Tarihte Türkler ile Rumlar arasındaki evlilikler ve Türkopol’ler!

Anadolu’nun fethinden sonra, kentlerde Türkler ile Rumlar arasında evliliklerin olduğu bilgisi Bizans kaynaklarında karşımıza çıkıyor.

 • Bu evlilikler kentlerde yeni bir zümre meydana getiriyor. Rum analardan doğma bu yeni nesil, Bizans kaynaklarında “mixovarvaroi” olarak geçiyor. Mixovarvaroi, “barbarla karışık/yarı-barbar” demek. Bizanslı tarihçi Nikeforos Gregoras, İznik’in Orhan Gazi tarafından fethedilmesinden sadece bir nesil sonra Bitinya’daki nüfusun Türklerden, Rumlardan ve “mixovarvaroi”dan oluştuğunu belirtiyor.

 • Bizanslı prenses ve tarihçi Anna Komnena da aynı zümreden (mixovarvaroi) bahsediyor.

 • Bizanslıların “mixovarvaroi” dediği bu zümreye Selçukluların “iğdiş” adını verdiği biliniyor.
 • İğdişler, Selçuklu kentlerinde nizamı koruyan ve bir nevi maliye memuru olarak görev yapan bir zümre haline geliyor.
 • “Tourkopouloi/Türkopol” ise 11. yy.’da karşımıza çıkan bir başka terim. “Türk oğulları/Türklerin oğulları” manasına gelen bu terim Bizans ordusunun hizmetindeki Hıristiyan(laşmış) Türkleri ve onların Rum eşlerinden doğan çocuklarını tanımlamak için kullanılıyor.

 • Bizans ordusundaki Türklerin çoğu hafif atlı okçulardan oluştuğu biliniyor, fakat Kinnamos zırhlı bir Türk birliğinden de bahsediyor

 • Bizans’ın hizmetine girip Hıristiyanlığı benimseyen bu Türkler Rumlarla evlenip imparatorluk hiyerarşisinde önemli mevkilere gelmişler
 • “Türkopol” kavramı Haçlı Seferlerinde de karşımıza çıkıyor

 • Fakat kavram gitgide hakiki manasını kaybedip Haçlı ordularındaki hafif atlı okçuların adı haline geliyor.

 • Haçlılar, klasik steppe/bozkır stili ile savaşan bu hafif atlı okçulara kökenlerine bakmaksızın Türkopol diyorlar

 • Haçlıların yenildiği Hıttin Muharebesi’nde Eyyübi ordusu tarafından esir alınan Türkopollerin idam edildiği rivayet edilir
 • 12. yy.’da Türkopol, bir Slovak tarafından canlandırılmış

Türkopoller ile aralarında keskin bir ayrım var mı? Yoksa her iki kelime de aynı birlikler için mi kullanılıyor?

Türkopoller de Memlükler tarafında mürted ve hain olarak görülüyor mesela..

Bu Konu, Oğuzname‏ @OguzArsiv Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, son paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir