Türk Kültüründe Bozkurtun Yeri ve Önemi!

Türk Kültürü’nde “Bozkurt” Bozkurt hiç bir siyasi iradenin tekelinde olamaz milli bir simgedir.

 • Yani siyasi bir önerme,anlatım değildir.Türklerin tarih sahnesinde var oluşundan beri bayraklarda, paralarında kullandığı milli semboldür.
 • Bozkurt’un Türk destanlarındaki, yani Türk Milleti’nin inanışlarındaki rolü üç şekildedir; – Ata  – Rehber  – Kurtarıcı, olarak bozkurt
 • Bozkurt’tan türemiş olmak inancı Türklere uzun zaman boyunca büyük bir gurur, emniyet ve geleceğe güvenle bakma duygusu vermiştir.
 • Bazı Türk destanlarında ana, bazı Türk destanlarında baba olarak görülen bozkurt çok defa Türk neslinin yok olacağı zaman ortaya çıkmakta +
 • ve Türklerin neslinin devam etmesini sağlamaktadır. Böylece Türklerin soyunu kutsallaştırmaktadır.
 • Türklerin millet hayatında büyük tesiri olacak hareketlere girişecekleri zamanlarda bozkurt onlara yol göstermekte, rehberlik yapmaktadır.
 • Ergenekon Destanı’nda ve Kut Dağı Efsanesinde bozkurt milli bir kılavuz rolünü oynamaktadır.Türk’ün zor duruma düştüğü zaman ‘Bozkurt’un +
 • ortaya çıkarak onu kurtarması, evladı üzerine eğilen bir ananın veya babanın şefkat duygusunu hatırlatack derecede derin bir mana da taşır
 • Sanki bozkurt mana aleminden Türk Milleti’nin akıp giden hayatını devamlı takip edip başınn sıkıştığı zaman ortaya çıkarak yol göstermekte
 • Türk tarihinde pek çok kahraman, bozkurt simgesi ile temsil edilmiştir. aşına sözcüğünün hem bozkurt anlamına gelmesi+
 • hem de Hun ve Göktürk hükümdar sülalesinin adı olması rastlantı değildir.

 • — Oğuz destanı. – Bozkurt destanı. – Ergenekon destanı. – Göç destanı. Bu dört destandaki ortak ve temel motif, Bozkurt’tur
 • Bu destanlarda, bozkurt’un şu nitelikleri ortaya çıkar: – Soyun devamını sağlama – Türklere kılavuzluk – Türkleri felaketlerden kurtarmak.
 • Eski Çin kaynaklarındaTürk soyundn olan kavimler “kurt’tan türeyenler” olarak tanımlanırken,Türk soyundan olmayanlara kurttan türemeyen denmiş
 • Bozkurt simgeli bayrak ve armalara bazı örnekler verelim
 • 1) Avar bayrağı.

 • 2)Hakas Türkleri

 • 3)Karaçay Türkleri arması

 • Polonya Tatarları bayrağı

 • Kazakistan Bozkurt anıtı

 • Japonya Shikou adasindako bozkurt heykelleri

 • 1925 yilinda Milli Eğitim bakanlığı Arması

 • Maraş 1936 Atatürk’ün yaptırdığı heykel

 • Atatürk’ün bastırdıgı pullar

Bu Konu, AyDa ϜϓſϞ  🇹🇷 @TurkcuKhatun Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, son paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar
mutlakaoku.com © 2016 | Tanıtım Yazıları | Pdf Kitap İndir | Facebook video indir | Yorumlar İnstagram video indir |