Savaş Meydanlarındaki İlk Zırhlı Araçlar, Tanklar!

Zırhlı Araçlar

”Bunlar, yanlarındaki palet zincirleri üzerinde yürüyen, madeni paralelkenarlardı.”

Başlayalım…

 • Alman piyadeleri, İngilizlerin yeni bir taarruzunu karşı hazırdı. İngilizler son iki buçuk aydan beri neredeyse devamlı olarak saldırıyordu.
 • Alman hatlarına asker yığınları göndermedikleri zaman, topçuları siperleri dövüyordu. Ayakta tek bir ağaç kalmamıştı. Topları, Flanders’in tarlalarını çamurlu bir bataklık hâline getirmişti. Görüntü, Breughel’in çizmeyi hayal ettiği Cehennem manzarasına benziyordu.
 • Derken Almanlar, cehennemden gelmişe benzeyen bazı şeyler gördüler. Herhangi bir kimsenin bakabileceği pencereleri yoktu,ama bu canavarların her iki tarafından çıkan makineli tüfekler veya hafif toplar vardı.
 • Çamurun içinde, mermi çukurları ve siperler arasında sendeleyerek ilerlerken ateş ediyorlardı. Kısa bir şoktan sonra Alman landserler kendilerini toparladılar ve bu tuhaf makinelere ateş etmeye başladılar.

 • Mermileri geri sekti… O 13 Eylül 1916 günü, harplerin yapılış şekli değişecekti. Tank ortaya çıkmıştı. Ama tam olarak değil…
 • Bu az gelişmiş görüntü, harpteki müstakbel rolü için fazla bir şansa sahip değildi. Tanklar, bununla nasıl başa çıkacaklarını bilemeyen Almanları geri sürdü. Tanki Batı Cephesinin içine girdiği tıkanıklıktan çıkışı sağlayabilecek en ümit verici İngiliz çabasıydı.

 • Müttefikler ve Almanlar, topçularıyla birbirlerini paramparça ediyordu. Düşman siper hatlarını yarmaya çalışan piyadeler dikenli tel manialarına takılıyor ve makineli tüfeklerle taranıyordu.
 • Taarruzlar ile taarruzların püskürtülmesi arasında, siperlerdeki askerler zehirli gaz ve gece hücumları gibi konularla ilgilenmek zorundaydı. En kötüsü, bu korkunç savaşı bitirebilecek hiçbir çare olmamasıydı. Tank, dikenli telleri ezmek, makineli tüfek yuvalarını yok etmek, siperleri aşmak ve savunmacılarını ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştı…
 • Kimsenin bütün Avrupa’nın karmaşık siper hatlarıyla bölüneceğini düşünmediği Harp öncesi günlerde, daha radikal askeri düşünürler zırhlı araçları savunurken, geri kalanlar askeri hareket için hâlâ atları düşünüyordu.
 • Yarbay Ernest Swinton, resmi bir İngiliz harp tarihçisiydi. 1914’te, Amerikan icadı palet zinciri takmış traktörlerin, toprakları çektiğini gördü. Paletli çekiciler bozuk ve çamurlu arazide engellenmiyordu. Swinton, Fransa’daki İngiliz karargâhına, palet kullanan zırhlı araç önerisinde bulundu. Oradaki generaller pek samimi ifade edemeseler de, muharebelerin sonucunun insan kahramanlığı ile belirleneceğine inanıyorlardı. Makinelerin kullanılması alçakça, hilekârca ve kalleşçeydi. Durum böyle olunca da hâliyle bu öneriyi reddettiler.
 • Fakat Swinton, öneri mektubunun bir kopyasını İmparatorluk Savunma Komitesi sekreteri olan, Yarbay Maurice Hankey’e gönderdi. Bu öneri mektubu Admiraltı Birinci Lordu Winston Churchill’in önüne geldi. Churchill etkilendi ve başbakanın desteğini sağladı.
 • O sırada hâlâ Fransa’da olan Swinton,”zırhlı makineli tüfek tahrip edici”si ile ilgili olarak Fransa’daki başkomutanlığın ilgisini çekmeyi başardı.Bürokratik mücadele özellikle Gelibolu çıkarmasının başarısızlığının yankılanmasından sonra daha fazla oldu.
 • Çanakkale seferi Churchill’in fikriydi. Kendisi hükümetten çıkarıldı ve etkisi negatife dönüştü… Sonunda bazı makineler imal edildi ve kullanılabilirlik testlerini geçti. O sırada, Somme’da Alman makineli tüfekleri karşısında yüz binlerce askerini kaybetmiş olan Douglas Haig, bir zamanlar küçümsediği toplar karşısında çaresizdi. Artık ”tank” olarak adlandırılan, zırhlı makineli tüfek tahrip edicilerden talep etti…
 • Tank Kolordusunun komutanlığına terfi etmiş olan Albay Swinton, tankların zamansız kullanılışına karşı çıktı. Tankların ortaya çıkışından önce yerine getirilmesi gereken şartlar hakkında bir memorandum yazdı.
 • Arazi, hava, yedek tankların mevcudiyeti, tamir imkânları da bu şartlar arasındaydı. 1916 Eylülünde Somme muharebe alanı bunların hiçbirini karşılamıyordu. Zaten çok az tank vardı.
 • Haig’in karargâhı,tankların başarısızlığndan memnun görünüyordu, Tankların gelecekteki üretiminin iptal edilmesi emrine yol açan sert bir rapor yazdılar. Eğer Binbaşı Albert Stern olmasaydı, bu, tankları bir nesil daha gömebilirdi. Stern, sivilde bir finansördü ve başbakanın da arkadaşıydı. Başbakanı ziyaret ederek iptal emrini iptal ettirdi.
 • Haig, 1917’de Üçüncü Ypres Muharebesindeki taarruz için istekte bulunduğunda, tanklara bir darbe daha indirdi. Mermi atışları ve yağmur bölgeyi bataklığa dönüştürmüştü. Tanklar, resmen çamura yenilmişti.
 • Daha sonra, tanklar Cambrai’de, parlak bir kurmay olan J.F.C.Fuller’ınbölgeyi bataklığa dönüştürmüştü. Tanklar, resmen çamura yenilmişti.
 • Daha sonra, tanklar Cambrai’de, parlak bir kurmay olan J.F.C.Fuller’ın tasarladığı bir plan dahilinde, 5.Highlander(İskoç) piyadesi tanklara pek hevesli olmamasına ve onları yeterince yakından takip etmemesine rağmen, kesin zafer kazandı.
 • Buraya eski bir topçu olan ve sahra toplarını cepheye getirerek topçularını hareketli hedeflere karşı eğitmiş olan General von Walter komuta ediyordu. Highland piyadesi gelip toplarını susturuncaya kadar, Almanlar 11 İngiliz tankını vurdular.
 • Neyse ki Müttefiklerin lehine olmak üzere, Alman generalleri tankta bir değer görememişti. Buna karşılık Fransızlar hevesliydiler.
 • İngilizlerden daha fazla tank imal ettiler. 8 Ağustos 1918’de, 600 Fransız ve İngiliz tankı Almanlara hücum etti. Ludendorff daha sonra bunu ”Alman ordusunun kara günü” olarak nitelendirdi.
 • Bu, Ludendorff’u ve Kayzer’i harbin kazanılamayacağına ikna etti. Sonradan fikirlerini değiştirdiler ama Almanya’nın geri kalanı değiştirmedi. 11 Kasım 1918’de harp sona erdi. Almanya yenildi.
 • Yenilginin bir sebebi, kuşku yok ki Almanların tankı küçümsemesiydi. Neyse ki yeniden silahlanıldığında yeni nesil subaylar bunu değiştirdi.
 • Yeniden silahlanıldığında tanklara, yakın hava desteğine, piyadelr için zırhlı personel taşıyıcılara ve motorlu toplara yoğunlaştılar.

Panzer tümenleri hâlinde gruplandırıldı…

Bitirelim. Savaşı kalıcı olarak değiştirenler, günün teknolojisini bilenler ve ayak uyduranlardı.

Bu Konu, Eren Taştan @merentastan Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar