, Chrest Foundation, Horizon 2020, Raoul Wollenberg İnstitute Of Human Rights ve Hollanda Kraliyet ailesi tarafından finanse ediliyor..
 • KAVALA’nın ilişkide olduğu İsveç merkezli Raoul Wollenberg İnstitute Of Human Rights ise ilginç bir STK DAHA DOĞRUSU NGO..
 • Bu NGO’nun başlıca ilgi alanı ise LGBT hakları.Hatta bu konuda çeşitli seminer ve oryantasyon programları ile özel üniversitelerden öğrenciler vakıf tarafından İsvaç’e götürülüyor…
 • Bir de bakıyoruz ki yeni PM’deki Melda Onur ve Mahmut Tanal daha sonra Meclis’e giriyorlar ve vekil olunca ilk işlerinden birisi LGBT Hakları üzerine teklif üzerine teklif vermek oluyor…
 • Osman Kavala şu an ise fetö Soruşturması kapsamında tutuklu ve yargı aşaması devam ediyor…
 • Şimdi Sav’ı tasfiye operasyonu ile donuçlanan kurultayda PM’ye giren yeni ama dikkat çekici isimlere bakalım isterseniz…
 • SENCER AYATA: TÜSES ÜYESİ,
 • -YAKUP AKKAYA:10 ARALIK HAREKETİ’NİN ÖNCÜSÜVE FRİEDRİCH EBERT VAKFI’NIN PARTNERİ DİSK’E BAĞLI BASI- İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI.
 • Doğa Çiğdemoğlu: Tarsus Amerikan Koleji Mezunu…Kolej 1888 YILINDA Amerikalı misyonerlerin kurduğu ilk okullardan birisi.Üniversite yine Amerika’da George Washington Universty…ABD’nin en pahalı üniversitesi…Mustafa Koç’un mezun olduğu okul…Ve paraşütle CHP PM…
 • MESUT DEĞER: KÜRT SİYASAL HAREKETİNDEN GELMEKTEDİR-PKK’YA AF İSTEMİŞ HDP İLE İTTİFAK ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTUR
 • İzzet ÇETİN: 10 ARALIK HAREKETİ’NİN öncüsü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Aster-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi,(10 ARALIK HAREKETİ)-PM’YE SEÇİLMESİ SONRASINDA MİLLETVEKİLİ
 • BİNNAZ TOPRAK:TESEV ADINA YÜRÜTTÜĞÜ “FONLU” PROJELERİ İLE MEŞHUR OLMUŞTUR
 • ERDOĞAN TOPRAK-10 ARALIK HAREKETİ ve SERMAYE DÜNYASI İLE İÇ İÇEDİR…
 • SEZGİN TANRIKULU:DİYARBAKIR ESKİ BARO BAŞKANI-PKK’LI TERÖRİSTLERİN AVUKATI-GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE MYK ÜYESİ OLMUŞTUR-BÖLGEDE HALK İLE CHP’Yİ BARIŞTIRACAK İSİM OLARAK LANSE EDİLSE DE İSTANBUL’DAN ADAY GÖSTERİLMİŞ VE KENDİSİNİ DİYARBAKIR’DA GÖREN OLMAMIŞTIR…
 • İşte gerçekleştirilen Baykal-Sav tasfiye operasyonu sonrası PM’deki ulusalcı direniş kırılsa da hala partinin muktediri Kılıçdaroğlu değildir ve belli bir noktaya kadar Atatürk’çü ulusalcı kesimi cepheden karşısına aşlmadan akıllı bir denge stratejisi izlemek durumundadır…
 • Ancak Küresel Güç odakları durmayacak ve partideki Atatürkçü ulusal kesimin kesimin tasfiyesini sağlamak isteyecekler,partiye tamamen sağ kökenli,liberal,LGBT savunucusu,kürt ve alevi kökenleri öne çıkaran bir yapıyı hakim kılmayı planlayacaklardır…
 • Ancak parti içerisindeki Atatürkçü ulusalcı kesim ve tabandaki hatrı sayılır kitle direnmeye devam etmektedir ve kolay kolay partiyi tamamen teslim etmeye niyetleri yoktur…

CHP içerisinde “DERİN BİR SAVAŞ ” Ve bu parti içi savaşın etkileri tüm Türkiye’yi ilgilendirmektedir.

Evet sevgili dostlar İÇERİDEN FETHEDİLEN KALE:CHP flood serimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.Bizleri gerek şu anda gerekse daha sonra sabredip sonuna kadar takip edip okuyan/okuyacak tüm dostlara selam olsun diyoruz ve… Klasikleşen şekli ile bitiriyoruz floodumuzu “Takdirleriniz beğenilere,beğenileriniz RT’lere yolculuk etsin”

Bu Konu, Celal Eren Çelik @yazparov Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Güncelleme: 17 Ağustos 2018 — 19:26

1 Yorum

Yorum Ekle
 1. baykal karşıtlığı ve kendisine yapılan operasyonlardan bahseden yazı dizisinde, siyasi kariyerini baykal karşıtlığına adamış mustafa sarıgül’ün adının hiç geçmemesi ilginç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mutlaka Oku! #Bilgiseli & #Flood © 2017 | Tanıtım Yazıları | Pdf Kitap İndir | Yorum |
Paylaşım;