Lale Devri ve Günümüz Türkiyesi

Bu hafta sonunun ikinci finans tarihi floodu huzurlarınızda. LALE DEVRİYLE GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.

 • 1718 tarihli Pasarofça Anlaşmasıyla, Venedik ve onun ittifakı Avusturya ile barış anlaşması imzalayan Osmanlı Devleti, uzun sürecek bir barış ve bolluk dönemine girdi.
 • 18.yy Osmanlı kroniklerinde Lale Devri tanımı geçmese de, O dönemde lalenin sembol haline gelmiş olmasından dolayı, Yahya Kemal tarafından bu isimle adlandırılacaktı. Osmanlı tarihinin bir zevk, eğlence, barış, yenileşme ve sivil reform döneminin başlangıcı olarak anlaşılmıştır.
 • Lale Devri’nin başlangıcıyla, Avrupa devletleriyle sıkı ilişkiler kurulmuştu. Fransa’ya gönderilen Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin yazdığı kitabın etkisiyle, Fransız sanat ve mimarisi Osmanlı Devleti’nde de görülmeye başlandı. Barok ve rokoko tarzı süsleme ile tanışıldı.
 • Günümüz Türkiye’sinde ise sanat ve mimari alanında durum çok vahim görünmekte. Güzel sanatlarda nitelik ve kalitenin azalmasıyla, önemli bir eserin ortaya konulduğunu görmeyen neredeyse koca bir nesil bulunmakta.
 • Lale Devri’nde, Avrupalı devletlerle sıkı bir ticari dostluk kurulmuş, Fransa ile günlük karşılıklı gidip-gelen gemi sayısı 500’ü bulmuştu. Avrupalı devletlere gönderilen diplomatlar, sadece elçilik için değil, Avrupa ordularını incelemekle de görevlendirilmişti.
 • Görülen yenilikler rapor edilse de, yeniçerilerden korkulmasından dolayı orduda uygulanamamıştı. Günümüz Türkiye’sinde ise ticari faaliyetler beklenenin altında kalmaktadır.
 • Türkiye, ucuz iş gücü ve Çin’e bakılan güvensizlik nedeniyle ticarette büyük atılım yakalama şansı olmasına rağmen bu fırsatı henüz değerlendiremedi. Günümüz Türk Ordusu ise kendine has teknikleriyle, dünyanın sayılı orduları arasında.
 • Ayrıca general ve amirallerden korkulması gibi bir durum gözükmemekte. Ordu için üretilen, yeni teknolojili silah ve aletler her geçen gün orduya katılmakta ve güç katmakta.
 • Lale Devri’nde birtakım yenilikler gerçekleştirildi. 1727 yılında ilk matbaa kurularak, sistemli bir telif hareketine başlandı. Ayrıca tulumbacı ocağı da kuruldu. İstanbul’da yeni su yolları ve bentler kurulmuş, su sıkıntısı çözülmeye çalışılmıştı.
 • Tıp alanında yeni kitaplar yazılmış, doktorlar denetime alınmış, yetersiz görülenler görevinden alınmıştı. İstanbul’da yeni yollar ve iskeleler inşa edilmiş, esnaf sıkıca denetlenmişti. Tıp ve diğer yenilikler için, günümüz Türkiye’sinde aynı başarıdan bahsedemesek de Melen vb. bazı suların İstanbul’a ulaştırılması için yapılan yollar ile günümüzde kullanılan normal yolların yapılması konusunda Türkiye için başarılı denilebilir. (Tabi burada verilen rantlardan ve geçiş garantilerinden bahsetmezsek…)
 • Lale Devri’nin en çok bilinen hususlarından birisi de zevk ve eğlence hayatıydı. Bu konuda asla masraftan kaçınılmaz, sürekli olarak güzel bir ortam hazırlanılmasına dikkat edilirdi. Tabi bir de lale yetiştiriciliği…
 • Bu zevk ve safa döneminde birçok yerde yeni köşkler yapılmış, ahlak, yaşayış ve adetlerde değişimler başlamış, lüks tüketim artmıştır. Dönemde aşırı harcamalar ve kadınların süslenmesi büyük boyutlara ulaştığından ferman dahi çıkarılmıştı.
 • Son iki paragraf günümüz Türkiye’siyle maalesef büyük benzerlik gösteriyor. Yapılan harcamalar büyük miktarlara ulaşmasına rağmen değil azaltılması, gittikçe artmaya devam etmekte. Ayrıca yapılan yeni köşk ve sarayların haddi hududu yok. Tüm bu gösteriş ve şatafata karşılık, halk yapılan zamlar ve alınan vergilerden ötürü kıt kanaat geçiniyor.
 • Dönemler arası benzerliği olmayan bir nokta daha söyleyeyim. Lale Devri bir isyanla bitmişti. Biz ise lale devrine isyan edenlerin değil, lale devrinin çocukları olmayı seçtik.

Yazar; ebubekirakyıldız

guest
1 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
Anonim
Anonim
4 ay önce

Bu soruya cevav vermek için Türkiye deki iç dış ticari ilişkilere hakim olup ona göre cevap verebilirim ezbere konuşmam ama çin türkiyeye ne hayrı oldu da şimdi olacak ülkelere ilişkilerine verdim değer bana verecekleri faturaya balıdır

mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Video İndir | Yorumlar Libros Gratis | Free pdf download |
1
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x
()
x