Google, sadece bir şirket değil! Bir yönetim biçimi; BigData

Google sadece bir şirket değil. Bir yönetim biçimi. BigData üzerine kurulu ve gelişimi inovasyona dayalı hegemonya sistemi.

 • Google’ın nihai hedefi arama yapmak değil. Google’ın ulaşmak istediği nokta size sonuç vermek, sorunlarınıza çözüm üretmek, tabi paylaşmak zorunda olduğunuz bilgilerinizle, başkalarının paylaşmak zorunda olduğu bilgilerle.;

Google’ın bir düşünce deneyinde olay çok güzel özetleniyor. İnsanların Big Data ile manipülasyonunun nasıl yapılacağı (veya yapıldığı) basit bir şekilde anlatılmış… (İnsanları Dinle Kandırmak; Maya Piramitleri (‘Bilginin kendisi güçtür!’))

 • Google sadece bir şirket değil. Tek dünya devletinin tek yönetim biçimi olmaya aday bir paradigma. Distopya’nın teknolojileştirilmiş ve sevecenleştirilmiş ifade yolu. Distopya yerine Google Çağı, ürkütücü değil, sevecen ve aynı zamanda uyuşturucu.
 • Google Çağı’na 70 sene önce Claude Shannon’un Bilgi Teorisi’ni ortaya atmasıyla adım attık. Bilgi teorisi malesef Adam Smith’in kurguladığı determinist ekonomi anlayışının elinde böylesine distopik bir canavara dönüştürüldü.
 • Çünkü Adam Smith’in ekonomiyi büyük bir makine (Great Machine) gören determinist anlayışına göre ne kadar çok bilgi sahibi isek makineyi o oranda mükemmeliyete ulaştırabilecektik.
 • Determinizm aynı sebeplerin hep aynı sonuçlar doğuracağını iddia eder. Halbuki bir anın gerçekleri bir sonraki anın gerçekleriyle çok büyük farklılıklar içerir.

Bu durum determinist bir bakış açısıydı ve 1900’lü yılların başına kadar bilimin normal bir varsayımı olarak kabul edildi. Determinist bakış açısı mutlak ‘Bilgi’nin ve mutlak ‘Zaman’ın var olduğunu iddia ederken, evren bizden etkilenmeyen bir sahneye benzetilmişti.

 • Einstein, Kurt Gödel, Heisenberg ve Lorenz tarafından yıkılan determinizmin yerine ne ikame etmemiz gerektiği hususunda yeni yeni fikirler üretiyoruz. Günümüz itibariyle dünyevi sistemleri (özellikle ekonomiyi) bir makine olarak tanımlayamayacağımız çok iyi anlaşılıyor.
 • Determinist ekonomistlerin sebep olduğu 2008 krizine refleks olarak 2009 başında ortaya atılan yeni bir çağ paradigması bizlere umutların tükenmediğini gösterdi. Satoshi, Blockchain 1.0 ile yepyeni bir düzen paradigmasını bizlere tanıştırdı. Bu noktaya döneceğiz.
 • Google Çağı, bir distopyayı işaret etmesi dolayısıyla, gücün tek elde toplandığı (merkeziyetçi) baskıcı ve otoriter bir anlayışı temsil etmekte. Fakat bu çağın sahipleri de bilmekteler ki hiçbir baskıcı rejim ilelebet muvaffak olamaz.
 • Tekrarda fayda var; Google sadece bir şirket değil, bir -izm, bir bakış açısı, bir araç, bir teori… Sadece inovasyon üzerinde yükselmesinin sebebi malum. Bilgiyi depolayacak yer kalmayınca hata vermeye başlayacak olan bir sistem.
 • Atomlara bilgi yazmaya o yüzden çok meraklıyız. Çünkü veri ve bilgi üretim hızımız bu veri ve bilgiyi depolayacak teknolojileri üretme hızımızdan çok daha fazla.

 • Özellikle Internet of Things, insan-insan, makine-insan ve makine-makine iletişimini tam olarak sağladığı gün Google Çağı’nın sonu olabilir.
 • Çünkü Internet of Things ürettiği baş döndürücü boyuttaki veri ve bilgilerle bu veri ve bilgileri işlemek zorunda kalan veri merkezlerinin hata vermesine sebep olacak.

