Türk Mukavemet Teşkilatı | TMT

Sürekli TMT hakkında paylaşımlar yapıyorum bugün tek bir paylaşım yerine TMT kuruluşu ve teşkilat yapısına dair çok detay içermeyen kısa bir flood hazırlamak istedim. Flood içerisinde fotoğraflar ve ek bilgiler vererek daha okunur kılmak istiyorum yazım üslubu sürekli değişebilir yazar değilim ekstra olarak eksik bilgiler olabilir fakat dediğim gibi detaya inmek istemedim (zaten detaya inebilecek bir bilgi birikimim de yok) Flood kuruluş aşamasını ve kısaca yapısına değiniyor yerüstüne çıkış dönemini eklemedim ayrı ve uzun bir konu olduğu için.

 • Türk Mukavemet Teşkilatı 1958 yılında Genelkurmay Özel Harp Dairesi desteğiyle Kıbrıs’ta kurulan ve Kıbrıs’ta düşman zulmüne karşı mukavemet gösteren bir direniş örgütüdür. TMT kuruluş yılından önce 1955 yılında kurulan Rum EOKA örgütüne detaya girmeden değinmek istiyorum.
 • Ethniki Organosis Kyprion Agnoniston kısaca EOKA olarak bilinen ve 1955 yılında Yunanistan desteği ile kurulan bu Rum terör örgütü İngilizleri adadan çıkartıp Türkleri yok ederek ENOSİS ülküsünü gerçekleştirmek istiyordu.

 • ENOSİS Yunanca bir kelime olmakla beraber anlamı birleşmedir. Bizler için basit bir kelimeden fazlası değilken Yunanistan ve Kıbrıs’ta yaşayan Rumlar için bir ülküdür. Bu ülkünün temel amacı Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamaktır. EOKA’yı oluşturan kavram ENOSİS’tir.

 • EOKA kurucusu olarak bilinen Albay Grivas zamanında İzmir’i işgal eden Yunan birliğinde görev yapmış ayrı zamanda İkinci Dünya Savaşı’nda komünist partizanlara karşı gerilla harekatı icra etmişti.

 • EOKA örgütü 1951 yılında kuruldu ancak örgütün oturması, silahlanması ve eğitimi derken 3 yıl gibi bir süre geçti. 1954 yılında örgüt hazır olarak emir beklemeye başlamış 1 yıl sonra gelen emirle yer altından çıkarak eylemlerine başlamıştı.

 • Kıbrıs Türkleri EOKA kuruluşuyla birlikte kendi aralarında birleşmişler ve iyi-kötü kendilerini savunmaya gayret etmişlerdir. Çoğu Türk köylerinde örgütlenmeler görülmüş olsa bile örgütlenme ve profesyonellik açısından eksikleri olmuştur.

 • 1957 yılında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nde kripto memuru ve idari ataşe olarak çalışan Mustafa Kemal Tanrısevdi’nin Lefkoşa’daki evinde yapılan bir toplantıda TMT fikri ortaya atıldı

 • 1957 yılında Lefkoşa’da yapılan toplantıda bulunan üç isim TMT’nin kurucuları olarak geçer. Bu üç isim toplantı sonrası vakit kaybetmeden örgütlenme işine girişmiş ve 3 ay gibi kısa bir sürede Türklerin yaşadığı çoğu yerde örgütlenmişlerdir.

 • 15 Kasım 1957 tarihinde rahmetli Denktaş’ın evinde buluşan üç isim TMT’nin ilk bildirisini hazırlamışlardır. Bildiriyi hazırlayan Kemal Tanrısevdidir.

“Sayın Kıbrıs Türk Halkına, Volkan, 9 Eylül Cephesi ve buna benzer teşkilatlar lağvedilmiştir. Bunun yerine, Kıbrıs Türkü’nün bağrından çıkmış, gerek emperyalist sömürge idaresine, gerekse Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak yolunda ENOSİS’i temine çalışan Rum sürülerine karşı Kıbrıs Türklerini savunma görevini üstlenmek üzere yeni bir teşkilat kurulmuştur. Bu bir saldırı değil, bir savunma teşkilatıdır. Bütün Kıbrıs Türklerini bu teşkilata destek olmaya ve bu teşkilat içinde yer almaya çağırıyoruz. Türk Mukavemet Teşkilatı Merkez Komitesi”

 • Kıbrıs Türktür Partisi genel başkanlığı yapan Dr.Fazıl Küçük (kendisi aynı zamanda TMT kurulana kadar olan süreçte en etkili olmuş savunma örgütü olan Volkan Teşkilatı’nın kurucusudur) ile birlikte Rauf Denktaş 1958 yılında Ankara’ya giderek burada…

 • O dönem T.C. Dışişleri Bakanlığı yapan Fatin Rüştü Zorlu ile görüşmüş ve bu görüşmede TMT konusuna değinilince Zorlu destek olacağını ve durumu yetkili mercilere bildireceğinin sözünü verdi. (Fotoğraftaki Zorlu)

 • TMT konusu dönemin cumhurbaşkanı ve başbakanına da iletildi ardından Genelkurmay Başkanlığı’na giden durum sonrası yapılan değerlendirmeler neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın idaresini aldı.
 • TMT’nin kuruluş çalışmaları o dönem ismi Milli Seferberlik Tetkik Kurulu olan Özel Kuvvetler Komutanlığına verilmiş ve dönemin komutanı olan Daniş Karabelen Paşa’nın emriyle Özel Harp Dairesi Lojistik Başkanı olan Binbaşı İsmail Tansu tarafından ön hazırlık yapılmıştır.

 • Bnb. İsmail Tansu tarafından hazırlanan proje Kıbrıs’ı İstirdat Projesi olarak tarihe geçmiştir. İstirdat kelime anlamı geri alma, yeniden ele geçirme, kurtarma gibi anlamlara gelmektedir.
 • Hazırlanan bu proje Amerikan gizli harekât teknik ve yöntemlerine aynı zamanda da İkinci Dünya Savaşı’nda Fransızların Almanlara karşı yaptığı direnişten de esinlenilmiştir. KİP kapsamında belirlenen kadro dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Salih Çoşkun’a iletilmiş ve bazı değişiklikler yapılarak faaliyete geçirilmiştir.

(Ek bilgi) İsmail Tansu ile yapılan mülakatta anılarını anlatıyor:

 • Ek bilgi 2 ; TMT’ye katılan TSK personelinin çoğu Kore Savaşı’na iştirak etmiştir.Ayakta sağdan ikinci Kıbrıs Mukavemet Teşkilatı kurucularından İsmail Tansu. (Tunca-İclal Örses Arşivi)

 • Hazırlanan projenin ilk aşamasında silahlandırılmış ve eğitilmiş 5 bin mücahit oluşturulmasını öngörüyor ve eğitimlerin tamamlanması için 1959 yılının son dönemleri hedef alınmış ve kademeli olarak direnişçi sayısında artış yapılmıştı.
 • Bu arada hazırlanan projede TMT’ye lider olarak atanan isim o dönem yarbay rütbesiyle görev yapan P.Yb.Rıza Vuruşkan ve yavru vatanda oluşturulacak olan yeraltı unsurlarına komutanlık yapacak isimler ise Bnb. Necmettin E. ,Bnb.Şefik K. , Yzb. Mehmet Ö. ve Yzb.Rahmi E. idi.

 • 1958 yılının Haziran ayında Ankara’da bir otelde buluşan Türk subayları ile Dr.Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve Dr.Burhan Nalbantoğlu konuyu detaylıca ele almış ve Nalbantoğlu’nun Ankara’da kalması ve mücahitlerin eğitimini üstlenmesi kararlaştırılmıştır.

 • Aynı zamanda bir ay sonra bu sefer Dışişleri Bakanlığında yapılan toplantılarda ise silah ve malzeme sevkıyatı konusu ele alınmıştır.
 • Bu arada Kıbrıs’a gönderilecek muvazzaf subaylar haricinde yedek subaylarda var ve gönüllülük esasına göre yapılan seçimlerde bu yedek subaylar Özel Harp Dairesi’nde eğitime alındılar.
 • Yedek subaylardan bir kısmı Türkiye’de kalarak eğitim veya ikmal gibi görevler üstlendi bir kısmı da bizzat Kıbrıs’a giderek TMT’de görev yaptı.
 • Gelelim Kıbrıs’a intikal edişe. Kıbrıs’a giden personel sahte pasaport ve sahte görevle gitmiştir. Örneğin TMT’yi Kıbrıs’ta yönetecek olan Yarbay Rıza Vuruşkan, Ali Conan adıyla İş Bankası Müfettişi olarak Kıbrıs’a gitmiştir.
 • Gerçek İş Bankası Müfetişi Ali Vasif ile sahte İş Bankası Müfettişi kimlikli TMT lideri Rıza Vuruşkan.

 • Yine yardımcısı Yüzbaşı Mehmet Özden ise Necdet Bayazıt ismiyle Müfettiş Muavini olarak Kıbrıs’a intikal etmiştir. Bu arada kendilerine birkaç gün boyunca bankacılık eğitimi verilmiştir.
 • Yarbay Rıza Vuruşkan ve Yüzbaşı Mehmet Ö. 31 Temmuz 1958 tarihinde THY Lefkoşa uçağına binerek büyük bir serüvenin başlangıcını yaparlar.
 • Rıza Vuruşkan’ın anılarında adaya ayak bastıktan sonra İş Bankası’na gittiğini hatta teftiş yaptığını belirtir. 3 Ağustos’ta Lefkoşa’da bir liseye açılan ilk yardım merkezi açılış töreninde Rauf Denktaş ile dikkat çekmeden görüşürler.
 • 4 Ağustos günü yani Rıza Yarbay’ın Lefkoşa’da ilk günlerinde EOKA ateşkes duyurusu yapmış. Rıza Yarbay durumu değerlendirmiş ve daha rahat çalışacaklarını düşünerekten ertesi gün TMT bildirisi hazırlatmıştır. Bildiriye göre ikinci bir emre kadar ateşkes emri verilmiştir.
 • Ateşkes ile aslında TMT’nin teşkilatlanma süreci daha rahat olmuştur. Başta Lefkoşa olmak üzere birçok yerde hücreler oluşturulmuştur. TMT faaliyetleri gizlilik kapsamında sürdürülmüş öyle ki…
 • Bir hücredeki mücahitler başka bir hücredeki mücahitlerden bihaber olmuş ve sadece kendi liderlerini tanımışlardır. 1958, 1959 ve 1960 yılları boyunca yeraltında faaliyet göstererek birden fazla sancak ve bu sancaklara bağlı 5 bine yakın Mücahit oluşturulmuştur.
 • Mücahitlerin eğitim konusuna gelirsek eğitimler Türkiye ve Kıbrıs olmak üzere iki farklı yerde yapılmıştır. (Türkiye’de yapılan eğitime hasrette yapılan eğitim denilirmiş.) Türkiye’deki eğitimler 25-30 kişilik gruplar halinde Ankara’da bulunan Zir köyü yakınlarında icra edilmiş.
 • Rauf Denktaş Ankara Eğitim Kampında Tabanca Atışı Taliminde Yanındakiler: General Daniş Karabelen Binbaşı İsmail Tansu.

 • 1959 yılında da Antalya’da başka bir tesis kurulmuş ve ayrıca orada da eğitimler yapılmıştır. Eğitim konuları silah ve istihbarat üzerine olmuş ve kadın-erkek karışık yapılmıştır.(Türkiye’ye eğitime gelen mücahitler turist maskesiyle gelmiştir)
 • Orgeneral Cevdet Sunay Genelkurmay 2. Başkanı TMT’nin Ankara Eğitim Kampında Mücahitlerle. Yanındakiler: Binbaşı İsmail Tansu ve Yüzbaşı Nurettin Ökdem.

 • Silah sevkiyatına gelirsek öncelikle üç Erenköylü genç arkadaş kendi girişimleri ile silah sevkiyatı yapmıştır.Vehbi Mahmutoğlu, Asaf Elmas ve Cevdet Remzi adındaki bu üç genç Denktaş’ın yanına tam iki kere gitmiş ve silah istemişlerdir.

 • Üçüncü ziyaretlerinde kendilerinin gideceğini söyleyip ayrılmışlar.Vehbi Mahmutoğlu’nun abisi polis olduğu için kendisine 70-80 sterlin vermiş.Vehbi Mahmutoğlu bu parayla Rumlardan bir kayık almış ve Anamur’a doğru açılmıştır.
 • Birkaç gün sonra Türkiye’de gözaltına alınmışlar.Rauf Denktaş’a durumun bildirmesi üzerine serbest bırakılmışlar ve kendilerine silah verilerek Kıbrıs’a gönderilmişlerdir ve bu sayede silah sevkiyatıda başlamıştır.
 • TMT için silah ve cephane taşıyan bu ekibe Arı Ekibi adı verilmiş ve ekibin içerisindeki sayı 10 kişiye çıkartılmıştır. (Bu kişilere aynı zamanda Bereketçi denilirmiş.)

 • Arı Ekibi’nin gidiş gelişleri sürekli olmaya başlamış ve kayıklar ile bu durum idare edilmiş ancak 19 Kasım 1958 yılında yapılan sevkiyatta havanında kötü şartlarından dolayı yaşanan kazada iki bereketçi (Asaf Elmaz ve Hikmet Rıdvan) şehit olunca Özel Harp Dairesi olaya müdahil olmuş ve General Daniş Karabelen’in durumu Dışişleri Bakanlığı’na iletmesiyle para verilerek tekne alınmıştır.
 • Bu tekne Kıbrıs Türk Kültür Merkezi adına alınmış ve teknenin ismi Orhan Gazi olarak kullanılmıştır (ancak silah sevkiyatında Elmas ismi)

 • Arı Ekibi’nin Yerine Ulaştırdığı Silahlar (16. 08. 1958 – 23.03.1959)

 • Teşkilat yapısına geldiğimizde ise teşkilatın en küçük birimini hücre oluşturuyor ve bir hücre 5 kişiden oluşuyor. Mücahide kurt, hücreye çadır ve hücre liderine de çadır beyi deniliyordu fakat daha sonra isimler teşkilatı deşifre edebilir düşüncesi ile değiştirilerek Mücahit için arı , hücre için oğul ,hücre liderine ise oğul beyi ismi kullanıldı.
 • 6-8 hücrenin birleşimine ise kovan denildi. Bu değişikliğe göre merkez, merkeze bağlı petekler, peteklere bağlı oğullar vardı. Her oğul bir hücre ve bir hücrede beş arı bulunuyordu.
 • Burada bahsi geçen petekler alarm döneminde aktif olan birimlerdi. İlçeler bazında yapılan teşkilatlanmada kovanlar birleşerek sancağı oluşturuyordu. Sancak liderine sancaktar yardımcısına ise serdar deniliyordu.
 • Tüm sancaklar ise bayraktara bağlı oluyordu. Bayraktar TMT lideri oluyordu ve teşkilat içinde BOZKURT kod adını kullanıyorlardı.

 • Soldan sağa Binbaşı İsmail Tansu, General Dâniş Karabelen, Rauf Denktaş, Yüzbaşı Cemal Biber. (Zir Vadisi, Mücahit eğitim kampı)

 • TMT birlik sembolleri ile TMT andı.

 • Türk Mukavemet Teşkilatı’nda bölük komutanlığı yapan mücahit ve odası.

 • Eğitimlerden bir kare.

 • Meşhur Thompson ile poz veren mücahit.

 • TMT hakkında güzel bir fotoğraf zincirini bırakıyorum:

 • Finali bu fotoğraf ile yapıyorum.

Yazar; Yüzbaşı Price

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Video İndir | Yorumlar Libros Gratis | Free pdf download |
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x
()
x