Osmanlı’da yolsuzluk ve Suça verilen İbretlik Ceza!

Bu akşam bir Osmanlı bilgiseli (floodu) yapalım.

 • Osmanlı’da yolsuzluk…

Osmanlı’da, padişah annelerine finansal danışmanlık hizmeti veren Yahudi tüccar kadınlar bulunurdu. Bunlara Kira kadın denirdi.

 • Sultan 3. Murat döneminde, padişahın annesi Safiye Sultan’ın ekonomik danışmanlığını yapan Kira kadın, Esperanzo Malchi idi.

 • Malchi, 1599 yılında, Safiye Sultan adına, İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth’e mektup yazmış, Safiye Sultan için kozmetik eşya istemiştir.

 • Malchi, Safiye Sultan’ın sarayda güçlenmesinin ardından büyük bir servete sahip oldu. Bu durum ulemanın da tepkisini çeker oldu.
 • 1597’de Süleymaniye vaizi Seyyip Abdülkerim Efendi, Malchi ve gücünü üstü kapalı eleştirince, aynı gece aynı gece zindana atıldı.
 • Yahudi bir tüccarı eleştirdiği için bir vaizin zindana atılması, büyük tepki çekti. Yeniçeri vaizin serbest bırakılmasını istedi.
 • Vaiz serbest bırakılmayınca, Yeniçeri bu kez vaiz serbest bırakılana dek hiç bir vaizin camide konuşmayacağı şeklinde rest çekti.
 • Bunun üzerine Safiye Sultan konuyla ilgisi olmadığını açıkladı. Vaiz serbest bırakıldı. Fakat kriz, üç sene sonra yeniden nüksetti.
 • Safiye Sultan, oğlu 3. Mehmet’i ikna edip önemli gelir kapısı olan hizmet defterlerinin kendisine tahsis edilmesini sağlamıştı.
 • Safiye Sultan kendisine tahsis edilen bu geliri Yahudi Esperanzo Malchi’ye vermişti. Malchi ise bu gelirin birazını akrabalarına verdi.
 • Kendilerine ayarı düşük para verilen Sipahiler, bu gelirlerin Malchi’ye verildiğini öğrenince bardak taştı. Sarayı bastılar.
 • Doğrudan Şeyhülislam Sunullah Efendi’ye giden Sipahiler, Esperanzo Malchi’nin katli için ferman istediler. Sunullah Efendi önce direndi.
 • Fakat Sipahiler yatışmayınca, konuyu padişaha taşıyacağını söyledi. Böylece isyancılar dağıldı. Yine de mesele kapanmadı.
 • Ertesi gün Halil Paşa’nın evini çeviren Sipahi, “Kira kadının elinden defterler alınmaz ise meydana ineriz” diye tehdit savurdu.
 • Bunun üzerine Sultan 3. Mehmet, Malchi’nin bulunup getirilmesi için emir verdi. Çavuşbaşı Ömer Ağa, Malchi’yi bulup getirmeyi başardı.
 • Haberi alan Sipahi saraya dayandı. Malchi’nin kendilerine teslim edilmesini istediler. Malchi canını kurtarmak için din değiştirdi.
 • Malchi’nin Fatma adıyla müslüman olduğu açıklansa da, Sipahi yatışmadı. Padişah ciddiyeti anlayınca, kadının teslim edilmesini emretti.
 • Halil Paşa padişahtan aldığı emirle Malchi’yi Sipahiye teslim etti. Askerler kadını hançerlerle paramparça edip yerlerde sürüdü.
 • Malchi katledilince, Sipahi evlere dağıldı. Ertesi gün yeniden toplanıp bu kez Malchi’nin ailesini katletmek için hareket geçtiler.
 • Sipahi, Halil Paşa’nın evinin önünde toplanıp, kadının ailesini istedi. Bu talep üzerine Malchi’nin oğlu Sipahiye teslim edildi.
 • Malchi’nin büyük oğlu da annesi gibi parçalanıp katledildi. Küçük oğlu ise servetini Sipahiye verip müslüman olarak canını kurtardı.
 • Olaylardan sonra saraya dayanan asiler, padişaha haber yollayıp Yahudilerin ekonomik konularla ilgili makamlara getirilmemesini istedi.
 • Padişah asilere “evlatlarım” diye hitap ederek, isyanı sonlandırmalarını istedi. Annesi Safiye Sultan’ı uyaracağına dair söz verdi.
 • Padişah, istekleri kabul edince, asiler padişaha saygılarını sunup dağıldılar. Böylece isyan son buldu. Kira kadınların devri kapandı.
 • Dönemin İngiliz elçisi Henry Lello, olaydan sonra Malchi’nin cesedini görmek için Atmeydanı’na gider. Vaziyet içler acısıdır.
 • Malchi’nin parçalanan cesedi köpekler tarafından yenmiş, bir eli de asiler tarafından kesilip Anadolu kadısının kapısına çakılmıştı.
 • Bunun sebebi, Anadolu kadısının göreve, Malchi ve Safiye Sultan’ın desteği sayesinde gelmesidir. Kapıya çakılan elde bir not bulunur.
 • Notta “Şimdiye kadar nice defa öptüğün bu eli bir defa daha öp” yazmaktadır. Malchi’nin kafası da kesilip dolaştırılmıştır.
 • İngiliz rahip John Sanderson, kadının cesedinin “fahişeye bakın” diye bağırılarak yahudi mahallelerinde dolaştırıldığını yazmıştır.
 • Malchi öldürülünce, tüm serveti hazineye devredildi. Malchi’ye ait 50 milyon akçe, askerin 3 aylık ödemesini karşılayabiliyordu.
 • Malchi’nin 42 yerde, onlarca gayrimenkulu olduğu tespit edildi. Bunların dışında sayısız mücehver ve ticari malları bulunuyordu.
 • Malchi’nin serveti o kadar fazlaydı ki, oğluna “ufak padişah” lakabı takılmıştı. Bu servetin kaynağı, Safiye Sultan’la olan ilişkisiydi.
 • İngiliz elçi Lello, Malchi’nin ölmeden önce padişahı İngilizlere kapitülasyon vermesi konusunda ikna ettiğini rapor etmiştir.

Malchi öldürülmeseydi, İngiltere’ye verilecek kapitülasyonlar karşılığında İngilizlerden yüklü bir komisyon alacaktı. Kısmet olmadı.

Bu Konu, @10uncukoylu Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

1
Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar
1 Yorum Konuları
0 Konu cevapları
0 Takipçiler
 
En çok tepki verilen yorum
En sıcak yorum dizisi
1 Yorum yazarları
Recep cakir t.c Son yorum yazarları
Recep cakir t.c
Ziyaretçi
Recep cakir t.c

Okudum darısı o istikamette ülkeyi soyanlarin başına elimden bir şey gelmez aynı akipeti yaşasinlar ülkeyi soyanlar

mutlakaoku.com © 2016 | Tanıtım Yazıları | Pdf Kitap İndir | Facebook video indir | Yorumlar İnstagram video indir |