TSK içindeki Cemaatler! (‘Türkiye Gerçeğinin Vatandaşları!’)

SORU; Halis bey; merakımdan soruyorum: cemaatçi denilen -ve öyle de olduğu kesin olanlar- subayların cemaatle ilişkisi ne, nasıl? Ne tür bir ilişki düzeyi var?

 • TSK’da #Cemaat Yapılanması: #Türkiye her tür dini, siyasi, etnik yapıların var olduğu heterojen bir yapıya sahiptir. #TSK #insan kaynağını işte bu Türkiye gerçeğinin vatandaşları oluşturur.
 • Devrelerim arasında  #Kürk#Türk#Laz#Ateist#Dindar#Alevi#Sünni vb her renkten subayların varlığı buna bir örnektir. Bunların oranları toplumdaki mevcudiyetlerinin oranı ile paraleldir diyemeyiz.Bir aşılabilir gözüken,fakat ulaşılmasına engel”cam tavan”her zaman mevcuttur.
 • Devletin diğer kurumları gibi TSK da ari bir yapıya sahip değildir. #AKP başta siyasi partiler kendileri için bunun aksine iddiada bulunsalar da bu #rkiye gerçeğine, hayatın olağan akışına tamamen terstir.
 • TSK’nın diğer kurum ve siyasi yapılardan farkı, kuruluşunda belirlenen presipler ve 100 yıllık oturmuş geleneyidir. Bu gelenek #TSK üyelerini; #VATAN sevgisi, #laik, liberal hayat, modern ilim, siyasi ve dini yaşamın bireysel kalması gibi değerlere kodlar.
 • Peki TSK’yı bu değerler etrafında kalıcı kılmak için ne yapılır? – En önemli avantajı, adaylarının kurumsal değerler temelinde fizik, düşünce ve hayat tarzını şekillendirebileceği 12-15 yaş aralığındaki insan kaynağına sahip olmasıdır.
 • TSK’da mevcut subayların (15 Temmuz öncesi) geçmişi incelendiyinde TSK öncesi okullarında geneli ilk 10’da, diğerleri ise oldukça başarılı bir öğrenim kariyerine sahip oldukları görülecektir.
 • Bu sadece şuan TSK’dan atılan %85 seviyesindeki TSK’nın kurumsal hafızasını barındıran, beynini ve gelecekteki komuta kademesini oluşturacak subayları değil, onların mahrum edildiği kadroları işgal eden subaylar için de geçerlidir.
 • Yani şuan (15 Temmuz öncesi girişli) TSK’da kalan subayların ilk öğrencilik yılları itibarıyla zeki ve başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla medyada yapılan TSK’yı kapasitesiz subaylar işgal etti söylemi gerçeği ifade etmez diyebiliriz. Fakat..
 • TSK’da; -Tğm, ütğm öğrenme safhasında, -Yzb icracı -Bnb fikir üretici -Yb/Alb proje, fikirleri tecrübeleriyle yol ve yöntem belirleyerek uygulatıcı niteliklere sahip TSK’nın beyin takımıdır. -Amiral/generaller tecrübeleri oranında onay makamı rolündedir.
 • Rütbeler aynı olsa da kurmay vasfı, aynı rütbedeki subayları görev ve sorumlulukları itibarıyla birbirinden tamamen ayırır. Ayrıca 2000’li yıllarda sisteme dahil edilen Komkarsu (Komutanlık ve Karargah Subaylığı) eğitimi almış personel de ara kadrolarda görevlendirilir.
 • Hepsi Albay, kurmay dediğin omza takılan işaretten ibarettir de diyemiyoruz. 12-15 yaş aralığında alınan ergenliğe yeni girmiş zeki subay adayları, lise ve harp okulu döneminde benimsedikleri hayat felsefelerine göre mesleki kariyerlerinin geleceğini de belirliyorlar.
 • Şöyle ki, eğitim, öğretim süreci kurmay subaylar için meslek hayatları boyunca devam eder. Yaşam boyu öğrenme kurmay subaylar için meslek ve hayat tarzıdır. Bu teorik eğitim, ana karagah ve kışla/gemide pratik edilmesi tecrübeye dönüşür.
 • Kurmay subaylar çoğunlukla stratejik ve operatif yani resmi yukarıdan görecek şekilde eğitilirler. Bu nedenle kurmay subay politika belirleyici, diğer subaylar ise taktik seviyede uygulayıcı rolünü üstlenir. Taktik seviyede de görev yaptırılan subaylar,bu alana da hakimdir.
 • Politika üretmeniz için, milli ve U/A hukuk, dışilişkiler, diplomasi bilmeniz ve dünyadaki gelişmeleri okuyabilmeniz, harekat taktiklerine hakim olmanız şarttır. En basiti, U/A birçok göreve katılan fırkateyn komutanlarının kurmay olması bundan ötürüdür.
 • -TSK personel alımında;12-15 aralığındaki subayları bedeni, yazılı, sözlü ve psikolojik teste tabi tutar. Bunlardan geçse de; psikolog,istihbaratçı,mülakat kursu görmüş uzman personelin elemesinden geçer. Burada adayların geçmişinde cemaatlerle ilişkisi de masaya yatırılır.
 • Adaylar ciddi süzgeçten geçirilerek okullara kabul edilir. Cemaatlere yakın olanların elenebilmesinde adayların küçük olan yaş grupları önemli rol oynar. Yani takiye yapabilir, fakat kendilerini ele vermeleri oldukça kolaydır. Tabiki gözden kaçırılanlar da mevcuttur.
 • Sistem bunları da kendi içinden ayıklayacak şekilde kurulmuştur. Bu ayıklama sicil veya YAŞ kararlarıyla olur. Mesela,Akp’nin etkinlik kazandığı döneme kadar TSK’da, cemaatlerle irtibatlı olanların atılması için kategoriye alma ve sonrasında YAŞ’la atma uygulaması mevcuttu.
 • Ayrıca, TSK’da İç tehdit dokümanı MMY 114-4 (A) PKK, Aczimendi, Nurcu, Gülenci, DHKP-C gibi iç oluşumları ve bunlara karşı alınması gereken tedbirleri belirlerdi. 2010 yılında Akp baskısıyla bu dokümanlar yürürlükten kaldırıldı.
 • Dahası siyasi kararla, tespit edilen cemaatçiler YAŞ’ta atılmaz oldu. Yani son 10 yıllık dönemde AKP’nin diğer kurumlara cemaat mensuplarını doğrudan yerleştirirken, dolaylı olarak da TSK’da artmasına destek olmuşlardır.
 • Sistem diğer subaylardan farklı olarak kurmay subayları daha hassas elekten geçirir. Haklarında en küçük şaibe olanların kurmay olmalarına dolaylı engel olunur.
 • 1 yıl boyunca haftaiçi 8, haftasonu 12 saat, sınav öncesinde ise Kora.S.Dülger’in desteğiyle bayram iznimi birleştirerek çıktığım yıllık iznimde 40 gün boyunca günde 15 saat çalışarak akademiyi kazanabildim. Bu sadece benim için değil tanıdığım çoğu subay için aynıdır.
 • Fakat o dönem kıdemlimiz olan Albay Aykar Tekin herkesin içinde, ben 3 ay çalışarak kazandım diyecektir. 3 ay çalışarak bir subayın akademiyi kazanma ihtimalini söylüyorum “0”dır, velev ki soruları almış olmasın.
 • Albay Tekin’in akademi sürecinde de, birkaç defa ertesi günün sınav sorularına 1 gün önceden göz atarken yakaladığımız vakaları geçiyorum. Birileri 5500 subayın hakkını gaspetmeyi önemsemeden soruları aldıysa ve adil bir Tanrı varsa lanetlensinler.
 • Sonuç, subaylar içerisinde cemaatçi yok demek akılla dalga geçmektir. Ama Kurmay Subayların %85’i cemaatçi demek ise akla zorla intihar ettirmektir. Ya da bu iddia ile savunmasız bırakılan ülkeyi intiharın eşiğine getirmektir.
 • Kurmay sb, 15-18 yıla yakın bir süre teorik-pratik tecrübeye sahip olduktan sonra karar sürecine sokulur. Diğer subaylar kışladan başka tecrübeye sahip olmadığından “NATO, planlama, diplomasi, ikili işbirliği, kriz yönetimi, harp sanatı” gibi alanlarda tamamen yetersizdir.
 • Neden bunlar kurmayda diğerleri değil. 25-28 yıl öncesi aralığa gideyim. Benim sınıfımda 30-40+ kişilik öğrenci grubu biz ders çalışarak mezun olurken, öğretim binasından istisnasız 4 yıl boyunca tüm soruları çalarak harp okulundan mezun olabilmişlerdir.
 • Öyleki, hazır soruları bile cevaplayamadıklarından belirledikleri sınıfın ilk onundaki öğrencilere çözdürüyorlardı. İlk onda olanlar da aslında bu şekilde haksız rekabet içerisinde dereceye girmişlerdir.
 • Soruları çalmasa kurmay değil daha harp okulundun bile mezun olamayacak kadar öğrenim motivasyonunu kaybetmiş subayların, “ben neden değil de o” şeklindeki ithamları pek de ahlaki olmasa gerek sanırım.
 • Kendilerine, yerlerinden edilen subayların 10 gömlek büyük elbisesini “pamuk prensesin aç gözlü, kıskanç kardeşleri gibi cam ayakkabıyı, oldu! oldu! naralarıyla zorlayarak giyen prensesler” bilmelidir ki büyünün bozulma vakti gece 12:00’dir.
 • Şuan komuta kademesinde bulunan tanıdığım Balyoz davalısı denizci subayların bazıları liyakatsiz olsa da birçoğu mesleğinde başarılı subaylardır. Fakat alt kadrolarında kalifiyeli subayların yokluğu onlara bizden kalan mirasa mahkum edecektir. Hazır miras ise tez tükenir.

Topluma beyni alınmış beden, makyajla reklamlansa da, biliniz ki çok kısa vadede göz boyasa da, kısa vadede”birgün öncesine kadar ekonomimiz çok güçlü” denilen bugünkü”ekonomik kriz”gibi, gerçek bir tehdit karşısında vatanın varlığı tehlikededir. İşte o an saat gece 12:00!

Yazar; Halis Tunç

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Video İndir | Yorumlar Libros Gratis | Free pdf download |
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x
()
x