Semboller menfi fiillerden zarar gördüğü gibi aşırı ilgiden de yıpranır!

Şimdi kimsenin hoşuna gitmeyecek bir flood yapacağım. Biraz uzun olabilir ama meramımı ancak anlatabilirim.

 • Semboller rasyonel değildir. Örneğin bayrağın yere düşürülmemesinin rasyonel bir izahı yoktur.
 • Nihayetinde bir bez parçasıdır ve yerde, hatta ayak altında olması maddi anlamda herhangi bir zarar doğurmaz.
 • Yahut Kur’an-ı Kerim’in belden aşağıda tutulmasının somut bir zararı yoktur ancak bir kutsiyeti sembolize etmesi onu ihtimama değer kılar
 • Kurucu babalar da bir nevi semboldür. Bayrak gibi, vatan gibi o da devletin ve milletin ayırt edici kutsal değerleri arasındadır.
 • İnsanları bir arada tutmak işlevi görür ve tıpkı diğer semboller gibi rasyonel sebeplerle olmasa da umum menfaati gereği dokunulmazdır.
 • Tıpkı diğer semboller gibi kurucu babalar da ihtimama layıktır. Övülür, yüceltirilir, ona hakaret devlete ve millete hakaret sayılır.
 • Kurucu olması sebebiyle Devlet ve milletin vasıfları onda tecessüm eder. Onu tahkir etmek bayrağın yakılmasıyla eşit manevi sonuç doğurur
 • Dolayısıyla kurucu baba yalnızca bir insan değildir. Eleştiri gibi rasyonel bir davranış bile pervasızca yapıldığında hoş karşılanmaz.
 • Çünkü sembole dokunmak yığınları rahatsız eder. Hele ki eleştiri sövgüye vardığında millet bunu haklı olarak kendi şahsına yapılmış sayar
 • Ancak semboller menfi fiillerden zarar gördüğü gibi aşırı ilgiden de yıpranır. Halkın Abdülhamit isminden veya mehterden sıkılması gibi.
 • Milliyetçiliğin sürekli ölülerden bahsetmek veya kahramanlık edebiyatından ileriye gidememek gibi diğer beslenme kanalı ve açmazı da bu.
 • Bozkurt figürünün beni birkaç yıl evvelki kadar heyecanlandırmamasını kendi adıma örnek gösterebilirim.
 • İşte bunun diğer yansıması da kurucu baba sevgisi. İnsanları birleştirmesi gereken bir değer, lalettayin değil gerektiği yerde anılmalı.
 • Benzetme sevmem ama; bir ilaca vücudun bağışıklık kazanmasını önlemek için hafif baş ağrılarında ağrı kesici kullanmamak gibi düşünün.
 • Kurucu babanın yüce hatırası; olağan zamanlarda, bayrak gibi yükseklerde bırakılmalı, elden ele dolaştırılmamalı.
 • Her meselede yerli yersiz sürekli olarak kullanılmamalı ki; kirli ağızlardan kurtarılmaya muhtaç olmasın, vakarını korusun.
 • Yolda gördüğü bayrağı öpüp alnına koyan çocuğu hatırlıyorsunuz değil mi. Baktığı her yerde, her sokakta bayrak olsaydı sizce öper miydi?
 • Kurucu baba canlı ve iradi davranan bir değer olmasıyla özeldir. Bu da onu hatadan münezzeh olmaması sebebiyle saldırıya daha açık kılar
 • Zaten resmi tarih de bunun için vardır. Kurucu baba ile ilgili pratikte bir faydası olmayan bilgileri ihmal edip sembol değerini korur.
 • Muhtemel hata ve yanlışları veya manipülasyon sebebiyle saldırıya açık kurucu baba; kanunla yahut resmi tarihle korunur. Çünkü kutsaldır

Bu bütün semboller için geçerli. Ama milliyetçiliğin beslenme damarlarından birinin kapanmasını istediğim için kısır bir arzu tabi bu.

Dinleyenlere teşekkür ederim. Bu kadar.

Bu Konu, KamBüre @kamburebey  Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar