Emperyalizmin Ortadoğu haritası! (‘Türkiye’nin Yapması Gerekenler’)

Emperyalizmin coğrafyamıdaki haritası.. ABD’nin mutlak sorumluluğu! Türk Devletinin yapması gerekenler.. Tarihten günümüze kısa bir bakış.. Başlıyoruz..

Emperyalizmin Ortadoğu haritası..

 • Bundan yaklaşık 400 yıl önce İngiltere öncülüğünde kurulan siyonist hareket, Birinci Dünya Savaşı sonrasında da ABD’nin desteği ve kendi lobilerinin yönlendirmesiyle Birleşmiş Milletlerin aldığı karar sonucunda Yahudilerin 2000 yıl önce…
 • …kovuldukları kutsal topraklarına  oluşturdukları siyonist hareket sayesinde İsrail Devletine kavuşmuşlardı. Tarihte daha önce iki kez kurulan Yahudi devletinin bütün Orta Doğu’nun Arap ve Müslüman toplumdan oluşması ömrünün uzun olamayacağının işaretiydi.
 • Bu anlamda ABD ve Anglosakson emperyalizmini kullanan siyonist lobi, Orta Doğu ülkelerini bölerek parçalı yapıda tutarak, Orta Doğu’daki var olan ülkelerin bu durumundan yararlanarak yeni bir parçalanma sürecine sokmak üzere Balkanlarda yaşanan Balkanizasyon sürecini Türkiye…
 • …üzerinden Orta Doğu’ya taşımak istemişlerdi. Bu plan doğrultusunda Kürt kartını kullanan emperyalistler etnik kışkırtma sayesinde bölgenin 4 ülkesini içine alacak şekilde İsrail’in arkasını kolkayacak büyük kürdistan hayali kuruyorlardı.
 • Emperyalistler kurulmasını düşündükleri kürdistanı isteselerdi 1916 yılında Orta Doğu ülkelerinin yeni sınırları çizilirken kurabilirlerdi. Fakat, o dönem İsrail devleti kurulamdığı için bu konu üzerine çok durmamış bu konuyu İsrail devletinin kurulması sonrasına bırakmışlardı.
 • Bu aşamada güneyimizde bulunan Orta Doğu’nun geleceğindeki ana sorun İsrail’in geleceği konusu olmuştur. Emperyalizm İsrail’in bölgede tutunabilmesi için var olan devlet yapılarının parçalanmasını zorunluluk olarak görüyordu. Bu plana göre; Suriye, Irak,İran ve Türkiye etnik…
 • …ve dinsel kökenlere göre eyaletlere bölünecek ve daha sonra başkenti Kudüs olan federal bir yapıya bağlanacaktı. Plan, ABD’nin devlet modelinin Orta Doğu Birleşik Devletleri şeklinde bölgemizde teşkil etmesiydi. Bu yönde bir planın gerçekleşebilmesi için bölgenin Arap ve…
 • Müslüman devletlerinin alt kimlikler üzerinden parçalanması gerekiyordu. Bu planın ilk aşamasını ABD’nin Irak işgalinde gördük. Körfez Savaşı bahanesiyle ABD Ordusu bölgeye gelerek Irak’ı fiilen üçe bölmüştü,  gelecekte eyaletler olacak şekilde Arap, Şii ve Kürt…
 • …federasyonları hazırlanmıştı. Bu aşamadan sonra Kürt kartı Türkiye, İran ve Suriye’ye karşı kullanılacak ve diğer federasyonlar hazırlanacaktı. Bu plana göre Suriye, Alevi, Sunni, Durzi, Süryani ve Maronit olarak beşe;…
 • …Türkiye, Kürdistan, Ermenistan, Pontus, İyonya, Marmara, Trakya ve Anadolu federasyonları şeklinde yediye; İran ise, Azerbeycan, Kürdistan, Belucistan, Farsistan ve Türkmenistan olarak beş federatif yapıya bölünecekti. İsrail, Filistin, Ürdün’üde içine alarak Orta Doğu…
 • …Birleşik Devletleti kurulacaktı. Büyük İsrail planı doğrultusunda Büyük Orta Doğu planı adı altnda yeni bir prje gündeme getrilmekte ve Sovyetler sonrası dönemde Güney Kafkasya’da olan Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’da eyaletler halinde bu büyük plana dahil edilecekti.
 • Böyle büyük bir planın ABD ve Anglosakson desteğiyle işleme konması bölgemizi savaş senaryoları eşliğinde bütün ülkeleri hedefine alıyordu. Yeni kurulacak federasyon için büyük bir arazi temizliği yapılmak istendiği açıktı.
 • Türk Ordusu’nu Irak’ın Kuzeyine sürülmek istenmesi bu plan için Türkiye’ye kurulmuş bir tuzaktı. Türkiye bu tuzağa düşmüş olsa idi İran, Irak ve Suriye’yi içine alacak bir savaşa girmeye mecbur kalacaktı. Irak’ın işgalini Türk askerine yaptırmak isteyen ABD ve İsrail…
 • …çıkacak savaş bu dört ülkeyi masaya çağırıp bölgesel antlaşmayla federasyona ikna edecekti. Bu sayede 20. Y.yılın başında çizilen harita değiştirilmiş olacaktı. Bu sayede Yahudileri rahatlatacak çok uluslu, çok dinli ve çok kültürlü bir federasyonla karşı karşıya kalacaktık
 • -Plan bu kadar büyük olunca kurulacak bu federasyonun merkezi konusunda anlaşmazlıklar olusuyordu. Bu minvalde ABD, Bağdat’ı, İsrail Kudüs’ü, Anglosaksonlar İstanbul’u merkez olarak görmek istiyorlardı. Bu üc gücün planları doğrultusunda Orta Doğu’dan uzak tutulmak istenen…
 • Avrupa bu planları bozmak için ilk önce Rusların Araplara yaklaşmasını sağlamış, daha sonra Rus ve Araplarla birlikte hareket ederek muhtemel bir savaşa karşı candırıcılık gücünü arttırmıştı. Osmanlı Birinci Dünya Savaşı’na katılmıştır. Fakat, bu savaştan çıkamamıştır.
 • Savaş sonucunda koskoca imparatorluk dağılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Mısak’ı Milli sınırlarını koruyabilmek için İkinci Dünya Savaşı’ndan uzak durmuş ve bu sayede varlığını günümüze kadar sürderebilmiştir.
 • Türkiye şimdi de başkalarının emperyalist planları uğruna kendi varlığını tehlikeye atabilecek yeni bölge savaşları senaryolarına uzak durmalıdır. Suriye konusu bu anlamda en  önemli gündemimiz olmalıdır. Lozan Antlaşması ile elde edilen ulusal bağımsızlığımız…
 • ..uluslar arası hukuka göre bütün devletlerce kabul edilmiş ve Birleşmiş Milletler üyeliğiyle garantiye alınmıştır. Türkiye’nin sahip olduğu bu bağımsızlık statukosunu bozabilecek savaş senaryolarına ülkemizin alet olmaması ulusal varlîğımız açısından son derece önemlidir..
 • Türkiye bölgedeki emperyalist ve emperyal planlara karşı devletimizin kurucusu Atatürk’ün izinden giderek bölge ülkeleri ve komşularıyla yakınlaşma sürecine acilen girmelidir. Sadabat Paktı gibi yeni bir bölgesel barış ve dayanışma paktını komşularımızla tekrar kurmalıdır.
 • Emperyalizmin bölge ülkelerini bölmek için kulkandığı Kürt kartına karşı komşularla işbirliğine gidip ortak önlem alacak projeker üretmelidir. Türkiye’nin Orta Doğu’daki önceliği toprak bütünlüğünün korunmasıdır.

 • Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na girmiş olsa idi Birinci Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu’da İngilizlerle Fransızların ortaklaşa çizmiş oldukları harita yeniden gündeme gelecekti. ABD ve İsrail’e göre o dönemin önde gelen emperyalist güçleri İngiltere ve Fransa eski…
 • ..güçlerini yitirince onların çizmiş olduğu Orta Doğu haritasıda esmikiştir. 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin öne çıkması ve İsrail’in kurulmuş olmasıyla beraber eski Orta Doğu geride kalmıştı. Her iki yeni güçte kendine göre yeni bir Orta Doğu yapılanması istemekredir.
 • Ve bu doğrultuda haritanın değiştirilmesi için çalışmaktadırlar. 1950’lerden sonra Avrasya Anakarası’nın merkezinde yaşanan olayların arkasında yatan realite budur. ABD bu uğurda çok güç harcadığından kendi içinde bu plana karşı olanlarda hayli fazlalaşmıştır.
 • Fakat ABD dünyadaki süper güç olma hedefini sürdürebilmek için Orta Doğu’ya müdahalede bulunmayı zorunluluk olarak görmüştür. ABD bölgede kalıcı egemenlik için bölge ulkelerini sürekli kontrol altında tutmayı stratejik mecburiyet okarak yerine getirmeye devam etmektedir.
 • ABD NATO’nun konumundan faydalanarak Türkiye’deki askeri üsleri Arap ülkelerine jarşı kullanaram hem Arapları korkutmuş hemde Araplarla Türklerin arasına kapanmayacak mesafeler açmıştır.
 • -ABD tek kutuplu dünya düzeninde başarılı olamayınca var olan üstünlüğünü koruyabilmek için Orta Doğu ve Kafkaslara müdahale etmeyi kendi bekası adına zorunlu görerek bölgeye asker sevketmiştir. ABD buradaki ülkeleri kontrol edebilmek için IMF ve Dünya Bankası gibi…
 • …uluslar arası kuruluşlar aracılığıyla baskı kurmuş bunların etkili olmadığı aşamada NATO’yu devreye sokarak bölgesel üstünlüğünü korumak istemiştir. Bu anlamda Orta Doğu ve Kafkaslar ABD için stratejik öneme sahip olmuştur.
 • Son; Bu aşama halen ve halen Orta Doğu ülkelerini Balkan ülkeleri gibi etnik ve dinsel parcalara bölerek kendilerine bağlı bir federasyon istemektedirler.. “Emperyalizmin Amacı İsrail Başkentli bir Orta Doğu Haritasıdır…”

Kaynak; Twitter, Talha Aytekin@TalhaAytekin7

Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

1000
mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Facebook video indir | Yorumlar Libros Gratis | Pdf Free Books Download |