Şeytan Ayrıntıda Gizlidir!

Antik Dünya’nın “Elit Birlikleri” Özel Kuvvetleri!Bu Konu, Barbaros Uzunköprü @b_uzunkopru Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, son paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur…

 • Moğollardan Makedonlara, Yunanlardan İranlılara ve Vikinglere kadar Antik Dünya’nın “Elit Birlikleri”
 • Antik Yunanistan’ın en elit birimlerinden biri hiç şüphesiz “Thebai Kutsal Grubu”ydu. İ.Ö 378 yılında Thebaili general Gorgidas

 • tarafından kurulan bu efsanevi birliğin en önemli özelliği birbirine aşık askerlerden müteşekkil olmasıydı. Bu ekibe yalnızca şehrin
 • en iyi savaşçıları dahil ediliyordu. Ekibin geleneğine göre, tecrübeli askerlerle onlara romantik duygular besleyen tecrübesiz askerler

 • birlikte eğitim alıyor ve birlikte savaşıyordu. Bunun sebebi ise birbirine aşık askerlerin savaş alanında daha bir şevkle savaşacak
 • olması ve durum kötüye gittiğinde sevdiğini savaş alanında bırakmamak için ricat hareketini düşünmeyecek olmasıydı. Platon “Şölen”
 • (Symposion) isimli ünlü eserinde bu birliğe ilişkin olarak şu ifadeleri nakşetmiştir: “Hangi asker sevdiğini savaş alanında terkeder ve
 • gene hangi asker tehlike anında sevgilisini hayal kırıklığına uğratır ki?” Birlikte savaşmalarının yanında Thebaili bu birlik diğer
 • askerlerin moralini artırmak için savaş alanlarında ordunun ön safına yerleştirilirdi. İ.Ö. 4. yüzyılın ortalarında Sparta ordularının
 • yenilgiye uğratılmasında aslan payı bu ateşli birliğindir. Bu birlik İ.Ö. 338 yılında Chaeronea Muharebesi’nde Makedon orduları
 • tarafından tamamen imha edilmiştir. Pers İmparatoru Büyük Cyrus tarafından 6. yüzyılda kurulan ve Pers ordularının en elit ve en gözü

 • kara askerleri antik dünyada “Ölümsüzler” olarak bilinirdi. Yalnızca savaş zamanında orduya çağırılan binlerce Pers askerinin aksine

 • Ölümsüzler 10 bin kişiden müteşekkil profesyonel askerlerdi. Boydan boya pullu zırhlarını giyen askerler yay, kısa kılıç ve uçları
 • gümüşten mızraklar kuşanırdı. Gerektiğinde imparator için tereddütsüz hayatlarını vermeye yemin eden askerler elbette er azığından aslan
 • payını alır, altınlarla ve değerli mücevherlerle ödüllendirilirdi. Dahası sefere çıkıldığında arabalarla taşınır ve yanlarına kadınlar

 

 • verilirdi. Korkunç ünlerinin aksine İ.Ö. 480 yılında yapılan Thermopylae Muharebesi’nde Ölümsüzler çok çetin bir orduyla karşı karşıya
 • geldi. Her ne kadar 3 günlük savaşın sonunda galip gelseler de zayiatları çok fazlaydı. Orta Çağ Avrupa’sı insanlarının çoğu Vikinglerin
 • çetin savaşçılar olduğunu bilirdi ancak onların da ötesinde kuzeyin en çılgın askerleri Danimarka’nın en radikal fırkasına mensup

 • Berserkerlerdi. Bir çeşit uyuşturucu ile (halüsinojenik mantar, aşırı alkol tüketimi, aşırı uyarılma, zihinsel problem gibi farklı
 • iddialar var.) bir süreliğine tükenmez bir enerjiye kavuşan bu çılgın askerler eğer oklarla vurulup indirilmedikçe düşmanlarını çıplak
 • elleriyle bile parçalayabilirdi. Konuyla ilgili olarak Laing Samuel Berserkerleri şöyle tanımlar: “Vahşi köpekler ve kurtlar gibi
 • saldırırlar, tıpkı bir yabani domuz ya da ayı gibi düşmanlarının kalkanlarını parçalarlardı.” Bu gruptaki bazı savaşçılar da taarruza
 • geçmeden önce Odin’in ruhuyla dolup taşmak için hayvan postları giyerdi. Büyük İskender Antik dönemin en etkileyici imparatorluğunu

 • kurdu ancak Hetairoi Birliği olmasaydı belki de başarıları bu kadar hızlı ve çarpıcı olmayacaktı. Tamamen Makedonyalı asillerden oluşan
 • bu birlik savaş alanında hemen hemen daima kama düzeninde (ucu düşmana çevrilmiş ters “v” şeklindeki taktik düzen) saldırırdı. Bu şok

 • saldırısı gene daima düşman phalanx düzeninin savunmasız yan ve arka cephesinden gerçekleştirilirdi. İskender Hetairoi Birliği’yle

 • birlikte Pers ordusunu imha etmeyi başarmıştır. 2600 kişiden müteşekkil bu birlik, elde ettiği zaferler karşılığında İskender tarafından
 • en iyi silahlar, zırhlar ve atlarla ödüllendirilirdi. Cengiz Hanı’ın seçilmiş, elit birliklerinin ismi “Kheshig” idi. Kelimenin manası
 • ise “en sevilen” ve “kutsanan”dır. Kheshig birliğine kabul edilen bir asker sadece her kesim tarafından saygı duyulmuyor aynı zamanda
 • askeri anlamda oldukça geniş yetkiler ile donatılıyordu. Örneğin Kheshig mensubu bir asker gerektiğinde Moğol bir kumandanın emrini

 • iptal edebilir, ordu komutasını eline alabilirdi. Han için tehdit gördüğü bir kumandanı ise anında görevden alabilirdi. Büyük saygı
 • duyulan bu elit kılıç erlerinin asıl görevi ise Cengiz Han’ın gölgesi olmak ve onu korumaktı. Bu grup ikiye ayrılır ve gündüz görev
 • alanlara Torguud, gece nöbet bekleyenlere ise Khevtuul denirdi. İlk başlarda sadece etnik Moğol kökenli olanlar arasından seçilen bu
 • askerler Cengiz’in ölümünün ardından Doğu Avrupa’nın ve Asya’nın güvenilir kabilelerinden de seçilmeye başladı. Khesig mensubu askerler
 • Cengiz’in halefi olan Moğol hakanları için de aynı görevi yapmayı sürdürdü.

Anasayfanızı bir parça işgal ettiysem kusuruma bakmayın. Okuyanların gözlerine sağlık. Herkese iyi akşamlar ve iyi hafta sonları dilerim.

 

Updated: 5 Ocak 2018 — 02:40

Konu Hakkındaki Düşünceleriniz?

Mutlaka Oku! #Bilgiseli & #Flood © 2017