Osmanlı’da Kardeş Katli

■ İKTİDAR HIRSI KATLİAMI

■III. Murat 1595’de öldü.

■Ayasofya Camisi avlusunda 54 mezar vardır!

■Bunlardan 20’si oğlu, 23’ü kızıdır.

⛳️Peki 1595’de ne oldu?.. Saraya kıran mı girdi?..

⛳️Hayır, salgın da olmadı, kıran da girmedi…

 • ■Oğulların yaşı küçüktür, hatta altı aylık olanları bile vardır ama hepsinin ölüm tarihi 1595’tir. ■Anasından süt emerken alınıp boğulan ve emdiği süt burnundan gelen beşikteki bebeğe dek boğdurmuştu… ■Beni kestanelerimi yedikten sonra boğun” diye yalvaran çocuktan,
 • ■III. Murat öldükten sonra oğlu III. Mehmet tahta çıktı ve ilk işi de kardeşlerinin hepsini boğdurmak oldu. ■Bununla yetinmemiş babasının gebe eşlerini öldürtmüş ve ergenlik çağındaki iki kardeşinden gebe kalmış yedi cariyeyi denize attırmıştı.
 • ■Genç şehzadelerden biri: “Beni kestanelerimi yedikten sonra boğun” diye yalvarıyordu! ■Evliya Çelebi, “Bir şehzadenin daha emzirilirken annesinin kucağından sökülüp alındığını boğulduğunda emdiği sütün burnundan geldiğini” yazar.
 • ■Saraydan tabutlar çıktığında Evliya Çelebi’nin naklettiğine göre “İstanbul halkının feryatlarını gökteki melekler duymuştu”. ■III. Mehmet sadece bununla yetinmemiş 16 yaşındaki oğlunu da öldürtmüştür!
 • ■ III. Mehmet öldüğünde, I. Ahmet tahta oturdu. ■III. Mehmet’in cenazesi Ayasofya’ya götürüldü. Cenaze namazı kılınacaktı. ■Ama genç padişah gelmemişti!
 • ■ I. Ahmet: “Taht sahibi olmak için 39 kardeşini ve bir oğlunu öldüren adam babam da olsa katildir. Ben katil bir adamın cenazesini kılmam! Varın siz kılın!” diyerek daveti reddetti.
 • ⛳️Şimdi soru şu:‼️ Osmanlı özlemi ile yananlar Osmanlı Padişahlarındaki bu iktidar hırsını da bliyorlardır, Kardeşini amcasını teyzesini bile gözü kapalı öldüren bu anlayışa onlarda hakimler ise neler yaparlar neler toprak bile satıp milleti vatandız bırakabilirler!‼️Abdülhamit tahtı için neler yapmıştı!‼️Tarih ve olaylar ders almayanlar için tekerrür eder, ders alanlar tarihteki o hatalara düşmemek için tarihi kendilerine yol gösterici olarak alırlar!!!
 • ⛳️YORUMLAR NETİCESİNDE BİLGİSELE DEVAM ETME GEREĞİ DUYDUM VE OSMANLIDA KARDEŞ KATLİNİN KRONOLOJİK OLARAK ANLATIP METEYE KADAR GERİ GİTMEK GEREKTİ!⛳️Türk Devletlerinde kardeş katli sadece Osmanlı’da vardı tarihe göre kim kimi boğdurmuş bakalım!
 • ⛳️Hunlar, Gök Türkler, Uygurlar, Karahanlılar, Selçuklular yada Cengiz’in, Timur’un İmparatorluğunda kardeş katli olmadı.Ama Osmanlı’da kardeş katli vacip görüldü?Niye…Otman (1300-1324) amcası Dündar’ı öldürttü.

  Orhan,

 • 1-Orhan (1324-1360) Kimseyi öldürtmedi. 1. Murat, oğlunu öldürten ilk padişah I. Murat Hüdavendigâr’dır! (1360-1389). 1385’te Kendisine karşı tahtı ele geçirmek için ayaklanan öz oğlu Savcı beyi yakalatarak idam ettirdi. Kardeşleri İbrahim ve Halil’i öldürttü.
 • 2-Yıldırım Beyazıt, 27 yaşındaki oğlu şehzâde Yakup, harp meydanından çağrılarak ve daha babasının ölümünü bile haber almadan Yıldırım Beyazıt’ın (1389-1402) emriyle fetva olmaksızın boğduruldu. Mehmet Çelebi, Mustafa Çelebi dışında diğer 3 kardeşini de öldürdü.
 • 3-II. Murat (1421-1451) tahta çıktığı sıralarda, Düzmece Mustafa diye anılan biri Yıldırım Beyazıt’ın oğlu olduğunu ileri sürdü. Etrafına topladığı kişilerle ayaklandı. Tahtta hak sahibi olduğunu ileri sürdü. Ancak yakalanarak kafası uçuruldu (burası önemlidir, çünkü;
 • 4-…çünkü hanedandan öldürülenlerin hiçbirinin kanı akıtılmamıştır, hepsi boğularak öldürülmüştür). Amcası Mustafa Çelebi’yi, diğer kardeşleri Mahmut ve Yusuf’u da öldürttü. Fatih Sultan Mehmet, İlk iş olarak 2 yaşındaki kardeşi Ahmet’i ve Hasan’ı öldürttü.
 • 5- ll. Beyazıt (1481-1512) tahta geçtiğinde kardeşi Cem Sultan, canını kurtarıp kaçtı, fakat İtalyanların eline düştü. İtalyanlar onu padişaha karşı kullanmaya kalktılar. II. Beyazıt İtalya’ya gönderdiği berbere Cem’in boğazını kestirterek öldürttü.
 • 6- I. Selim (1512-1520) (Yavuz Sultan Selim), babasını öldürterek tahta geçti. Kardeşleri Ahmet, Korkut, Abdullah, Şehinşah, Şahsultan, Alemşah, Mahmut ve Mehmet’i olmak üzere 8 kardeşini boğdurarak öldürttü. Bunların tüm eş ve çocuklarını da öldürttü.
 • 7-S.Süleyman (1520-1566) oğlu Şehzâde Mustafa’yı Hürrem Sultan’dan olan oğlu Sarı Selim’in padişah olmasına imkân sağlamak amacıyla ve onun yönlendirmesiyle boğdurdu. Mustafa’nın oğlu, karısı ve tüm akrabası aynı gün öldürüldü. Ek olarak karısı Sicilyalı Rozalina’yı da öldürttü.
 • 8- ll. Selim (1566-1574), daha babası sağken isyan eden Beyazıt’ı Konya/Ereğli’de yendi. Beyazıt kaçıp İran’a sığındı. Ama oradan uzun pazarlıklar sonucu getirildi ve tüm ailesi ile birlikte yok edildi (1561).
 • 9- III. Murat (1574-1595), 6 kardeşini boğdurttu. 130 cariyeden 112 çocuğu oldu. Diğer kadınlardan olan çocukları doğumdan sonra anneleri ile birlikte öldürülüyorlardı. III. Murat öldüğünde, hemen o gece ondan hamile olan 10 cariye boğdurulup Sarayburnu’ndan denize atıldı.
 • 10-III. Mehmet (1595-1603), içlerinde kundakta olan çocukların da olduğu 19 kardeşini tahta çıktığı günün gecesi öldürttü. Oğlu şehzade Murat’ı da boğdurttu. Bu son oldu.
 • 11-I. Ahmet (1603-1617) geçti. Aynı gün biat töreni yapıldıktan sonra III. Mehmet’in cenazesi Ayasofya camisine götürüldü. Cenaze namazı kılınacaktı. Kalabalık toplanmıştı. Fakat oğlu 13 yaşındaki genç padişah I. Ahmet gelmemişti. …
 • 12-… Şeyhülislam, birkaç kişiyle padişahı davet etmeye gitti. İçeri girdikleri zaman padişahı iki elinin arasına başını almış düşünür buldular. Şeyhülislam, cenaze namazını kılmak için Padişah’ın davetini şu sözlerle geri çevirdi.
 • 13- “Taht sahibi olmak için 19 kardeşini ve bir oğlunu öldüren adam, babam da olsa katildir. Ben katil bir adamın cenazesini kılmam. Varın siz kılın ve defnedin” dedi. Kardeş katili usulünü de kaldırdı.
 • 14-Osmanlı da 1389’da başlayan kardeş katliamı 1603’e kadar 214 yıl devam etti. En az 60 sehzade ve aile bireyleri öldürüldü. Daha sonra tek tük şehzade katli olayı olduysa da 1700 yılından sonra 1922 yılına, saltanat kaldırılana kadar 222 yılda hiç şehzade katliamı olmadı.
 • 16-Türk Töresi’ne göre, hakanın annesi de babası da Türk olması zorunluluğu bulunmasına rağmen töreyi çiğneyen babası Teoman’ı Mete Han öldürmüştür.
 • 15-“Hayattaki Yegâne üstünlüğüm Türk doğmaktır!” Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki; sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkardığı adamların kanındaki, vicdanındaki cevher-i asliyi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin.”
 • 16-Atatürk bizlere ne anlatmaya çalışmış! Türk Töresi ’ne göre, hakanın annesi de babası da Türk olması gerekirdi. Varis melez bile olsa Hakan olamazdı.
 • 17-Mete Han Hun tahtına babasını öldürerek geçmiş ancak bunu iktidar hırsı ile değil, Babasının Türk Töresine karşı gelerek Çinli kadından olma oğlu Tigin’i getirmek istediği için yapmıştı. Olay nasıl olmuş;
 • 18-Baba-oğulun arasını açan ve sonunda Mete’nin babasını öldürmesiyle sonuçlanan gelişmeler hep Çin’in başının altından çıkmıştır. Bilge Kağan’ın Orhun Kitabelerinde dediği gibi “Çin’in sözü tatlı, ipeği yumuşak imiş…”
 • 19-Teoman Han’la (Metenin babası) evlendirilen Çin Prensesi Yen Shi, yarı Çinli yarı Türk melez bir Tigin doğurduktan sonra tahtın kendi oğluna kalması için Mete’yi aradan çıkartmak istemiş, ve bin bir türlü entrikayla Teoman Han’ı da oğlunu öldürmeye ikna etmiştir.
 • Türk Töresi ‘ne göre, hakanın annesi de babası da Türk olması zorunluluğu bulunmasına rağmen, bu melez çocuğu hakan yapmak isteyen–ve böylece töreyi çiğneyen-Teoman, Yen Shi’nin oyunlarıyla Mete’ye tuzak kurmuş ve onu Hunların ezeli düşmanı olan Yüezhiler’e rehin olarak vermiştir
 • 21-Yüezhiler’le barış yaparak barış teminatı olarak Mete Hanı onlara rehin veren Teoman; Mete rehin iken barışı bozup Yüezhiler’e saldırır. Tertemiz bir plan!
 • 22-Mete’yi öldürmek için kendi eli kirlenmeden Mete’yi öldürtecek tertemiz bir plandır ki planın sahibi Çinli karısı Yen Shidir. Tabi ki Mete Han kolay lokma değildir, koskoca kabilenin elinden tek başına kurtulup kendisini ölüme gönderen ve ve Çin melezi Tigini hakan yapmak isteyen babasına isyan bayrağını açarak; “Hakan bile olsa kimse töreyi çiğneyemez.” diyerek babasıyla savaşır ve babasını öldürür. Böylesine güçlü bir Türk Hakanı, sırf iktidar hırsıyla babasını katletmiş olamaz.
 • 24-Burada Mete’nin babasını katletmesindeki önemli olan vurgu; Türk Töresinde Türk’ü Türk’ten başkası yönetemez yönetir ise Osmanlıdan bu zamana olduğu gibi, başımıza gelmeyen kalmaz, Türkler ikinci planda angarya işlerinde devletin düşük kademelerinde memur, tarlada çiftçi, olur.
 • 25-Memlekete askerlik yapar şehit olurken Memleketin kaymağını bizi yöneten azınlıklar yer gider… Türküm dersen Irkçı, ya da bir günahkâr olarak kazırlar Türklerin beynine sonra çıkar adı Etrak-ı Bi idrak, idraksız Türk’e.
 • 26-Haksızlar mı elbette haklılar bu sıfatı Türklere söylerken, çünkü İdrak edemiyoruz doğru olan nedir diye… Çünkü Yakup Kadrinin Yaban Romanında olduğu gibi;
 • 27-Türkümsün kardeşim sorusuna artık Haşa efendim ne Türkü Müslümanım diyecek kadar benliğini Milli Kimliğini unutmuş ya da unutturulmuş bir millet olduk…
 • 28-Kurandan İslam’dan bile nasibini almamış çöl bedevilerini kutsamaya devam ettiğimiz Türk Töresine dönmediğimiz Milli kimliğimize sahip çıkmadığımız Arap’ı kutsayıp kültürünü töresini din diye aldığımız sürece iki yakamız bir araya gelmeyecektir.
 • 29-Hazarlar, Kıpçaklar gibi tarih sahnesinden silinip gideceğiz… Arap bile Arap’ı sevmezken Dünya yüzünde Arap’ı Arap’tan bile fazla seven bir Millet olduk…
 • 30-Teoman’ın ve Çinli karısının melez oğullarını tahta geçirme hesabının aynısını Kanunî ve Hürrem, Sarı Selim’i tahta çıkarmak için yaptılar ve Şehzade Mustafa’yı boğdurdular. Mete kumpası bozabilmiş ama Mustafa kurban oldu, Osmanlıda ayyaş ve oğlancılar baskın çıkmıştı!

Yazar; TONYUKUK

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
mutlakaoku.com | Pdf Kitap İndir | Telecharger Livre GratuitDescargar Libros Gratis | Free pdf download | Kostenlose eBooks |
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x