Türk Mitolojisinde Kurt ve Ay!

Kurt ve Ay.

  • Ay’ın sahip olduğu kutsallık, simgeler ve mitler aracılığıyla hayat bulur. Ünlü dinler tarihi uzmanı Mircea Eliade’ya göre kıyamet, tufan savaş vb. mitolojilerde insanlar yok olur fakat bu felaketten kurtulan Ay ile bağlantılı mitsel bir Ata’dan ya da bir Ay yaratığından o millet yeniden doğar ve bu hayvan o kavmin atası olur.

  • Bu şu anlama gelir. İnsanlığın doğumu, büyümesi, gerilemesi ve yok oluşu Ay evrelerine benzetilmektedir.
  • Türklerin kolektif bilinçaltında şekillenen Ay Hayvanlarından biri Kurt’tur. (Diğeri Boğa’dır) Kurt kutsal Tanrısal bir yaratıktır.
  • Proto-Türk olarak kabul edilen Wu-sun’ların ve Göktürkler’in kurttan türeme efsanesinde dişi kurt rol oynar.
  • Tamamen yok edilen bir millet bu hayvan sayesinde yeniden doğar.
  • Cengiz Han’ın atalarından Alan-Kowa çadırında yatarken, Ay pencereden girmiş kendisini hamile bırakmış ve giderken de kurt kılığında çıkıp gitmiştir. Ay burada dölleyici bir özellik gösterir.

Bu Konu, Nefilim @mailotuscicegi Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Güncelleme: 3 Ekim 2018 — 07:06

Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar