Etiket: @mapppengineer

Hammurabi Kanunları

HAMMURABİ KANUNLARI; Babiller 3750 Yıl Önce Bir Anayasa Oluşturdular. “Koruyucu Tanrı Marduk” ve “Güneş Tanrısı Şamaş” a inanıyorlardı. Bu Nedenle Ünlü Babil Kralı Hammurabi, Tanrılar Tarafından Görevlendirildiğini İddia Edip Adaleti Sağlamakla Yükümlü Olduğunu Söyledi; Hammurabi yasaları. 282 Maddeden Oluşan Bir Anayasa Hazırladı (M.Ö. 1750). Halkın zorbalıkla değil kendi iradesi ile uymasını istediği bu kanunları, Akadça […]

Kürt Meselesi; Tinerizm Nedir?

#FLOOD; Tinerizm Nedir? Biyolojik olarak 30, Taşıdıklarım itibariyle ise 5 milyon yaşındayım. Açıklama yapmak dünyanın en gereksiz işidir. Kürt Toplumu olarak, bir başkasının Zihinsel Katılığından müştekiyizdir fakat biz onun Kişisel Kimliğine saldırırız. Fikir Ayrılığını bireyselliğe dökmekte 1 numarayız. Bu saldırıyı yapanlar da tinerci dediğimiz Tinerizmi savunan bireylerdir. Peki nedir bu tinerizm ideolojisi ? Bu ideolojiyi […]

Arâmlar, Aramiler Kimdir?

#FLOOD ARÂMLAR, ARÂMİLER KİMDİR ? Bronz Çağ’ın sonlarında(M.Ö.1190), Önasya’da önemli nüfuz sahası elde eden topluluklardan biri de Arâmlardır. Arâmlar, batı Samî dil grubuna giren lehçelerinin yerel halklara benzerliklerinden dolayı kısa sürede bölgede etkin bir konuma gelmiştir. Varlıkları ikinci bin yılın ortalarında muhtelif birkaç yerde geçse de, Önasya’da etkin duruma gelmeleri adı geçen çağın sonlarında başlamıştır. […]

Sun Tzu Savaş Sanatı Sözleri

EFSANEVİ KOMUTAN SUN TZU VE SAVAŞ TAKTİKLERİ; SUN TZU; M.Ö. 500’lü yıllarda yaşamış Çinli bir Komutandır. Askeri bir deha kabul edilen Sun TZU M.Ö. 500 yılında yazılı hale getirilen “Harp Sanatı” adlı eserinde Psikolojik Harp konusunu literatüre kazandırmıştır. SUN TZU, Aynı zamanda güncelliğini hiç yitirmeyecek bir Harp Sanat’ının temellerini de atmıştır. Tüm dünyada psikolojik Harp […]

Med İmparatorluğu; Bilge Kral Dayakku (‘Deioces’)

Deioces veya Dayakku, Med İmparatorluğunun kurucusu ve Kralıdır.. Adı çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde belirtilmiştir; Heredot ona Deioces demiştir. Deioces’in adı, “topraklar” anlamına gelen (yerin üstünde ve altındaki) Dahyu-ka- kelimesinden türetilmiştir. Herodot’a göre, Deioces 53 yıl boyunca hüküm sürdü. Herodot’un yazılarına dayanarak, Deioces Asurlardan bağımsızlık kazanan ilk Medya kralıydı. Deioces’in adı, “topraklar” anlamına gelen (yerin üstünde […]

Asur İmparatorluğu; Asurlular Kimlerdir? Özellikleri Nelerdir?

Asurlar Kimdir ? Asurlardan önce M.Ö 2334-2150 yılları arasında mezopotamya’da Akad İmparatorluğu varlığını sürdürdü. Sami kökenli olan Akadlar Afrika Kökenli Samilerdir ve Mezopotamya’yı istila edip,Aryan boylarına büyük katliamlar yaptılar. Asurlular Haritası; Akad İmparatoru Naram-Sin döneminde Zagroslardaki Aryan olan Lullubi ve Guti Klanlarına büyük soykırım yapıldı..Akkad Kralı Naram Sin Gutiler hakkında şunları yazar; “…onlar dağların arasında büyüdüler, […]

mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Facebook video indir | Yorumlar Libros Gratis |