Osmanlı hanedanı Gerçekten Kayı boyundan mı?

Osmanlı hanedanının kayı boyundan olup olmaması ile ilgili bilgisel.

 • Oğuznâme’de Türkler’in dip-atası Oğuz Han olarak geçer. Sözde Oğuz Han’ın 6 oğlu olmuş. Bunlar Gün, Ay, Yıldız, Gök, Dağ ve Deniz.
 • Oğuz Hanın en büyük oğlu Gün’dür. Gün’ün oğlu da Kayı Han. Oğuz destanına göre; Hanlık Oğuz Han’dan sonra Gün Han’ın hakkıdır ve ondan sonra da bütün Türk boyları üzerinde egemenlik Gün Han’ın oğlu Kayı’ya aittir.
 • Osmanlı hanedanı da işte bu Kayı Han’dan geliyor. Bu şecereyi, 2. Murad zamanında 1440’lara doğru Yazıcızade ortaya atmıştır.
 • Yazıcızade diyor ki, Osman zamanında boylar toplandı ve Oğuzhan’ın vasiyeti gereğince Kayı Han soyundan gelen Osman’ı han ilan ettiler.
 • Osmanlı hanedanı Kayı Han neslindendir. Bu hikâye, 1440’larda ileri sürülmüştür. Yazıcızade neden bunu yazdı, açıklanması kolay.

Bu iddia neden dile getirildi?

 • Timur, Osmanlıyı yendikten sonra Yıldırım Bayezid oğulları üzerinde egemenliğini kabul ettirmiştir.
 • Timur’un oğlu Şahruh, 2.Murat zamanında kendisine bir cübbe gönderip bunu giymesini, kendi egemenliğini tanımasını istemiştir.
 • Çünkü Timur ve oğulları kendilerini Oğuzhan neslinden sayarlar ve büyük hanlığın kendilerine ait olduğunu iddia ederler.

 • İşte bu iddia karşısında 2. Murad kendi bağımsızlığını göstermek ister.2. Murad Oğuzname destanını kullanır.
 • Oğuzname destanını kullanan 2. Murad, Osman Bey’in Oğuz Hanın soyundan geldiği iddiasını benimsemiştir.
 • 2. Murad’ın Kayı boyu iddiası, Timuroğulları’nın Oğuzhan’dan geldikleri iddiasına karşı siyasi bir iddiadır.
 • Osmanlı Kayı boyu damgasını Fatih zamanında kullanmaya başlamıştır. Ayrıca şehzadelere Oğuz ve Korkut adları verilmeye başlanmıştır.
 • Osmanlının Kayı boyundan olduğu boş bir iddiadır. Osmanlıyı yüceltmek için ortaya atılan bir iddiadır.
 • Osman bey kendi adına hutbe okutmak ister. Ancak hutbe okutması için Selçukludan izin alması gerektiği söylenir.
 • Bunun üzerine Osman bey kendisinin Gök Alp (han) soyundan olduğunu ve kimseden izin almayacağını söyler.
 • Osman beyin kendi beyanına göre baktığımızda Gök Alp (han) soyunda KAYI diye bi boy yok.

Gök Han’ın oğulları şunlardır

A. Bayat

B. Peçenek

C. Çavuldır

D. Çepni

Osmanlı yüksek olasılıkla Çepni’dir.

400 çadır efsanesi.

 • Osmanlının nasıl kurulduğunu anlamak için Altın Ordu devletine bakmak gerekir.
 • Altınordu içerisinde güç dengeleri vardır güç dengelerini sağlayan ve en güçlü komutan Nogay’dır. Altınordu Hanlarını yöneten Nogay’dır.
 • 1264’de ölen Berke’nin hükümdarlığının son yıllarında, Nogay Bizans’a karşı Bulgar işbirliğini sağlamak için Trakya’da faaliyetteydi.
 • Nogay kendi gücünü pekiştirmeye ve bu gücü hızla güneye ve kuzeye doğru yaymaya çalışıyor ve örgütleniyordu.
 • Nogay (1287’de) Batu’nun ölümü üzerine Kıpçak hanlığındaki soyu arasında birlik ve düzeni sağlaması için özel bir hüküm aldığını iddia etti.
 • Nogay Boğazlar ve çevresinde, Asya ve Avrupa kıyılarında, Altın Ordu yanlısı küçük Beylikleri İlhanlı’ya karşı kurdurmuştu.
 • Nogay’ın savaşlar ve başarıları uzun yıllar sürdü bütün rakiplerini yendi ancak 1299’da bu taht kavgalarının kurbanı oldu.
 • Nogay ve Tokhtu arasında Altın Ordu’da üstünlük kavgasının 1299’da Tokhtu lehine sonuçlanması Osmanlı devletinin kuruluşunu sağladı.
 • Altınordu komutanı Nogay Ulusuna bağlı 10.000 Çadır insan Saru Saltık tarafından Bizans çevresine yerleştirilmiştir.
 • “Babaî-abdal dervişlerin Balkanlar’da faaliyet merkezi olacaktır.1299’da Nogay ölünce, Türkmenler koruyucularını kaybettler.”
 • Nogay, Müslüman’dı ve Sarı Saltuk’un etkisi altında idi.10.000 çadırlık bu Türkmen grubu, Gagavuz adını almışlardır.

 • Osmanlı devletinin kuruluşunun mimarlarından Sarı Saltuk’un Türkmenleri Nogay’ın savaşçılarıydı.

Osmanlı devletinin kurulması için gerekli alt yapıyı sağlayan Nogay’dır Kuran güç ise Sarı Saltuk Edebalı gibi onlarca derviştir.

Ayrıca Karesi Beyliğini kuranlar da Nogaylardır.

Türk Tarih Profesörü Halil inalcık.

Araştırmacı – Yazar Oktan keleş.

Bu Konu, KIZIL KAM @Kizil_Kam Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Facebook video indir | Yorumlar Libros Gratis | Pdf Free Books Download |
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x
()
x