Şeytan Ayrıntıda Gizlidir!

Avrupa’da ki Türkiye! “Tourkia – Macaristan”

Sanılanın aksine, “Hungary” ismi Hunlardan gelmemektedir. İsmin etimolojik açıklaması Hunlarda değil Onogurda aranmalıdır.

  • Macarlar, Avarlar gibi, Karpat havzasını üs edinen Hunların ardıllarıdır. Fakat Macaristan, Batı dillerindeki ismini Onogurlara borçludur
  • Latincedeki “Hungaria”, İngilizcedeki “Hungary” ve diğer Batı dillerindeki türevleri (Ungarn gibi), “Onogur” kelimesinden türemiştir.
  • Gitgide artan Peçenek baskısı 9. yy’ın sonlarına doğru Macarların (ve Onogurların) batıya göç etmelerine sebep oldu.
  • Macarlar (ve Onogurlar) Orta Avrupa’ya varıp Karpat havzasını yurt edindiler.
  • 11. yy Doğu Roma (Bizans) kaynakları Macarlardan “Tourkoi” (Türkler), Macar ülkesinden ise “Tourkia” (Türkiye) diye bahsetmektedir.
  • Geōbitzas pistós králēs Tourkías – Géza I, faithful kralj of the land of the Turks – Géza I, Türklerin ülkesinin sadık kralı

  • Doğu Roma (Bizans) kaynaklarında Macar ülkesi “Batı Tourkia”, Hazar ülkesi ise “Doğu Tourkia” olarak geçmektedir.
  • Tourkia/Türkiye ismi, Anadolu’nun Oğuz Türkleri ile tanşıp “Türkiye” olmasından evvel Macar ve Hazar ülkeleri için kullanıldı.

Macarca, Türk dilleri ailesine mensup değil. Peki neden Doğu Roma kaynakları Macarlardan “Türk”, Macar ülkesinden “Türkiye” olarak bahsetti?

  • Doğu Roma kaynakları Peçeneklerden ise “İskitler” diye bahsetmektedir. Bu karışıklar muhtemelen Doğu Romalıların kavimleri, dilleri ile değil de geldikleri coğrafya ile tasnif etmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu Konu, Oğuzname‏ @OguzArsiv Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, son paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Amacımız Twitter gündemindeki konuları, Twitter kullanmayan, Türkiye’nin ve Dünya’nın gündeminden bihaber yaşayan vatandaşlara ulaştırmak!

Sizler için daha çok içerik derleyecek editörler edinmek ve sitemizin altyapısını yenilemek amacıyla desteklerinizi bekliyoruz!

Bu doğrultuda, Çorbada benim de tuzum bulunsun, diyen Arkadaşlara ulaşabilmek adına bu patreon   hesabını oluşturduk!

Umarız gönüllü olarak devam ettirdiğimiz bu çalışmalarda bize destek olursunuz…

https://www.patreon.com/mutlakaoku

Bir Yorum Bırak! ('Küfür Yok Beyler, Küfür Yok!')

Mutlaka Oku! #Bilgiseli & #Flood © 2017 | Gizlilik Politikası | Tanıtım Yazıları | Pdf Kitap İndir | Yorum |