MİT nedir? Neler yapabilir? Neler Yapıyor? İnsanları neden ve ne cüretle kaçırıyor?

MİT nedir? Neler yapabilir? Neler Yapıyor? İnsanları neden ve ne cüretle kaçırılabilir? MİT’E SORULAR..!

 • Kaçırılan 10 kurban, uzun süredir kendilerinden haber alınamıyor. Son olarak, Önder ASAN, 42 günden sonra emniyette olduğu ortaya çıktı.
 • 42 gün gözaltı sonrası Emniyet, ayrıca gözaltı uyguladı… Polise, 42 gün gözaltı ifadesini yazdırmak mümkün olmadı.
 • Önder Asan 42 gün, niçin saklanmak istendi. Yasalara uygun bir eylem olsa, niçin gizlenmek istensin…?
 • Korunmak istenen yasa dışı kaçırma eylemi yapanlarla emniyet arasında nasıl bir ilişki vardır..? Korunmak istenenler kimlerdir..?
 • “Yol Kesme, Yakalama, Alıkoyma, Uzun Gözaltı vb.” faaliyetleri ile MİT’in bir ilgisi var mıdır…?
 • MİT’e, Bakanlar Kurulunca, “terörle mücadele” ve “millî güvenliğe ilişkin konularda” verilen görev var mı? Varsa, hangi görevler verildi?
 • MİT Kanununa göre, BB’nın özel bir konu için görevlendirdiklerine; işlediği suçlar nedeniyle soruşturma yapılması BB’nın iznine bağlıdır.
 • Kaçırma  eylemlerinde, MİT mensuplarına yasa ile verilen koruma tedbirleri  ve Bakanlar Kurulu tarafından hükümetin verdiği özel bir görevin etkisi var mıdır…?
 • Yaşadışı adam kaçırma ve hukuksuz uzun surekli gözaltlarında MİT’in  doğrudan kendisine bağlı olduğu Başbakan’ın ve hükümetin rolü nedir?
 • Bakanlar Kurulunca, verilen görev sebebiyle MİT’e ekstra yetkiler verilmiş midir…? Bu konuda, çıkarılan gizli yönetmelik var mıdır..?
 • MİT’e verilen, yakalama, uzun süreli gözaltı, yakalama, el koyma, vb. olağanüstü yetkiler konusunda MGK’da tavsiye kararı alınmış mıdır?
 • Şimdiye kadar, MİT tarafından, doğusu ve batısı ile tüm Türkiye’de, “terörle mücadele”  ve “millî güvenliğe ilişkin konularda” kaç yakalama ve gözaltı işlemi uygulanmıştır?
 • MİT,  bu yetkileri nereden alıyor? MİT tarafından, yakalama ve gözaltı vb. işlemleri hangi hukuka göre uygulanmaktadır..?
 • CMK madde 90/4’e  göre, polise, 3713 s.k. vd bazı suçlarda, suçüstü halinde, bireysel suçlarda 24,  toplu suçlarda 48 saat savcıya haber vermeden tutma yetkisi tanınmıştır.
 • Polise verilen bu yetki, MİT kanuna göre; MİT tarafından da kullanılabilme yolu hükümet tarafından 2014 yılında açılmıştır.
 • Dolayısıyla; MİT’e sağlanan yetkilerin bir kısmı da, hükümet tarafından “polise yetki veriliyor” bahanesi ile  esasen mit’e dolaylı olarak yetki sağlamayı amaçlamakta olduğu görülmektedir.
 • a) Bu sebeple, kaçırma eylemlerinin arkasında doğrudan azmettirici olarak hükümet, Erdoğan ve Hakan Fidan vardır.
 • MİT Kanununda “genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetkilerin, MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, yönetmelikte belirtilir.” denilir.
 • MİT’e ait, Gözaltı merkezleri mi var? Varsa, kaç gözaltı merkezinde, halen kaç kişi MİT tarafından gözaltında tutuluyor?
 • Hükümet, 17/4/2014 tarihinde MİT kanununda (6532 s.k.) ve 27 Mart 2015 tarihinde (CMK 91/4) kritik iki yasal düzenleme yapmıştır.
 • MİT’e 2014 yılında, (6532 s.k./3 madde) ile polise verilen yetkileri kullanma serbestisi sağlanmıştır.
 • 27 Mart 2015’de polise, (6638 s.k./13 md.), 5271 sayılı CMK’nın  91. maddesine, 4. fıkrası ile gözaltı yetkisi tanınmıştır.
 • Sözkonusu düzenleme ile polise, terörle mücadele kanununa (3713 s.k.) giren suçlarda, vb bazı suçlarda, suçüstü halinde;  24 saate kadar (bireysel suç), 48 saate kadar ( toplu olarak işlenen suçlarda) gözaltı yetkisi sağlanmıştır.
 • Bu süreler, OHAL’de terörle mücadele kapsamındaki suçlarda gözaltı süresi; önce 30 güne çıkarılmıştır. (667 sayılı KHK ve 6749 s.y.)
 • Sonra, 30 günlük süre düşürülerek, 7+7 güne indirilmiştir. (684 sayılı OHAL KHK’sı madde 10)
 • Yasa, Kolluk amirine verilen yetki, aslında hükümet tarafından, belirli bir plan dahilinde,  MİT’e savcıya haber vermeksizin gözaltı/tutma yetkisi verme amacı ile yapılan düzenlemedir.
 • MİT’e gözaltı yetkisi,CMK 91/4 ve 99/1.maddeler, MİT kanunu (6532/3 sk) dayanak gösterilip, AKP’ce gizli yönetmelikle düzenlenmiş midir?
 • MİT Gözaltı Yönetmeliği dayanağı, MİT kanunun (6532/3 s.k.), CMK 91/4 ve 99 dayanak gösterilerek çıkarıldığı iddiası doğru mudur…?
 • Çıkarılan yönetmelikte, MİT’ten kimlere suçüstü hallerinde gözaltına alma yetkisi tanınmıştır?
 • MİT’e ait, gözaltı merkezleri nezaretler var mıdır? MİT’e yasayla gözaltı yetkisi verildi ise, 4 aylık gözaltı işlemleri yasal mıdır?
 • Kaçırma eylemlerinin maskeli yapıldığı bilgileri vardır. Peki yasalara uyan görevlinin maske takma amacı nedir..?
 • Uzun gözaltı yapılan kişiler, Eymür Gölü kenarına gözleri ve elleri bağlı atılarak,  155 polis ihbar hattı aranıp ihbar edilmesi ile polisin ikinci kez gözaltına alması sağlanmaktadır.
 • Bu durum,yasadışı bir çetenin varlığını ortaya koymaktadır. Bu çete, kim yada kimlerin azmettirmesi, emir ve komuta zinciri içerisinde  Ankara’nın göbeğinde güpegündüz korkusuzca adam kaçırma eylemlerine devam etmektedir.
 • Bu görevlilere Bu korkusuzluğu sağlayan etkili, yetkili kişiler var mıdır…? Var ise bu kişiler kim veya kimlerdir?
 • MİT yasasında, MİT mensubuna “soruşturma izni” BB’nın iznine bağlıdır, ifadesinin koruma kalkanı olarak suça teşvik edici rolü var mıdır?
 • MİT Kanununa göre, MİT ajanları, “görev, faaliyet ve yardımları sebebiyle” Sorumsuzdur. Bu durum, zorla kaçırma, zorla  ve işkence ile ajanlaştırma sonrası, ajanlarca rahatlıkla iftira attırılması, masum insanlara suç tasniini gündeme getirmez mi?
 • MİT tarafından, mahrem imam, bylock vb. iftirası ile binlerce masum insanı ne olduğu belli olmayan  MİT kaynaklı istihbarat bilgileri ile gözaltı ve tutuklama, adil yargılanma hakkının ihlali değil midir?
 • AİHS 15/2. madde uyarınca, işkence yasağının, olağanüstü durumlarda bile ortadan kaldırılması mümkün değildir.
 • Bu kabul ve AİHM’nin verdiği kararlar gereği, savaş ya da kamuyu ilgilendiren acil durumlarda dahi işkence  ve diğer insanlık dışı muamelelere maruz kalmama hakkına ilişkin istisna tanınmamıştır.
 • Bu durum, işkence ve diğer insanlık dışı muamelelere maruz kalmama hakkının,  madde 2’de düzenlenen yaşama hakkından daha üstün bir sıraya konulduğu ve öncelik verildiği anlamına gelmektedir.
 • Yani, AİHS’ne göre, zorla kaçırma/alıkoyma/işkence faaliyetlerinin, adam öldürme eyleminden daha büyük bir suç olduğu kabul edilmektedir.
 • Adam öldürmeden daha büyük suç işleyen bu failleri bulma ve azmettiricileri deşifre etme adına hükümet ne tür bir çalışma yapmıştır?
 • AİHM kararlarına ve ulusal yasalara ve AYM’ye göre, işkence altında alınan hiçbir beyan ve maddi delillerin geçerliliği bulunmamaktadır.
 • Zorla kaçırılıp, özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilere yapılan işkence veya insanlık dışı muameleler sonrası, uydurma delillerle   masum insanlar, mağdur edilmeye devam edilmekte, gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştirilmektedir.
 • İşkence altında elde edildiği iddia edilen iftira içerikli bulgular,  AYM ve AİHM kararlarına göre delil olarak nitelenemez.  bu beyan ve bulgular olsa olsa işlenen işkence suçuna ait, delil olabilir.
 • Bu durumda, konusu suç teşkil eden bir bulguya dayalı olarak gözaltı ve tutuklama işlemi yapan herkes suç işlemektedir.
 • İşkence suçuna ortak olan bu kişiler için, TCK’ya göre yargılanmaları için zaman aşımı da yoktur.
 • İşkence failleri ve bu suça iştirak edenler elbet bir gün yargılanacaklardır.
 • Anayasa 90. maddeye göre, AİHS anayasadan da üstün olmasına rağmen, işkence altında alınan uydurma delillerle gözaltı ve operasyon yapan makam sahibi kişiler açıkça suç işleyenler hakkında ne tür işlemler  yapılmaktadır?

İşkence suçu ve yasalar ile ilgili ek bilgiler için aşağıdaki flood’a bakılabilir.

İşkence suçunda Zamanaşımı Yoktur! Sadist Ruh Hastalarına HATIRLATIRIM!

 

Bu Konu, Giray Kaleli @GirayKaleli Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Facebook video indir | Yorumlar Libros Gratis | Chapter 1 |
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x
()
x