Şeytan Ayrıntıda Gizlidir!

Osmanlı’da yolsuzluk ve Suça verilen İbretlik Ceza!

Bu akşam bir Osmanlı bilgiseli (floodu) yapalım.

 • Osmanlı’da yolsuzluk…

Osmanlı’da, padişah annelerine finansal danışmanlık hizmeti veren Yahudi tüccar kadınlar bulunurdu. Bunlara Kira kadın denirdi.

 • Sultan 3. Murat döneminde, padişahın annesi Safiye Sultan’ın ekonomik danışmanlığını yapan Kira kadın, Esperanzo Malchi idi.

 • Malchi, 1599 yılında, Safiye Sultan adına, İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth’e mektup yazmış, Safiye Sultan için kozmetik eşya istemiştir.

 • Malchi, Safiye Sultan’ın sarayda güçlenmesinin ardından büyük bir servete sahip oldu. Bu durum ulemanın da tepkisini çeker oldu.
 • 1597’de Süleymaniye vaizi Seyyip Abdülkerim Efendi, Malchi ve gücünü üstü kapalı eleştirince, aynı gece aynı gece zindana atıldı.
 • Yahudi bir tüccarı eleştirdiği için bir vaizin zindana atılması, büyük tepki çekti. Yeniçeri vaizin serbest bırakılmasını istedi.
 • Vaiz serbest bırakılmayınca, Yeniçeri bu kez vaiz serbest bırakılana dek hiç bir vaizin camide konuşmayacağı şeklinde rest çekti.
 • Bunun üzerine Safiye Sultan konuyla ilgisi olmadığını açıkladı. Vaiz serbest bırakıldı. Fakat kriz, üç sene sonra yeniden nüksetti.
 • Safiye Sultan, oğlu 3. Mehmet’i ikna edip önemli gelir kapısı olan hizmet defterlerinin kendisine tahsis edilmesini sağlamıştı.
 • Safiye Sultan kendisine tahsis edilen bu geliri Yahudi Esperanzo Malchi’ye vermişti. Malchi ise bu gelirin birazını akrabalarına verdi.
 • Kendilerine ayarı düşük para verilen Sipahiler, bu gelirlerin Malchi’ye verildiğini öğrenince bardak taştı. Sarayı bastılar.
 • Doğrudan Şeyhülislam Sunullah Efendi’ye giden Sipahiler, Esperanzo Malchi’nin katli için ferman istediler. Sunullah Efendi önce direndi.
 • Fakat Sipahiler yatışmayınca, konuyu padişaha taşıyacağını söyledi. Böylece isyancılar dağıldı. Yine de mesele kapanmadı.
 • Ertesi gün Halil Paşa’nın evini çeviren Sipahi, “Kira kadının elinden defterler alınmaz ise meydana ineriz” diye tehdit savurdu.
 • Bunun üzerine Sultan 3. Mehmet, Malchi’nin bulunup getirilmesi için emir verdi. Çavuşbaşı Ömer Ağa, Malchi’yi bulup getirmeyi başardı.
 • Haberi alan Sipahi saraya dayandı. Malchi’nin kendilerine teslim edilmesini istediler. Malchi canını kurtarmak için din değiştirdi.
 • Malchi’nin Fatma adıyla müslüman olduğu açıklansa da, Sipahi yatışmadı. Padişah ciddiyeti anlayınca, kadının teslim edilmesini emretti.
 • Halil Paşa padişahtan aldığı emirle Malchi’yi Sipahiye teslim etti. Askerler kadını hançerlerle paramparça edip yerlerde sürüdü.
 • Malchi katledilince, Sipahi evlere dağıldı. Ertesi gün yeniden toplanıp bu kez Malchi’nin ailesini katletmek için hareket geçtiler.
 • Sipahi, Halil Paşa’nın evinin önünde toplanıp, kadının ailesini istedi. Bu talep üzerine Malchi’nin oğlu Sipahiye teslim edildi.
 • Malchi’nin büyük oğlu da annesi gibi parçalanıp katledildi. Küçük oğlu ise servetini Sipahiye verip müslüman olarak canını kurtardı.
 • Olaylardan sonra saraya dayanan asiler, padişaha haber yollayıp Yahudilerin ekonomik konularla ilgili makamlara getirilmemesini istedi.
 • Padişah asilere “evlatlarım” diye hitap ederek, isyanı sonlandırmalarını istedi. Annesi Safiye Sultan’ı uyaracağına dair söz verdi.
 • Padişah, istekleri kabul edince, asiler padişaha saygılarını sunup dağıldılar. Böylece isyan son buldu. Kira kadınların devri kapandı.
 • Dönemin İngiliz elçisi Henry Lello, olaydan sonra Malchi’nin cesedini görmek için Atmeydanı’na gider. Vaziyet içler acısıdır.
 • Malchi’nin parçalanan cesedi köpekler tarafından yenmiş, bir eli de asiler tarafından kesilip Anadolu kadısının kapısına çakılmıştı.
 • Bunun sebebi, Anadolu kadısının göreve, Malchi ve Safiye Sultan’ın desteği sayesinde gelmesidir. Kapıya çakılan elde bir not bulunur.
 • Notta “Şimdiye kadar nice defa öptüğün bu eli bir defa daha öp” yazmaktadır. Malchi’nin kafası da kesilip dolaştırılmıştır.
 • İngiliz rahip John Sanderson, kadının cesedinin “fahişeye bakın” diye bağırılarak yahudi mahallelerinde dolaştırıldığını yazmıştır.
 • Malchi öldürülünce, tüm serveti hazineye devredildi. Malchi’ye ait 50 milyon akçe, askerin 3 aylık ödemesini karşılayabiliyordu.
 • Malchi’nin 42 yerde, onlarca gayrimenkulu olduğu tespit edildi. Bunların dışında sayısız mücehver ve ticari malları bulunuyordu.
 • Malchi’nin serveti o kadar fazlaydı ki, oğluna “ufak padişah” lakabı takılmıştı. Bu servetin kaynağı, Safiye Sultan’la olan ilişkisiydi.
 • İngiliz elçi Lello, Malchi’nin ölmeden önce padişahı İngilizlere kapitülasyon vermesi konusunda ikna ettiğini rapor etmiştir.

Malchi öldürülmeseydi, İngiltere’ye verilecek kapitülasyonlar karşılığında İngilizlerden yüklü bir komisyon alacaktı. Kısmet olmadı.

Bu Konu, @10uncukoylu Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Amacımız Twitter gündemindeki konuları, Twitter kullanmayan, Türkiye’nin ve Dünya’nın gündeminden bihaber yaşayan vatandaşlara ulaştırmak!

Sizler için daha çok içerik derleyecek editörler edinmek ve sitemizin altyapısını yenilemek amacıyla desteklerinizi bekliyoruz!

Bu doğrultuda, Çorbada benim de tuzum bulunsun, diyen Arkadaşlara ulaşabilmek adına bu patreon   hesabını oluşturduk!

Umarız gönüllü olarak devam ettirdiğimiz bu çalışmalarda bize destek olursunuz…

https://www.patreon.com/mutlakaoku

1 Yorum

Yorum Ekle
 1. Recep cakir t.c

  Okudum darısı o istikamette ülkeyi soyanlarin başına elimden bir şey gelmez aynı akipeti yaşasinlar ülkeyi soyanlar

Bir Yorum Bırak! ('Küfür Yok Beyler, Küfür Yok!')

Mutlaka Oku! #Bilgiseli & #Flood © 2017 | Gizlilik Politikası | Tanıtım Yazıları | Pdf Kitap İndir | Yorum |