Şeytan Ayrıntıda Gizlidir!

Kategori: Oğuzname‏ @OguzArsiv

Avrupa’da ki Türkiye! “Tourkia – Macaristan”

Follow @BilgiselleriBu Konu, Oğuzname‏ @OguzArsiv Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, son paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur… Sanılanın aksine, “Hungary” ismi Hunlardan gelmemektedir. İsmin etimolojik açıklaması Hunlarda değil Onogurda aranmalıdır. Macarlar, Avarlar gibi, Karpat havzasını üs edinen Hunların ardıllarıdır. Fakat Macaristan, Batı dillerindeki ismini Onogurlara borçludur Latincedeki “Hungaria”, İngilizcedeki “Hungary” ve diğer Batı dillerindeki türevleri (Ungarn gibi), “Onogur” […]

Tarihte Türkler ile Rumlar arasındaki evlilikler ve Türkopol’ler!

Bu Konu, Oğuzname‏ @OguzArsiv Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, son paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur… Anadolu’nun fethinden sonra, kentlerde Türkler ile Rumlar arasında evliliklerin olduğu bilgisi Bizans kaynaklarında karşımıza çıkıyor. Bu evlilikler kentlerde yeni bir zümre meydana getiriyor. Rum analardan doğma bu yeni nesil, Bizans kaynaklarında “mixovarvaroi” olarak geçiyor. Mixovarvaroi, “barbarla karışık/yarı-barbar” demek. Bizanslı tarihçi Nikeforos Gregoras, İznik’in […]

Türkmen boylarının Anadolu’daki dağılımı!

Bu Konu, Oğuzname‏ @OguzArsiv Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, son paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur… Türkmen boylarının Anadolu’daki dağılımı (kaynak: 1453 ilâ 1650 yılları arasına ait Osmanlı tahrir defterleri – Halaçoğlu) Alayundlu Boyu Afşar Boyu Bayat Boyu Bayındır Boyu Beğdili Boyu Büğdüz ve Alkaevli Boyları Çepni Boyu Cunkar ve Barak Boyları Dodurga Boyu Eymür Boyu Döğer Boyu […]

Kılıç Arslan ve Haçlılar, Dorileon Muharebesi (1097)

Bu Konu, Oğuzname‏ @OguzArsiv Kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan, bir Twitter hesabının, son paylaşımlarından derlenerek oluşturulmuştur… Örgülü, uzun saçları ve mavi kaftanıyla Kılıç Arslan – Dorileon Muharebesi (1097) 1097 yılındaki Dorileon Muharebesi’nden 9 ay önce, 20 bin kişilik (bazı kaynaklara göre ise 40-60 bin) ilk Haçlı ordusu, Kılıç Arslan komutasındaki yaklaşık 5 bin süvari tarafından İznik yakınlarında yok edilmişti […]

Mutlaka Oku! #Bilgiseli & #Flood © 2017