Şeytan Ayrıntıda Gizlidir!

Türk Kültüründe Bozkurtun Yeri ve Önemi!

Türk Kültürü’nde “Bozkurt” Bozkurt hiç bir siyasi iradenin tekelinde olamaz milli bir simgedir.

 • Yani siyasi bir önerme,anlatım değildir.Türklerin tarih sahnesinde var oluşundan beri bayraklarda, paralarında kullandığı milli semboldür.
 • Bozkurt’un Türk destanlarındaki, yani Türk Milleti’nin inanışlarındaki rolü üç şekildedir; – Ata  – Rehber  – Kurtarıcı, olarak bozkurt
 • Bozkurt’tan türemiş olmak inancı Türklere uzun zaman boyunca büyük bir gurur, emniyet ve geleceğe güvenle bakma duygusu vermiştir.
 • Bazı Türk destanlarında ana, bazı Türk destanlarında baba olarak görülen bozkurt çok defa Türk neslinin yok olacağı zaman ortaya çıkmakta +
 • ve Türklerin neslinin devam etmesini sağlamaktadır. Böylece Türklerin soyunu kutsallaştırmaktadır.
 • Türklerin millet hayatında büyük tesiri olacak hareketlere girişecekleri zamanlarda bozkurt onlara yol göstermekte, rehberlik yapmaktadır.
 • Ergenekon Destanı’nda ve Kut Dağı Efsanesinde bozkurt milli bir kılavuz rolünü oynamaktadır.Türk’ün zor duruma düştüğü zaman ‘Bozkurt’un +
 • ortaya çıkarak onu kurtarması, evladı üzerine eğilen bir ananın veya babanın şefkat duygusunu hatırlatack derecede derin bir mana da taşır
 • Sanki bozkurt mana aleminden Türk Milleti’nin akıp giden hayatını devamlı takip edip başınn sıkıştığı zaman ortaya çıkarak yol göstermekte
 • Türk tarihinde pek çok kahraman, bozkurt simgesi ile temsil edilmiştir. aşına sözcüğünün hem bozkurt anlamına gelmesi+
 • hem de Hun ve Göktürk hükümdar sülalesinin adı olması rastlantı değildir.

 • — Oğuz destanı. – Bozkurt destanı. – Ergenekon destanı. – Göç destanı. Bu dört destandaki ortak ve temel motif, Bozkurt’tur
 • Bu destanlarda, bozkurt’un şu nitelikleri ortaya çıkar: – Soyun devamını sağlama – Türklere kılavuzluk – Türkleri felaketlerden kurtarmak.
 • Eski Çin kaynaklarındaTürk soyundn olan kavimler “kurt’tan türeyenler” olarak tanımlanırken,Türk soyundan olmayanlara kurttan türemeyen denmiş
 • Bozkurt simgeli bayrak ve armalara bazı örnekler verelim
 • 1) Avar bayrağı.

 • 2)Hakas Türkleri

 • 3)Karaçay Türkleri arması

 • Polonya Tatarları bayrağı

 • Kazakistan Bozkurt anıtı

 • Japonya Shikou adasindako bozkurt heykelleri

 • 1925 yilinda Milli Eğitim bakanlığı Arması

 • Maraş 1936 Atatürk’ün yaptırdığı heykel

 • Atatürk’ün bastırdıgı pullar

Bu Konu, AyDa ϜϓſϞ  🇹🇷 @TurkcuKhatun Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, son paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Amacımız Twitter gündemindeki konuları, Twitter kullanmayan, Türkiye’nin ve Dünya’nın gündeminden bihaber yaşayan vatandaşlara ulaştırmak!

Sizler için daha çok içerik derleyecek editörler edinmek ve sitemizin altyapısını yenilemek amacıyla desteklerinizi bekliyoruz!

Bu doğrultuda, Çorbada benim de tuzum bulunsun, diyen Arkadaşlara ulaşabilmek adına bu patreon   hesabını oluşturduk!

Umarız gönüllü olarak devam ettirdiğimiz bu çalışmalarda bize destek olursunuz…

https://www.patreon.com/mutlakaoku

Bir Yorum Bırak! ('Küfür Yok Beyler, Küfür Yok!')

Mutlaka Oku! #Bilgiseli & #Flood © 2017 | Gizlilik Politikası | Tanıtım Yazıları | Pdf Kitap İndir | Yorum |