Şeytan Ayrıntıda Gizlidir!

Entelektüelin Kutsal Kitabından Alıntılar! (‘Alfabe, Klonlama, Lascaux Mağarası … ‘)

Bu twetin altında, kitaptaki her konudan küçük pasajlar içeren bir flood bulunuyor.

 • Alfabe; Bugünkü alfabelerin neredeyse tümünün dört bin yıl önce Mısırlıların köleleriyle iletişim kurmak için buldukları basitleştirilmiş hiyeroglif yazısısından türemiştir. Köleler anayurtlarına döndüklerinde yeni yazı sistemini de beraberlerinde götürerek yayılmasını sağladılar.
 • Ulysses; James Joyce’ un Ulysses adlı romanı karakterlerinin diğer edebi ve kültürel eserlere yaptığı göndermelerle ve en çok bilinç akışı yönetiminin, yani Joyce’un karakterlerin aklından geçenleri herhangi bir şekilde düzenlemeyip olduğu gibi vermesi kullanımıyla ünlüdür.
 • Lascaux Mağarası; Fransa’da Montignac köyünde çocukların yanlışlıkla mağaraya girmesiyle 1500 hayvan resmiyle dolu oda keşfedilmiştir. Hayvanları aslına benzer resmederek kontrol altına alabileceklerine veya kıtlık zamanında onların sayılarını arttırabileceklerine inanıyorlarmış.
 • Klonlama; Dolly adında bir kuzuya klonlama yapıldığında vücudun belli bir parçasından alınan hücrenin tümüyle yeni bir organizma yaratmak için kullanılabileceğini ispatlamıştır. Annesinden alınan telomerlerle kendi yaşında olmayan hastalanan Dolly ötenazi ile hayatına son verildi.
 • Müziğin Temelleri; Müzik taklit veya notalama yoluyla tekrarlanabilen düzenli sestir. Düzensiz ve dağınık olan sesler müzikten ayrılır. Perde: Sesin kulağa ne kadar tiz veya pes geldiğidir Gam: Seslerin sıklıkla melodiyi oluşturan kademeli dizilişidir. Tonalite: Perde sistemidir.
 • Görünüş ve Gerçeklik; Sokrates Öncesi Filozoflar gerçekliğin görünen şeklinden farklı olduğuna inanmışlar. Örneğin; Thales tüm gerçekliğin sudan oluştuğu, Herakleitos dünyanın ateşten meydana geldiğini düşünüyordu. Dünyanın genellikle aldatıcı resmini sunduğundan şüphe duymuşlar.
 • Tevrat Museviliğin Kutsal kitaplarını oluşturan kitapların ilk beşine verilen isimdir:
 1. Yaratılış: Yaratılış hikâyesini anlatır
 2. Çıkış: On Emir’den sonra Mısırdan Kenan’a yapılan göç
 3. Levililer: İbadet kuralları
 4. Sayılar: çölde yapılan yolculuk
 5. Tesniye: Ahlak öğretilerini anlatır.
 • Hammurabi Kanunları; Hammurabi, yurttaşlarının uyması gereken kurallar ile suçluların alacağı cezaları açıklayan yazılı yasalarla tarihin ilk kanun koyucusu olarak ün kazanmıştır. Kitabede “tüm gelecek nesillerden” kanunlara uymaları ve “kanunu değişmemelerini” talep etmiştir.

Bu Konu, böyle buyurdu Django @FuhrerDjangoo Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

1 Yorum

Yorum Ekle
 1. böyle buyurdu Django

  Teşekkürler…

Bir Yorum Bırak! ('Küfür Yok Beyler, Küfür Yok!')

Mutlaka Oku! #Bilgiseli & #Flood © 2017 | Gizlilik Politikası | Tanıtım Yazıları | Pdf Kitap İndir | Yorum |