Şili’ye bakıp Venezuela’yı Anlamak! (‘Latin Amerika’da ABD Destekli Darbeler’)

Evet sevgili dostlar Venezuela’da yaşanan son dakika gelişmeleri ile birlikte Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido Devlet Başkanlığı’nı ilan ederken, Trump Guadio’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.Orduyu “şimdilik” yanında tutan Maduro ise ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kesti,diplomatların ülkeden çıkışı için 72 saat süre verdi ve geri adım atmadı…

 • Peki Venezuela’da neler oluyor? Olan bitenin arka planında ne var,ABD’nin müdahalesi bugünün olayı mı yoksa 1960’larda başlayıp 1973’te Şili’de zireveye çıkmış bir büyük stratejinin devamı mı? Evet sizler hazırsanız biz de başlıyoruz…Çayı kahveyi kapan gelsin…
 • Bugün Venezuela’da yaşananları sağlıklı ve eksiksiz olarak tahlil edebilmek için Yalta Konferasnsı’na kadar uzanmamız lazım…Yalta Konferansı ile ABD ve SSCB 2.Dünya Savaşı sonrasında Dünya’yı kendi aralarında “NÜFUZ ALANLARINA” göre paylaşmışlardı…
 • Normal şartlar altında Latin Amerika ülkeleri ABD’nin nüfuz alanına girse de işler 1960 itibariyle planlandığı gibi gitmemeye başladı…
 • Daha 1954’te Paraguay’da ABD kendi çıkarlarına uymayan iktidarı askeri faşist bir darbe ile alaşağı ederken,bunu 1963’te Brezilya’daki “MADE IN USA” damgalı askeri faşist darbe izledi…
 • ABD,1961 yılından başlayarak Dünya’da 1968’de zirveye çıkacak ve sürekli yükselişteki anti-Amerikan, sol dalgaya karşı “Amerikan Orduları Konfederasyonu”adı altında Latin Amerika ülkeleri için özel bir yapılanmaya gitti.Bu yapılanmada çeşitli ülkelerden 20 bin asker eğitildi…
 • Bir de “Amerikalılar Okulu” adı altında en düşük rütbelisi albay olmak üzere kurmay ve subayların eğitim aldığı yapılanma organize edildi.Daha sonra Latin Amerika ülkelerindeki darbeler hep bu yapılanmada eğitilen generallerce yapıldı…
 • Bu yapılanmaların ilk başarılı “OPERASYONU” Brezilya’da Brezilya’daki Getulio Vargas yönetimini askeri darbe ile devirmek oldu… Ama gerisi gelecekti…
 • Tarih…1971 Bolivya’da sol dalganın iktidara taşıdığı Juan Torres CIA destekli bir darbe ile alaşağı edildi…
 • Ve şimdi geliyoruz Şili’ye…Şili önemli zira bugün Venezuala’da neler olduğunu ve neden olduğunu anlamak için adeta Allende iktidarının hüküm sürdüğü Şili bir prototip…O nedenle üzerinde duracağız ve yakından bakacağız.Zira Şili’yi anlarsak Venezuela’yı net anlayacağız…
 • Tarih yaprakları 1970’i gösterdiğinde Şili’de çok önemli bir seçim yapılmaktadır… Seçimlerde sosyalist Salvador Allende ile eski başkanlardan ABD destekli Jorge Alessandri ile yarışıyordu… Seçimin galibi %36’ya %34 ile Allende oluyor ve Şili’de sosyalizm iktidara geliyordu.
 • Allende’nin ilk icraatı bankaların %90’ı ve yer altı kaynaklarını millileştirmek, küresel şirketleri ülkeden çıkarmak olunca ABD için kabul edilemez durum ortaya çıkıyor ve “Düğmeye basılıyordu”…
 • Şili önce Dünya Bankası ve Inter-Amerikan Bank gibi küresel kurumlarınj ambargoları ile ekonomik olarak felç edildi…
 • Bunun yanısıra Şili ordusu içinde bulunan ve “Amerikalılar Okulu” yapılanmasına mensup bir klik ABD’den “ilginç” yardımlar almaya başladı… Hükümet parasız bırakılıyor ama Amerikancı “darbe” unsurları güçlendiriliyordu…
 • Öte yandan aşırı sağcı “Patria y Libertad” (Vatan ve Özgürlük) örgütü elemanları örgütlenerek,sokak eylemleri başlıyor,abluka altındaki ekonomi 1972’de enflasyonun kontrolden çıkması ile tamamen çöküyordu…
 • Sistematik olarakyürütülen plan CIA tarafından hazırlanan “OPERATION FUBALT” adını taşıyordu…
 • Üzerinde generallerin baskısı artan Allende hayatının hatasını yaparak 1972’de kabinesine askerleri de alıyor ve sona giden yola adım atıyordu… Ülkede kaos her yana hakim olmuş durumdaydı,ordu da kontrol çıkmış ve tamamen ABD güdümüne girmişti…
 • Bu arada iktidar bir dolar kredi bulamazken ülkede muhalif gruplara çokuluslu şirketler el altından para yağdırıyordu… Darbe adım adım geliyordu…
 • İlk girişim 29 Haziran 1973’te olurken tankm albayı Roberto Songa’nın askeri darbe girişimi bastırılıyordu…Ama 11 Eylül sabahı bu kez “ölümcül darbe” gelecekti”…
 • General Agusto Pinochet liderliğindeki askeri cunta Allende’yi Başkanlık Sarayı’nı da bombalayarak devirdiler…Allende’den ise geriye elinde makimalı tüfekle direndiği son olarak çekilmiş bu fotoğraflar kaldı.

 

 • Hatırlayın peki Venezuela’da süreç bugün mü başladı? Hayır… Süreç Hugo Chavez ile başladı…Chavez ne yaptı? Başta petrol olmak üzere yer altı kaynaklarını millileştirdi,Bankalarda millileştirme politikası uyguladı.ABD çıkarlarına ters düştü…
 • Chavez sayısız suikast girişimi ve darbe teşebbüsü atlattı…Ama arkasında ciddi halk desteği vardı ABD Chavez’i bu nedenle yıkamadı…
 • Ve Chavez yıkılmayınca “öldü”…Taktir-i ilahi işte…
 • Maduro da Chavez’in izinden gitmek istedi ama ülke zaten ekonomik olarak bitirilmiş haldeydi ve Chavez’in kamuoyu desteği Maduro’da yoktu…

 • Yani artıkm kum saati tersine döndü…Nasıl ki Şili’de Pinochet ile,Arjantin’de Juan Domingo Perón’u devirerek,Bolivya,Brezilya’da askeri darbelerikurgulayıp planlayıp kadrolarını yetiştirdirerek adeta bir “DİKTATÖRLER ELİ İLE KITA YÖNETEMİ” stratejisi ile…
 • atin Amerika’yı boyunduruğu altına alarak KÜRESEL SERMAYENİN çıkarlarını hakim kılan ABD emperyalizmi Maduro noktasında da “Ölümcül Darbe” aşamasına gelmiştir.
 • Bu saatten sonra Maduro’nun işi çok zor…Ordu “şimdilik” yanında görünse de az önce Şili örneğinde anlattığımız gibi bu “darbe girişimleri” başladığı zaman sonuç alınana kadar durmaz. Ve o karanlık sistem kararını vermiş işlemeye başlamış durumda anlaşılan…
 • ABD’nin bu hamlesine Brezilya büyük ihtimalle enb azından sessiz kalarak destek verecek zira daha 13 gün önce Maduro’nun meşruiyetini sorguladı…Ama bu Brezilya’yı rahatlatmaz…
 • Tam tersine… 2005 sonrası Dünya’ya hakim olan ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİ’nin önemli kutup başlarından biri olarak ABD’nin özellikle de BRICS yapılanmasının bir üyesi olarak karşısındaki Brezilya kısa zadede nefes alsa da orta ve uzun vadede ABD’nin “ÇEVRELEME” stretejisi ile nefessiz bırakılmak istenecektir.
 • Brezilya dışında kalan ve onun kadar güçlü olmayan diğer Latin Amerika ülkelerinin ABD’nin hamlelerine karşı korkma gücü yok.Bu da sıranın kendilerine gelmesini beklemeyi kabul edecekleri anlamına geliyor…
 • Nasıl ki İran’da Musaddık devlet petrollerini özelleştirilince Şah devrildi,nasıl ki afyon ekimi konusunda arıza çıkartan,Irak’a harekat için için onay vermeyen Ecevit gitti,nasıl ki bankaları millileştiren Allende gitti…Olayın esası budur…
 • Ve şu an aslında Venezuela Latin Amerika’nın SARI ÖKÜZÜ durumundadır… SARI ÖKÜZ gittikten sonrası haraptır…
 • Bu floodda ARTHUR CONTE’nin DİKTATÖRLER YÜZYILI kitabından, BİLİM VE ÜTOPYA DERGİSİ’nde Özgür Uyanık imzası ile yayınlanan “Latin Amerika’da ABD Destekli Darbeler” makalesinden de yararlandık..

Bizi okuyan ve daha sonra okuyacak tüm dostlara bin selam olsun… Klasikleştiği gibi bitiriyoruz Floodumuzu”Taktirleriniz beğenilere,beğenileriniz RT’lere yolculuk etsin”…

Yazar; Celal Eren Çelik‏

Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar