Atatürk Türk değilmiş, Yahudilerdenmiş, zaten Selanik’te bir sürü Yahudi varmış…

Atatürk Türk değilmiş, Yahudilerdenmiş, zaten Selanik’te bir sürü Yahudi varmış… Atatürk’ün soyu hakkında bilgiseli (flood) ister miyiz?

 • Atatürk’ün annesi Zübeyde hanım, 1921 yılında Darüşşafaka öğrencileri Kadir gecesinde Kuran-ı Kerim’i hatmetsin diye para bağışlıyor.
 • Bu işlem şahitler huzurunda resmi evrak olarak kaydediliyor. Zübeyde hanım, hatmin, sülalesinden kimselerin ruhlarına okunmasını istiyor.
 • Bu resmi evrakta Zübeyde hanımın babasının adı Feyzullah Efendi, annesi Ayşe hanım, ananesi Emine hanım olarak geçer.

 • Zübeyde hanımın yaptığı bağışın tutarı, 20 bin kuruştur. O dönemin ekmek fiyatının 20 kuruş olduğu hesaba katılırsa, büyük paradır.
 • Ortalığa çıkıp Atatürk’ün halası, amcası belli değil diyen tipler, bu resmi evraka iyi bakmalı. Atatürk’ün yakın akrabaların çoğu yazar.
 • Şimdiye dek Atatürk’ün soyunun araştırılarak ortaya çıkarılmaması, yakın dönem tarihçilerinin ayıbıdır. Bu husus bilinmelidir.
 • Türkler dururken, bu konuda ilk esaslı araştırmayı Vasilis Dimitriadis adındaki bir Yunan memuru yaptı. Selanik’teki belgeleri inceledi.
 • Vasilis Dimitriadis, Atatürk’ün şeceresini çıkartarak, belgeler üzerinden soyuna ilişkin kitabı Türk Tarih Kurumu’na gönderdi.
 • Esasında Osmanlı’da herkesin nüfus kayıtları tutulmuyor. Sıradan insanların soyunu belgelemek mümkün değil. En fazla, bir kaç nesil…
 • Buna karşın yapılan araştırmalardan birinde Atatürk’ün soyu bir kaç yüz önceye kadar tespit ediliyor. Çünkü şeyh soyundan geliyor.
 • Şeyhler önemli kimseler ve büyük servet sahipleri olduğundan, kayıtlarını arazi defterlerinde ve medreselerde bulmak mümkün.
 • 1839 tarihli bir Osmanlı belgesinde göre Ali Rıza Bey’in dedesi Mustafa Nuri’nin kardeşinin torunu Mehmet Emin bir Mevlevi şeyhi…
 • Ali Rıza Bey küçük oğluna dedesi Mustafa Nuri’nin ismini veriyor. Atatürk, ismini babasının dedesinden alıyor. Hepsi kayıtlı. Belgeli.
 • Ali Rıza Bey’in dedesi olan Mustafa Nuri’nin babası ise Hacı Ali Rıza Efendi. Bu şahıs da mevlevi şeyhi. Postnişin kayıtları mevcut.
 • Atatürk’e Selanik yahudisi diyenler, soyu sopu belli değil diyenler, dikkat buyurun… Selanik arazi kayıtlarında mevcut. Dedeleri şeyh.
 • Mevlevi şeyhi Hacı Ali Rıza efendinin babası ise Ahmet efendi. Onun babası da Şeyh Hasan efendi… Bu şahıs da mevlevi şeyhi.
 • Şeyh Hasan 1700’lü yıllarda yaşıyor. Onun soyu idam edilen Osmanlı şeyhülislamı Feyzullah Efendi’ye dayanıyor. Onun soyu da Şems’e…
 • Normal şartlar altında sıradan birinin soyunu 1700’lere dayandırmak mümkün değil. Atatürk’ün soyu tespit ediliyor çünkü şeyh soyu.
 • Atatürk’ün annesi Zübeyde hanımın soyu da tespit edilebiliyor. Çünkü büyük büyük dedesi Mehmet efendi Nakıbüleşraf kaymakamı.
 • Nakıbüleşraf, peygamber soyundan gelenlerin doğum ve vefât kayıtlarını tutan ve işleriyle ilgilenen müessesenin idarecisidir.
 • Zübeyde hanımın 1755 doğumlu büyük büyük dedesi Mehmet efendi, peygamber soyundan gelenlerin kayıtlarını tutan bir kaymakam. Belgeli.
 • Zübeyde hanımın soyu, beş nesil geri gidildiğinde, Ali Rıza Bey’in soyuyla birleşiyor. Bunlar balkanlara Karaman’dan gelen bir soy.
 • Atatürk’ün soyu, Karaman yörüklerine dayanıyor. Bunlar Fatih döneminde Balkanları Türkleştirmek için iskan edilip yerleştiriliyor.
 • Tüm bu bilgileri belgeleyerek kitap halinde getiren kişi, emekli bir imam olan Mehmet Ali Öz’dür. Bunun için yıllarca çalıştı.

Atatürk’ün şeyh soyundan gelip gelmemesi önemli değil. Sıradan bir köylünün torunu olsaydı da o büyük bir adam olacaktı. Fakat devletin kurucusunun geçmişinin araştırılması bir borçtur. Bu borcu, emekli bir imam yerine getirdi. Ben de, paylaştım.

Bu Konu, @10uncukoylu Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Yazar;

2
Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar
2 Yorum Konuları
0 Konu cevapları
0 Takipçiler
 
En çok tepki verilen yorum
En sıcak yorum dizisi
2 Yorum yazarları
ŞahcıDino Alphin Son yorum yazarları
Şahcı
Ziyaretçi
Şahcı

Yemeyin insanları İslam düşmanlığı yeter soyu sopu ne olmuş

Dino Alphin
Ziyaretçi
Dino Alphin

ananızın örekesi…

mutlakaoku.com © 2016 | Tanıtım Yazıları | Pdf Kitap İndir | Facebook video indir | Yorumlar İnstagram video indir |