Her solcunun okuması gereken kitaplar! (‘Basic Marksizm Kitap listesi’)

Başlayalım öyleyse, geçenlerde anket yapmıştım, ankette basic Marksizm listesi en yüksek oyu aldı. Öyleyse hediyemizi verelim.

 • Şimdi öncelikle bu liste bizim kadro eğitimlerinde kullandığımız listenin bir benzeri ama seyreltilmişi giriş için. Burada önemli olan şey karşı tarafın merakını giriş seviyesinde doyurmak ve mümkün olduğunca sıkmadan bunu yapmak.
 • Velakin Marksizm hala tarihin üzerine en çok üzerine konuşulan felsefi, ekonomik, siyasal praksisi. Üzerine en çok kitap ve makale yazılmış ve yazılmaya devam edilen, tartışmalar sürdürülen sistematik felsefesi. Burada sadece bir yansımasını vereceğim ben bu anlamda, okyanustaki damlayı yani.

Marksizmin Üç Kaynağı-Lenin.

 • Bu kitaplaştırılmış makale Marksizmin kendisinin üç farklı noktadan nasıl bir sentez oluşturduğunu ve tarihe, doğaya bakışını sistematikleştirdiğini anlatan bir yazı. Lenin bu makalede İngiliz ekonomi/politiği, Alman felsefesi ve Fransız radikalizmi/sosyalizminin Marksizmi nasıl oluşturduğunu anlatıyor. Bu makale size sonraki kitaplar için iyi bir rehber olacak, onu diyebilirim, en azından kategorik olarak neyi nerede görmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olacak.

Marksizme Giriş-Ernest Mandel

 • Marksizmin temel kavramlarını, bilhassa iktisadi mindsetini yerli yerine oturtabilmek için mükemmel bir giriştir, Mandel bu kitabı kaleme aldığı pek çok rehber kitap gibi özenle hazırlamıştır.

K. Marx – F. Engels Hayat ve Eserlerine Giriş-David Riazanov.

 • Riazanov bir Bolşevik olarak Marx ve Engels’in hayatını genç işçilere anlatmak için bu kitabı kaleme aldı. Eselerine genel bakış ve siyasal hayatlarının gidişatına dair kısa ama doyurucu açıklamalarla dolu kitap.

Yaygın Yanlış Fikirler Kıskacında Marx-Yvon Quiniou.

 • Bu kitap benim favorilerimden, çünkü Marksizmle ilgili pek çok galat-ı meşhura yanıt veriyor. İşte mesela Marksist eşitlik anlayışı aslında ne, Marksizm swingerlığı mı onaylıyor vb. Okuması kolay ve eğlencelidir.

 • Ve şimdi size ilk makalede yer alan üç kaynaktan birincisini açıklamaya geldi genel okumalardan sonra. Marksizmin felsefesi, yani diyalektik materyalizm. Marksizm kendisinden önceki tüm felsefelerle nerede, nasıl, niçin ayrıştı bunu görmek önemli.

Feuerbach Üzerine Tezler-Marx, Engels.

 • Bu kısa yazı temelde Marksizmin Alman felsefesinde yer alan statik ve idealist yorumlara tarihsel bir karşı çıkışı ifade eder. Öncelikle doğa statik değildir, diyalektik işleyişle değişkendir, fenomenlerden ve idealardan oluşmaz.

 • Ve tarih, doğa özelinde insan niteliksel sıçramaları yönlendirecek iradesiyle bunları değiştirebilir ve etik olarak da değiştirmelidir. Bir uyarı, Sol Yayınları’nın Alman İdeoloji’sinin içinde yer alıyor bu yazı ama gidip Evrensel’in Alman İdeolojisi’ni almayın sakın.
 • Zira Evrensel’in bastığı Kapital’in 2. ve 3. ciltleri nasıl ciddi bir iktisat kitabıysa, bu da ağır bir felsefe kitabıdır. Sol Yayınları’ndan olanını alsanız yeter görselde verdiğim.

Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm-Friedrich Engels.

 • Bu da bir makaledir aslında. Anti-Dühring denilen polemik kitabından bir kesittir ama çok iyi bir kesittir. Engels bu yazıda kısaca Marksizmin felsefi olarak tarihe ve doğaya nasıl baktığını aktarır.

Diyalektik Materyalizme Giriş-August Thalheimer.

 • Bu kitap yine bir eğitim metnidir ve temelde asyanın inisiyatik, gizemci anlayışına karşı doğanın nasıl işlediğini, materyalist açıyla bakıldığında tez-antitez-sentez triosunun nasıl süreklilik halinde devam ettiğini anlatır.

Yabancılaşma-Bertell Ollman.

 • Bu en sevdiğim felsefe kitaplarındandır. İnsanın son 200 senede doğadan daha hızlı biçimde koparak sokulduğu üretim ilişkilerinde yaşadığı bunalımın temelini gösterir.
 • Yabancılaşma mefhumunun Marx’ın verdiği içerikle şahane bir açıklayıcı olmasına şahit olursunuz bu kitabı okuduğunuzda. İnsanın modern dünyadaki yalnızlığı hikayelerine gerçekçi bir bakış kısacası ve Marksizmin buna yönelik kritiğinin işaret ettiği yön.

Diyalektiğin Dansı-Bertell Ollman.

 • Yine bir Ollman kitabı. Burada fenomen olarak görünen şeylerin diyalektik açıyla yaklaşıldığında bir saat gibi nasıl mantıksal işleyişe sahip olduğunu görmemizi sağlıyor. Diyalektik Materyalizm kavrayışını geliştirmek adına harika bir teati.
 • Ve şimdi üç kaynaktan, ikincisine geldi. İngiliz ekonomi/politiği yani Marksist iktisada giriş. Burada yer alan kitaplar size basitçe modern kapitalizmin 200 senelik tarihinde temelde neyin işlemediğini, bizim bugün gördüğümüz konut,
 • türev fon krizlerinin aslında çok daha basit mekanizmaların işlememesi sonucu oluşan bir dolaylama olduğunu görmemizi sağlayacak metinler. Dolayısıyla bunları okurken mikroskopu kullanarak bir bedeni yavaş yavaş fakat çok hayati noktalardan keşfettiğinizi düşünmeniz daha doğru olur.

Ücretli Emek ve Sermaye+ Ücret, Fiyat ve Kar-Karl Marx.

 • Bu aslında iki kitaptır fakat Sol Yayınları tek kitapta birleştirerek işimizi kolaylaştırmış sağolsun. Bu ikisi sizin kapitalizmde üretim nasıl olur, bu üretim sürecinde artı değer nasıl ortaya çıkar ve nasıl gasp edilir, bunun sonucu olarak kapitalizmin krizleri esasında nasıl gelişir, üretim anarşisi, eğilimler, krizlerin temel sebepleri nelerdir konularında harika bir giriş sağlar.

Marx’ın Kapitali-Otto Rühle.

 • Şimdi çoğu kişi büyük bir yanılgıya düşerek Marksizmin ana kitabını Kapital sanır, oysa ki Kapital Marksizmin sadece kapitalist üretim ilişkilerini incelediği bölümüdür, Marksizm kocaman bir deryadır tarihe, sosyolojiye, kültüre bakışta.
 • Kuşkusuz Kapital önemlidir. Çünkü bugün yaşadığımız toplumdaki üretim ilişkilerinin bizim içtiğimiz sudan tutun, oturduğumuz eve, sevgilimizin bize bakışına kadar nasıl her şeyi etkileyip, dönüştürdüğünü, yani iktisadi determinizmin günümüzü nasıl şekillendirdiğini gösterir.
 • İşte Otto Rühle’nin kitabı Marx’ın Kapital’i için iyi bir özettir, kısadır ve güzelce açıklar. Kapital’i direk almasını istemem Marksizme yeni başlayan birinin, bu özetlerle gitmesi daha iyidir, biraz sonra David Harvey’in vereceğim kitabı gibi.

Marx’ın Kapital’i için Kılavuz-David Harvey.

 • Harvey hocamızın öğrencileriyle seneler içinde geliştirdiği bir diyaloglar özetidir aslında bu kitap Kapital üzerine, bu açıdan sizin aklınıza takılan soruları başkalarının halihazırda soruduğu bir cevaplar özetidir.

Hatta size şöyle güzel bir kıyağım olsun, Harvey’in konu üzerine yaptığı uzun bir toplantısının altyazılı hali de var Youtube’da, isteyen bunu da izleyebilir bunları okumanın yanında: David Harvey – Kapital’i Okumak | 1. Ders [Türkçe]

 • Üçüncü kaynağa, yani Fransız radikalizmine/sosyalizmine geçmeden yani siyasetin Marksizm için nasıl yapıldığına bakmadan önce Tarihsel Materyalizme bir göz atalım.

Tarihte Bireyin Rolü Üzerine-Georgi Plehanov.

 • Rus Marksizminin babası Plehanov’dan harika bir makaledir Marksizmin tarihe nasıl baktığını anlatan. Tarih yazımı, anlatımı ve bunlar yapılırken kitlelere verilen fikirler ideolojinin savaş alanıdır.
 • Dolayısıyla kişinin tarihte oynadığı rolü çok abartan, yani Fatih Sultan Mehmet sanki İstanbul’u tek başına almış gibi davranmaya yeltenen milliyetçi, dinci tarih yazımının fikirsel sıkıntılarının temellerini bu makalede görebilirsiniz.
 • Ek olarak bu makale devrimci iradenin tarihi şekillendirmedeki önemine atıf yapar esasında, yani temelde siyasal bir polemiktir iradeciliğin bazen verili koşullara uymadığında yol açabileceklerine dikkat çeken.

Tarihin Yapıları-Bernhard Brosius.

 • Bu kitapçık size Tarihsel Materyalizm dediğimiz şeyin tarihteki olay ve olgulara bakışta nasıl yaklaşım gösterilmesi gerektiğini, ereklerin, motivasyonların nasıl anlaşılması gerektiğini anlatma konusunda gayet iyidir.

Sosyalizmin Ve Sosyal Mücadelelerin Genel Tarihi-Max Beer.

 • Bu kitap size tarihte dünyada hangi önemli ayaklanmalar ve sınıf mücadeleleri olduğuna dair çok genel bir bakış verir. İçeriğindeki yorumlamalarda bence biraz sıkıntılar var bazı olaylarla ilgili ama fena değildir.

Marksist Dünya Tarihi-Neil Faulkner.

 • Her solcunun kütüphanesinde yer alması gereken muazzam bir eserdir bence. İnsanın evriminden başlayıp, emeğin evrimdeki rolü, sınıfların oluşumu ve genel tarihe bakış. Faulkner’in bilhassa ilkçağ tarihçiliği şahanedir. Alınız, okuyunuz.

Ve şimdi son olarak Marksizmin siyasete, siyasal kurumlara, sınıflar mücadelesine genel bakışı var.

Komünist Manifesto-K. Marx, F. Engels. El classico.

 • Bilhassa Sol Yayınları’ndan çıkanını tavsiye ederim, çünkü Dirk J. Struik’un önsözü harikadır, çok güzel biçimde bu yazının niye, ne amaçla, hangi dönemde, neyi işaret ettiğini ve niye geçerli olduğunu anlatır.

Devlet ve Devrim-Vladimir İlyiç Lenin.

 • Marksizmin devlet teorisinin eksik olduğunu iddia edenlere tokat gibi bir yanıt ve Marksistler devlete, sınıflar karşısındaki konumuna genel olarak nasıl bakar, iktidarın fethini nasıl ister, fethedince ne yaparlar bunu yanıtlar.

Fransız Üçlemesi-Karl Marx.

 • Marx’ın 1848 devrimleri ve 1871 Paris Komünü özelinde işçi sınıfı siyasetinin niye bağımsız olması gerektiğini, burjuvazinin ihanetlerini halka ve işçi sınıfının iktidarı fethi yönünde alması gereken ayaklanma, siyaset derslerinin bir seçkisi.

Dünya Dinleri ve İktidar-Paul N. Siegel.

 • Marksistler tarihsel gelişimi içinde dini nasıl konumlandırır, din nedir, ne işe yarar bir ideoloji olarak güzelce anlatır. Bunu bilhassa bizim insanımız okumalı, ülkede bu konuda bakış eksikliği var, vulger yaklaşılıyor.

Yukarıdakine ek olarak Lenin’in din üzerine makaleleri de okunabilir tabi. Bitirdim evet, 20 kitapta basic Marksizm. Böylece verdiğim sözü tuttum, bir sonraki sefer de Cumhuriyet üzerine kitaplara bakarız. Bu arada bugün benim doğum günüm, selamlar 🙂

Okumak isteyenler kitaplara linke tıklayarak ulaşabilir; Basic Marksizm Kitapları – Liste – Her solcunun okuması gereken kitaplar – PDF

Yazar; Sedov‏

guest
2 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
trackback
Cumhuriyet Gazetesi ve SOL - Mutlaka Oku
1 yıl önce

[…] Çok basit gerçekten, hani hangi marksist politik metne baksanız farklı kelimelerle ifadesini bulursunuz; ama öğrenmek zaman alıyor. Her solcunun okuması gereken kitaplar! (‘Basic Marksizm Kitap listesi’) […]

M
M
2 yıl önce

Çok güzel faydalı mükemmel bir liste ve anlatım olmuş. Teşekkür ederiz

mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Video İndir | Yorumlar Libros Gratis | Free pdf download |
2
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x
()
x