Ayasoyfa’nın Sofuları

AYASOFYA’NIN SOFULARI!

 • Hûşu içerisinde ayin yapan Himerius ufak bir sarsıntıyla titredi.Elindeki dev mum yere düştü.Alev ayaklarını yaktı,cübbesini tutuşturdu. Yavaşça eğildi ve mum lekelerinin fal anlamlarını kâhince okudu. -AMAN YARABBİ AYASOFYA’YI YAKACAKLAR, YIKACAKLAR, dedi.
 • Hem rahip hem de falcı olan Himerius,mahzenden çıktı,Ayasofya’ya koştu ve halkı gâleyana getirecek bir konuşma yaptı. -Türkler,Deccal’in önderliğinde Bizansa kan kusturacak! İsa’nın ruhu ve hâvarilerin kutsal emanetlerini yerle bir edecekler! Hristiyanlar,uyanın, diye bağırdı!
 • Genelde Hristiyan dünyasının,özelde Bizans Katolik,Ortodoks ve diğer mezheplerin savaştığı bir zamandı.Halka birlik tavsiye eden Hristiyan ruhaniler,birbirilerini şeytana tapmakla ithaf ediyor,bir mezhep diğer mezhebin kilisesini putperest ve kafirlerin mekanı olarak görüyordu.
 • Bizans bir yandan zenginlik öte yandan sefalet içindeydi.Özellikle muhalif dindarlar,baskı,işkence altında kafir ilan ediliyorlardı.Dalkavuk dindarlar peydahlanmış,zenginler ve ulema meyhane ve zevk düşkünü olmuştu.Askerler hantallaşmıştı. Yılan,Bizansı içten yemeye başlamıştı.
 • Osmanlı’nın genç Sultanı II.Mehmed;Pusudaki bir Kurt gibi rakibin tüm zayıf noktalarını gözetliyor ve islam Ordusunu kutsal ve büyük bir Fetih için;her yönden hazırlıyordu.Hrisityan dünyasının birbirini yediği,halklarının düşmanlaşıp,yönetimlerin yozlaştığını çok iyi biliyordu.

 • İmparator Konstantinos ise zayıf enerjisi ve ihtilafa düşen din adamlarına müdahâle ve halka yardımda bulunmayışıyla,sefâhate dalmıştı.Papa’yı karşısına almış,ordusunu yenilememiş,böyle gelmiş böyle gider,diye düşünüyordu.Fakat;Osman’lının yeni Sultanı son derece tehlikeliydi.

 • Kendini sanat,bilim ve askeri alanda çok iyi yetiştirmiş olan II.Mehmed;Bizans’ı yıkıp,İstanbul’u almayı kafasına koymuştu. -Nice Melikler Cihâd’a meyletti de,elde edemedi! Ben ki,Rabbin Kölesi Mehmed;meylim cevvâl,kararım kesindir.İstanbul’u alacağım! Bizans’ı çalkalanıyordu.
 • Konstantinos;Himerius ve ruhanileri topladı! Etekleri tutuşmuştu! Papa’dan,İtalyan ve Latinler’den yardım dilenmek,bunca yıllık düşmanlığın ardından ağırdı! Ama Osmanlı’ya engel olmak için birlik şarttı.Papa’ya acıklı bir mektup yazdı ve mezheplerin yardımlaşmasını talep etti.
 • Patrik II.Genadios ve bazı askerler ise Latinler’den yardım istemeyi ve onlarla birleşme talebini;Şeytan’a biât olarak görüyordu. -İstanbul’un içinde Türk sarığını görmek,Latin serpuşunu görmekten daha iyidir, dediğinde; en büyük desteğini baş Amiral büyük Duka’dan almıştı!
 • Avrupa’nın otoriter güç ve kardinalleri de yardım konusunda pek hevesli değildi.Daha düne kadar birbirlerini zındık,sapkın,kafir ilan edenler;İstanbul ve Roma kiliselerinin birleştirilmesine nasıl râzı olacaktı! Halkın da kafası karışıktı! Ölüm korkusu;hiçbirşeye benzemiyordu!
 • Papa;birleşmeye karşı olsa da;Kardinal İsidore’u büyük bir gemi ve 200 İtalyan askeriyle İstanbul’a gönderdi. Ayasofya Kilisesinde imparator ve tüm devlet erkanının katıldığı bir ayinle;Rum patriği Grigorios’la Ortodoks ve Katolik mezheplerinin birleştirildiğini ilan etttiler.
 • Mezhepleri için onbinlerce can vermiş Bizans halkı;bu birleşmeyi talep eden İmparatorun,saltanatı için küfre girdiğini düşündü.Öte yandan Himerius gibi kâhinlerin;Deccal geliyor,nidâları artarak sürüyordu.Zaman ilerledikçe,casuslar da Türklerin saldıracağını kesinleştirmişti.
 • Kahinler,rahipler,ulemâlar,amiraller,devlet erkânı,soytarılar,dalkavuklar;halka güven vermiyordu. İşgâle yakın;tüm halk çoluk çocuk,hasta,yaşlı Ayasofya’ya toplanmış gözyaşları içerisinde ayinlerle; -Kyrie eleison-(Lord have mercy-Rabbim merhamet et,koru!), diye inliyorlardı.

 • Himerius ve diğer kâhin/rahipler İmparator’un emriyle olsa gerek son konuşmalarında; -Sultan Mehmet’in Bizans’a gireceğini ama Konstantin sütununa(Çemberlitaş) varacakları anda,Gökten melekler ordusunun inerek kılıçlarla Bizans’a yardıma geleceğini müjdeliyorlardı. Yersendi.
 • Göz göre göre gelen büyük yıkım;İmparator ve dalkavuklarının halka din yoluyla söyledikleri yalan ve hâmaset dolu söylemlerle kesinleştiriliyordu. Ayasofya’nın içi kadın ve erkeklerin yüksek sesli nidâlarıyla inliyor,Komutanlar dâhi kaçınılmaz sonu,gerçeği asla göremiyordu.
 • Nihayetinde Sultan II.Mehmed;öncelikle düşmanın ve müttefiklerinin en zayıf anını çok iyi tespit ettiği için;müthis bir askeri disiplin ve yılmayan bir taarruz stratejisiyle İstanbul’a atıyla giriyor ve fakat hiç beklemeden;atından inerek Ayasofya’ya ise yürüyerek giriyordu.

 • Bizans yıkılınca;kadınlar,çocuklar katledildi mi,tecavüz yağmalar ne boyuttaydı,bu konu ile ilgili yüzlerce değişik görüş olsa da;güvenilir tarihçilerin ekseriyeti Fatih Sultan Mehmed’in yağma ve esirleştirmeye izin verse de;katliamları şiddetle cezalandırdığını söylemektedir.
 • Fatih Sultan Mehmed;sanat düşkünü olduğu için,Ayasofya’yı büyük bir hayranlıkla incelemiş ve ulemânın iç kısımlardaki tüm mozaikler,haçlar,sembollerin tamamen yakıp yıkılması yönündeki fetvâlarına kendi yorumunu katarak büyük engellemelerde ve estetik çözümlerde bulunmuştur.

 • Tâdilat,ezan,cuma namazı derken Ayasofya artık cami olmuş;batı dünyası ise benzersiz ve korkunç bir yenilginin acısıyla;adeta Kudüs elden gitmiş gibi yas tutmaktaydı.Dikkat ederseniz;o dönem Batı dünyası akrep kafalı,Osmanlı ise çok daha derli topluydu.Tüm mesele de bu zaten!

 • Şimdi kendine Osmanlı deyip;herhangi bir savaş olmadığı halde;kadın,çocuk,yaşlı,hasta demeden kendi soydaş ve dindaşlarına zulm ve işkence edenler;bu serinin konusu olmasa da;haysiyet adına kısaca değinmiş olayım.Zira;benzersiz bir utanmazlık ve sofu görünen cellatlıklar var!
 • Ayasofya konusunu kin yapan;ve Osmanlı’nın yıkılışıyla da tekrar kilise olmasını çabalayan özel bir Vatikan birimi dâhi kurulmuştur. PEKİ;Erdoğan Ayasofya’yı açarak nasıl bir riske girdi,gizli bir pazarlıkla OYun mu oynuyor! YOKSA;OY toparlama hârekatı,MEHDİLİK mi planlıyor!
 • -Erdoğan’ın çevresindeki sarıklı tâcirlerden bazısı;önceleri ona Mehdi değil de,Mehdi’nin gelişine hazırlık yapan kişi diyerek el altından pohpohluyordu! Şehvet,Lüx araba,villa,düşkünü olan bu sarıklı tâife;Erdoğan’ın tüm zulümlerini meşrulaştıran;1 NUMARALI SUÇ ORTAKLARI’dır!
 • -İŞTE;bu Ayasofya konusundaki cambazlığın arkasında da;sadece OY toplama değil;GİZLİ MEHDİLİK iddiası için;dünya çapında bir etki oluşturma hamlesi de var! ŞAM’a bayrak dikecek olan sahte Mehdi’miz bunu yapamayınca;Ayasofya’da ezan okutma atraksiyonuyla;sahte bir adım atmıştır!
 • Erdoğan;Mehdi mi, Süfyan mı, filan hiç umrumda değil! Neticede bir insan ve her güç tutkunu şâh gibi alkışı,övülmeyi ve beklenen kişi ilan edilmeyi seven ama aynı zamanda;yaşlandıkça tek başına tuvalete dahi gidemeyecek olan bir kul! O da;tüm sarıklı tâcirler de birgün ölecek!
 • Seride kısaca değindiğim gibi Fatih Sultan Mehmet;İstanbul’u ve dolayısıyla Ayasofya’yı mükemmel bir ZAMANLAMA ile almıştı.Zaman;uzayı büker.Sebep ve sonuçları parça eder.ZAMANLAMA HATASI ölümcül sonuçlar doğurur! RTE;sarıklıların gazına gelip;aktif bir zamanlama hatası yaptı!
 • Askeri,Ekonomik,Adli ve Siyasi olarak sanal bir cehennemin yanmayan odunları gibi kızıl alevler saçan,ortadan ikiye bölünmüş ve benzersiz hukuk yıkımlarının yaşandığı Anadolu’nun bu zamanında;Ayasofya’yı açanların;bir de utanmadan kendilerini Fatih’le 1 tutmaları ne acıdır!
 • Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine Vatikan’ın tıpkı 1453’teki gibi zayıf tepkiler vereceğini düşünüyorum. AMA;bu olaya RUS tarafının;gitgide sertleşen hamlelerle yanıt vereceğini öngörüyorum.Rus Hristiyanlığı diridir ve hâlen kehânet ve emanetleri ölesiye sahiplenmektedir.
 • Bizans’ı yeniden kurma hayaliyle;Ayasofya’nın tepesine büyük kızıl haçı tekrar dikeceklerine inancı tam olan Rus kâhinlerin; -İsa’nın evine Deccal oturunca,havarilerin kanını içen Türklere,İstanbul mezar olacak, söylemlerini yazan tarihçi Gustave Schlumberger’i hatırlayalım.
 • Schlumberger;Türkler’in Ayasofya’yı camiye çevirmekle,Hristiyanların ırzına geçtiğini ve Ayasofya’nın içinde kadın ve çocukları kestiğini yazarken; -Rus’lar İstanbul’u alıp,haçı Ayasofya’ya dikmeli! Ben bunu görmeyeceğim ama gelecek nesillere şimdiden müjdeliyorum, demiştir.
 • Sultan Mehmed gibi sanat/bilim tutukunu,zeki,keskin ileri görüşe sahip bir insanın Ayasofya’yı camiye çevirme harekâtıyle;RTE gibi milyon insanın hayatını mahv ederken Besmele(!) ile zulmlerine başlayan bir insanın;Ayasofya’yı açmasını bir tutmak;Cinnet ayininden farksızdır!
 • Hepimize bir zaman biçilmiştir.Belirli bir zamanda doğduk,kesin bir zamanda öleceğiz.Zamanın muktedirlerine de bir zaman biçilmiştir.Zamanlama hatası yapanlar ise;zamanlarının sonlu sonunu,sonsuz bir zamana uğurlanarak öderler.Sadece kişiler değil;UYUŞMUŞ HALKLAR,MİLLETLER DE!
 • Erdoğan ve çevresindeki karnını haramla dolduran tüm iş adamları,sarıklı tâcirler,Ulusalcı çocuk katilleri,bu AYASOFYA SÜRECİNİ de,diğer süreçler gibi iyi yönetecekler.Onların zamanı dolmadı henüz! Hatalar,ihmaller,biriktikçe devleşti ve son dokunuşla kağıttan kule yıkılacak!

 • BU SERİYİ;daha iyi anlamak için; 1-Fatih Sultan Mehmed’in Osmanlısının mı;şimdiki Anadolu’ya benzediğini, YOKSA; 2-Başka bir sarıklı tacir olan kâhin Himerius’un dalkavuklarla dolu Bizansı’nın mı;şimdiki Anadolu’ya benzediğini düşünün. Hârap olmadan;UYANSALAR keşke. Saygılar.

Yazar; Turan Felek

guest
1 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
Anonim
Anonim
1 yıl önce

10 numara yazı

mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Video İndir | Yorumlar Libros Gratis | Free pdf download |
1
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x
()
x