Bir Soruşturma/Kovuşturma Nasıl Yapılmamalı?

Bugün sizlere günümüz Türkiyesi’nde sıradanlaşan ancak ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olarak yürütülen yargılamalardan birine ilişkin ayrıntıları aktaracağım. Burada “BİR SORUŞTURMA/KOVUŞTURMA NASIL YAPILMAMALI” sorusunun cevaplarını bulacaksınız.

 • #15Temmuz gecesi Gölcük ve Cengiz Topel üslerinde meydana gelen olaylar ve savaş gemilerinin hareketlerine yönelik, kamuoyunda DONANMA DAVASI olarak bilinen 2017/260 sayılı dava Kocaeli 5.Ağır Ceza Mah.de 11.09.17 tarihinden itibaren görülmeye devam etmektedir
 • Görülen bu davada binlerce (abartmıyorum) hak ihlali ve usulsüzlük yapılmıştır. Hukukun açıkça istismar edildiği bu yargılamanın maksadı; Esasen maddi gerçeklerin ortaya çıkarılarak, suçluların cezalandırılması değil,
 • Yargılamanın Maksadı; a) O geceki sözde söylem ve eylemleri üzerlerine atılı suça hiçbir mesnet teşkil etmeyen ancak önceden hazırlanan tasfiye listelerinin işleme konulması suretiyle tutuklanan ve görevlerinden ihraç edilen VATANSEVER DENİZ SUBAYLARININ TASFİYESİ,
 • b) Dönemin komutanları ve davanın müştekileri (V.KÖSELE, İ.YILDIRIM, Y.PAYAL, L.K.UÇA) başta olmak üzere bir kısım makam ve mevki sahiplerinin, o geceki yaptıkları/yapmadıkları, söyledikleri/söylemediklerinden dolayı kusur ve ihtimallerinin ortaya çıkmasının engellenmesidir.

 • Bunun en açık delilerinden birisi de, sanıkların lehine olabilecek bilgi ve belge talebinin mahkemeye ve ilgili adli makamlara gönderilmesinde kritik bir makam olan Donanma K.lığı Kurmay Bşk.lığı görevinin sırasıyla Y.PAYAL, L.K.UÇA ve Berker Emre TOK tarafından yürütülmesidir.
 • Tuğamiral Berker Emre TOK 2016-2018 yılları arasında Deniz Hava Komutanı iken, Cengiz TOPEL’de #15Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayların soruşturulmasını bizzat yöneten birisidir. Tüm bunlar kesinlikle #TesadüfDeğildir
 • Ayrıca duruşmaların tümüne Donanma K.lığı raportörlerinin iştirak etmesi, bu suretle mahkemenin baskı altına alınması/yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Deniz Kuvvetlerinin hakkımdaki iftira dolu yazıyı ben serbest kaldıktan hemen sonra göndermesi bunun somut bir göstergesidir.

 • VATANSEVER DENİZ SUBAYLARININ TASFİYESİ İÇİN; Soruşturma aşamasında sanıkların çoğunun tutukluluk ve/veya tutukluluğa itirazlarını karara bağlayan Sulh Ceza Hâkimi olan Yusuf SEVİMLİ’nin daha sonra yargılamayı yapan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atanması #TesadüfDeğildir
 • Donanma idari Tahkikat ve Deniz Kuvvetleri Bilirkişi Raporları yanlış, eksik, gerçek dışı bilgilerle dolu, taraflı hazırlanmıştır. Heyet seçiminde usulsüzlük ve FETÖ iltisaklı üyeleri de dikkate alındığında BİLİRKİŞİ Kanunu (6754) ve CMK’ya aykırı şekilde hazırlanmışlardır.

 • 31 gemiden 26’sı ile bu gemilere emir verenlerin, #15Temmuz ‘daki tüm yaptıklarına rağmen soruşturmaya dahil edilmemiş olması ve bu suretle bu gemi, kişi ve bunlara emir verenlerin darbe girişimindeki (kumpasındaki) rollerinin/ihmallerinin örtbas edilmesi #TesadüfDeğildir
 • Tüm sanıkların işkence ve kötü muameleye tabi tutulmuş olmaları, binlerce kez sanık/müdafilerin savunma/soru sorma hakkının engellenmesi, yüzlerce kez hukuk, usul ve hak ihlalinin yapılması #TesadüfDeğildir
 • YARGILAMADAKİ HUKUK, USUL VE HAK İHLALLERİ: Mahkemenin tarafsızlığı ihlal edilmiş, önyargı ve ihsas-i reyde bulunulmuş, Tanık dinlenmesinde usul hatası yapılmış, Bilgi/Belgelere Ulaşım Hakkı, Silahların Eşitliği İlkesi ihlal edilmiş,
 • YARGILAMADAKİ HUKUK, USUL VE HAK İHLALLERİ (DEVAMI): Kanunlar Önünde Eşitlik İlkesi ihlal edilmiş, Adil Yargılama Hakkı ihlal edilmiştir.
 • Müştekiler dahil birçok tanığın gemilerin seyre çıkarılması/Limana döndürülmesi dahil birçok konuda gerçeğe aykırı beyanda bulundukları bizzat kendi ifadeleri ile tespit edilmiştir.
 • Birçok kamu görevlisi makamlarını kullanarak talep bile olmaksızın gönderdikleri evrak/beyanları ile özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme/ele geçirme, resmi belgede sahtecilik, yalan tanıklık suçları işlemiştir.
 • Mahkemede defalarca; – Sanıklar aleyhine ifade veren tanıklara teşekkür edilmiş; – Sanıklar lehine ifade veren tanıklar tehdit edilmiştir.
 • Yusuf SEVİMLİ onlarca sanık için soruşturma ve kovuşturma hâkimi olarak görev yapmış, soruşturma evresinde sanıklar/eşleri hakkında bilgi toplamak suretiyle sanıklar hakkında önceden önyargıya sahip olmuş, kanunlarımızı ve AİHS Md-6 Adil Yargılama Hakkı’nı ihlal etmiştir.

 • Savunma avukatları tutuklanırken; medyada yayımlanan onlarca yalan, asılsız, maksatlı haber ve Katılan Vekil Halit ÇOKAN’ın asılsız ithamlar içeren demeçleri ile yargılama süreci medya tarafından yönlendirilmeye çalışılmıştır.

 • Maddi gerçeklerin tüm yönleriyle açığa çıkması için sanıklar/müdafileri tarafından yapılan taleplerin tamamına yakını gerekçe bile gösterilmeden, bazen duruşma tutanaklara dahi kaydedilmeden reddedilmiştir.

Şimdiye kadar genel hatlarıyla değindiğim, ilerde ayrıntılarıyla anlatacağım usul ve hak ihlallerine ilişkin duruşma tutanaklarında sayısız vakalar olmakla birlikte, yeri geldiğinde birkaç örnekle yetineceğim. Güçlüyüm, Çünkü Haklıyım… Saygılarımla…

Bu Konu, Mehmet ÇAVDAR @DenizinFeryadi Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Güncelleme: 17 Ekim 2018 — 21:29

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir