Donanma Davası’nda Yaşanan Hak İhlalleri ve Usulsüzlükler – 1

Donanma Davasında yaşanan hak ihlalleri ve usulsüzlükleri incelemeye devam edelim. – Savunma Hakkının Engellenmesi/Kısıtlanması – Tarafsızlığın İhlali Önyargı ve İhsas-ı Reyler #15Temmuz

Bir Soruşturma/Kovuşturma Nasıl Yapılmamalı?

 • Savunma Hakkının Engellenmesi/Kısıtlanması: Duruşmalarda Mahkeme Heyeti tarafından müşteki/iddia makamının sözü neredeyse hiç kesilmezken; savunma makamının savunması, soru sorma hakkı, açıklama hakkı gibi hukuk kuralları ile korunan hakları binlerce kez ihlal edilmiştir.
 • Bu kapsamda; a) Mahkeme Başkanı tarafından tanığa CMK Md-48’in hatırlatılmasına rağmen, sanık ve müdafilerin sorularına, taraflardan itiraz olmamasına karşın, re’sen müdahale edilmiş ve engellenmiş, b) Sanıkların mikrofonları kapatılarak uyarılmış/tehdit edilmiştir.

 • c) Sanığın sorularının dinlenip itiraz olması halinde tanığa yöneltilip yöneltilmemesine karar verme yerine; sanığın tanığa soru sorma hakkı topyekûn elinden alınmış, d) Müşteki ve tanıkların çapraz sorgudan Mahkeme Heyetleri kısıtlamaları ile korunmuşlardır.

 • e) Mahkeme Başkanı tarafından ifade edilen “BU ŞEKİLDE YOL ALAMAYIZ, İLERLEYEMEYİZ” gibi beyanlarla, yargılama bir formalite seklinde yapılmış; tüm bu ihlallerde ESAS AMACIN DA MADDİ GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASI DEĞİL, ÇIKMAMASI OLDUĞU, Donanma’da hazırlanan listelerle  belirlenen kişileri bir an önce cezalandırmak olduğu kanıtlanmıştır.
 • f) CMK 201 ve diğer kanun md.leri ile düzenlenen soru sorma, beyanda bulunma, lüzum görüldüğünde yeniden soru sorma hakkı engellenmiş ve bu suretle ADİL YARGILAMA HAKKI AÇIK BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİLMİŞTİR.

 • – Aynı olayın tanığı olan iki kişiden biri mahkemede dinlenilmeden önce diğer tanığın ifadesi okunmuş, bu nedenle CMK Md-52/1 ihlal edilmiştir. – Bir sanık, avukatı yokken savunma yapmak zorunda bırakılmıştır.

 • Birçok defa, sanıkların tahliye talebi Mahkeme Heyeti tarafından kendi aralarında hiçbir görüşme yapılmadan ve duruşmaya ara vermeden oy birliği ile reddedilmiştir. Şaka gibi değil mi?
 • Mahkeme Heyeti yüzbinlerce sayfalık dava belgelerinin dijital ortamda sanıklara gönderilmesi talebini defalarca reddetmiş, sanıklar ellerinde dava belgesi olmadan savunma yapmak zorunda bırakılmıştır.
 • Mahkeme Heyeti, sanıkların esasa ilişkin savunmaları sonrası birçok eksikle (mahkemede olan ancak dijital ortama eklenmeyen belgelere yine ulaşılamamıştır) Haziran ayında verilmesine karar vermiştir. Bilgi-Belgelere ulaşımın kasten engellenmesiyle Savunma Hakkı engellenmiştir
 • Tarafsızlığın İhlali Önyargı ve İhsas-ı Reyler: Tüm yargılama süresince mahkemenin tarafsızlığını ihlal eden, önyargı ve ihsas-i rey yapılmasına ilişkin SAYISIZ olay yaşanmıştır.
 • 11 Eylül 2017’de icra edilen ilk duruşmada MAHKEME BAŞKANI sadece davanın görülmesi için inşa edilen Kandıra Cezaevleri Kampüs Adliyesi için ADALET BAKANLIĞI VE YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜR EDEREK BAŞLAMIŞTIR.
 • 12 Eylül 2017’de vekaletname sunmadan sanığa soru sorma talebinde bulunan Av. Ömer Burak BARIŞ’a (AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin CEYHAN vekili olarak) USUL HUKUKUNA AYKIRI olarak Mahkeme heyeti tarafından soru sorma hakkı verilmiştir.

 • Mahkeme Heyeti “Vekaletname eksikliğinin sonradan tamamlanabileceği gerekçesiyle” sanığa soru sormasına müsaade ettiği Av. Ömer Burak BARIŞ’ın katılım talebini ise vekaletnamesini ibraz etmediği gerekçesiyle değerlendirmeye almaya gerek olmadığına dair aynı gün karar almıştır.
 • Davanın Soruşturma savcısı Metin ASLAN, kovuşturma (yargılama) aşamasının ilk 2 haftasında davaya kovuşturma savcısı Bülent ELMAS’ın yanında katılmış ve sanıklara SAYISIZ soru sormuştur.
 • Savunma makamının (sanık ve avukatları) yorum-değerlendirme içeren soru ve yorumlarına izin verilmezken, iddia makamına ve Katılan Vekillere (Halit COKAN…) bu konuda Mahkeme Heyetince hiçbir müdahalede bulunulmamıştır.
 • 14.11.17’de Mah.Bşk. tarafından “Seyre kalkan tüm personel.. hakkında dava açılmadı. Gemilerin kaldırılması ile bağlantılı veya darbe teşebbüsünün başarılı olması için irade gösteren eylem gösteren kişilerle ilgili birtakım şüpheler araştırılıyor ve yargılanıyor” denilmiştir.

 • Mahkeme Başkanı Yusuf SEVİMLİ, 15.11.2017’de sanığa özel hayatı ile ilgili (psikolojik ilaç kullanıp kullanmadığı dair) soru yöneltilmesine izin vermiştir. 05.06.2018’de ise müşteki Ebubekir ÖZTÜRK’e (Donanma K. Koruma astsubayı) benzer sorunun sorulmasına izin vermemiştir.

 • Komutanı Savaş BİLİCAN’ı telefonla arayıp bilgi vermemekle itham edilen TCG TURGUTREİS 2. Komutanı Ali KOCAMANOĞLU (Kendisi aradığını beyan ediyor) tespiti için 10.01.18’de HTS Kayıtlarını talep etmiştir. Karar: TALEBİN… AÇIKCA YASAYA AYKIRI OLMASI NEDENİYLE REDDİNE.

 • Mahkeme Başkanı Yusuf SEVİMLİ, Sulh Ceza Hakimi iken 19.09.2016 tarihinde sanık eşlerine ait HTS bilgilerinin dosyaya dahil edilmesine karar vermiştir. Bu davayla ilişkisi olmayan sanık eşlerinin HTS kayıtlarını talep etmek açıkça yasalara aykırı değil mi?

 • Mahkeme Heyeti tarafından burada belirttiğim ve benzeri kararlarla; Kanun ve yasalar önünde eşitlik, Tarafsızlık, Adil yargılanma, Önyargı ve ihsas-i reyde bulunmama ilkeleri TEMELİNDEN İHLAL edilmiştir.
 • 24.01.2018’de Mahkeme Başkanı “… Bizi sadece yargılama konusu gemiler ilgilendiriyor” diyerek aynı durumda olan veya şüpheli hareketler yapan gemilere yönelik hususların konuşulmasına dahi müsaade etmemiştir.

 • “Bizi sadece yargılama konusu gemiler ilgilendiriyor” demek yargılanacakların listesinin verilmiş olması demektir. Böylece soruşturmanın savcı tarafından yapılmadığı, her şeyin listeleri belirleyen asker kişilerce hazırlandığı, iddianamenin de şaibeli olduğu kanıtlamaktadır.
 • 25.02.2018’de Mahkeme Başkanı sanığa; “Velev ki her şey mevzuata uygun, neyi değiştirecek” diyebilmiştir. Bu söz Mahkeme Başkanı’nın kendini reddi, peşin kabullü yargılama yapması demektir.

 • 26.01.2018’de Mahkeme Başkanı “Bu merakınızı başka yollardan giderebilirsiniz” diyerek sanığın soru sormasına izin vermemiştir. Hakim maddi gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyor, gerçekleri merak etmiyor, sanığın soru sormasını adeta alay edercesine engelliyor.

 • 03.04.2018’de Dosyadaki bilgi ve belgelerin DVD halinde katılan vekiline verilmesine karar verilirken, sanıkların aynı talebinin aynı gün reddedilmesi TARAFSIZLIK kuralının en bariz ihlalini oluşturmuştur.

Daha sonra devam edeceğim. Güçlüyüm, Çünkü Haklıyım… Saygılarımla… #15Temmuz.

Bu Konu, Mehmet ÇAVDAR @DenizinFeryadi Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Güncelleme: 17 Ekim 2018 — 22:16

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir