Natocu Subaylar

Doğu Perinçek Cuntası’nın da icat ettiği ve ağzından düşürmediği bu “NATOcu Subay” kavramının açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç var gibi görünüyor.

 • Her şeyden önce TSK’da “NATOcu Subay” diye bir kavram yoktur, Türkiye adına NATO’da resmi görev yapmış subay ve astsubaylarımız vardır.
 • Bu “NATOcu Subay” söylemi bir takım bölücülerin istemedikleri TSK personelini karalamak, ötekileştirmek ve nihayetinde yaptıkları talanı meşrulaştırmak için kullandıkları psikolojik harp yöntemlerinden birisidir.
 • Bu kavramların yerli yersiz kullanılması da Perinçekçi bu talan çetesinin ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramayacaktır.
 • NATO’ya göreve gönderilen personelin nasıl seçileceğinden nasıl görev yapacaklarına kadar her ayrıntı devletin resmi yönergeleri ile belirlenmiştir. NATO’da görev yapan personel Türk üniforması giymeye ve milli emir komuta içerisinde hareket etmeye devam eder.
 • Unutanlar veya bilmeyenler için tekrar edelim.. NATO’nun yapacağı her icraat veya harekâtın üye devletler tarafından oy birliği ile onaylanması gerekmektedir.
 • NATO’nun askeri kanadında yapılacak tüm çalışmalar sivil kanattaki hükümet temsilcilerinin onayı sonrasında icraata geçirilirler. Yani, Türk hükumetinin onay vermediği hiçbir faaliyet veya harekât NATO tarafından icra edilemez.
 • Tersinden okuyacak olursak.. NATO’nun icra ettiğ her bir faaiyet, sivil hükümet temsilcilerinin onayından oybirliği ile geçmiş demektir. Tıpkı Libya harekâtında olduğu gibi diyelim, anlayan anlasın.
 • Diğer taraftan, NATO’da görev yapan personelin birinci önceliği, her hâl ve şartta kendisine tevdi edilen milli sorumlulukları yerine getirmek ve NATO kapsamında icra edilecek faaliyetlerin milli menfaatlerimiz doğrultusunda gerçekleşmesi yönünde gayret sarfetmektir.
 • Yani hiçbir devletin olmadığı gibi Türk devletinin de “NATOcu” personeli yoktur, NATO’daki hizmetleri icra etmek üzere görevlendirilmiş milli personeli vardır.
 • Bu arada şunu da da belirtmek gerekir ki NATO dünya tarihindeki en başarılı savunma kuruluşudur ve Türkiye’nin güvenliği için hayati önemi haizdir.
 • Bugün Rusya dahil hiçbir ülke NATO üyesi herhangi bir ülkeye saldırmayı göze alamaz, çünkü böyle bir hareket 29 ülkeyi birden karşısına almak olacaktır. Örneğin, Ukrayna bir NATO üyesi olsa idi, Rusya Kırım’ı işgal edemezdi. 

Ukrayna’da Rusya ve NATO Mücadelesi! | Analiz

Rusya-Ukrayna Savaşı Başladı, Başlayacak! (‘Şu Ana Kadar Olanlar’)

Ukrayna’lıların ‘Rusya tanklarla işgale başladı’ açıklamasına verdiği tepki!

 • Tekrar vurgulayacak olursak, @Dogu_Perincek‘in İran’daki efendilerine Türkiye’den NATO’yu söküp atıyoruz demesi, aslında Rusya ve İran’ın Türkiye üzerindeki emellerini de açık etmiştir.
 • NATO üyeliğinin Türkiye’nin güvenliği için ve hatta NATO politikalarının belirlenmesinde aktif rol alabilmesi için olmazsa olmaz olduğunu bilen ve bunu savunan asker-sivil bürokratlar bugün “NATOcu” yaftası ile gayri milli ilan edilmeye ve karalanmaya çalışılmaktadır.
 • Bu sebeple “NATOcu subay” ifadesi, ancak ve ancak Türkiye’nin savunmasız bırakılarak Rusya, İran ve Çin gibi yayılmacı güçlerin ellerinde oyuncak haline getirilmesini isteyen bedhahların veya gafil stratejik körlerin ekmeğine yağ sürmektedir.
 • Buradan hareketle Türk subaylarını “NATOcu Subay” ya da “NATO Subayı” olarak tarif etmek yanlıştır.

Yazar; Sürgün Binbaşı‏

Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar
mutlakaoku.com © 2016 | Tanıtım Yazıları | Pdf Kitap İndir | Facebook video indir | Yorumlar İnstagram video indir |