Etiket: @mitolojikdunya

Yaratılış | İskandinav Mitolojisi

-VİKİNGLERDE YARATILIŞ- Her şeyden önce buz ve alev vardı. Ne kum ne de deniz, tanrılar ne de devler, ne elfler ne de cüceler… Ne de insanlar. Kuzeyde Nilfheim bulunurdu. Buzlarla kaplı bu diyardan on bir nehri doğuran Hvergelmir adında bir su kaynağı vardı. Güneyde ise Muspelheim vardı. Orası alevler diyarıydı. O diyarın sahibi Surtr’du. Bu […]

Mitoloji Dünyası

Naga Ülkesi

-NAGA ÜLKESİ-  Kudretli bilgelere hizmet eden Utanka adında genç ve cesur bir adam vardı. Hiçbir şeyden korkmayan, hizmetinde olduğu bilgeler için en zor görevleri bile gözünü kırpmadan üstlenen bir adamdı o. Birgün yine böyle bir görev için öne atıldı. Uzak bir memleketten, bir kraliçe tarafından tapınağa bağışlanan iki mücevheri getirecekti. Uzun yolu kat edip kraliçenin […]

Mitoloji Dünyası

Göktürk Yazıtları | Mitoloji

-GÖKTÜRK YAZITLARI & MİTOLOJİ- Orhun Irmağı kıyısında bulunan Kültigin ve Bilge Kağan yazıtları ve Bain-Tsokto’da bulunan Tonyukuk yazıtı, Türklerin ilk yazılı anıtları olmaları hasebiyle önem arz etmektedirler. Türklerin o dönemki yaşayışları hakkında kıymetli bilgiler içeren yazıtların biz mitoloji ile alâkalı içeriklerine değineceğiz. Bilindiği üzere Göktürkler Gök Teŋri inancına mensuptular ve inançlarından ögeleri taşlara kazımayı ihmal […]

Mitoloji Dünyası

Puruli Bayramı | Hitit Mitolojisi

-PURULİ BAYRAMI- Hititlerde bolluk ve berek dolu yıllarda tanrılara minnet sunmak amacıyla Puruli adı verilen bir bayram kutlanmaktaydı. Bu bayramın doğuşu ise bir mitle anlatılmıştır. Bu miti anlatalım. İllujanka adında dev bir yılanı andıran korkunç bir yaratık vardı. Bu yılan hem kendisi hem yavruları için yiyecek bulmak için şehirleri dolaştığında her yerde kıtlık baş gösterirdi. […]

Mitoloji Dünyası

Su İyesi ve Balıkçı | Şaman Masalları

-SU İYESİ ve BALIKÇI- İnsanlar özellikle avların azaldığı dönemlerde umutlarını göllere, oradaki balıklara çevirirlerdi. Hayatta kalmak için başka da çareleri yoktu. Ne var ki göller de onlardan balıklarını esirgiyorlardı. Balıkçı için bu durum daha vahimdi. Çünkü onun geçimi her daim gölün bereketine bağlıydı. Oysa o tanrılara, su iyelerine kurban da sunuyor, onlardan hürmetini esirgemiyordu. Birgün […]

Mitoloji Dünyası

Lut Kavmi | İbrani Mitolojisi

-LUT- Tanrı Sodom ve Gomora’da olanları öfkeyle takip ediyordu. İki meleğini çağırdı ve her iki şehri de haritadan silmelerini buyurdu. Abraham merhamet diledi “O şehirde on doğru adam çıksa affeder misiniz?” diye sordu. Tanrı affedeceğini söyledi. İki melek insan kılığına girerek Sodom’a indiler. Sodom’a girer girmez şehrin erkekleri onları takip etmeye koyuldular. Lut insan kılığındaki […]

Mitoloji Dünyası

Oedipus Hikayesi | Yunan Mitolojisi

Freud’un “Oedipus kompleksi”(karşı cinsten ebeveyne aşık olma, sahiplenme) teorisinin kökeni bir Yunan Mitine dayanır, onu anlatalım. Oedipus, Thebes Kralı Laios’un İoakste’den doğan oğludur. Laios işlediği büyük bir suç nedeniyle lanetlenir. Karısı Laios’un kendi oğlu tarafından öldürüleceğini rüyasında görür. Bu sonun önüne geçmek için çocuğu, elleri ayakları bağlı bir şekilde dağa bırakmaya karar verirler. Oedipus’u ormanda […]

Mitoloji Dünyası

Anka Kuşu; Ateşi Öğreten Kuş | Şaman Masalları

-ATEŞİ ÖĞRETEN KUŞ- Tanrı Ülgen dünyayı ve üzerinde yaşayanları yarattıktan sonra göklerdeki tahtına çekilmişti. Bolluk ve bereket dünyayı kucaklamıştı. Ne var ki insanların büyük bir sıkıntısı vardı. Soğuk… Kuşların tüyleri, yabani hayvanların kalın derileri ve kürkleri vardı. Oysa insanlar çıplaktı. Hayvanlar gibi soğuklardan korunamıyorlardı. Bu durum onları bir arayışa itti. Güneş gibi parlak ve sıcak […]

Mitoloji Dünyası

Cin | Arap Mitolojisi

-CİN- İslâm inancında insanlardan önce yaratılmış olan, ateşten müteşekkil varlıklar olarak bilinen Cinler, İslam öncesinde de Araplar tarafından varlığı kabul edilen yaratıklardır. Cin sözünün gizlemek/örtmek anlamındaki “cenn”den türediği kabul edilmektedir. Batılı filologlar ise “Genius”un (ruh) bu kelimenin kökeni olduğunu kabul etmektedirler. Araplarda cinlerin farklı kategorilere ayrılmış olduğu kabul edilmekteydi. Buna göre:Genel olarak: Cinnî, İnsanlar içinde […]

Mitoloji Dünyası

Brigid | Mitolojik Tanrıça

-BRİGİD- Tuatha De Danann şeflerinden Dagda’nın nice güçlü çocuğu oldu. Onlar arsında öne çıkan biri vardı ki insanlar eski tanrılarını unutup kiliselerin boyunduruğuna girdiklerinde dahi onu unutamadılar. Hürmetle andıkları bu tanrıça Brigid idi. Şifacıların ve şairlerin İlham Tanrıçası olarak bilinr; aynı zamanda ateş ve ocak Tanrıçasıdır da. Adı “Yüce Olan” anlamına gelir. Brigantia, Brid, Bride, […]

Mitoloji Dünyası

Zıplayan Jack

-ZIPLAYAN JACK- Bugün daha yakın bir zaman ait bir miti anlatacağız. 60 yıl boyunca tüm İngiltere çapına yayılan şöhretiyle Zıplayan Jack mitini ele alacağız. Zıplayan Jack konusuna girmeden önce Karındeşen Jack’e kısaca değinmemiz gerekiyor. Çünkü bu iki karakter genellikle birbiriyle karıştırılmaktadır. Karındeşen Jack bilinen ilk meşhur seri katillerin başında gelmektedir. 1880’lerde Londra’nın doğu yakası hırsızlık, […]

Mitoloji Dünyası

Mısır Ana | Kızılderili Mitolojisi

-MISIR ANA- Ulu yaratıcı dünyayı yarattıktan sonra babası güneş annesi rüzgar olan bir insan (erkek) yarattı. Bu erkeğe dünyada nasıl hayatta kalabileceğini öğretti. Ateş yakmayı, avlanmayı, su bulmayı… Bir zaman insanın yaşamını gözlemleyen ulu yaratıcı yaratma işine insanın ihtiyaçlarını gözeterek devam etti. Nihayetinde yalnızlığını gidermeye karar verdi. Gökten bir çiy damlası düştü ve güneş onu […]

Mitoloji Dünyası

Salgın Hastalık Tanrıları | Mitoloji Dünyası

-SALGIN HASTALIK TANRILARI- Coronavirus’ün tek gündemimiz olduğu şu günlerde mitoloji dünyasında salgın hastalıklar nasıl yer bulmuş onları işleyelim istedik. RESEPH; Mısır Mitolojisinde salgın hastalıklarla ilişkilendirilen tanrıdır. Başta veba olmak üzere kitlesel ölümlere sebep olan salgınlar onun eseridir. Savaş aletlerini de onun öğrettiğine inanılırdı. APOLLON; Müzik ve sanat tanrısı olarak tanınan Apollon aynı zamanda salgın hastalıkların […]

Mitoloji Dünyası

Siegfried & Brunhild | İskandinav Mitolojisi

-SIEGFRIED & BRUNHILD- Siegfried’in Ejderha Fafnir ile olan macerasını anlatmıştık. Okumayanlar için buraya linkini bırakalım ve onun yeni macerasına yelken açalım. Fafnir | İskandinav Mitolojisi Siegfried önce Fafnir’i sonra da kardeşi Regin’i öldürdükten sonra elde ettiği hazineyle yurduna dönüyordu. Haberler ondan önce yurduna ulaştığından en sadık adamları yolda onu karşıladılar. Atı Grani onu birden yalnız […]

Mitoloji Dünyası

Fafnir | İskandinav Mitolojisi

-FAFNİR- “Su Samuru’nun Hikâyesi”ni anlatmıştık. Loki, Su Samuru kılığındaki evladının canına karşılık Hreidmar’a cüce Andvari’nin hazinesini getirmişti. Oradan ayrılırken de “Bu hazine size uğursuzluk getirecek” demişti. Onu anlatalım. Susamurunun Fidyesi | İskandinav Mitolojisi Tanrıları fidye karşılığında serbest bıraktıktan sonra artık çok büyük bir servetin sahibi olmuşlardı. Fafnir daha güçlü olduğundan hazineyi koruma görevini o üstlenmişti. […]

Mitoloji Dünyası
mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Facebook video indir | Yorumlar Libros Gratis | Chapter 1 |