Antik Dünya’nın “Elit Birlikleri” Özel Kuvvetleri!

Moğollardan Makedonlara, Yunanlardan İranlılara ve Vikinglere kadar Antik Dünya’nın “Elit Birlikleri”

 • Antik Yunanistan’ın en elit birimlerinden biri hiç şüphesiz “Thebai Kutsal Grubu”ydu. İ.Ö 378 yılında Thebaili general Gorgidas

 • tarafından kurulan bu efsanevi birliğin en önemli özelliği birbirine aşık askerlerden müteşekkil olmasıydı. Bu ekibe yalnızca şehrin
 • en iyi savaşçıları dahil ediliyordu. Ekibin geleneğine göre, tecrübeli askerlerle onlara romantik duygular besleyen tecrübesiz askerler

 • birlikte eğitim alıyor ve birlikte savaşıyordu. Bunun sebebi ise birbirine aşık askerlerin savaş alanında daha bir şevkle savaşacak
 • olması ve durum kötüye gittiğinde sevdiğini savaş alanında bırakmamak için ricat hareketini düşünmeyecek olmasıydı. Platon “Şölen”
 • (Symposion) isimli ünlü eserinde bu birliğe ilişkin olarak şu ifadeleri nakşetmiştir: “Hangi asker sevdiğini savaş alanında terkeder ve
 • gene hangi asker tehlike anında sevgilisini hayal kırıklığına uğratır ki?” Birlikte savaşmalarının yanında Thebaili bu birlik diğer
 • askerlerin moralini artırmak için savaş alanlarında ordunun ön safına yerleştirilirdi. İ.Ö. 4. yüzyılın ortalarında Sparta ordularının
 • yenilgiye uğratılmasında aslan payı bu ateşli birliğindir. Bu birlik İ.Ö. 338 yılında Chaeronea Muharebesi’nde Makedon orduları
 • tarafından tamamen imha edilmiştir. Pers İmparatoru Büyük Cyrus tarafından 6. yüzyılda kurulan ve Pers ordularının en elit ve en gözü

 • kara askerleri antik dünyada “Ölümsüzler” olarak bilinirdi. Yalnızca savaş zamanında orduya çağırılan binlerce Pers askerinin aksine

 • Ölümsüzler 10 bin kişiden müteşekkil profesyonel askerlerdi. Boydan boya pullu zırhlarını giyen askerler yay, kısa kılıç ve uçları
 • gümüşten mızraklar kuşanırdı. Gerektiğinde imparator için tereddütsüz hayatlarını vermeye yemin eden askerler elbette er azığından aslan
 • payını alır, altınlarla ve değerli mücevherlerle ödüllendirilirdi. Dahası sefere çıkıldığında arabalarla taşınır ve yanlarına kadınlar

 

 • verilirdi. Korkunç ünlerinin aksine İ.Ö. 480 yılında yapılan Thermopylae Muharebesi’nde Ölümsüzler çok çetin bir orduyla karşı karşıya
 • geldi. Her ne kadar 3 günlük savaşın sonunda galip gelseler de zayiatları çok fazlaydı. Orta Çağ Avrupa’sı insanlarının çoğu Vikinglerin
 • çetin savaşçılar olduğunu bilirdi ancak onların da ötesinde kuzeyin en çılgın askerleri Danimarka’nın en radikal fırkasına mensup

 • Berserkerlerdi. Bir çeşit uyuşturucu ile (halüsinojenik mantar, aşırı alkol tüketimi, aşırı uyarılma, zihinsel problem gibi farklı
 • iddialar var.) bir süreliğine tükenmez bir enerjiye kavuşan bu çılgın askerler eğer oklarla vurulup indirilmedikçe düşmanlarını çıplak
 • elleriyle bile parçalayabilirdi. Konuyla ilgili olarak Laing Samuel Berserkerleri şöyle tanımlar: “Vahşi köpekler ve kurtlar gibi
 • saldırırlar, tıpkı bir yabani domuz ya da ayı gibi düşmanlarının kalkanlarını parçalarlardı.” Bu gruptaki bazı savaşçılar da taarruza
 • geçmeden önce Odin’in ruhuyla dolup taşmak için hayvan postları giyerdi. Büyük İskender Antik dönemin en etkileyici imparatorluğunu

 • kurdu ancak Hetairoi Birliği olmasaydı belki de başarıları bu kadar hızlı ve çarpıcı olmayacaktı. Tamamen Makedonyalı asillerden oluşan
 • bu birlik savaş alanında hemen hemen daima kama düzeninde (ucu düşmana çevrilmiş ters “v” şeklindeki taktik düzen) saldırırdı. Bu şok

 • saldırısı gene daima düşman phalanx düzeninin savunmasız yan ve arka cephesinden gerçekleştirilirdi. İskender Hetairoi Birliği’yle

 • birlikte Pers ordusunu imha etmeyi başarmıştır. 2600 kişiden müteşekkil bu birlik, elde ettiği zaferler karşılığında İskender tarafından
 • en iyi silahlar, zırhlar ve atlarla ödüllendirilirdi. Cengiz Hanı’ın seçilmiş, elit birliklerinin ismi “Kheshig” idi. Kelimenin manası
 • ise “en sevilen” ve “kutsanan”dır. Kheshig birliğine kabul edilen bir asker sadece her kesim tarafından saygı duyulmuyor aynı zamanda
 • askeri anlamda oldukça geniş yetkiler ile donatılıyordu. Örneğin Kheshig mensubu bir asker gerektiğinde Moğol bir kumandanın emrini

 • iptal edebilir, ordu komutasını eline alabilirdi. Han için tehdit gördüğü bir kumandanı ise anında görevden alabilirdi. Büyük saygı
 • duyulan bu elit kılıç erlerinin asıl görevi ise Cengiz Han’ın gölgesi olmak ve onu korumaktı. Bu grup ikiye ayrılır ve gündüz görev
 • alanlara Torguud, gece nöbet bekleyenlere ise Khevtuul denirdi. İlk başlarda sadece etnik Moğol kökenli olanlar arasından seçilen bu
 • askerler Cengiz’in ölümünün ardından Doğu Avrupa’nın ve Asya’nın güvenilir kabilelerinden de seçilmeye başladı. Khesig mensubu askerler
 • Cengiz’in halefi olan Moğol hakanları için de aynı görevi yapmayı sürdürdü.

Anasayfanızı bir parça işgal ettiysem kusuruma bakmayın. Okuyanların gözlerine sağlık. Herkese iyi akşamlar ve iyi hafta sonları dilerim.

Bu Konu, Barbaros Uzunköprü @b_uzunkopru Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, son paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar