Cin | Arap Mitolojisi

-CİN- İslâm inancında insanlardan önce yaratılmış olan, ateşten müteşekkil varlıklar olarak bilinen Cinler, İslam öncesinde de Araplar tarafından varlığı kabul edilen yaratıklardır.

 • Cin sözünün gizlemek/örtmek anlamındaki “cenn”den türediği kabul edilmektedir. Batılı filologlar ise “Genius”un (ruh) bu kelimenin kökeni olduğunu kabul etmektedirler.

 • Araplarda cinlerin farklı kategorilere ayrılmış olduğu kabul edilmekteydi. Buna göre:Genel olarak: Cinnî,
  İnsanlar içinde yaşayanlar: Âmir,
  Çocuklara musallat olanlar: Ruh,
  Kötü huylu olanlar: Şeytan,
  Çok kuvvetli olanlar: İfrit,
  Kılık değiştirebilenler: Gûl,

 • Bir başka sınıflandırma ise şöyledir:Genel adlandırma: Cin,
  Güçlü veya zayıf olmalarına göre: Hin / Yılan,
  Kötülük yayan, korkutan: Kara köpek veya Rüzgâr,

  olarak kabul edilmekteydi.

 • Arap Mitolojisine göre Cinler kabileler halinde yaşarlardı. Tıpkı insanlar gibi birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışır, birbirleriyle savaşırlardı.

 • Fırtına, hortum vb doğal felaketlerin onların işi olduğuna inanırlardı. İnsanlara musallat olabilir, onları öldürebilir, hatta beğendiklerini kendilerine eş edebilirlerdi.

 • Başta yılan olmak üzere hayvanların kılıklarına bürünebilirlerdi. İnsanlardan uzak, tenha, karanlık ve kuytu yerlerde yaşamayı tercih ederlerdi. Rahatsız edildiklerinde karşılığını oldukça sert bir şekilde verirlerdi.

 • Cinler de insanlar gibi yer içerlerdi, onlara ikramlarda bulunanlar gönüllerini kazanıp kendi menfaatleri için kullanabilirlerdi. Ne var ki bu çok tehlikeli bir işti. Salgın hastalıkları getirenlerin de Cinler olduğuna inanılırdı.

 • Cinlerin yeryüzünde en sık bulunduğu yerler ise mezarlıklardır. Mezarlıklardan geçerken dua okumak İslam öncesi Araplarda da uygulanan bir ritüeldir. Bir nevi mezarlık sayılan harabeler, yıkıntılar, eski şehir kalıntıları da cinlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerdendir.

 • Özellikle Akbar Vadisi olarak bilinen bölge cinlere ulaşmak isteyenlerin durağı haline gelmişti. Her şeyi durduklarına inanılan cinlerden yardım almak isteyenler braya gelir onlara hürmet ederek kahinler/büyücüler vasıtasıyla onlardan medet umarlardı.

 • Kimi Arap kabileleri soylarını cinlere dayandırmaktadırlar. Bunlara göre Adem’in kızlarından bazıları ile melekler çiftleşmiş ve onlardan doğan çocuklar cinleri oluşturmuştur. Onlar arasında yine insanlarla çiftleşenler ise gûlları meydana getirmiştir.

 • Gûllardan ise söz konusu kabileler türemiştir. (Beni Malik, Beni Şeysiyan, Beni Yerbu, Huza, Et-Talahat, Cürhüm) Gûl olarak adlandırılan yaratıklar ülkemizde de birçok korku hikayesine özne olan Gûlyabanilerdir.

 • İnsanlar ile Cinler arasında savaşlar olduğu da rivayet edilmektedir. Beni Sehm adı verilen savaşta dişi cinler arasında en güçlü olanın oğlu ölmüş, insanlar bu olay sonrası onu sakinleştirmek için Beni Sehm’i hac yeri kabul edip, Cinin öldüğü yeri da tavaf etmişlerdi.

 • Floodu burada sonlandırırken korku severler için ara ara cin hikayelerini de paylaşacağımızı not düşelim.

Kaynak: İslam Öncesi Arap Mitolojisi – İ. Usta

Yazar; Mitoloji Dünyası

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster
mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Video İndir | Yorumlar Libros Gratis | Free pdf download |
0
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yaz Mutlaka Okunsun...x
()
x