Zaman neden var ve bir yönü var mı? – “Entropi”

Bu Konu, @Outis_K Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, son paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

 1. Sonuçları beklerken, evrenin en temel kanunu “Entropi” ile ilgili bir flood patlatalım. Buyursunlar:
 2. Felsefe ile fiziğin kesişim noktasında olan termodinamiğin entropi ile ilgili olan 2.kanunu, zaman ve nedensellik ilkesini anlamada önemli.
 3. Zaman neden var ve bir yönü var mı? Nedensellik yasası diye bir şey var mı, yoksa insan zihninin uydurduğu bir şey mi?
 4. Termonun ikinci kanunu hariç, fiziğin hiçbir kanun ya da formülü, zamanın yönü ile ilgili hiçbir şey söylemiyor. Yani, zaman ileriye
 5. doğru da geriye doğru da alabilir. Özellikle, atom altı parçacıklar söz konusu olduğunda bu her zaman böyle. Ancak biz, atom üstü
 6. bir dünyada yaşıyoruz. Makro dünya. ve bu makro dünyada zaman, tek bir yönde ilerler.
 7. Termodinamiğin ikinci kanunu der ki, izole bir sistemde (bu izole sözcüğü kritik, çevresiyle enerji alışverişi yapmayan,
 8. kapalı sistemleri ifade ediyor.) düzensizlik hep artma eğilimindedir. Bu ne demek? Örneğin, çayla şeker kendi başlarına bir düzen
 9. temsil ederler. Oysa, ikisini karıştırdığımızda, eski düzenlerinden eser kalmaz. İkisi karışarak yeni bir düzen oluşturmuşlardır.
 10. Bu yeni düzen, denge hâlidir. Denge hâli, çayla şekerin birbirine iyice karışarak, DAHA FAZLA KARIŞAMAZ hale gelmeleri demektir.
 11. Bahsi geçen denge hâlinin, teknik olarak ifadesi daha fazla enerji kullanamama durumudur.
 12. Sürecin özeti şu: düzen -> düzensizlik -> denge hâli. Entropi, söz konusu düzensizliğin ifadesi. Entropinin artması demek, düzensizliğin
 13. artması demek. Teknik olarak, daha fazla enerji kullanamamanın artması.
 14. Bu daha fazla enerji kullanamama haline gidişin bir yönü var. İşte bu, zamanın yönü oluyor. Tersi mümkün değil.
 15. Düşük entropiden (az düzensizlik) -> Yüksek entropiye ( çok düzensizlik)
 16. Mesela, evrenimizin az entropili durumu, büyük patlama anı oluyor. Milyarlarca yıldır entropi, nihai dengeye doğru artmakta. Müthiş bir
 17. enerji yiyor. Bu enerji yiyip, tüketme hali = zamanın yönü.
 18. Evrenin nihai denge durumu, yıldızlar ve galaksilerin buharlaşıp yok olacağı mutlak boşluk demek. Bu da, zamanın artık
 19. olmaması demek. Kullanılacak enerjinin kalmamış olması. Zamanın olmaması ise, evet, yaşam ve bilincin olmaması anlamına geliyor.
 20. Entropi, zaman ilişkisi bu.
 21. Ancak evrenin bu karamsar sonunun başka türlü olma ihtimali de yok değil. Flood’un başında, termonun 2. kanunun kapalı sistemlerde
 22. geçerli olduğunu söyledim. Evet, belki de, evrenimiz kapalı bir sistem değildir de, başka evrenlerle enerji alışverişi yapan, büyük bir bütünün parçasıdır. Kim bilir? …sevgiler😊

Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar