Şeytan Ayrıntıda Gizlidir!

Ulus Devlet Adım Adım Nasıl Yıkılır? (‘Paralel Yönetim Oluşturma!’)

Paralel yönetimin oluşturulması süreci, uygulamada ülkeden ülkeye küçük değişiklikler gösterse de ana program değişmiyor. Beyin temizleme, beyne yeni algılama düzeneği yerleştirme, örgütleme ve eyleme geçirme… 22 adımda gerçekleştiriliyor!

 • Kamuoyu oluşturucuları devşirilir: bizdeki tanımıyla aydınlar yazarlar bilim adamları içeride ve dışarıdaki masrafları karşılanır, bu kişilerle doğrudan ilişkiye girilip ülkeleri hakkında bilgi alınır ve düşünme-örgütlenme özgürlüğü altında yeniden yapılanma düşüncesi bensimsetilir.
 • Yeni örgütler kurulur. Alt örgütler yoksa hemen “helsinki nihai senedi” kapsamında Helsinki yurttaşlar ve ortak zemin merkezleri örgütlenir ve koşullar olgunlaştıkça uzaktan yönlendirilebilecek bir ilişkiler ağı altında insan hakları dernekleri ve benzeri örgütler kurulur.
 • Yeni propaganda aygıtları kurulur. radyo tv gazete dergi tv yayınları devreye sokulur, insan hakları ilkeleri üstüne sürdürülen yayınlar yoğunlaştırılır, kışkırtmalarla insan hakları ihlalleri yaratılarak süreç hızlandırılır.
 • Geteciler devşirilir. casuslar yerine muhabirleri aracıığı ile yerinden bilgi elde etmek için içeride ve dışarıda gazeteci eğitim programları düzenlenir.
 • Akademisyenler devşirilir. bilimsel ve toplumsal konferanslar çoğaltılır; yeni ilişkilerle yerel vakıf ve “think tank” dernekleri kurulur.
 • İşadamları ve işçiler örgütlenir. işadamları dernekleri sendikalar kurulur, var olanların içine bilim danışmanları ile sızılır; siyasi partilere sızılır kadrolar yönlendirilir, gençlik “düşünce özgürlüğü” ve “siyasal katılımcılık” propagandasıyla örgütlenir.
 • Açık istihbarat ağı kurulur, medya muhabir ağıyla açık ve yaygın istihbarat toplanır, eksik ve yanlış bilgilendirmeyle kitleler yönlendirilir, eğitim seminerleri, konferanslar geziler düzenlenerek yerel medya ile kalıcı bağlar oluşturulur.
 • Etnik ayrılıklar derinleştirilir. Kültür anımsatma programlarına başlanır, ulusal ve bölgesel tarihin bütünleştirici özellikleri önemsizleştirilerek, yerel tarih, yerel kültür araştırması adı altında en eskiye özlem yaratılır.
 • Kitleler yanlış ve eksik bilgilendirmeyle yönlendirilir, toplumsal kimliği karıştırmak için tarihsel ve toplumsal gelişim gerçekleri değiştirilir, çarpıtılır ve yeni kimlikli topluluklar yaratılır, etnik sürtüşmeleri önleyici kurumlar da yoğun propaganda ile yıpratılır.
 • Güvensizlik ve çaresizlik yaygınlaştırılır. Yaşanan bazı olaylar (yolsuzluk, suriyeli failli olaylar, istismar, hayvan olayları) abartılarak topluma aşağılık duygusu yerleştirilir, halk çaresizliğe itilerek kural dışı yaşamaya ve olaylara kendi cezasını vermeye teşvik edilir.
 • Ekonomik yaşam ele geçirilir. borç ekonomisinde dalgalanmalar yaratılır, para piyasaları dışarıdan gelen uluslararası vur-kaç tefecilerine sonuna dek açılır ve varlıklar ucuza kapatılır.
 • Merkez devlete karşı güvensizlik yaratılır. Yaratılan ekonomik bunalımlarla umutsuzluğa düşürülen sanayici ve üreticilerle konferans sempozyum adı altında doğrudan ilişkiye geçilir, devlet merkezine karşı güvensizlik aşılanır.
 • İşadamları devşirilir. Yerel iş adamı örgütleri ve ilişki büroları kurulur, başına buyruk, devlet denetiminden giderek uzaklaşan “serbest ekonomi” ve “serbest pazar” düzeni kabul ettirilir.
 • Ulusal sanayi yıkılır. Ulusal sanayileşme ve enerji kaynakları programları dağıtılır, “Çevreci örgütler” toplum ve devlet arasında çatışmayı da içerecek biçimde desteklenir ve ulusal madencilik, doğal yakıt üretim kaynakları işletmeciliği ulusal egemenlik alanının dışına çıkarılır.
 • Ordular ulusal savunma kimliğinden koparılır. Profesyonelleştirme adı altından ordu geleneklerinden kopartılıp geriletilir,Ordu kışkırtmalara günlük siyasetin içine çekilir, ordu içinde politik tarışmalar başlatılır, ordu ile halk arasında cepheleşme yaratılır, bağımsızlık isteyebilecek ordu unsurları, güdümlü ihtilal komitelerine çekilerek, cezalandırılır (ergenekon, balyoz kumpasları kullanılarak ) ya da inceden planlanmış “terfi” oyunlarıyla etkisizleştirilir ve ordudan uzaklaştırılır.
 • Liderlik programları ile yeni dünya düzenine tapınan liderler yetiştirilir. yeni partiler kurulur, eski örgütlere yeni liderler yerleştirilir, parti programları rejimle hesaplaşmaya yönelik kışkırtma programlarına dönüştürülür.
 • Ulusal bunalımlar yaratılır, sık sık ekonomik dalgalanmalar yaratılır, ulusal devlet merkezinin elindeki en önemli güç olan para kaynakları, bankalar, devlet şirketleri kapatılır, yabancı şirket egemenliğine geçirilir.
 • Ulusal üretim birimleri ele geçirilir, yaratılan ekonomik bunalımlar sonucunda ağır sanayi, enerji ve iletişim kurumları “özelleştirme” adı altında yabancılara yok pahasına devredilir, bağımsızlığı pekiştirecek büyük projeler engellenir.
 • Belediye hizmetleri yabancılara devredilir, yerel yönetimi güçlendirme projesiyle toplumsal hizmetler “karlılık” esasına oturan şirketlere devredilir, su ve elektrik işletmeleri gibi kurumların yabancılara verilmesi için düşünsel alt yapıyı oluşturulur.
 • Devlet yönetimi kargaşa ile ele geçirilir. Seçim darbesi ile egemen devlet ele geçirilir, merkezde direniş olursa yaygın ve sürekli kitle gösterileri düzenlenir, etnik çatışmalar yaratılır, ölümle sonuçlanan kışkırtmalarla etnik ve mezhepsel kimlikler kemikleştirilir.
 • Silahlı güç zayıflatılır, ekonomik bunalımlar bahane edilerek toprak bütünlüğünü koruyan ulusal ordunun silah donanımlarında komuta kontrol ve iletişim sistemlerinde yenilenme alımları kısıtlanarak zayıflatılır ve ulusal sınırlar gevşetilir.
 • Kültürel kaynaşma yıkılır, “çok kültürlülük” propagandasıyla toplumsal ortak kültürün temelleri yıkılır; din kültürünün parçalanmasıyla geleneksel akış kesilir.Ulusal dayanışmayı pekiştirici etkisinin yok edilmesi için din-kültür ortamı, “medeniyetler arası diyalog” programıyla, Batı’nın dinsel kurumlarının güdümünde eritilir, din siyasetçileriyle azınlık din kurumları bağdaşıklığı kurularak ulusal egemenliğin karşısında dinsel ortak cephe oluşturulur.

Bu Konu, Mehmet Arslan @redwhite480 Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Güncelleme: 13 Ağustos 2018 — 04:15

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mutlaka Oku! #Bilgiseli & #Flood © 2017 | Tanıtım Yazıları | Pdf Kitap İndir | Yorum |
Paylaşım;