İKSV ; İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı

Flood'un Yayınlandığı Tarih:22 Aralık 2019 @ 07:54

ELİTLER KULÜBÜNÜN “SIRITAN” YÜZÜ… Sevgili dostlar bugün sizlere Türkiye’nin burjuva ailelerinin bir araya gelerek kurduğu, çok önemli, kuruluşların kurumsal olarak kurucu ve üyesi olduğu gerçek manada “sonradan görme”olmayıp burjuva kültürünü kuşaklardan beri taşıyıp, sanatsal entelektüel birikime sahip isimler tarafından faaliyetlerini sürdürmesi sağlanan ve bu faaliyetleri Türkiye’deki en önemli kültürel,entelektüel faaliyetler arasında yer alan bir vakıftan bahsedeceğiz. Bu kıymetli vakfımız İstanbul Kültür Sanat Vakfı… Kısaca bilinen adı ile İKSV…

 • Ve adeta yıldızlar geçidini andıran bu vakfın kurucularının “nasıl bir elitler kulübü” olduğunu daha da net ortaya koymak için bu vakfı kuran ve yönetenlerin aile bağlarından,iş kariyerlerinden detaylıca söz edeceğiz…
 • Sonrasında ise bu kadar burjuva kültürüne sahip insanın arasında “sırıtan” bir kişiyi ele alacağız hem de farklı bir bakış açısı ile…İsterseniz peşrev kısmını çok da uzatmadan yazımıza giriş yapalım…
 • İstanbul Kültür Vakfı 1974 yılında dönemin önemli burjuva aileleri,sanat meraklıları tarafından kurulmaktadır… Vakfın kuruluşunda yer alan isimler gerçekten birbirinden değerli isimler ve kuruluşlardır…
 • Ancak kurucular kurulunun özellikle otomotiv,ilaç ve finans sektöründen geliyor oluşu ve bunu kurucular kurulunda bulunan kurum ve kişilerin kendi aralarında da ciddi bir ticaret ağı oluşu da dikkat çekmektedir. Şimdi sizlerle İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kurucularına yakından bakacağız…
 • Vakfın baş kurucusu Eczacıbaşı Holding… Zaten Vakfın kurucu ismi de Nejat Eczacıbaşı… Eczacıbaşı Ailesi-,Selanik kökenli İzmirli bir aile…
 • Büyük dedeleri Süleyman Ferit Bey, İzmir’de Yemişçiler Çarşısı içerisinde bir Rum’dan satın aldığı eczane ile İzmir’deki ilk Türk eczaneyi kuran ailedir. Zaten Ferit Bey aynı zamanda dönemin devlet hastanesi baş eczacısı olduğu için aile “Eczacıbaşı” soyadını alır…
 • Oğul Nejat Eczacıbaşı 1965 yılında gerçekleştirilen Villa D’Este, İtalya ‘da gerçekleştirilen BİLDERBERG toplantısına katılan ve o tarihe kadar Muharrem Nuri Bilgi dışında bu toplantıya katılan tek Türk.
 • Nejat Eczacıbaşı,eski Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Bekir Vehbi Ergene’nin kızı Beyhan Hanım ile evlenmişti. Beyhan Hanım’ın anne tarafından dedesi ise ise eski CHP Milletvekili olan Rahmi Köken’di…
 • Nejat Eczacıbaşı’nın kardeşi Kemal Eczacıbaşı ise Osman Refik Evliyazade’nin torunu Ata-Esin Evliyazade’nin eniştesidir. Evliyazadeler en önemli Sabetayist Ailelerin başında gelmektedir.
 • Zaten ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı da Sebatayistlerin okulu olarak bilinen Fevziye Merktepleri’nin vakfı olan Fevziye Mektepleri Vakfı’nın üyesidir.
 • Eczacıbaşı Ailesi daha sonra oğulları Bülent Eczacıbaşı’nı, eski çalışma bakanlarından (evlenirken bakanlık görevi devam etmektedir) Turan Esener’in kızı Oya Hanım ile evlendirmiştir.
 • Bülent Eczacıbaşı’nın kayınpederi olan eski Çalışma Bakanı Turan Esener ise eski Dışişleri Bakanlarından Suat Hayri Ürgüplü’nün kardeşi Münip Hayri Ürgüplü’nün damadıdır.
 • Münip Hayri Ürgüplü ve Suat Hayri Ürgüplü’nün babası ise Osmanlı Devleti’nin Adliye Nazırlarından Necmettin Molla Karataş’tır.Necmettin Molla Karataş ise TBMM’de Kastamonu Milletvekilliği yapmasının yanı sıra aynı zamanda ünlü halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin’in dedesidir
 • Eczacıbaşı Ailesi ülkenin ilaç/eczacılık sektöründeki en önemli isimlerinden bir tanesi…Bunu da ayrıca yazın bir kenara…Floodun sonunda döneceğiz zira.
 • Şimdi geçelim bir başka kurucuya… Bu kurucu bir “şirket” Hali ile o şirketin sahibi olan aileyi yazacağız…
 • Tarih yaprakları 1900’lerin başını gösterdiğinde,Selanik’ten İstanbul’a göç eden Osman Tevfik Efendi ileride Türkiye’nin çok yakından tanıdığı isimleri bünyesinden çıkartacak olan bir ailenin de temellerini atmaktadır.
 • Osman Tevfik Efendi “sıradan” bir isim değil bu arada. Selanik Askeri Rüşdiyesi’nden Atatürk’ün öğretmenidir…
 • Osman Tevfik Efendi’nin erkek çocuklarından Ahmet Emin Yalman Cumhuriyet döneminin özellikle 1935-1960 arası en entkili gazetecisi ve Vatan Gazetesi’nin sahibidir.
 • Ve Atatürk ile gerçekleştirdiği röportajlar kadar CHP döneminde CHP’yi, DP iktidarı döneminde ise DP’yi eleştirerek hapis yatması ile meşhurdur.
 • Ancak Ahmet Emin Yalman’ın tek özelliği başarılı ve etkili gazeteciliği değildir. Mehmet Emin Yalman aynı zamanda 1926 yılında Goodyear lastiklerinin Türkiye distribütörlüğünü alarak, otomobil lastiği alanında bir yabancı firmanın temsilciliğini alan ilk kişi olmuştur.
 • 1927 yılında ise kardeşi Mehmet Emin Yalman ve Halil Tanır ile birlikte Bulgarca “BABA” manasına gelen TATKO şirketini kuracaktır…
 • -İşte günümüzün en önemli holdinglerinden TATKO HOLDİNG böyle kurulur… TATKO kısa süre içinde Chrysler otomobilleri ve İngiliz Hawk uçaklarının da Türkiye distribütörlüğünü alacak ve giderek büyüyecektir.
 • Günümüzde ise TATKO HOLDİNG denilince akla gelen isim İSE işte bu holdingin kurucusu olup aynı zamanda ünlü bir gazeteci de olan Ahmet Yalman’ın yeğeni Galatasaray’ın efsane başkanlarından Alp Yalman’dır.
 • Alp Yalman’ın anne tarafından dedesi ise TBMM’de aralıksız 6 dönem,28 yıl vekillik yapmış olan Mahmut Nedim Zabcı’dır. Mahmut Nedim Zabcı ise ilk evliliğini Sokollu Mehmed Paşa’nın torunlarından Hatice Hanım ile yapmıştır.
 • Mahmut Nedim Zabcı’nın kızı Hafize Balater ise Alp Yalman’ın babası olan Mustafa Vacit Yalman ile evlenecektir…
 • Alp Yalman’ın dedesi olan Mahmut Nedim Zabcı ilk eşi Hatice Hanım’ı Zürih’te görevli iken kaybedince ikinci evliliğini de kızını gelin verdiği Yalman Ailesi’nden yapar…
 • Alp Yalman’ın halası olan Sabiha Hanım ile evlenen Mahmut Nedim Zabcı böylece Alp Yalman’ın hem dedesi hem eniştesi olur…
 • Mahmut Nedim Zabcı’nın ikinci eşi olan Alp Yalman’ın halası Sabiha Hanım ile evliliğinden Bilge isimli bir kızı olur.
 • Bilge Hanım daha sonra önce Ölçer Ailesi’ne gelin gidecek ve ilk evliliğini Cüneyt Ölçer ile yapacaktır.Cüneyt Ölçer ise Dünyaca ünlü piyanistimiz İdil Biret’in dayısıdır.
 • Bilge Hanım ikinci evliliğini ise yıllarca Galatasaray’da futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan daha sonra ise Türk spor basınının en önemli kalemlerinden birisi olan Doğan Koloğlu ile gerçekleştirir.
 • Doğan Koloğlu’nun babası Libya’daki Sunusi iktidarı döneminden Türkiye’den istenen “Başbakan” olan ,”Arap Kaymakam” lakaplı Sadullah Koloğlu’dur…Sadık Koloğlu “özel izinle 1950-1952 yılları arasında Libya Başbakanlığı yapacaktır…
 • Bilge Koloğlu-Doğan Koloğlu’nun oğulları ise ünlü gazeteci Sina Koloğlu’dur…
 • İşte böylesi bir aileye sahip olarak TATKO’nun başında olan Alp Yalman sıradan birisi ile evlenmez tabii.Alp Yalman’ın eşi Varlık Hanım, ünlü armatör bir zamanlar Savarona yatının da sahibi olan Kahraman Sadıkoğlu’nun kardeşidir.
 • Sadıkoğlu ailesi ise Şadan ve İhsan Kalkavan ile kuzendir….
 • Öte yandan Alp Yalman’ın bir diğer amcası Rıfat Yalman’ın da yine ünlü gazetecilerden Rıfat Yalman olduğunu ekleyelim…
 • İşte efendim bu “burjuva kodları” genetiğine işlenmiş olarak Dünya’ya gelen Alp Yalman’ın TATKO’su İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın kurucuları arasında…

Gelelim bir başka kurucuya…Ve tabii yine “Yıldız” bir isime…

 • Bernar Nahum… Bernar Nahum Türk iş Dünyası’nın gelmiş geçmiş en önemli şahsiyetlerinden bir tanesi…
 • Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında BURLA KARDEŞLER’in o dönemki beyni olarak çalıştığında Burla BİRADERLER devlet tarafından desteklenen Vehbi Koç’un her alanda önüne çıkarak, uluslar arası bağlantılarını ve kağıt sektöründe tekel olmaları ,Cumhuriyet ve Hürriyet Gazetelerini finanse etmeleri ile basın üzerinde kurdukları güçle ciddi bir “sıkıntı” yaratmaktaydılar.
 • Ancak Vehbi Koç dahiyane bir hamle ile Burla Biraderler’in elinden önce “beyinleriş” ve tüm uluslar arası ilişkilerini sağlayan Bernar Nahum’u transfer etti, daha sonra ise Arçelik üretimine başlarken bu aile ile ortak oldu.Koç yıllar içerisinde Arçelik’te kontrolü tamamen ele aldı Bernar Nahum ise KOÇ’un General Motors ve Ford ile ilişkilerini kuran, Koç’u yıllarca otomotiv tekeli yapan KOÇ Grubu’nun otomotivden sorumlu tek ismi oldu.
 • Ama İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kurucularından birisi ise BURLA BİRADERLER’in efsanevi firması Burla Makine Ticareti ve Yatırım AŞ olacaktı…Yani rekabet bu vakıfta yoktu…
 • Burla Ailesi’nin Osmanlı Devleti’ne 1492’de İspanya’dan sığınan Seferad Yahudilerinin en önemli ailelerinden birisi olup en önemli özelliği ailenin bugün dahi basına konuşmama kuralına sıkı sıkıya uyuyor olmasıdır.Bu nedenle bu aileyi medyada görmek hemen hemen imkansızdır.

Şimdi geçiyoruz bir başka İKSV kurucusuna…

 • Tarih yaprakları 1943’ü gösterirken Dünya’ya gelen Ali Koçman’ın babası Türkiye’nin en önemli sanayicilerinden Sıtkı Davut Koçman’dı.Sıtkı Davut Koçman Banvit,BMC VE Krom madenlerinin ilk kurucusuydu.
 • BMC detayını not edin daha sonra geleceğiz buraya…
 • Sıtkı Davut Koçman’ın babası Atatürk’ün sınıf arkadaşı Jandarma generali Kuruşcuoğlu Ali Kemâl Bey; annesi de saray doktorlarından Albay İsmail Hakkı Bey’in kızı Behice Hanım.
 • Sıtkı Davut KOÇMAN, 22 Mayıs 1937 tarihinde Atatürk’ün en yakınındaki isimlerden Tümgeneral Nazif Kayacık’ın kızı Fatma Mefharet Hanım ile evleniyor.
 • 1973’te İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth tarafından Liyakat Nişanı alan Sıtkı Davut Koçman, 2000 yılında “Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.
 • 15 Ekim 2005’te Zürih’te öldüğünde büyük sanayi imparatorluğunu çoktan oğlu Ali Koçman’a bırakmıştı Sıtkı Davut Koçman…
 • Ali Koçman da en az babası kadar büyük bir sanayici olacak yıllarca TÜSİAD başkanlığını yapacaktı… Ve aynı Ali Koçman İKSV’nin kurucuları arasındadır…
 • Koçman Ailesi de Sebataycıdır ve aile mezarlıkları, tıpkı Alp Yalman’ın annesi Hafize Balater Yalman’ın olduğu gibi İstanbul Sebatayist Ailelerinin Bülbülderesi mezarlığı sonrasında en çok tercih ettikleri mezarlık olan Feriköy mezarlığındadır.
 • Bir kurucu isme daha geçelim isterseniz… Fettah AYTAÇ… Bu ismi şu anda kamuoyu bilmese de özellikle 60’ların sonundan 80’lerin ortalarına kadar Türk sanayiciliğine damga vurmuş bir isimden bahsediyoruz.
 • Cumhuriyetin en geç mühendislerinden biri olarak Cumhuriyetin ilk yıllarında köprü,otoyol,demiryolları inşa eden Aytaç daha sonra ünlü Massey Ferguson traktörlerinin distribütörlüğünü aldı…
 • Ama en önemli özelliği 1954 yılında yönetimine girip daha sonra başına geçtiği Darüşşafaka’nın eğitim alanında yaptığı muazzam atılımın mimarı oldu… Darüşşafaka O’nun döneminde eğitimde bir marka oldu…
 • Bu Darüşşafaka kısmını da not edin yazının sonunda döneceğiz…
 • Diğer bir kurucu isim Mehmet Ragıp Devres…
 • Mehmet Ragıp Devres eski senatör ve büyükelçilerden Muhittin Mehmet Açıkalın’ın damadı…
 • Muhittin Mehmet Açıkalın ise Lozan Anlaşması’nın “yazmanlığını” yapmış,Hatay’ın anavatana katılmasında en önemli rollerden birisini üstlenmiş,
 • Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği yapmış 1961 sonrasında Cumhuriyet Senatosu’na Cumhurbaşkanı kontenjanından seçilmiş çok önemli bir isim.
 • İşte Muhittin Mehmet Açıkalın’ın kızı Gülten Ayşe Açıkalın ile evlenmesi de aslında belki de Mehmet Ragıp’ın en önemli özelliğinin oluşmasına yol açacaktır…
 • Zira eşi Gülten Ayşe Devres,Atatürk ile evlilik yaşamış olan Latife Hanım’ın öz be öz yeğenidir.
 • Dolayısı ile Mehmet Ragıp Devres ünlü Uşakizade Ailesi ile akrabadır.
 • Aynı Mehmet Ragıp Devres’in kızı Rukiye Devres,Evren Ünver ile evlendi. Evren Ünver ise, geçtiğimiz günlerde çok detaylıca yazdığımız şu Türk şirketlerini “satın alması” ile meşhur Hollanda ortaklı TURKVEN isimli şirketin 3 kurucusundan bir tanesi olup,
 • aynı zamanda meşhur MESA HOLDİNG’te Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü olup ayrıca sahip olduğu YM Gayrimenkul şirketi GAMA HOLDİNG’in önce tamamına talip olup sonrasında %10’unu satın almıştır.
 • Rukiye Devres Ünver ise Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın kız kardeşinin torunu…
 • Bir başka İKSV kurucusu ise İzzet Pensoy’dur ki Pensoy Ailesi de Cumhuriyet’in ilk yıllarının efsanevi sanayici ailelerinden bir tanesi olup, tekstil sektöründe yıllarca KOL HOLDİNG’in “Amiral Gemisi olan”BOZKURT MENSUCAT”ı Koç Ailesi ile birlikte kurarak yıllarca KOÇ AİLESİ İle ortaklık yapmıştır.
 • Şirketi baba Bedri Pensoy,oğulları Yaşar,İzzet ve Remzi Pensoy ile birlikte kurmuştu. İzzet Pensoy İKSV kurulduğunda halen KOÇ ile ortaktı…Bu ortaklık 1980’lerin ilk yarısına kadar devam etmiştir.
 • KOÇ’larla ortak olmadan önce tek başlarına tekstil işine girmek isteyen Pensoy Ailesi kredi için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan kredi talebinde bulunmuşlardı.
 • Lakin banka bu büyüklükte kredi veremeyeceğini belirtmişti. KOÇ ile bundan sonra temasa geçilerek ortak fabrika kurulmuşp ve Bozkurt Mensucat efsanesi doğmuştu.
 • Şimdi tabii “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan istenen kredi” detayını da boşa yazmıyoruz.Zira İKSV’nin bir diğer kurucusu da Türkiye Sınai Kalkınma Bankası…
 • Vakfın bir diğer kurucu üyesi ise kamuoyu pek tanımasa da Garanti Bankası’nın kurucularından olan Afif Tektaş’tır. Tektaş 1946-77 yılları arasında Garanti Bankası’nın İdare Meclisi Üyesi’dir. Yani vakıf 1974’te kurulduğunda Tektaş bu önemli göreve devam etmektedir.
 • İKSV’nin bir diğer kurucusu ise Perfektüp Sanayi AŞ diğer adı ile BELL HOLDİNG… Bell Holding’in iştigal alanı ilaç, krem pomad kremlerinin tüplerini üretmek zaten Türkiye’de Bu alanın ilki ve hala en büyüğü…
 • Firmanın sektörünü özellikle belirtiyoruz siz not alın bunu da hatırlatacağız… Şirketin sahibi İtalyan Manzini Ailesi. Ailenin son kuşak temsilcisi Livio Manzini ise İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanlığını yapan bir isim…
 • Manzini Ailesi’nin sanayiciliği ise Cumhuriyetten de öteye 100 yılı aşkın bir süreye dayanıyor… Ama asıl çıkış 1920’lerde Couteaux Ailesi ile yapılan ortaklık ile oluyor…
 • Yani bu aile de Türkiye’deki en köklü sanayici ailelerden birisi…
 • Vakfın diğer iki kurumsal kurucusu ise Türkiye Turing ve Otomobil Kuruluşu ve Osmanlı Bankası A.Ş
 • Peki vakfın bugünkü yönetiminde kimler var? İKSV^’nin başkanlığını Prof.Dr. Münir Ekonomi yapmakta… Münir Ekonomi, Türkiye’nin en önemli iş huku profesörlerinden bir tanesi…
 • Prof.Ekonomi,Sabancı Holding ve Telekom’un hukuk danışmanı,Eczacıbaşı Holding’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış bir isim…Ayrıca antika konusunda uzman bir isim…
 • Merak etmeyin “Çok dağınık gibi” görünen bu puzzle parçalarını beklemediğiniz bir yerden toparlayacağız… :)) Şimdi devam edelim..
 • Başkan Yardımcısı Mehmet Şuhubi Türkiye’nin en eski, sanayicilerinden bir tanesi…1970’li yıllarda İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi,TÜSİAD’ın eski Yönetim ve Disiplin Kurulu üyei,hali hazırda TÜSİAD Onur Üyesi,
 • 1980-85 arası halen ülkede liyakat ana esasken ve danışmanlığın haybeye dağıtılmadığı yıllarda DPT ve Hazine Müsteşarlığı’na “Danışmanlık” yapacak kadar yüksek birikim ve donanıma sahip ayrıca…

Yönetim kurulu ise adeta “Yıldızlar geçidi”

 • Eczacıbaşı Holding’in sahibi Bülent Eczacıbaşı… Medya dünyasının efsanelerinden Nuri Çolakoğlu… Türk otomotiv sektörünün en önemli firmalarından BORUSAN’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık. Bülent Eczacıbaşı’nın eşi Oya Eczacıbaşı.
 • Anadolu Grubu’nun sahibi, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Tuncay Özilhan… Garanti Bankası eski Genel Müdürü Ali Fuat Erbil…  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Başrejisörü, Uluslararası İstanbul Opera Festivali Sanat Yönetmeni Prof.Yekta Kara…
 • Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün kızı ve ekonomi bakanlığı döneminde Kemal Derviş’in asistanı olan Oya Ünlü Kızıl… Eczacıbaşı Yapı Grubu Genel Koordinatörü Tayfun İndirkaş.
 • İşte efendim kurucularını ve yöneticilerini özellikle aile bağları ve profesyonel kariyerlerini yazarak anlattığımız İKSV’nin kurucu ve yöneticilerinin nasıl isimler olduğunu, neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt sanayici ailelere mensup olduğunu,
 • sonradan sermaye sahibi olan “Yeşil Sermaye” gibi değil bu ülkedeki “Elit Burjuva” kültürüne sahip ailelerin mensupları olduğu gayet net ortada…
 • Yapının kuruluşundan itibaren bir “Seçkinler Kulübü” olarak kurulduğu gerek üye,gerek yönetim gerekse kurucularından açıkça anlaşılmakta
 • Ama işte gelin görün ki bu kadar yıldızlar geçidi içerisinde, bu “elitler kulübünün” içinde “sırıtan” eğreti duran bir ismi var.. Şimdi geliyoruz dananın kuyruğuna…Hazır olun…
 • Evet efendim İKSV’nin Yönetim Kurulu üyelerinden birisi muhteşem ticaret dehamız (!) Ethem Sancak…
 • Şimdi bakın efendim Ethem Sancak’ın sanat ile alakası hele hele müzecilik ile falan alakası, bu alanlardaki entelektüel bilgisi ancak bir ortaokul döneminde girdiği resim dersleri ile sınırlıdır (O da şüpheli tabii)
 • Ama aynı Ethem Sancak İKSV’nin Başkanı Prof. Münir Ekonomi ve Egemen Bağış ile birlikte İstanbul Modern Sanatlar Müzesi’nin de yönetim kurulu üyesi!
 • İstanbul Modern Sanatlar Müzesi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını ise İKSV’nin de yönetim kurulu üyesi olan Bülent Eczacıbaşı’nın eşi Oya Eczacıbaşı yapmakta…
 • Sancak parayı sonradan bulan, 80 öncesinin hızlı sosyalisti, Perinçek’in kankası bir beyefendi…

Doğu Perinçek ve Aydınlık Hareketi (‘Dön Baba Dönelim’) 

 • Bildiğimiz kadarı ile bu İKSV’nin kurucu aileleri gibi öyle “Beyaz Türk”,aristokrat bir aileden de gelmiyor.
 • Ama bir özelliği var: Ethem Sancak,SOROS’çu TESEV Vakfı’nın Danışma Kurulu Üyesi…Aynı Danışma Kurulunda Cüneyt Zapsu’dan Ali Sabancı’ya,Hüsnü Özyeğin’den Feyyaz Berker’e,Faruk Süren’den Murat Vargı’ya pek çok önemli isim var.
 • Ve İKSV yöneticileri Nuri Çolakoğlu ile Bülent Eczacıbaşı da bu Danışma Kurulu’nda…Hatta Bülent Eczacıbaşı bir dönem TESEV Yönetim Kurulu Başkanı…
 • İKSV Yöneticilerinden Ahmet Kocabıyık’ın babası olan Asım Kocabıyık da aynı TESEV’in kurucu üyesi.
 • Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Hanım da TESEV’de staj yapmıştı bu detayı da ekleyelim… (2003 yılında)
 • Hatırlarsanız size İKSV’nin kurucularını anlatırken özellikle iş yaptıkları bazı sektörleri “not edin” demiş ve geri döneceğimizi söylemiştik.
 • Mesela Ali Koçman ismini hatırlayın İKSV kurucularından… Ali Koçman’ın babası Sıtkı Davut Koçman hangi ünlü markanın kurucusuydu? BMC… BMC şimdi kimin? Ethem Sancak’ın…
 • Peki vakfın kurucusu Eczacıbaşı Ailesi yıllardır hangi sektörün 1 numarası? İlaç…
 • Ethem Sancak iş yaşamındaki ilk büyük çıkışını hangi şirketle yaptı? ES ECZA ve HEDEF ECZA! Türkiye’de ilaç dağıtım sektörünün %40’ını hangi şirket elinde tutmakta peki ? Hedef Alliance… Kimindir bu Hedef Alliance? Tabii ki Ethem Sancak’ın!
 • Maxicells AŞ ismi size bir şey hatırlatıyor mu? Hatırlatmadıysa biz söyleyelim, bu şirket aslen Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’a ait bir şirket ve şirket kan ürünleri tedariki konusunda faaliyet göstermekte…
 • Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’ın şirketi MAXICELLS A.Ş.,Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay’ın sektörde tekel haline gelmesine yol açacak bir sözleşme yapmıştı…
 • Sözleşmede, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’ın Sancak’ın şirketi için seferber edilmesi ve şirkete kan toplama yetkisi verilmesi dikkat çekmişti…
 • Sonra ne olmuştu? Bu şirket geçtiğimiz aylarda kullanım ömrü dolmuş kan ürünlerini ithal ederek sokarak bir skandala imza atmıştı…Yani aile ilaç sektöründe halen tam gaz ticari deha (!) göstermeye devam ediyor.
 • Peki kan ürünleri tedariki noktasında pazarın en büyük ve önemli şirketi hangisi ? Eczacıbaşı-Baxter ortaklığı…
 • Hani efendim size kurucuları yazarken hani bir isimden bahsetmiştik: Cumhuriyetin ilk yıllarının en önemli müteahhitlerinden ve Darüşşafaka’yı bugün en prestijli eğitim kurumlarından biri haline getiren isim: Fettah AYTAÇ
 • Peki bugün Darüşşafaka’nın Danışma Kurulu’nda hangi ismi görmekteyiz: Bingo! Ticaret dehamız(!) Ethem Sancak’ı…

Şimdi de İKSV’nin “KURUMSAL” üyelerinden bazılarına şöyle bir bakalım isterseniz…

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Ethem Sancak’ın BMC’si bol bol otobüs satıyordu AKP döneminde İBB’ye)
 • İstanbul Ticaret Odası (Ethem Sancak İTO’nun üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi)
 • Türk Hava Yolları ( Ethem Sancak’ın medya grubu Turkmedya yıllarca THY’nin dergisi SKYLİFE’ın reklamlarını sattı ve bu derginin reklam bütçesinin yarısını alarak milyonlarca TL rant elde etti.
 • Ayda elde ettiği gelir 2015 rakamları ile 1.7 milyon TL ) reklam gelirinin yarısı.Yani her ay 850 bin TL.Yine ticari dehasını (!) konuşturmuş Ethem Sancak)
 • Biliyorsunuz muhteşem ticaret dehamız (!) Ethem Sancak’a “teşvik” adı altında da bankalardan milyarlarca dolar “düşük faizli” kredi akıyor…
 • Sadece BMC için alınan proje teşviki1.9 milyar dolar…Bu rakama kredi teşviklerinin yanı sıra personel,sigorta,bedelsiz arsa devri,vergi muafiyetleri de dahil…Full paket yani… :))
 • E bu kredileri kim kullandırıyor bankalar tabii:
  Ve Türkiye’nin en önemli bankaları
  Türk Ekonomi Bankası AŞ
  Türkiye İş Bankası AŞ
  Yapı Kredi Bankası
  Garanti Bankası
  İşte bu bankalarımız da İKSV’nin kurumsal üyeleri…
 • Yine bu bankaların ve THY’nin medya patronluğu döneminde Sancak’ın en büyük reklam verenleri olarak Sancak medyasını finanse ettiklerini de ekleyelim buraya….

Şimdi tabii bunların hepsi tesadüf ama…

 • Bu kadar tesadüfün ardından İKSV’de Ethem Sancak mı “sırıtyor” , yoksa O’nu oraya “sırıtması” için monte eden birileri bıyık altından bize bakıp gülüyor mu orasını değerlendirmek de size kalmış tabii…
 • Bu saate kadar bizi okuyan ve daha sonra okuyacak tüm dostlara bin selam olsun diyor ve klasikleştiği gibi bitiriyoruz floodumuzu “Takdirleriniz beğenilere,beğenileriniz RT’lere yolculuk etsin”…

Yazar; Celal Eren Çelik

Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
Anonim
Anonim
9 ay önce

Görmezdim, önümü görmezdim
Okudum, yıllarca hep okudum
Okumaktan boynumu büktüm, yoruldum
Bilmezdim, adımı bilmezdim
Aradım, her şehirde aradım
Koştum dere tepe, aştım, dolaştım
Kimin uğruna?
Ne uğruna?
Herkes köşesini kapmış, iyi ama
Ben nası’ büyük adam oluca’m?
İyiler bu savaşı kaybetmiş, peki
Ben nası’ büyük adam oluca’m?
Bilmezdim, oyunu bilmezdim
Denedim, her şekilde denedim
Denemekle olmadı, zaten yenildim
Kimin uğruna?
Ne uğruna?
Herkes köşesini kapmış, iyi ama
Ben nası’ büyük adam oluca’m?

mutlakaoku.com |
1
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x