İslam’ın altın çağı Olarak bilinen dönemde yetişmiş Müslüman bilim adamları!

İslam’ın altın çağı isimli dönemde yetişmiş müslüman bilim adamları hakkında…

Cabir bin Hayyan.. 721 doğumlu.. 400 eser bıraktı. Kimya ve Eczacılık alanında icatları oldu. Simya alanında ortaçağ Avrupasını etkiledi.

 • İmbik isimli icadıyla Baz kavramını ortaya atmış oldu. Arsenik, Sitrik asit, Asetik asit, Tartarik asidi keşfetti.

 • Kitab al-Kimya adlı eseri, Simya ve Kimya kelimelerinin kökeni oldu. Metalürji, astroloji, felsefe, fizik ve müzikle de ilgilendi.

Biruni.. 973 doğumlu. Batı’da Alberuni olarak bilinir. İlk kitabını 17 yaşında yazdı. Toplamda 180 eseri olduğu bilinir. Alanı astronomi.

 • Biruni ileri derecede matematik ve geometri biliyor. Bu sayede güneş ve ayın konumlarını o dönemde hesaplayabiliyor.

 • Biruni Kopernik’in geliştirdiği çağdaş astronominin temelini atmıştır. Dünyanın ekliptik eğimini o dönemde ufak bir farkla hesaplamıştır.

 • Başka bir kitabında 23 katı maddenin ve altı sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptamıştır. Tam bir dahi.
 • Biruni’nin o dönemde sezaryenle doğum yaptırabilecek cerrahi seviyede olduğu bilinir. 3 bin bitkinin ne işe yaradığını tespit etmiştir.

Farabi.. 872 doğumlu. Batıda Alpharabius olarak bilinir. Kendisi filozof ve bilimadamı. Aynı zamanda gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendir.

 • Aristo’nun 6 ciltlik Organon isimli eserini çeviriler ve şerhler kaleme alarak iki bölüm daha ekleyerek 8 kitaba çıkardı.

 • Farabi’yi farklı kılan şey, İslamı felsefe ile yorumlamasıdır. Aristocu anlayışı yaşadığı dönemde canlandırmış bir isimdir.

İbn-i Sina.. 980 doğumlu.. Tıp ve felsefe alanında 200 civarında eser bıraktı. 450 civarında makalesi olduğu bilinir.

 • Kitabü’ş-Şifa ve El-Kanun fi’t-Tıb’dır isimli eserleri 17. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu.

Harezmi.. 780 doğumlu.. Büyük bir matematik dehası. Cebirin kavramını geliştirerek modern matematiğin kurulmasına ön ayak oldu.

 • Harezmi Hindistan’da sayıların harf yerine şekillerle kullanıldığını görüyor. Buradan hareketle 10 tabanlı aritmetiği meydana getiriyor.
 • Harezmi’nin farkı, 0 ve x (bilinmeyen) kavramını icat etmesidir. Bu sayede birinci ve ikinci dereceden denklemler çözümleyebiliyor.
 • Harezmi bilinmeyene “El Şey” demiştir. Batı dünyası “şey” kelimesini yunancaya “χεῖ” olarak geçirir. X’in öyküsü işte buradan gelir.
 • Harezmi sadece matematik alanında değil… Coğrafya, astronomi ve tarih alanında da eserler yazmıştır. Çok büyük adam, çok.

Fergâni.. 800 doğumlu.. Çağının en ünlü astronomudur. Batıda Alfraganus olarak bilinir. O, astronomiye bakışı değiştirmiş bir isimdir.

 • Gezegenlerin ruhani cisimler olduğu kabul edilirdi. O, bu anlayışı yıktı ve gezegenlerin daireler şeklinde hareket ettiğini tespit etti.
 • Fergani daha o dönemde, dünyanın güneşe olan uzaklığını hesaplamaya çalıştı. Dünyayı enlemlere ayırıp mesafelerini hesapladı.
 • Fergani’nin Astronominin Unsurları kitabı çok kez Avrupa dillerine çevrildi. Dante, İlahi Komedya’daki evren görüşünü Fergani’den aldı.
 • Fergani batıyı çok etkilemiştir. Bu nedenle Ay’da bulunan bir kratere, Alfraganus ismi verilmiştir. Huzur içinde yatsın. Büyük adamdı.

El Cezeri.. 1136 doğumlu.. Büyük mühendis.. Sibernetiğin ilk adımlarını atarak ilk robotu icat ettiği bilinir.

 • Cezeri, tatbikata çevrilmeyen her teknik ilmin, doğru ile yanlış arasında kalacağını söyler. Bu nedenle çizimlere çok önem verir.

 • Cezeri su ve basınç etkisinden yararlanıp kendi kendine denge kurup ayarlama yapan dengeyi oluşturdu ve otomasyon alanının temelini attı

Ve İbn-i Heysem.. 965 doğumlu.. Büyük bir fizikçi ve matematikçi. Fakat asıl özelliği, ışığın mucizesini keşfetmiş olması.

 • İbn-i heysem, optikte gölgenin nasıl meyda­na geldiğine dair teori geliştirdi Fotoğrafın ilk modelini ve karanlık odayı ilk o denedi.

 • Işığın kürevi ve parabolik aynalarda yansımasını inceleyerek bu olayı açıklayan İbn-i Heysem, teleskobun keşfine öncülük etmiş oldu.

 • O döneme dek cisimlerin gözden yayılan ışıkla görüldüğü bilinirdi. İbn-i Heysem bu anlayışı yıktı. Ona göre ışık dışarıdan geliyordu.
 • İbn-i Heysem, üniversitelerin astrofizik bölümlerinde halen okutulmakta olan 20’ye yakın da kitap yazmıştır. Huzur içinde uyusun.

İslamla başlayan ve Orta Asya ile Orta Doğu’dan yayılan bilim dalgası, ortaçağ Avrupasını etkilemiştir. Böylece ortaya modern bilim çıkıyor. Algoritma, alkol.. Ve daha bir çok terim bu etkileşimin mirasıdır. Bilim bölgelere ve milletlere has değildir. Evrenseldir. Teşekkürler.

Bu Konu, @10uncukoylu Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

 

1
Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar
1 Yorum Konuları
0 Konu cevapları
0 Takipçiler
 
En çok tepki verilen yorum
En sıcak yorum dizisi
1 Yorum yazarları
keremo Son yorum yazarları
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
keremo
Ziyaretçi
keremo

Maalesef sonra da gazali gelip hepsini sildi attı