Türkeli Gazetesi

Flood'un Yayınlandığı Tarih:13 Ocak 2020 @ 01:16

PARTİLERDE ÜLKÜ YOKTUR AŞIRI TAVİZLERDEN ÇEKİNMEZLER” ATSIZ NİHAL ATSIZ HOCAMIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLARKEN “ATATÜRKÇÜLERİN, TÜRKÇÜLERİN KENDİLERİ İSTESE BİLE SİYASİ PARTİLERİNİN OLAMADIĞINI HATTA KENDİ VATANLARINDA ÖKSÜZ OLDUKLARININ” İBRET DOLU ÖRNEĞİNİ ANLATIYORUZ. OKUYUNUZ, OKUTUNUZ.

 • Sevgili Okurlar, 90’lı yıllar bu günlerin hazırlığıydı. Türkeli gazetesi Cumhuriyetimizi yıkmaya, Türkiye’yi yeni bir istiklal savaşı ile karşı karşıya getirmeye çalışan tüm ihanet oluşumlarına karşı yıllarca mücadele verdi. “Türk İslam sentezi saçmalığı” bile bundan nasibini aldı.

 • Türkeli Gazetesinde Türklük Şuuru – Türkçülük- Türk milliyetçiliğin – mücadelesini şuurla veren 80 civarında kıymetli bilim ve fikir adamının yer aldığı onların kendilerine ayrılan köşe için bir hafta gayret içerisinde olduğu mükemmel bir yayın organımızdı.
 • Necdet Sevinç, Mevlüt Uluğtekin Yılmaz. Sırrı Erkuş, Prof.Dr. Ercüment Kuran, Prof.Dr Mustafa Erkal, Prof.Dr A.Haluk Çay, Prof.Dr. A.Bican Ercilasun, Prof.Dr.Reha Oğuz Türkkan, Prof.Dr. Zekeriya Beyaz. Prof.Dr. Sencer imer, Prof.Dr.Emin Çarkçı, Pof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk,
 • Attila İlhan, Niyazi Yılmaz, Prof.Dr.Talat Koçyiğit, Prof.Dr.Oktay Sinanoğlu, Namik Kemal Zeybek, Prof.Dr. Ahat Andican ve yazılarıyla gazetemizde yer alan 80 bilim ve fikir adamının bila bedel emekleriyle hazırlanmış, Genel Yayın yönetmeni ve sahipliğini yaptığım bir gazeteydi.
 • Büyük hedeflerle ve umutlarla başladığımız Türkeli gazetesinin yayın hayatının hiç aksamaması ve Türklük şuurunu iktidara taşıması için o yıllarda büyük inşaat işleri yürüten bir firmanın sahibi bir inşaat mühendisi ve tarihçi olarak ciddi bir bütçe ayırdım ve öyle başladık.
 • Türkeli gazetesinin her sayısında 100.000 civarında gazete Kargo ve PTT vasıtasıyla Kamu kurum ve kuruluşlarına, Belediyelere, Üniversitelere, beldelere köy odalarına kadar ücretsiz gönderildi. Türkiye genelinde Atatürkçü Cumhuriyetçi ve Türkçü bir aydınlanma başlamıştı..
 • Türklük şuurunun bir siyasi mesele olmanın ötesinde Vatanseverliğin sağcılık veya solculukla, ülkücülük veya devrimcilikle değil hepsinin üzerinde yüksek bir şuur olduğu idrak edildi. Bu gün çok kesimde yeni yeni anlaşılan meseleler Türkeli ile o günlerde zihinlere nakşediliyordu.
 • Değerli Arkadaşlarım, Bu gün hangi Batı ülkesine gitseniz vatan için çok küçük bir fedakarlık bile yapsanız bunun karşılığında devletin desteğini görürsünüz. Yaptığınız işin ehemmiyetine göre en azından bir taktir duygusunu belirten bir yazı gönderirler.
 • Biraz daha etkin bir hizmetiniz olduysa takdirname alırsınız. Daha etkin bir hizmetiniz varsa bu işin sonu şövalye ilan edilmeye kadar varır. Bu sebeple onlar büyük ülke olurlar biz yok olalım diye içimizdeki hainleri desteklerler. Ya bizdekilerin değerlendirmelerine ne demeli?
 • Bizim ülkemizde ne kadar hainseniz, ne kadar çok ihanet ederseniz, yabancı vakıf ve şirketlerden ne kadar çok para alırsanız, Türkiye aleyhine ne kadar çok faaliyetiniz olursa derecesine göre taktir edilirsiniz. Partilere veya en başlardaki başkanlara kadar danışman bile olursunuz!
 • Malasef ve üzülerek söylemeliyim ki Türkiye’de iyi bir şey yapmaya çalışırsanız, ülkenin birliği vatanın bölünmez bütünlüğü, bilim ve milli kalkınma üzerinde çalışırsanız başınıza ummadığınız felaketlerin geleceğini peşinen kabul etmeniz gerekir.
 • İçeriden ve dışarıdan kuşatılmış, hainlerin kurum ve kuruluşların en yüksek mercilerine vatanseverlerden kolay çıktığı, ülkeye faydalı olmanın, vatanı sevmenin bedelinin çok ağır ödetildiğini o yıllara kadar yaşadıklarımızdan biliyorduk ancak o kadarını da tahmin etmiyorduk!
 • Türkeli gazetesi ihanet odaklarına o kadar dokunmuş ve acıtmış olmalı ki yaptığımız ve ülkemiz için çok hayırlara vesile olacağına inandığımız Atatürkçü, Türkçü, Cumhuriyetçi faaliyetlerimize bir şey diyemeyenler Türkeli’ni susturmak için bize her türlü kötülüğü yaptı.
 • Yay-sat gazetemizi 11 defa dağıtmaktan vaz geçti. Her seferinde kitap konusu kadar olaylar yaşayarak dağıtılmasını sağladık. En sonunda bizi çökertmek için afaki bir talepte bulundular. Bayilerden kalan tüm geliri Yay-sat’a bırakmanın dışında sayı başına 3.000 dolar ile anlaştık.
 • Bu arada temsilcilerimiz dövülmeye elindeki gazeteler ve bize göndermek için hazırladıkları paralar alınmaya başlandı. Gazete bayileri tehdit ediliyor gazete tezgahtan indirtiliyordu. Çalışanlarımız tehdit ediliyor guruplar halinde ayrılıyorlardı.
 • Matbaalar aynı şekilde tehdit ediliyor veya siyasi güçler devreye sokuluyor matbaalar gazetemizi basmaktan vaz geçiyorlardı. Her seferinde daha pahalı bir yol buluyor ve devam ediyorduk ancak fitne ve oyun bitmiyor, bu yaşadıklarımızı yazarlarımıza hissettirmemeye çalışıyorduk.
 • Her hafta yaklaşık 200.000 gazete basılıyor, 50 civarında muhabir ve çalışanın masrafları ile bila bedel çalışan 80 bilim ve fikir adamının emekleri müthiş bir gazete halinde okurlara yansıyor okur parasını veriyor ancak gazetenin yaşaması için gerekli olan para bize dönmüyordu.
 • Firmalarımızın gelirleri bize dönmeyen baskıların parasını karşılamaya yetmez hale gelince gayrimenkullerimizi satmaya başladık yine de pes etmedik. Çünkü Türkçülük bir bayraktı, Türkeli gazetesi bu bayrağı yücelere taşımıştı her ne suretli olursa olsun susmamalıydı!
 • Türkeli gazetesi o günlerde tek başına iktidara çıkma yolunu açmaya çalışan bu günkü Siyasal İslamın, Başta Fetullah olmak üzere tüm cemaatlerin, tarikatların korkulu rüyası olmuştu. Siyasiler FETÖ başının verdiği iftarlarda bir sandalye kapabilmek için siyasiler yarışırken.
 • Siyasi parti liderleri Fetullah adlı hain Ermeni çocuğu ile aynı resmin içinde yer almaya çalışırken, Türkeli gazetesi, Prof.Dr Oktay Sinanoğlu’nun çalışmalarıyla, FETÖ BAŞININ AÇTIĞI YABANCI OKULLARDAKİ CİA VE MI5-6 AJAN LİSTELERİNİ SİCİL NUMARALARINA KADAR YAYINLIYORDU.
 • 5 Ocak 1998 günü gece gazetemize FETÖ ile işbirliği içerisinde sözde milliyetçi geçinenlerce gazetemize saldırı yapılıyor,Güvenlik görevlimiz ağır yaralanıyor, gazetemizin onlarca bilgisayar film çıktı ve diğer makineleri parçalanıyordu. Toplam zarar 300.000 dolardan fazlaydı.
 • 5 ay sonra ancak yenileyebildiğimiz bilgisayar ve makinelerle ancak çıkarabildiğimiz 18 Mayıs 1998 tarihli sayımızda “Türkeli Susmadı Susmayacak” derken gazetemizin sol üst köşesine derin sevgiyle hatırladığımız Atsız Hocamızın “Partilerde Ülkü yoktur”başlıklı makalesini koyduk.