Vlatko Vedral, Decoding Reality kitabında, evrenin sonunun bilgi fazlalığından geleceğini iddia ediyor. Ona göre evren kendi kendini hesaplayan bir kuantum bilgisayar ve bir noktada bilgi fazlalığı sonucu kapasite yetmeyecek. Aynen bilgisayarlarımızın çökmesi gibi…

 • En basitinden bu veri merkezlerinin tüketmek zorunda olduğu enerji ve makinelerini soğutmak için gerekli su bulunamayacak.
 • Atomlara henüz nüfuz edemediğimiz günümüzde, hesaplama gücü daha fazla ve daha az enerji ihtiyacında olan çipler üretmeye çalışıyoruz. Bu yolla yeni üretilen verilere yer açma niyetindeyiz.
 • Deep Learning ile Yapay Zeka uygulamalarını hızlandıracak çipler tasarlayarak bu ara dönemi hasarsız bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz.
 • Microsoft ve Intel yeniden programlanabilir çiplerin bu amaç doğrultusunda kullanılabileceğini öngörmekte.
 • Günümüzün veri merkezleri gayet ilkel yerler. Atomlara bilgi yazabilmeyi başardığımız gün ne kadar lüzumsuz oldukları anlaşılacak. İlk çıkan cep telefonlarına benziyorlar, büyük, basit, hantal ve pahalı.
 • 2008 yılında dünyanın market cap’i en büyük ilk dört firması; Exxon, Wal-Mart, CNPC (Çin Petrol Şirketi), ICBC (Çin Sanayi ve Ticaret Bankası) idi. 2018’de ise ilk dört; Apple, Amazon, Google, Microsoft.
 • 10 sene içerisinde bu radikal değişim nasıl olabildi? Çünkü bilgi teorisi üzerinde yükselen bilgi ekonomisi bizlere gösterdi ki ekonomik sistemler fikirlerin değişim hızında değişebilirler.
 • 2028 yılında günümüzün ilk 4 büyük şirketinin başka 4 büyük şirketle yer değiştirdiğine şahit olabiliriz. Bu yeni şirketler Blockchain 3.0’ı ilk kurgulayan ve Blockchain 4.0’ın altyapısını hazırlayan şirketler olacaklardır.
 • Kropotkin (Ölüm 1921), devlet yapılanmalarının insanlar arası diyaloğa ve işbirliğine engel olduğunu ve bu sayede insanları olduklarından daha kötü formlara dönüştürdüğünü ifade eder.
 • Kropotkin’e göre devletler, zenginliğine zenginlik katmak isteyen açgözlü sermaye sahipleri, sermaye sahiplerinden rüşvet dilenen aptal politikacılar, milletin kafasına sopa indiren yargıç ve askerler, millete hikayeler anlatarak onları uyuşturan din adamlarından oluşur.
 • Devlet, bu insanlar arası merkezi bir itişme kakışmadır. Bu sistemde bireylerin hak ve özgürlükleri sınırlıdır. İnsanoğlunu bu itiş kakışta yer alıp zengin olma hayallerine iter ve dolayısıyla insanoğlunu şeytanlaştırma fonksiyonu görür.
 • Kropotkin, Anarşizm’de şiddetin bir enstrüman olmadığını, Anarşizm’in hedefe sermaye sahiplerinin ellerinde bulunan büyük şirketleri, bankaları ve diğer yatırım araçlarını izole etmek suretiyle batırarak ulaşılacağını ifade eder.
 • Devletlerin (diğer anlamda açgözlü sermaye sahiplerinin, rüşvetçi devlet adamlarının, ellerinde sopalarıyla yargıç ve askerlerin, hikaye anlatarak halkı uyuşturan din adamlarının) izole edileceği ve yıkılacağı yeni paradigmaya Blockchain diyoruz.

Devlet anlayışının soluklaşmasının bir diğer sebebi yeni nesil ağ ile blockchain teknolojisinin birleşerek bütün aracı kurumları ortadan kaldıracağı gerçeği… Devlet en büyük aracı kurum olarak tasfiye edilmek durumunda…

 • Blockchain ileriki sürümleriyle Google Çağı’nı sona erdirerek insanların kendi sistemlerini kendilerinin kurup denetleyeceği merkeziyetsiz ve yeni bir çağı ifade ediyor. 2028’in ilk 4 büyük şirketi insanoğluna bu fırsatı sağlayacak yazılımlar üretebilen firmalar olacaktır.
 • Kropotkin, ölümünün 100. yılında (2021), bir asırdan fazla zaman önce ektiği anarşizm tohumlarının ilk sonuçlarına mezarında şahit olabilir.

Kaynak; Twitter, unzaptable@LOmecha

Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar