Moskova Mutabakatı; Türkiye Ne Yapmalı?

MOSKOVA MUTABAKATI NETİCESİNDE YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIYORUZ.. MOSKOVA MUTABAKATI, ABD’NİN (ULUSLAR ARASI KRİZ GURUBUNUN) 29 ŞUBATTA İSTEDİĞİ “TERÖR ÖRGÜTÜ HTŞ’YE (HEYET-İ TAHRİRU’Ş-ŞAM’A) DOKUNULMASIN M4 KARA YOLUNDA GÜVENLİ KORİDOR TESİS EDİLSİN” ÖNERİSİYLE UYUMLUDUR.

 • BURADAN “RUSYA ABD ARASINDA GİZLİ BİR ANLAŞMA MI VARDIR?” SORUSU ORTAYA ÇIKIYOR! TÜRKİYE BİR AN ÖNCE HŞT VE TÜREVLERİ İLE YOLLARINI AYIRMALI, DIŞ POLİTİKA DA YÜRÜTECEĞİ AKILCI FAALİYETLERLE BÖLGEDEN TEMİZLEMELİDİR!

 • Değerli Arkadaşlarım, 1937 yılında Akdeniz’de bazı ticaret gemileri kimliği belirsiz denizaltılarca torpillenerek batırılmaktaydı ve ayrıca deniz ulaşım güvenliği de tehlikeye girmişti.
 • Atatürk’ün Florya’da bulunduğu, İsmet Paşanın da ailesiyle İzmir’e gittiği günlerde, Akdeniz’in emniyetini müştereken sağlamak maksadıyla İsviçre’nin Nyon kentinde 10 Eylül 1937’de uluslararası bir Akdeniz Güvenliği Konferansı toplanmıştı.

 • Konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras temsil etmekteydi. Türkiye, İngiltere, Fransa,Sovyetler Birliği, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan ve Mısır devletleri murahhasları Akdeniz sulh cephesi teşkil edeceğine kanaat getirilen bir pakt imzalamışlardı.

 • Murahhasımız olan Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras’ın Hükümet Reisi Başvekil İsmet Paşa dan aldığı talimat ve direktiflerle imzalamış olduğu bu pakt, tasdik edilmek üzere Atatürk’ün önüne geldi.

 • Atatürk anlaşma metninin memleket menfaatlerine uymayan bir durum arz ettiğini görerek, İsmet Paşa’yı önce ikaz etti. İsmet Paşa’nın ısrarı üzerine Ankara’ya gitti dönüşte onun ani bir hareketle kolundan çekerek trene bindirdi.

 • İ.İnönü’nün: “Çok işim var paşam beni bağışlayın ben gelemem”şeklindeki itirazları üzerine Atatürk “Görüşmemiz gereken çok önemli konular var”diyerek karşısına oturttu. “Batıyla gereksiz ve bağlayıcı ilişkilere girmenin mahsurlarını anlattı. Ve“Artık sizinle çalışamayacağım.” Dedi.

 • İnönü, iki eliyle yüzünü kapadı. Atatürk: “Dinlenmelisiniz” dedi. Sonra, Umumi Katibi Soyak’ı çağırdı: “İsmet Paşa biraz yorgun. İki ay dinlenecek ve yerine bir vekil bırakacaktır.” Atatürk İsmet İnönü’ye dönerek “Çok yoruldunuz yerinize ikimi münasip görürsünüz” dedi.

 • İnönü “Kimi münasip görürseniz Paşam” diyebildi. Atatürk“Ben Celal Beyi düşünüyorum.” dedi İsmet İnönü “Münasiptir efendim.” dedi. Atatürk Tam Bağımsızlığımıza ufak bir gölge dahi düşmesine müsaade etmeyerek 20 yıllık silah ve çalışma arkadaşını yönetim dışı bırakakmıştır.

 • Atatürk’ün ebediyete intikalinden sonra Ulusal Bağımsızlıkçı politikalara son vererek Karşı Devrimi başlatan İsmet İnönü’nün 1962 yılında Kıbrıs bunalımı sırasında söylediği, itiraf niteliğinde sözleri bu günkü yaşanılan durumu daha iyi anlamamız bakımından çok önemlidir:

 • İsmet İnönü : “Böyledir bu işler. -Emperyalist Büyük devletler- Peygamber edasıyla size dünyaları vaadederler. İmzayı attınız mı ertesi gün gelmişlerdir. Personeli gelmiştir, teçhizatı gelmiştir, üsleri gelmiştir.”

 • İsmet İnönü : ” Geldiler mi bir daha gitmezler.. Sonra sökebilirsen sök. Gitmezler. Bunlar varken ne bağımsız dış politika, ne bağımsız iç politika güdemezsiniz. Havanda su döversiniz. Sanmayınız ki bu kolay bir iştir. Denediğinizde başınıza neler geleceğini kestiremem.” diyordu.

 • Değerli Arkadaşlarım, Tarihi gerçek dışı Tv dizisi sanan, hamaseti vatan sevgisi belleyen Osmanlıcılar – Stratejik Bataklık Mucidi Davutoğlu’nun nidaları ve ABD ile işbirliği içerisinde ÖSO ile Suriye’ye girilmesini savunurlarken “Osmanlı” olmak hayali yaşıyorlardı!

 • Osmanlıcılar ABD’nin ipiyle indikleri kuyuda bu gün HŞT’ye evrilen muhalif cihatçılarla hareket ederken Biz buradan “Yapmayın,15-20 yıllık tüm gelişme kabiliyetimizi, Mehmetçiklerimizi sınır güvenliğimizi ve yüzmilyarlarca dolar paramızı kaybetmemize sebep olursunuz!” diyorduk!

 • Devamla “Bu gün ABD ile yürür karşınızda Rusya’yı bulursunuz. Yarın Rusya ile birlikte hareket etmeye kalkarsınız. Hüsrana uğrarsınız. ABD, Rusya, AB ile birlikte hareket etmek yılanla çuvala girmekten farksızdır. Bu batağa girdiniz mi çıkamazsınız.” diyorduk.

 • O zamanlar günde 16 saat sürekli twitterde yazıyorduk. Bize “Hocam biz Turan’a gidiyoruz” diyen AKP’nin kuyruğuna takılmış ülkücüler dahi vardı. Bende bir akşam gerildim “ Turan yanlış tarafta. Siz Turan’a değil Cehennemin dibine gidiyorsunuz.

 • Osmanlıcılara” Ülkemizi cehenneme çevirecek bir oyunda figüran oluyorsunuz. Türkiye sınırında PKK devleti kurmak istiyorlar. Ayrıca birlikte olduğunuz terör unsurları yarın Türkiye için tehdit teşkil edecek eylemler de kullanılabilir. Bu işin her tarafı yanlış yapmayın!” diyorduk.

Mutlaka Oku; Kürt Devleti Kurulacak mı?

 • Değerli Arkadaşlarım, Keşke biz haksız çıksaydık ta yüzlerce Mehmetçiğimiz şehit olmasaydı. Bizim o gün gördüğümüzü muhakkak bu gün olayların buralara gelmesine sebep olanlarda görüyorlardı. Bu gün veya yarın “yanıldık” “aldatıldık” demek şehitlerimizi geri getirmiyor!

 • Hava savunması bulunmadığı bir durumda askerlerimiz Rusya tarafından acımasız ve kalleşçe şehit edilirken Hatay valisi 33 şehidimizin olduğunu açıkladı. Hükümet 6 saat toplantı yapmış ve sınırları açmak suretiyle dikkatleri sınır kapılarına çekmiştir.

 • Türkiye milyonlarca Afgan,Pakistanlı,Suriyeli Somalili, Bangaldeşli Mısırlı Irak İran ve diğer Afrikalı göçmenlere isteyen gitsin diye kapıları açıvermiş ancak Yunan resmi makamlarının açıklamalarına göre çıkmaya çalışanların %64’ü Afgan %19’u Pakistanlı sadece %4’ü Suriyelidir.

 • Suriyeliler yerinden ve hayatından memnun ki Türkiye’den ayrılmak istememektedir. Türkiye’nin demografik yapısının bozulması için ülkemiz milyonlarca mülteci ile doldurulmuş, mültecilere 80 milyar dolar harcanarak Türk insanı iyice işsizliğe yokluğa ve yoksulluğa itilmiştir.

 • Türkiye tarafından“Rejim”denilen (Moskova mutabakatındaki adıyla)“Suriye Arap Cumhuriyeti”ne karşı savaşan HTŞ törer örgütü ve türevleri bu güne kadar İdlip’de var olabildiyse Türkiye’nin Soçi mutabakatına uymaması veya mutabakat şartlarının uygulamasının zor olması sayesindedir.

 • Nitekim 19.09.2018 tarihli Soçi mutabakatı ile 5 Mart 2020 günü Moskova’da tartışılanlarla fazlaca bir farkı olmadığı görülecektir. Uygulanma özelliği olmadığı için bugün aynı noktaya dönülmüştür. Resim Soçi Mutabakatı görüşmelerinden.

 • Bazı kalemler “Türkiye Neden Soçi Mutabakatına uymamakta ısrar etti? Türkiye savaşa zemin hazırladı ” diyor. Hâlbuki İdlip’te ABD tarafından da desteklenen Altmış bine yakın İslamcı terörist olduğu sayılarının bir süre sonra 100.000’e çıkacağı söyleniyor.

 • Türkiye Bir yandan Hizbullah, İran, Suriye ve Rusya Terörist gurupları ve milyonlarca göçmeni kendi sınırına doğru iterken ÖSO veya Suriye Milli ordusu dediği artık Türkiye için de tehdit teşkil eden teröristlerle nasıl mücadele edecektir? Bunlar zor sorulardır!

Mutlaka Oku; Şehidimiz Var; Suriye, İdlib

 • Suriye’de devlet otoritesinin aşınması üzerine ABD’nin kurduğu ve finanse ettiği DEAŞ El Kaide gibi örgütler güçlenmiş, El Kaide’den Nusra cephesine dönüşen yapı İdlip Merkezde etkin bir güç halini almıştır.

 • Nusra Cephesi daha sonra evrimleşerek HTŞ – Heyet-i Tahriru’ş -Şam’a- dönüşmüştür. İdlipte Soçi mutabakatının bozulmasının veya Rusların Türkleri Şehit etmesinin baş sebebi olduğu açıklanan ABD destekli bu örgüt Moskova mutabakatında neden korunmuş Rusya buna ses çıkarmamıştır?

 • Görüldüğü kadarıyla Kobani’de (Ayn-ül Arap da) Türkiye’ye oynanan oyun burada tekrar sahneye konulmaktadır. ABD piyonu İŞİD ile savaş bahanesiyle PKK Türkiye üzerinden törenle Kobani’ye yerleştirilmiş ABD arkasından on binlerce TIR silah desteği yapmıştı!

 • Şimdi de hemen güneyimize bu gün 60.000 yarın 100.000 civarında İslamcı Terörist yerleşiyor. ABD tarafından terör listesinden çıkarılacağı belli olan bu teröristlerin bir kısmının mülteci kılığında ülkemize girdiği anlaşılıyor. Kalanların girebileceği de ihtimal dahilindedir!
 • HŞT, HŞT türevleri veya başka bir adla Hatay’ın yanıbaşında yer alacak teröristlerin Türkiye’ye mülteci kılığında girmesi büyük bir tehlike oluşturacağı gibi sınırımızda bu kadar büyük bir terörist varlığı Türkiye Cumhuriyetinin istikrarı bakımından ciddi bir tehlike arzedecektir!

 • Türkiye aniden sınırları açarak“giden gitsin”gibi politikalar yerine ayağı yere basan çok ciddi politikalar oluşturarak Bölge ülkeleri ile birlikte HŞT ve türevleri ile ilgili terörist sorununu çözmeli, sınıra yığılmış milyonlarca göçmenin Suriye de yerleştirilmesini sağlamalıdır.

 • Türkiye mutabakat metninde “Suriye Arap Cumhuriyeti” denilerek Suriye’nin “millî üniter” devlet yapısına vurgu yapmıştır. Böylece BOP’un “federalizm” planını kabul etmediğimizi ilân etmiştir. Bir adım daha ileri gidilerek HŞT ve göçmen – mülteci sorunu çözülmelidir.

 • Türkiye”kalan kalsın giden gitsin”politikasına son vermeli, üçüncü tarafın Suriye olduğu açıkça ortada olan Moskova mutabakatını nasıl yapabildiyse bölge ülkeleri ile birlikte artık Rejim- Esed- sözcüklerini dahi bırakarak 10 yıllık tahribatın izlerini ortadan kaldırmalıdır.
 • Türkiye daha önce yaptığı gibi Rusya İran ve onların iletişimiyle veya direk Suriye’nin de yer aldığı Bölge ülkeleri ile bir araya gelerek Fıratın doğusundaki PYD/YPG adı verilen PKK’yı bertaraf ederek Türkiye’deki tüm mültecileri Suriye’ye göndermelidir.
 • Türkiye Suriye Bataklığında 10 yıldır bilineni 506 şehit vermiş yüzlerce milyar dolar para kaybetmiş güzel ülkemiz mülteciler için cennet bizler için cehennem haline gelmiştir. Türk Milleti Suriyelileri istememektedir. Ensar Muhacir safsatası da bitmiştir.
 • Türk Milleti olarak artık huzur istiyoruz. Milletimizin geleceğinde ABD – Rusya gibi ülkelerin etkin olmasını istemiyoruz Savaş ülkeyi ilgilendiren çok büyük amaçlar ile vatanı savunmak için yapılır! Moskova mutabakatı netice itibariyle savaşı durdurmuştur. Ancak yeterli değildir.
 • 1-Bölge ülkeleri ile PYD/YPG/PKK Suriyeden çıkarılmalıdır. 2- HTŞ ve diğer örgütlerin tasfiyesi sağlanmalıdır. 3-Suriye’de sınırımızda bekleyen milyonlarca Suriyelinin yerlerine taşınması sağlanmalı Türkiye’de bulunan mültecilerin tamamı Suriye’ye gönderilmelidir.
 • Türkiye’nin hiç bir gereği bulunmayan bu kadar ağır yükleri taşımaya mecbur edilmesini anlamak mümkün değildir! Bu yetmezmiş gibi bir gün savaş çığlıkları atarken ertesi gün “savaşı önledik”denilerek milletin aşırı şekilde huzursuz edilmesine gerek yoktur! Sevgiler Saygılar..

Yazar; TANERUNAL

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Video İndir | Yorumlar Libros Gratis | Free pdf download |
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x
()
x