Şeytan Ayrıntıda Gizlidir!

Avrupa’nın Kalbine Saplanan Bıçak; ‘GLADİO’ – 1’inci Bölüm: “Derin Devlet”

Sevgili dostlar pek çok dönemde,pek çok gündem maddesi değişse de özellikle “derin devlet” denildiği zaman hiç değişmeyen bir tartışma konusudur GLADİO…

 • Kuruluşu,üyeleri,yönetim tarzı,hangi ülkelerde nasıl faaliyet gösterdiği her dönem merak konusu olan GLADİO konusunda 3-4 gün sürecek bir yazı dizisinin startını veriyoruz bu geceki floodumuzda…
 • GLADİO’nun “Erken Dönem” sürecini anlatacağımız bu bölümümüzde GLADİO’nun kuruluş aşamasını detayları ile sizler ile paylaşacağız…
 • GLADİO hangi amaç doğrultusunda kuruldu?GLADİO kimin projesiydi?Karmaşık yapılanması hangi aşamaları içeriyordu? İlk karargahı neresiydi? GLADİO’nun kuruluşu sonrasında en”aktif”biçimde faaliyet gösterdiği 2 ülke hangisiydi?GLADİO yapılanması Türkiye’de nasıl ve ne zaman kuruldu?
 • İşte bu gece “Kuruluş” döneminin ayrıntılarını ve konseptini sizler ile paylaşacağımız GLADİO yapılanması ile ilgili bu ve benzeri soruların yanıtlarını cevaplamaya çalışacağız…
 • İşte başlıyoruz, çayınızı, kahvenizi kapıp gelin…
 • 2.Dünya Savaşı sonrasında Dünya yeniden şekillenirken,ABD ve Batı Dünyası için ortaya yepyeni bir tehlike çıkmıştı:”KOMÜNİZM”…
 • İşte tam da bu noktada tarih sahnesine Reinhard Gehlen ismi çıktı…Gehlen,2.Dünya Savaşı esnasında Alman istihbaratının başında olan isimdi ve istihbarat tarihinin en önemli istihbaratçılarından birisi olarak kabul edilmekteydi…
 • 2.Dünya Savaşı’nın son günlerinde Ruslar ve Amerikalılar Berlin’e daha önce varabilmek için adeta zamanla yarışırken,Gehlen kararını çoktan vermişti…
 • Reinhard Gehlen’e göre Hitler’den sonra Komünizm ile mücadele edebilecek tek güç Amerika’ydı ve işte bu sebeple Gehlen Amerikalılara teslim oldu…
 • Gehlen,Amerikalılara SSCB ile ilgili bazı önemli belgeler verdikten sonra üst düzey istihbaratlara ve bazı devlet görevlilerine 129 sayfadan oluşan ve son derece hayati bilgiler içeren bir istihbarat dosyası üzerinden 4 saatlik sunum gerçekleştirdi…
 • ABD “Derin Devletinin” en önemli ismi olan Allen Dulles,savaş sonrasında değişime uğrayarak CIA’ye dönüşen ABD istihbarat teşkilatı OAS’nin bu yapısal dönüşümünün başına Reinhard Gehlen’i getirdi…
 • Gehlen,bir yandan yeni organize edilen CIA’e Hitler Almanya’sının iç ve dış istihbarat örgütleri olan GESTAPO,ABWEHR ile OKW’nin ilişkiler ağını ve deneyimini sunarken +++
 • Bir yandan da savaşın hemen ardından Batı Almanya’nın kuruluşuna kadar geçen sürede Almanya istihbaratını kurarak başında kalmıştır.Gehlen ile ABD burada da bir pazarlık yapmışlardır…
 • Anlaşmaya göre Gehlen’e Almanya’da kendi istihbarat örgütünü kurması ve dünya genelinde aranan “Nazi subaylarından” Gehlen’in verdiği isimlerin Almanya’ya getirilerek “kendi ekibini” kurması imkanı sağlanacaktı.
 • Bunun karşılığında ise Gehlen ABD’nin hemen hiç istihbari ağının olmadığı Orta ve Batı Avrupa’da Gehlen ve Alman istihbaratının ağını kullanacak,operasyon merkezi olarak CIA Münih’i kullanacak operasyonları ise Gehlen koordine ve kontrol edecekti…
 • Yani ABD,hem merkezi haberalma teşkilatı CIA’nın reorganizasyonunu hem de tüm Orta ve Batı Avrupa istihbaratının kontrolünü Gehlen’e vererek bir Alman’a Amerikan istihbaratının can damarlarını emanet ediyordu…
 • Reinhard Gehlen, ABD “derin devleti” ile yaptığı görüşmelerde Amerikanlı yetkilileri Komünizm tehlikesinin yakınlığına ve bu tehlikenin sadece “klasik yöntemler” ile durdurulamayacağına ikna etti…
 • Gehlen SSCB’den gelecek olası bir saldırı ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu durumda tüm Avrupa ve ABD’nin tehlike altında olduğunu söyleyerek bu nedenle müttefik ülkelerin tümünde olası Rus işgaline karşı mücadele edecek”Gizli Ordular” kurulması gerektiği fikrini ortaya attı.

İşte “GLADİO” Gehlen’in bu fikri ile ortaya çıktı…

 • Tarih yaprakları 1948 yılını gösterirken ve henüz daha NATO kurulmamışken”GLADİO”yapılanması kurumsal kimliğine kavuştu.
 • GLADİO,1948 yılında müttefik ülkeler tarafından kurulan Batı Birliği’nin Gizli Komitesi (Clandastine Commitee of Union Western-CCUW) bünyesinde faaliyete başladı…
 • 1949 yılında ise CCWU yeni kurulan NATO ile ortak hareket etmeye başladı.1951 yılında ise tamamen NATO içerisine entegre edildi ve “Gizli Planlama Komitesi”(Clandastine Planning Commitee) adlı bir daireye dönüştürüldü.
 • Bu birim,Fransa’da “Avrupa Müttefikler Yüksek Merkezi”(Supreme Headguartes Allied Poşete Europe-SHAPE) tarafından kumanda edilen bir organizasyondu…
 • Ayrıca Clandastine Planning Committee’ye paralel olarak “Müttefik Gizli Komitesi”(Allied Clandastine Commitee-ACC isminde bir birim daha kuruldu…
 • 1957 yılında kurulan ACC,NATO’nun Müttefikler Yüksek Avrupa Komutanı’na bağlıydı. (Supreme Allied Commander in Europe-SACEUR)…
 • SHAPE karargahı Belçika’nın Mons şehrindeydi ve SACEUR da bu karargahta görev yapmaktaydı.
 • SACEUR,ABD’de ise direkt olarak Pentagon’a bağlı çalışmaktaydı. Bu nedenle bu birimde yönetim kadrolarında kısa sürede Amerikalılar ciddi bir ağırlık sağladılar…
 • ACC’nin görevi GLADİO şebekelerinin yönetmeliklerini hazırlamak ve gizli faaliyetler yürütme kapasitesini arttırma çalışmaları yapmaktı.
 • Bu amaçla Amerika ve İngiltere’de üsler kuruldu.Bu süreçte ACC Almanya,Belçika,Hollanda,Yunansitan,Fransa,İspanya,İtalya,Lüksemburg,Portekiz,Norveç ve Türkiye’de GLADİO şebekelerinin kurulması sürecinde etkin rol oynadı…
 • Stratejik planlama ise ABD ve İngiltere’de yapıldı. Bu 2 ülkede yapılan stratejik planlamanın konsepti “Komünizm karşıtlığı” temeline oturtulmuştu…
 • Tüm NATO ülkeleri GLADİO projesine katılım sağladı.En başta gelen katılımcılar ise ülkelerin orduları ile askeri istihbarat servisleri oldu…
 • GLADİO projesinin ortaya konulan ve NATO bünyesindeki orijinal gizli adı ise “The Allied Coordination Committee” şeklindedir…
 • 2.Dünya Savaşı esnasında düşman toprakları içerisinde gizli operasyonlar yaparak direnişçileri örgütleyen İngiliz askeri model GLADİO yapılanmasının ana esin kaynağı ve modeli oldu…

Her ülkede yapılandırılan “şebekelerin” kendi isimleri vardı:

İtalya : GLADİO

Yunanistan : B-8 veya Red Sheepskin (Kızıl Koyun Postu)

Belçika : SDRA-8

Hollanda : NATO Command

Batı Almanya : Gehlen Harekatı, Stay Behind veya Sword

Avusturya : Schwert

Fransa : Rüzgar Gülü

İspanya : GAL

İngiltere : Secret British Network

Danimarka : Absalon

Türkiye : Kontrgerilla

 • Bu arada GLADİO yapılanmasının teknoloji tedarikçisi ise ünlü AEG ve TELEFUNKEN firmaları oldu.
 • Bu firmalar GLADİO’ya 1980’lerde 2000’li yıllarda piyasaya çıkacak teknoloji ile donatılmış vericiler sağladılar.Bu müthiş bir elektronik istihbarat olanağını da mümkün kıldı…
 • Örgütlenme ve “ağın” gelişmesi noktasında özellikle ilk yıllarda CIA ve İngiliz SIS ve MI6 istihbarat servislerinin gerek eğitim,gerek lojistik,gerek maddi gerekse silah olarak büyük katkıları oldu…
 • GLADİO özünde askeri bir proje olsa da başarılı olması için sivil ayağının da oluşturulması gerekiyordu.
 • Bu bağlamda özellikle eski Nazi subayları,Nazi sempatizanları, faşistler, sağ/muhafazakar siyaset çevrelerinden isimler,medya dünyasından isimler hatta iktidar çatışması içindeki solcu siyasetçiler GLADİO’ya kazandırıldı…
 • GLADİO projesinin en önemli unsurlarından bir tanesi de paramiliter unsurlardı… Son derece titizlikle seçilen bu unsurlar,son derece ciddi bir askeri eğitimden geçiriliyorlardı. Özellikle de bombalama,sabotaj ve suikast konusunda uzmanlaşıyorlardı…
 • GLADİO’nun ilk kuruluş yıllarında üst düzey yöneticiler ağırlıklı olarak 2.Dünya Savaşı’nda Naziler’e karşı savaşmış üst düzey elit askerlerden oluştu…
 • Örneğin 2.Dünya Savaşı’nda Fransa Alman işgali altındayken Vichy yönetimi esnasında Fransa’ya paraşütle atlayarak direnişçileri örgütleyen efsane isim William Colby,1951 yılından itibaren İskandinav GLADİO’sunu eğitti…
 • 1973-76 yılları arası CIA’nın tepesindeki isim olan isim Colby 1978 yılında “Onurlu Adamlar” isimli bir kitap yazdı ve bu kitabında GLADİO’yu ve faaliyetlerini açıkladı. Colby kitaptan kısa süre sonra evinin önündeki göle kano ile açıldı ve boğuldu (!)
 • GLADİO yapılanması belki tüm Avrupa ülkelerinde kuruldu ama operasyon faaliyetleri için 2 ülkeyi “ana odak ülke” olarak seçti.. Bunlar İtalya ve Türkiye’ydi..
 • Pek çok Avrupa ülkesindeki GLADİO yapılanması tabiri yerindeyse “uykuda” duruyorken bu 2 ülkede 60’lı yılların sonundan başlayarak GLADİO giderek daha etkin olmaya,adeta bu devletleri ele geçirecek denli etkili olmaya başladı. Türkiye ve İtalya GLADİO’nun “kader ortağı” oldu.
 • İtalya ve Türkiye’de bu denli faal olunmasının ana sebebi NATO üyesi ülkeler içerisinde SSCB tehdidine en açık ülkeler olarak bu ülkelerin görülmesi,bu ülkelerde yaşanacak olası bir sol iktidar ve Rus yakınlaşmasının NATO’yu içeriden zayıflatacağı öngörüsüydü…
 • Faşizmin doğduğu ülke olan İtalya’da komünistler ve sosyalistler 2.Dünya Savaşı’nda Mussolini yanlısı faşistlere karşı çok şiddetli biçimde mücadele vermişlerdi.Bu nedenle ülkede ciddi bir sol taban vardı.Üstelik komünist parti ile sosyalist parti birleşme kararı almıştı…
 • SSCB’nin hemen yanı başında “tampon ülke” ve “ileri karakol” olarak konumlandırılan Türkiye de zaman zaman Rusya’ya yanaşıyordu.Bununla birlikte Avrupa’da 68 kuşağının etkisi ile yükselen sol dalgadan en çok etkilenen ülkelerden birisi Türkiye olmuştu..
 • Hem İtalya hem Türkiye’de solun iktidara gelmesi NATO’nun içeride zayıflaması ve stratejik önemi olan Doğu Akdeniz’in kontrolünün kaybedilmesi sonucunu doğurabilirdi. İşte bu nedenler ile GLADİO en faal biçimde tüm hünerlerini bu 2 ülkede 60’ların sonundan itibaren gösterdi.
 • Peki GLADİO Türkiye’de nasıl ve ne zaman kuruldu? Aslında işin ilginci Türkiye’de “derinlerin karar alıcıları” daha bırakın GLADİO’yu NATO’yu 2.Dünya Savaşı bitmeden böylesi bir yapının alt yapı çalışmalarını hem da kanun çıkartarak atmıştılar.
 • NATO’ya üye olunmasının ardından ise Türkiye’den de GLADİO operasyonuna dahil olması istenir ve 1952 yılında Seferberlik Tetkik Kurulu kurulur.. Diğer adıyla “Özel Harp Dairesi”.. İşte Türk GLADİO’su “Kontrgerilla”nın temelleri bu kurumda atılır.Kurumda asıl idare ABD’dedir…
 • Ama1952’den 5 yıl önce 1947’de Genelkurmay Başkanı Salih Omurtak’ın ABD ziyaretidir asıl kırılma anı.Zira bu ziyarette ABD ile bir anlaşma imzalanır ve bu anlaşma uyarınca içlerinden Alparslan Türkeş ve Turgut Sunalp’in de bulunduğu ilk ekip ABD’ye kontrgerilla eğitimine gider.
 • Özel Harp Dairesi sivil unsurları kod adı ile kaydetmekte ve bu sivil unsurlar birbirlerini tanımamaktadır…
 • Özel Harp Dairesi’nin ilk başkanı ise Daniş Karabelen olmuştur…
 • NATO üyeliği ile birlikte ülkenin istihbarat teşkilatı olan MAH da çok büyük bir yenilenme içerisine girmiştir…
 • Kurtuluş Savaşı sonrası Alman Walter Nikolai 1926 yılında Türkiye’ye gelerek istihbarat kurumumuzun alt yapısını oluşturdu.6 Ocak 1927’de ise MAH kuruldu…
 • ABD MAH”ın daha operasyonel olmasını istiyordu.MAH’ın başına Tümgeneral Behçet Türkmen atandı ve MAH ile Özel Harp Dairesi birlikte çalışmaya başladı…
 • 1954 yılında ABD’ye 4 subay gönderildi.En üst rütbelisi yüzbaşı Fuat Doğu’ydu.. 4 subay 1 senelik eğitimin ardından ülkeye döndüler.Emirgan’da İstihbarat Okulu adı ile bir okul kuruldu.İstihbarat Merkezi’nde baş öğretmen yine Fuat Doğu’dur…

Gerekli eğitimleri ve lojistik desteği alan Türk GLADİO’su eylemleri için çok fazla beklemeyecektir… 1955 yılı Türk GLADİO’su için artık “Sahne alma” vaktidir…

Evet dostlar, SON AJANS AVRUPA’NIN KALBİNE SAPLANAN “BIÇAK”:GLADİO yazı dizimizin ilk bölümünün sonuna geldik… Sabredip okuyan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve ne diyoruz her floodumuzun sonundaki gibi “Taktirleriniz beğenilere,beğenileriniz RT’lere yolculuk etsin”

(Devam Edecek)

Bu Konu, Celal Eren Çelik @yazparov Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Amacımız Twitter gündemindeki konuları, Twitter kullanmayan, Türkiye’nin ve Dünya’nın gündeminden bihaber yaşayan vatandaşlara ulaştırmak!

Sizler için daha çok içerik derleyecek editörler edinmek ve sitemizin altyapısını yenilemek amacıyla desteklerinizi bekliyoruz!

Bu doğrultuda, Çorbada benim de tuzum bulunsun, diyen Arkadaşlara ulaşabilmek adına bu patreon   hesabını oluşturduk!

Umarız gönüllü olarak devam ettirdiğimiz bu çalışmalarda bize destek olursunuz…

https://www.patreon.com/mutlakaoku

Bir Yorum Bırak! ('Küfür Yok Beyler, Küfür Yok!')

Mutlaka Oku! #Bilgiseli & #Flood © 2017 | Gizlilik Politikası | Tanıtım Yazıları | Pdf Kitap İndir | Yorum |