Bizim için ABD neyse, Rusya odur! İngiltere neyse Çin odur!

Bizim için ABD neyse, Rusya odur.. Bizim için İngiltere neyse Çin odur.. Sizlere kısa bir flood hazırladım; Slavlaşan Türkler ve Çinlileşen Türkler okusunda ibret alsın diye.. Rus-Çin mezalimi..

 • Bugün Doğu Türkistan olarak bilinen topraklarda birçok Türk İmparatorluğu,devleti ve beylikleri kurulmuştu.Zengin petrol ve doğalgaz kaynklarına sahip olan Doğu Türkistan ile Çin arasındaki çatışma,1757′de başlamıştı. Doğu Türkistan’ın 250 yıldır bağımsızlık mücadelesi sürüyor.
 • Türkler aralıksız şekilde mücadele etmiş ve bir çok kez bağımsız devletlerini kurmayı başarmışlardı. Çin sömürgeciliği ise tarih boyunca Doğu Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesini şiddetle bastırmayı seçmiş, girişmiş olduğu katliamlar on binlerce cana mal olmuştu.
 • Çin, 1860’lı yıllarda Afyon Savaşı, Taiping İsyanı gibi meselelerle ilgilenirken, Doğu Türkistan’da Çinli Müslümanlar ve Uygurların başlatığı direnişler bölgede Çin egemenlğinin kalkmasına neden oluyordu.Çin, 1876’da Doğu Türkistan’ı 1884’te işgel edip 19.eyaleti ilan ediyordu.
 • Çin, Doğu Türkistan’ı işgal edip 19. Eyaleti yapınca adını Çincede ‘Yeni İşgal Edilen Topraklar’ anlamına gelen “Sincan” olarak değiştiriyordu. Örtülü olarak Çin’in Doğu Türkistan işgalini kabul edenlerin “Sincan” dediği gibi!
 • Çin’in 1. Dünya Savaşı süresince zorbalıkla elinde tuttuğu Türk topraklarında 1930’lu yıllarda patlak veren isyanlar 1933 yılında Kaşgar’da Birinci Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin ilanıyla sonuçlanmış, Doğu Türkistan tekrar hakettiği nizamla buluşmuştu.
 • Geçmişten bugüne Türklere ait bu topraklarda kurulmuş olan ilk Doğu Türkistan devleti 1937’de Çinli bir komutan eliyle Çin’nin kontrolüne geçiyordu. Altı yıl sonra 1943 yılında merkezi Kaşgar olan bir İslam Cumhuriyeti kuruldu.
 • Genç devlet kendi durumunu düzenlemekle meşgulken, Rusya Türkistan’a Çin’e yardım amacıyla ağır silahlarla donatılmış askeri birlik gönderdi. Rus kuvvetleri ve Çin valisi Şın-Şı-Say, Doğu Türkistan hükümetini dağıtıyor, Rus kuklası General Şın, 360 bin kişiyi tutukluyordu.
 • İkinci Dünya Savaşı’nda Rus kuvvetleri geri çekilince onların yerini Milliyetçi Çin alıyordu. Ruslar bir kez daha plan değiştirerek Türk’ün kanının akmasına neden olacaktı..
 • İkinci Dünya Savaşı şartlarında, Sovyetlerden silah yardımı alan Uygur Türkleri, 1944-1949 arasında Doğu Türkistan’ın kuzeyinde, Kazak Özerk Bölgesi’nde Sovyetler Birliği’nin desteğiyle İkinci Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ni kuruyordu..
 • Mao’nun iktidara gelmesiyle birlikte komünizmle yönetilmeye başlıyordu. Çin’in komünist rejime geçmesi Rusyaların Çin politikasını tekrar değiştirmesine neden oluyordu. Çin-Rus Anlaşmaya varmıştı; Türk kanı dökülecekti..
 • Komünist Çin’in, Komünist Sovyetlerle anlaşma sağlaması zor olmamıştı. İki devlet anlaşınca Doğu Türkistan sorunu da çözülecekti. Hemde tarihe kara bir leke bırakılarak..1949 Doğu Türkistan Devlet Başkanı ve 37 kişilik heyet görüşmeler yapmak üzere Moskova’ya çağrıldı.
 • Sovyetlerin isteği üzerine Moskova’ya giden 37 kişinin istisnasız boyun ve belleri kırılarak öldürülmüş daha sonra bindirildikleri uçak havada patlatılıp, uçak kazası süsü verilmişti.. Aynı yıl, Doğu Türkistan’ı işgal etti.
 • Çin’in Doğu Türkistan’ı işgali sonrası o günden bugüne 15 milyon çocuk ve 2.5 milyon yetişkin Türkü yok etmişti.. Evet! bize Çincilik, Rusçuluk taslayanlar ilk önce dönüp tarihimizle yüzleşin..

Kaynak; Twitter, Talha Aytekin @TalhaAytekin7

Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar