Avrupa’da ki Türkiye! “Tourkia – Macaristan”

Sanılanın aksine, “Hungary” ismi Hunlardan gelmemektedir. İsmin etimolojik açıklaması Hunlarda değil Onogurda aranmalıdır.

  • Macarlar, Avarlar gibi, Karpat havzasını üs edinen Hunların ardıllarıdır. Fakat Macaristan, Batı dillerindeki ismini Onogurlara borçludur
  • Latincedeki “Hungaria”, İngilizcedeki “Hungary” ve diğer Batı dillerindeki türevleri (Ungarn gibi), “Onogur” kelimesinden türemiştir.
  • Gitgide artan Peçenek baskısı 9. yy’ın sonlarına doğru Macarların (ve Onogurların) batıya göç etmelerine sebep oldu.
  • Macarlar (ve Onogurlar) Orta Avrupa’ya varıp Karpat havzasını yurt edindiler.
  • 11. yy Doğu Roma (Bizans) kaynakları Macarlardan “Tourkoi” (Türkler), Macar ülkesinden ise “Tourkia” (Türkiye) diye bahsetmektedir.
  • Geōbitzas pistós králēs Tourkías – Géza I, faithful kralj of the land of the Turks – Géza I, Türklerin ülkesinin sadık kralı

  • Doğu Roma (Bizans) kaynaklarında Macar ülkesi “Batı Tourkia”, Hazar ülkesi ise “Doğu Tourkia” olarak geçmektedir.
  • Tourkia/Türkiye ismi, Anadolu’nun Oğuz Türkleri ile tanşıp “Türkiye” olmasından evvel Macar ve Hazar ülkeleri için kullanıldı.

Macarca, Türk dilleri ailesine mensup değil. Peki neden Doğu Roma kaynakları Macarlardan “Türk”, Macar ülkesinden “Türkiye” olarak bahsetti?

  • Doğu Roma kaynakları Peçeneklerden ise “İskitler” diye bahsetmektedir. Bu karışıklar muhtemelen Doğu Romalıların kavimleri, dilleri ile değil de geldikleri coğrafya ile tasnif etmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu Konu, Oğuzname‏ @OguzArsiv Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, son paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar