Kütüb-ü Sitte ve Önceki Hadis Kitapları

KÜTÜB-Ü SİTTE’DEN ÖNCEKİ HADÎS KİTAPLARI [FLOOD]

 • Tablodan da anlaşılacağı üzere dindeki tek kaynağın Kur’an olduğunu benimseyen, hadîsleri reddeden ve kendilerine “Kur’an Müslümanı” diye belli bir kesim vardır. Ne yazık ki bu kesim dini değil, matematik bile bilmiyor!

 • (Öncelikle belirtmeliyim ki bu tabloyu bu itikada sahip olan birisinden aldım.) İlk önce tabloyu düzeltelim, zira bu aptallar doğduğu, öldüğü ya da ilme başladığı yılları değil de kendi kafalarındaki bir seneyi esas almışlar. Dinin nasıl da ahmak adamlara kaldığına bakın…
 • Efendimiz(sav), hicretin 11. senesinde vefat etmiştir.Buhârî, 194’te doğmuş, 204 civarında ilme başlamış, 256’da vefat etmiştir.Müslim 206’da doğmuş, 216’da ilme başlamış, 261’de vefat etmiştir.Ebû Dâvûd 202-275,Tirmizî 209-279,

  Nesâî 215-303,

  İbn Mâce 209-273.

 • Buhârî kitabını 233, Müslim 250, Tirmizî 270, ve diğer âlimler de kitaplarını ölmeden önce belli tarihlerde tamamlamışlardır. Zira bu kitaplar tamamlandıktan sonra öğrencilere okutulmuş ve icazet verilerek İslam âleminin dört bir tarafına dağılması sağlanmıştır.
 • Görüldüğü üzere tamamen atmasyon rakamlarla bu konu hakkında en ufak fikri bile olmayan adamların aklını çelmeye çalışmaktadırlar. Aslında bu tablo bile bunların zeka seviyesini göstermek için yeterlidir ancak meseleyi olabildiğince anlaşılır bir şekilde izah etmeye çalışacağım.

Peki daha öncesinde yazılan kitaplar var mı?

 • Tabii ki, bu altı kitabın bu kadar tutulmasının ise farklı bir tarafı vardır. Zira bu kitapların meşhur olma sebebi, daha önce dağınık halde bulunan hadisleri belli bir metoda bağlı kalarak bir arada barındırmasıdır.
 • Kütüb-ü Sitte’den Önce Hadîsleri Toplayan Müellifler.Ebû Hureyre (58) – Sahîfetü’s-Sahîha (Ravi: Hemmâm b. Münebbih (132)],Abdullah b. Amr b. Âs (43) – Sahîfetü’s-Sâdıka,Rebi’ b. Subeyh (160),

  Sa’d b. Ebî Arube (156),

  İmâm Malik (179) – el-Muvatta,

  Mekke’de İbn Cüreyc (150),

 • Şam’da Evzâî (158),Kûfe’de Süfyân Sevrî (161),Basra’da Hammad b. Seleme (167),

  Vasıt’ta Hüşeym (183),

  Yemen’de Ma’mer b. Râşid (153),

  Horasan’da Abdullah b. Mübârek (181),

  Rey’de Abd b. Humeyd (188)

  Müsned Tarzı:

  el-Absî (213),

  el-Huzâî (228)

 • Ahmed b. Hanbel (241),İshak b. Rahûye (238),

  Osman b. Ebî Şeybe (239), ve daha birçok hadîs kitabı.

  Parantezlerin vefat tarihleri olduğu ve bu alimlerin en azının elli seneden fazla yaşadığı düşünülürse hiçbir zaman ilmin kopmadığı görülür.

Peki ya kitap yazmayanlar?…

 • Kütüb-ü Sitte ve diğer kitapların arka planını burada sayılan ve sayılmayan birçok kitap oluşturmaktadır. Ayrıca bu kitaplar sadece çoğaltılmakla kalmamıştır; Muhaddisler, bu kitapları öğrencilere okutarak gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılmasını da sağlamıştır.
 • Unutulmamalıdır ki ilk asırlarda ilim, yalnızca satırlarda değil, aynı zamanda sadırlarda (kalplerde/hafızalarda) da muhafaza edilmekteydi. Buhârî, Müslim ve diğer muhaddisler kendilerine kadar biriken hadîsleri ayıklamış ve tasnife tabi tutarak kitaplarını oluşturmuşlardır.
 • Buhârî ve Müslim, seleflerinden elde ettikleri hadîsler arasından kitaplarına yalnızca sahîh hadisleri alırken, diğer müellifler sahîh olma şartına bağlı kalmamış, sadece fıkıh/ahkam hadîsleri ile kitaplarını telif etmişlerdir. Her birinin hususi olarak bir metodu/üslubu vardır.
 • Şunu da belirtmek gerekir ki, bu kitapların hiçbirisi halka hitap eden kitaplar değildir. Bu kitaplar, Hadîs alanında uzman olan kişilere yönelik yazılmıştır. Bugün bu ilimden nasibi olmayan ve kitapların metodunu bilmeyenlerin bu kitaplarda hata araması gülünçtür, rezalettir.
 • Sonuç olarak, hadislerin 3. asrın ortasında yazıldığı iddiası bir hakikat değil, iftiradır. Allah, nasıl ki Rasûlü(sav)’nü koruduysa aynı şekilde sonraki nesillerde sünnetini de koruyacak adam gibi adamlar yaratmış ve sünnetini de muhafaza etmiştir. velhamdülillâh, selâmetle….

Yazar; Osman Çavuş

guest
2 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
El cevap
El cevap
2 yıl önce

Bu adamlar efendimizden önce mi yaşadı tam anlayamadım tarihleri 571 den önce

Anonim
Anonim
Cevap verdi;   El cevap
2 yıl önce

Buradaki tarihler hicri takvime göre. Hicri miladi 622’de başlar. Fakat miladi takvim gibi güneş yılı değil, ay yılı hesabıyla gider. Yani 1 yıl 365 gün degil, 354 gündür. Malum dini günlerin her sene 11 gün geri gelmesi hesabı

mutlakaoku.com | Pdf Kitap İndir | Telecharger Livre GratuitDescargar Libros Gratis | Free pdf download | Kostenlose eBooks |
2
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x