 • Baskılar tehditler bitmedi. Matbaalara yapılan tehditler sebebiyle Türkeli Gazetesini bastıracak matbaa bile bulamaz olduk. Matbaaları dolaşırken Sol bir gazete olan Siyah Beyaz’ın matbaasına gittik. Bizi o yıllarda Siyah Beyaz’da çalışan Soner Yalçın karşıladı.
 • Sn. Soner Yalnıç bize göre çok gençti. Hayli uzunca siyah sakalları vardı. “Sizin burada ne işiniz var” der gibi bize şaşkın bir şekilde baktı. Kendisine “Soner Bey biz devrimci değiliz. Türk Devrimcisiyiz. Yani Atatürk Devrimlerine inanıyoruz. Türkçüyüz. Siyasal İslam’a karşıyız.
 • ABD Emperyalizmine karşıyız. Bir kuşatma altına girilmesi yerine Atatürk’ün kurduğu Tam Bağımsız Ulus Devlete dönülmesinin mücadelesini veriyoruz. Uluslararası
 • bilemediğimiz kadar çokmuş.
 • Ne yazık ki Türkeli gazetesini basan matbaa yok. Kim basarsa eli sopalı kişiler geliyor veya ticari işleri sabote ediliyor. Yüreğiniz böyle bir gazete basmaya yeter mi ” dedik. Siyah Beyaz gazetesi bize normal matbaaların tam iki misli fiyat söyledi. Biraz da öyle bastırabildik.
 • Türkeli Gazetesi daha pek çok badire saldırı ve acı yaşadı. Türkeli gazetesinin tüm yazarları, tüm okurları bizi samimiyetle destekledi Ancak yapılan saldırılar öyle boyutlara geldi ki eşim Aynur Ünal üzüntüden mide kanseri oldu 36 gibi çok genç yaşta hayatını kaybetti.
 • Firmalarımızın 100 Milyon 100 Trilyon civarında alacakları ödetilmedi. Bu gün halen büyük adam ve milliyetçi pozunda ortada dolaşan şahıslarda bu işte rol aldı. Atadan dededen satılacak malımız dahi kalmadı. Gün geldi Türkeli gazetesi sustu!

 • Yine de mağlup olmamış, vurdurulmakta dahil tüm ihanetlere yıllarca boyun eğmemiştik. Gazeteye kapatma kararı aldığımız gün bu kararı derin bir üzüntü içerisinde, gözlerim dolu başım eğik bu gün halen önlerinde saygıyla eğildiğim kıymetli fikir ve bilim adamlarımıza söyledim.
 • 78 yaşında olduğu halde her sabah erkenden gazetedeki odasına gelip bana 5 yıl ders veren, diğer bilim adamlarımız gibi bila bedel çalışan, Rahmetli Prof.Dr. Ercüment Kur’an göz yaşlarını tutamadı ve “Böyle bir gazete çıkmadı sanıyorum çıkmazda çünkü çıkarttırmazlar” dedi.

 • Samimi bir Türkçü ve Atatürkçü olarak siyasi partilerde yer alsanız bile size ürkerek bakarlar. Yani samimi bir Türkçü ve Atatürkçü’nün büyük partilerde yeri yoktur. Yani partim var sanır ancak partisizdir. O gün anladık ki Türkçü sadece”partisiz” değil kendi vatanında öksüzmüş!

 • Pes ettik mi hayır! Bir süre sonra çabaladık Türkeli dergisini çıkardık. Kıymetli bilim ve fikir adamlarımız bu sefer Türkeli Dergisi etrafında toplandı. Her sayıda 240 sayfa dergi ile köylerimize kadar yine ulaştık. 8 yıl da 111 sayı dergi Türkeli dergisi okurlarıyla buluştu.

 • Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi derneğini kurduk Güzel vatanımızı Km’lerce uzunluğunda bayraklarla süsledik.

 • Yine taktir görmemiz gerekirken FETÖ bizi manşetlere taşıdı. Her Türk evladının hedefi olması gereken Kuruluş hedefimiz bile ürkütücü şekilde yayınlandı Yıllarca hücrelerde mahkemelerde kaldık Türkeli Dergisi de sustu.28 davadan beraat ettik. Çıktığımız günden buyana sizlerleyiz.

 • Bu gün burada bizlerle birlikte olan genç kardeşlerimizin babaları amcaları dedeleri muhakkak bizim okurumuz olmuştur. Türkeli bir günde susmadı. Gazete ve dergi olarak 15 yıl canla başla mücadele verdi sonunda çakaran insanların kolumuza kelepçe takılınca susturulmuş oldu!

 • Türk Yılmaz..
  Türk aldanmaz,
  Türk yalan söylemez..
  Türk açlıktan ölür menfaate evet demez..
  Türk ölür ancak yenilmez..
  Tüm vatanseverler vatan için, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için el ele verelim.
  Hayal kırıklığı yaşamayalım.
  Bizler hancıyız hainler her zaman yolcudur.

 • Bir sonraki paylaşımımız da sorularınızı dikkate alarak Milli meselelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Tüm değerli arkadaşlarımıza en içten sevgi ve Saygılarımı sunar hayırlı geceler dilerim.

Yazar; TANERUNAL

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
mutlakaoku.com |
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x