Muhalefet ve Paradigma değişimi! (‘Değişim/Dönüşüm adına beklediğim gelişmeler!’)

2012’de yaptığım tahminlerde, Suriye’nin Ortadoğu’da “Suud türevi İhvancı teolojik politikanın düşüşü” konusunda, Kürtlerin de Türkiye’nin demokratikleşmesi, konusında önemli rol oynayabileceklerini yazmıştım. Her şey öyle çabuk değişiyor ki, şimdi bunların da ötesindeyiz…

  • 2011’de de, “Paradigma değişikliği” babında, “Evrensel yüksek değerlerin -taraf tutmadan- şaşmaz savunusunun, yeni dönemi başlatacak yeni faktör olabileceğini düşünüyordum. Muhalefetin “öğrenilmiş alaturka kendinemüslümanlığı”nı giderek terketmesi, yeni bir yol açmış görünüyor…
  • Muhalefet, değişen paradigmaya (ve tabii konjonktüre) uygun olarak, “Evrensel yüksek değerlere ve evrensel hukuk devleti kurallarına uyar, eşitlikçi ve toleranslı davranmayı sürdürürse, kaçınılmaz bir şekilde politikada yeni Merkez olmaya aday görünüyor…
  • Yeni siyaset coğrafyasında şu anda “görünmez” görünen tek kesim, benim “Yeni Sol” diye adlandırdığım kesim -idi, onlar da, geleceğin en önemli siyasi aktörleri olarak çok yakında görünür olacaklardır, zira yeni denklemin içindeler…
  • Bir bütün haline gelmekte olan “Seküler Merkez” (Sosyaldemokrat ve Sağ) belli siyasi yapılar içinde doğrudan temsil edilirlerken, “Yeni Sol”, daha çok bir “Akım / Mainstream” halinde (Gezi döneminde de böyleydi). Bu özgünlüğü, geleceğin yepyeni siyasi temsil türlerine de uygun…
  • 2008-2024 döneminde Değişim/Dönüşüm adına beklediğim gelişmeler, tüm hızıyla sürüyor ve herşey barış içinde saygılı sevgili bir atmosferde ilerliyor! Onmaz bir İyimser olarak, gelişmelerin -bu dönemde- bu kadar sancısız yaşanacağını beklemiyordum… Bu muhteşem bir şey! <<
  • EK Özür dileyerek eklemeliyim: “Seküler Merkez”e, Sosyaldemokratlar ve milliyetçi/ulusalcı Sağ kadar şimdilik adına kısaca “Kürtler” dediğimiz kesim de dahil… Bu çevrenin her siyasi çevre gibi değişip dönüşecek olan halinin, gelecekte iktidar ortağı olması ihtimali yüksek…

Kaynak; Twitter, Selçuk Salih Caydı @selcuksalih

Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar